TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”

TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT)- UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn thành phố.
Kế hoạch nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn (tình nguyện viên) trong việc vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cư trú tại địa phương tự giác khai báo và lựa chọn các hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộngđồng; quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hoàn thành tốt việc quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, từng bước hòa nhập cộng đồng một cách thiết thực, hiệu quả.
Theo đó, mỗi tình nguyện viên sẽ tiếp nhận, vận động, giúp đỡ ít nhất một người nghiện ma túy cư trú tại địa phương tự giác khai báo và lựa chọn các hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng hoặc quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ một người sau cai nghiện hoàn thành chương trình quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, hòa nhập cộng đồng.
Thông qua việc thực hiện phong trào, Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn vận động các tổ chức đoàn thể xã hội và người dân tích cực tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững địa bàn trong sạch, lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác