Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1)

Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1) - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa Akwesasne được hoàn thiện vào năm 2014, là công cụ hỗ trợ cho các cộng đồng Akwesasne cân nhắc, xác định và quyết định đưa ra những ưu tiên hàng đầu và khả năng của cộng đồng khi muốn đạt được thành công của ngành du lịch văn hóa Akwesasne.  
1. Giới thiệu
Trong nhiều năm qua, những thành viên trong cộng đồng Akwesasne, các chủ doanh nghiệp, nghệ sĩ và các tổ chức phi lợi nhuận ngày càng quan tâm đến sự phát triển Du lịch văn hóa như một phương tiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh và các cơ hội tăng doanh số bán hàng cho các doanh nghiệp nhỏ.
Các sáng kiến du lịch văn hóa và sự bao gồm ngôn ngữ và văn hóa như những truyền thống vẫn được lưu giữ đã được xác định là các ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ Báo cáo Kế hoạch phát triển cộng đồng toàn diện Akwesasne trên cơ sở sự tham gia đông đảo của cộng đồng. Một trong những thành công của báo cáo là mối quan hệ đối tác giữa công và tư nhân, góp phần tạo Chiến lược Chia sẻ tinh thần, Chiến lược Du lịch văn hóa Akwesasne.
Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa Akwesasne 2014 là công cụ hỗ trợ cho các cộng đồng Akwesasne cân nhắc, xác định và quyết định đưa ra những ưu tiên hàng đầu và khả năng của cộng đồng khi muốn đạt được thành công của ngành du lịch văn hóa Akwesasne.
2. Vài nét về Du lịch văn hóa
a. Định nghĩa Du lịch văn hóa
Du lịch văn hóa là sự đi đến một điểm du lịch trải nghiệm địa điểm đó, các đồ tạo tác và các hoạt động được thể hiện một cách chân thực qua các câu truyện và những con người của quá khứ và hiện tại. Du lịch văn hóa bao gồm các sự kiện lịch sử, văn hóa và tự nhiên, các cơ hội giáo dục và các điểm du lịch hấp dẫn, phụ thuộc vào điểm đến du lịch, du lịch văn hóa có thể cũng bao gồm các hoạt động giải trí về phong cách sống khi tham quan các di sản truyền thống.
“Du khách” đến điểm du lịch có thể là một người từ bất kỳ nước nào, một bang gần kề hoặc một cộng đồng gần kề, một nhóm học sinh và đặc biệt một người nào đó từ chính cộng đồng có điểm du lịch. Thật ngạc nhiên khi nhiều người dân của một vùng chưa bao giờ đến thăm quan hoặc trải nghiệm một sự kiện hay một điểm du lịch gần kề.
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Du lịch văn hóa là các sự kiện, điểm du lịch và các sáng kiến đều nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cộng đồng và hỗ trợ quá trình bảo tồn hoặc tăng cường các nguồn lực truyền thống.
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1) - ảnh 2
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1) - ảnh 3
b. Lợi ích của Du lịch văn hóa
- Các dự án ổn định về môi trường, phù hợp về văn hóa, chú trọng đến những ảnh hưởng đối với tất cả những người sẽ bị tác động bởi các dự án này.
- Đối với các công ty kinh doanh hiện đang hoạt động, nguồn thu nhập mới từ các du khách du lịch văn hóa có thể hỗ trợ doanh thu lớn cho họ để kinh doanh hiệu quả và tạo lợi nhuận cao hơn, giúp họ phát triển mạnh hơn.
- Tạo việc làm và cơ hội cho các công ty mới thành lập – các nghệ nhân và những người thợ thủ công; các nghệ sĩ biểu diễn và các nhà kinh doanh dịch vụ giải trí; các nhà nghỉ; các trung tâm ẩm thực; các cửa hàng cung cấp đồ thủ công; các nhà điều hành tour du lịch.
- Đa dạng nền kinh tế địa phương – tạo việc làm trong lĩnh vực giải trí: hướng dẫn viên, các cửa hàng bán đồ thể thao, các cửa hàng bán lẻ...vv, các giáo viên dạy môn nghệ thuật thủ công, các gói du lịch, sự lựa chọn phương tiện giao thông, thiết kế trang web và đồ họa.
- Giúp xóa bỏ “lỗ hổng”, đồng nghĩa với việc đi du lịch của người dân tới một cộng đồng lân cận để mua hàng hóa và dịch vụ không sẵn có trong chính cộng đồng của họ.
- Thu hút du khách quan tâm đến di sản và truyền thống văn hóa, lịch sử và quá trình bảo tồn – đây là những du khách đáng được tôn trọng.
- Thu hút du khách lớn tuổi – thường là những người có thu nhập khá có thể di du lịch.
- Tạo các cơ hội cho các mối quan hệ đối tác – các nhà hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật thủ công, các thị trường thực phẩm/nông dân địa phương.
- Tăng doanh thu tại điểm du lịch và sự kiện lịch sử - giúp duy trì nguồn thu này.
- Bảo tồn và tăng cường các truyền thống địa phương’.
- Tạo các cơ hội đầu tư tại địa phương về các nguồn lực có tính chất lịch sử và cộng đồng.
- Xây dựng niềm tự hào và hình ảnh/quan niệm của cộng đồng về tầm quan trọng của khu vực/địa điểm.
- Giúp nâng cao giá trị của tài sản.
- Tạo nhu cầu và tạo ra các công cụ quảng bá có chất lượng, các trang web...vv gây ấn tượng cho cộng đồng một cách tích cực.
- Yêu cầu các công cụ được lập kế hoạch tốt, được thiết kế hấp dẫn, thống nhất về cách thức tìm kiếm bao gồm hệ thống biển hiệu nơi cổng vào, các biển chỉ dẫn được đặt tại các vị trí phù hợp trong toàn cộng đồng và các bản đồ, các chuyến du lịch bằng hình ảnh...vv.
- Thu hút các nhà đầu tư (các ngân hàng, các tổ chức) quan tâm đến các nền kinh tế ổn định.
- Các khán giả nghệ thuật không phải người dân địa phương tiêu tốn nhiều hơn gấp hai lần so với khán giả địa phương.
3. Du lịch văn hóa ngày nay tại Akwesasne
Các nhà cố vấn, các ban điều hành, nhân viên, các chuyên gia, các tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm độc lập và các thành viên của cộng đồng đã tiêu tốn hàng giờ để phát triển các chiến lược và hoạt động thống nhất và được lập kế hoạch tốt liên quan đến du lịch và văn hóa.
- Nhiều chương trình của chính phủ đề xuất và đang lập kế hoạch hoặc có tiềm năng lập kế hoạch các hoạt động, sự kiện và sáng kiến liên quan đến Du lịch văn hóa, ví dụ phát triển kinh tế, giáo dục, môi trường, sức khỏe, hỗ trợ gìn giữ truyền thống, khôi phục nền văn hóa.
- Tất cả các tổ chức có tiềm năng liên kết và kết hợp các hoạt động và các sáng kiến nhằm hỗ trợ ngành du lịch văn hóa.
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1) - ảnh 4
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1) - ảnh 5
*Tại sao chúng ta cần một Kế hoạch Chiến lược du lịch văn hóa (CTSP)?
Trong các báo cáo nghiên cứu và các tài liệu kế hoạch liên quan đến Du lịch văn hóa Akwesasne được đưa ra hiện nay, không có nguồn lực nào sẵn có để liên kết chúng lại với nhau và chuyển từ các kế hoạch – sáng kiến – mục tiêu – thành một Kế hoạch chiến lược – một kế hoạch hành động trên nhiều phạm vi mang tính chất liên kết nhằm đạt được thành công của các sáng kiến và mục tiêu. CTSP bao gồm các khuyến nghị, gợi ý, các hoạt động cụ thể đối với du lịch văn hóa đã được xác định bởi các nhóm tư vấn và các thành viên trong cộng đồng trong suốt quá trình phát triển kế hoạch và được thể hiện tại các cuộc họp và các cuộc đối thoại trực tiếp.
- Các thành viên cộng đồng và những đối tác tham gia phát triển du lịch văn hóa Akwesasne.
Cần phải xác định một tầm nhìn rõ ràng, tầm nhìn chung trên nhiều lĩnh vực về cách thức cộng đồng sẽ và sẽ không sử dụng tài sản văn háo để thúc đẩy phát triển kinh tế và sự giàu có về mặt văn hóa, đồng thời đạt được tốc độ tăng trưởng và sự ổn định như cộng đồng mong muốn.
- CTSP là giai đoạn đầu tiên của quá trình luôn xanh tốt, có nghĩa rằng luôn thay đổi, phát triển, tạo ra các nguồn lực mới khi các mục tiêu và hành động của CTSP được hoàn thanfhd và khi cộng đồng Akwesasne và các nhóm chính xác định được nhu cầu mới hoặc ưu tiên hàng đầu.
- Các khuyến nghị cụ thể trên cơ sở những đóng góp từ các thành viên của cộng đồng sẽ hỗ trợ tăng cường thông tin, sự hợp tác và sự liên kết giữa các tổ chức Akwesasne cũng như các đối tác khu vực tiềm năng khi họ ngày càng trở nên quan trọng trong đánh giá các chương trình dự án về trợ cấp và ngân sách.
- CTSP có thể được xem như một lời kêu gọi hành động đối với các thành viên cộng đồng suy nghĩ lại, ưu tiên hóa và phát triển hơn nữa các sáng kiến được xác định trong Chiến lược Chia sẻ tinh thần.
- Các khuyến nghị và hoặc các đề xuất trong CTSP sẽ giúp tăng tối đa tính hiệu quả của quá trình lập kế hoạch và phát triển dự án, xác định những khoảng trống và các cơ hội mới, đồng thời tránh sự trồng chéo và sự sao chép những nỗ lực đối với ngành du lịch văn hóa và nghệ thuật.
4. Hành động hướng tới du lịch văn hóa Akwesasne
Trong khi thống nhất về quán điểm và xác định tiềm năng của du lịch văn hóa, các cá nhân trong các chương trình và các phòng ban cũng như đội ngũ nhân viên trong các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm của họ, sự hạn chế về mặt thời gian đối với họ cần phải được đưa ra nhằm tạo các kết quả cùng lúc để phát riển một Kế hoạch chiến lược Du lịch văn hóa Akwesasne một cách trọn vẹn. Tất cả cần sự liên kết về mặt thông tin chặt chẽ hơn và cơ sở hạ tầng liên quan giữa các tổ chức nghệ thuật và văn hóa khác nhau.
5. Tổng quan về Kế hoạch: Các mục đích, mục tiêu và hành động được đề xuất của Kế hoạch chiến lược Du lịch văn hóa Akwesasne
CTSP tập trung vào các mục tiêu chính nhằm phát triển kinh tế, văn hóa và ngôn ngữ, hỗ trợ các nhà nghệ thuật. Mỗi mục tiêu là một thông báo về tương lai mong đợi và bao gồm những mục đích cụ thể được đề xuất và các hành động được khuyến nghị, hỗ trợ đạt được các mục tiêu này.
5.1. Phát triển kinh tế
a. Mục đích: Du lịch văn hóa là ngành chính trong phát triển kinh tế Akwesasne
*Mục tiêu 1: Đảm bảo thực hiện CTSP Akwesasne
Hành động:
- Thành lập Hội đồng quản lý Du lịch văn hóa Akwesasne
- Xây dựng tầm nhìn chung cho ngành du lịch văn hóa Akwesasne
- Tạo dựng sự hỗ trợ từ phía cộng đồng cho loại hình du lịch văn hóa
- Thành lập Cục Du lịch Văn hóa
- Tạo vị trí việc làm cho nhà điều phối và nhân viên trong ngành du lịch văn hóa
- Tạo các mối quan hệ đối tác Du lịch văn hóa Akwesasne.
*Mục tiêu 2: Tạo ra các du khách mới, nhiều du khách hơn, tiêu tốn nhiều hơn, ở lâu hơn và quay trở lại đồng thời trở thành những “sứ giả” du lịch
Hành động:
- Thực hiện kiểm tra và đánh giá tính sẵn sàng của ngành du lịch văn hóa Akwesasne.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp và các tổ chức tại Akwesasne hiện nay tăng tối đa tiềm năng từ du lịch văn hóa.
- Xây dựng Kế hoạch quảng bá chiến lược du lịch văn hóa Akwesasne.
- Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển các nguồn lực nhằm tăng tối đa các cuộc trải nghiệm văn hóa cho các thành viên trong cộng đồng và du khách.
*Mục tiêu 3: Tăng cường các cuộc trải nghiệm du lịch và tìm kiếm lộ trình du lịch trên cả hai địa phận Akwesasne thuộc Mỹ và Canada.
Hành động:
- Thực hiện thẩm tra thị giác tất cả các khu vực nơi các du khách hiện nay/sẽ được chào đón.
- Thành lập Nhóm công tác tại các Trung tâm chào đón du khách.
- Xây dựng Kế hoạch cổng chào hấp dẫn, các hệ thống đèn hiệu, hệ thống đèn hiệu có giải thích và các công cụ tìm kiếm đường đi cho du khách.
5.2 Ngôn ngữ và văn hóa
a. Mục đích: Du lịch và ngôn ngữ vẫn là nền tảng vững chắc và nhiều tiềm năng phát triển của cộng đồng Akwesasne ngày nay và cho các thế hệ mai sau.
*Mục tiêu 1: Du lịch văn hóa Akwesasne tập trung vào những khía cạnh của quá khứ, hiện tại  và tương lai của di sản văn hóa.
Hành động:
- Hoàn thành thẩm định và đánh giá về mặt giá trị chân thực của du lịch văn hóa Akwesasne.
- Tăng tối đa tính hiệu quả trong quản lý Trung tâm văn hóa Akwesasne.
- Hoàn thiện các cuộc trải nghiệm về nhận thức cho du khách tại Khu trung tâm văn hóa mới Akwesasne (và Trung tâm lưu trữ).
- Đạt được đồng tình ủng hộ đối với loại hình điểm du lịch được yêu thích nhất (Lựa chọn địa điểm) cho các cuộc trải nghiệm Trung tâm văn hóa đáp ứng nhu cầu mong đợi của du khách.
- Thành lập Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Akwesasne.
- Xây dựng một Công viên nghệ thuật ngoài trời.
*Mục tiêu 2: Các dịch vụ du lịch văn hóa Akwesasne mang lại lợi ích cho mọi thành viên trong cộng đồng.
Hành động:
- Lập kế hoạch thực hiện các sáng kiến phát triển du lịch văn hóa, cung cấp các cơ hội, phần thưởng và những yếu tố khuyến khích đối với giới trẻ và người cao tuổi Akwesasne.
*Mục tiêu 3: Ngôn ngữ là một phần trong cuộc trải nghiệm văn hóa chính của Akwesasne.
Hành động:
- Tạo một kế hoạch tạo cổng chào hấp dẫn, hệ thống đèn hiệu, biển báo có giải thích và các công cụ tìm kiếm lộ trình du lịch bao gồm cả tiếng Mohawk (Kanien’ké:ha).
- Sử dụng tiếng Mohawk (Kanien’ké:ha).
- Cung cấp sự hỗ trợ về ngôn ngữ và khuyến khích sủ dụng tiếng Mohawk (Kanien’ké:ha) trong các công ty kinh doanh du lịch và các cơ quan quản lý văn hóa.
5.3. Hỗ trợ các nghệ sĩ
a. Mục đích: Akwesasne là trung tâm của các hoạt động nghệ thuật thị giác và nghệ thuật biểu diễn của người bản địa dành cho mọi người đang sinh sống và đến du lịch tại đây, Hành lang thung lũng đường biển St. Lawrence (Hành động trong quá trình phát triển).
*Mục tiêu 1: Tăng tối đa tiềm năng thành công trong sự nghiệp của các nghệ sĩ/nghệ nhân và những người thợ thủ công Akwesasne.
*Mục tiêu 2: Hội đồng cung cấp các hoạt động lãnh đạo nhằm đạt được sự thành công của nền kinh tế sáng tạo và trung tâm nghệ thuật đầu tiên của quốc gia cũng như các nhà nghệ thuật của Akwesasne .
*Mục tiêu 3: Thành lập Trung tâm Nghệ thuật thị giác và Nghệ thuật biểu diễn.
6. Thời điểm phù hợp cho Du lịch văn hóa Akwesasne
Trong quá trình phát triển kế hoạch đối với các thành viên thuộc CTSP Akwesasne, các nhà tư vấn, các chủ doanh nghiệp, cộng đồng nghệ sĩ, đại diện của các tài sản văn hóa quan trọng và nguồn nhân lực tại các bộ phận trực thuộc chính quyền Akwesasne đã thể hiện niềm tin của họ rằng Du lịch văn hóa khi được phát triển trong quá trình xác định các vấn đề nhạy cảm về mặt văn hóa lại có vai trò định hướng tích cực cho sự phát triển kinh tế và tái xây dựng cộng đồng. Các thành viên cộng đồng và đại diện của chính phủ đang cho thấy cam kết trong liên kết các phương thức tiếp cận nhằm phát triển kinh tế và tái xây dựng cộng đồng thông qua phát triển du lịch văn hóa.
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1) - ảnh 6
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1) - ảnh 7
Đặc biệt các cam kết và phương thức tiếp cận được đưa vào đúng thời điểm nhằm tăng tầm quan trọng của du lịch văn hóa trên khắp khu vực, tầm quan trọng của các đối tác mới và các cơ hội tăng nguồn vốn hoạt động.
Du lịch là tâm điểm của quá trình phát triển kinh tế đối với Hội đồng Phát triển kinh tế khu vực của phía bắc đất nước (NCREDC) được thành lập vào năm 2011 bởi thống đốc Cuomo được xem như một trong mười hội đồng khu vực thuộc bang New York phát triển các kế hoạch chiến lược dài hạn trong phát triển kinh tế trong khu vực của họ. Các dự án trọng điểm bao gồm dự án tăng cường chất lượng cuộc sống của khu vực; thu hút du khách hoặc người dân đến với khu vực; hoạt động như đối tác trung gian thu hút đầu tư tư nhân trong khu vực.
Hiệp hội Adirondack miền Bắc nước Anh đã có nhiều sáng kiến hỗ trợ du lịch văn hóa bao gồm các dự án phát triển khu danh lam thắng cảnh trên các đường nhánh của miền Bắc nước Anh. Những ngày dành cho người mua hàng năm là một sự kiện quan trọng tạo cơ hội cho các nhà nghệ thuật, các nghệ nhân và các nhà sản xuất thực phẩm hỗ trợ của địa phương tăng cường quảng bá và bán cho người mua lẻ để bán lại trong các cửa hàng trên khắp khu vực. Con đường du lịch khu vực Adirondack sẽ liên kết các tổ chức nghệ thuật, các triển lãm nghệ thuật, nhà hát, nghệ sĩ, người thợ thủ công của khu vực thông qua hành lang điện tử và hỗ trợ tăng cường một nét đặc trưng thống nhất cho tất cả doanh nghiệp nghệ thuật và thủ công thuộc phía Bắc New York.
Dự án Hành lang con đường màu xanh trên sông Raquette tăng cường phát triển kinh tế và du lịch cũng như ý thức về tính thống nhất và sự hợp tác giữa các cộng đồng dọc sông Raquette. Các mục tiêu bao gồm tăng cường tài sản dọc bờ sông và các khu giải trí liên quan, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của hành lang và những cộng đồng chịu ảnh hưởng của dòng sông này, đồng thời tôn trọng các vùng đất công và tư. Các thị trấn, các nhóm địa phương và khu vực, các công ty và các cá nhân đang tăng cường các nguồn du lịch thắng cảnh và giải trí mà sau này sẽ củng cố khả năng của mỗi đối tác tham gia xác định các ưu tiên hàng đầu trong khi tham gia vào kế hoạch hành lang nói chung.
Gần đây các nhà điều phối FishCap (Giải thưởng Mũ lưỡi trai cá), một sáng kiến du lịch trao giải thưởng dành cho người chiến thắng nhằm thu hút và đưa những người câu cá và gia đình của họ đến Thung lũng sông Lawrence để thực hiện các tour du lịch và các cuộc chạy bộ, gặp gỡ các đại diện của ngành du lịch văn hóa và phát triển kinh tế. Họ bắt đầu có khám phá các cơ hội mang đến cho du khách bao gồm những người đến từ nước ngoài tận hưởng vẻ đẹp đặc biệt về văn hóa và sự hấp dẫn của các loại hình giải trí của Akwesasne. FishCap đã có các mối quan hệ đối tác quan trọng với cộng đồng khu vực, các công ty, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức phát triển. Các mối liên kết này có thể tạo cơ hội quan trọng cho du lịch văn hóa Akwesasne.
Chiến dịch quảng bá du lịch chính thức và quan hệ công chúng của bang “Tôi yêu New York” đang ngày càng tập trung vào các cuộc trải nghiệm đến với miền Bắc nước Anh cũng như nhắm vào thị trường Canada. Cả hai đều là các cơ hội mang lại lợi ích cho Akwesasne.
Các chương trình của chính phủ Mỹ xác định giá trị và lợi ích của du lịch. Nhiều các tổ chức cấp bang tại Mỹ đã thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng có thể hỗ trợ du lịch văn hóa Akwesasne tạo sự ủng hộ cho kế hoạch và phát triển các nguồn lực cũng như các chương trình.
Trong khi các du khách lựa chọn đơn thuần một điểm du lịch, hầu hết các cuộc trải nghiệm du lịch đều đưa họ tới nhiều địa điểm nơi họ có thể theo đuổi niềm đam mê trên các lĩnh vực khác nhau. Vị trí của Akwesasne đã khiến cho nó trở thành một địa điểm lý tưởng cho các du khách văn hóa. Cuộc hành trình với gần một ngày lái xe từ nơi có số lượng du khách tiềm năng lớn, những người rất đam mê tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa chân thực tại các quốc gia đầu tiên và những du khách muốn có các cuộc trải nghiệm du lịch địa lý là một cơ hội chưa được phát hiện. Hàng năm, 4,4 triệu xe cơ giới du lịch qua Tuyến đường 37.  Lên tới 120 triệu du khách triển vọng trong một hành trình lái xe một ngày.


Hiền Lê lược dịch (Nguồn: srmt-nsn.gov)
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác