Tổng kết Dự án “Lãnh đạo, Quản lý và Quản trị - Hỗ trợ Chuyển giao”

Tổng kết Dự án “Lãnh đạo, Quản lý và Quản trị - Hỗ trợ Chuyển giao” - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT) – Chiều ngày 24/9, hội thảo Tổng kết Dự án Lãnh đạo, Quản lý và Quản trị - Hỗ trợ Chuyên giao (LMG – TSP) đã được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tại Hà Nội.
Dự án LMG-TSP là một phần của dự án Lãnh đạo, Quản lý và Quản trị toàn cầu do Chương trình cứu trợ Khẩn cấp về HIV/AIDS của Tổng thổng Hoa Kỳ (PEPPAR) tài trợ thông qua USAID. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ củng cố hệ thống y tế quốc gia bằng việc giải quyết các nhu cầu về năng lực lãnh đạo, quản lý và quản trị của các nhà hoạch định chính sách, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và các nhà quản lý chương trình để cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng tại các cấp trong hệ thống y tế.
Dự án đã thực hiện thí điểm hai công cụ tại thành phố Hải Phòng từ năm 2012 đến tháng 9/2014 nhằm giúp lãnh đạo thành phố đưa ra những quyết định trong việc sử dụng các nguồn lực phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó, công cụ thứ nhất giúp xác định chính xác nhu cầu nhân sự của Tổ chức Y tế Thế giới (WISN) hỗ trợ công tác quy hoạch nhân sự. Công cụ thứ hai giúp xây dựng các biện pháp can thiệp HIV thống nhất với hoạt động quốc gia phòng, chống HIV (được gọi là hệ thống Dynamics – SD), là một ứng dụng trên máy tính giúp mô phỏng các kịch bản, dự báo các tình huống khi thay đổi các yếu tố có tác động đến sự lây lan của HIV như ngấn sách, nhân sự, các dịch vụ điều trị, dự phòng…
Theo đó, từ thành công tại thành phố Hải Phòng, dự án LMG-TSP tiếp tục nhân rộng các kỹ năng sử dụng dữ liệu cho mục đích lập kế hoạch và ra quyết định tại các địa phương khác, thông qua việc đào tạo nhóm Công tác Kỹ thuật Nhân lực Quốc gia của Cục phòng, chống HIV/AIDS./.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác