Liên bang Nga: Chính sách và xu hướng văn hóa

(Cinet)- Lịch sử văn hóa Liên bang Nga từ năm 1990 đã có sự chuyển biến quan trọng đó là sự chuyển dịch từ mô hình chính sách văn hóa Xô Viết sang mô hình mới. Các xu hướng chính của chính...

Anh: Chính sách âm nhạc

(Cinet) - Chính sách âm nhạc Anh đều đưa việc tăng cường, củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng dành cho các loại hình nghệ thuật lên làm ưu tiên hàng...

Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa

(Cinet) - Chính sách văn hóa Malta được chỉnh sửa lại năm 2010 với mục tiêu chính là cải thiện hệ thống quản lý văn hóa, hợp tác văn hóa thế giới...