Yên Bái: 1.200 người nghiện được điều trị thay thế bằng methadone vào năm 2015

Yên Bái: 1.200 người nghiện được điều trị thay thế bằng methadone vào năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT)- Đó là một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 được UBND tỉnh Yên Bái thông qua tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 23/10 vừa qua.
Mục tiêu chung của đề án là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế gia tăng người nghiện mới, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Trong giai đoạn 2014-2015, mục tiêu cụ thể của đề án nhằm nâng cao nhận thức cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 50% cán bộ chính quyền các cấp và 50% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp điều trị nghiện. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ này tăng từ 50% lên 75%.
Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phấn đấu  50% cán bộ dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện vào năm 2015 và tăng lên 75% vào năm 2020; 50% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và được cấp chứng chỉ năm 2015 và 80% vào năm 2020; 60% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện có văn bằng chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện năm 2015 tăng lên 80% vào năm 2020.
Nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý từ trên 30,0% hiện nay lên 50% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020; nâng số người nghiện được điều trị thay thế bằng Methadone lên 1.200 vào năm 2015, tăng dần tỷ lệ người nghiện được điều trị Methadone hàng năm.
Tăng tỷ lệ người nghiện hoà nhập cộng đồng có việc làm đạt 40% vào năm 2015, và 70% vào năm 2020.
Tỉnh Yên Bái đã xây dựng các nội dung hoạt động của Đề án gồm: Duy trì Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh; Phát triển các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện tại huyện; Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về công tác xã hội với người nghiện cho trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện; Thành lập điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc điều trị nghiện tại cộng đồng; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo về dự phòng và điều trị nghiện; Nghiên cứu triển khai thí điểm điều trị cai nghiện bằng thuốc Cedemex.
Cụ thể, tỉnh Yên Bái sẽ duy trì Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh trở thành mô hình kiểu mẫu vừa chữa bệnh, vừa giáo dục, lao động và có thái độ ứng xử phù hợp với đối tượng theo đúng chính sách nhà nước. Xây dựng phương án, lộ trình giảm dần tỷ lệ cai nghiện bắt buộc, tăng dần tỷ lệ cai nghiện tự nguyện với chỉ tiêu năm 2015 cai nghiện bắt buộc là 350, tự nguyện là 100 đối tượng. Đến năm 2020 cai nghiện bắt buộc là 250, tự nguyện là 200 đối tượng.
Duy trì các cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone đã có và thành lập mới các cơ sở điều trị Methadone tại Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế cấp huyện với quy mô từ 200- 300 bệnh nhân/01 cơ sở. Thành lập các cơ sở cấp, phát thuốc thay thế vệ tinh từng bước phát triển thành điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nghiện tại cộng đồng gắn với trạm y tế cấp xã, vùng địa bàn rộng, nơi có nhiều bệnh nhân điều trị thay thế bằng Methadone. Phát triển điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng với mục đích huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện nâng cao nhận thức, tuân thủ việc điều trị lâu dài tại cộng đồng…
Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái đã đưa ra các giải pháp gồm: Tăng cường công tác chỉ đạo, vận động xã hội; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm giáo dục – chữa bệnh – lao động xã hội và các cơ sở điều trị methadone; Huy động các nguồn lực cho công tác dự phòng và điều trị nghiện tăng cường sự hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước, huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa công tác điều trị nghiện; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực  chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh, các cơ sở điều trị Methadone…
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác