Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa (Tiếp theo và hết)

Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1) - See more at: http://cinet.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=27157&sitepageid=609#sthash.a6Vr2k46.dpuf
Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1) - See more at: http://cinet.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=27157&sitepageid=609#sthash.a6Vr2k46.dpuf
>>Bài liên quan :
Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1)

Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 2)
(Cinet)- Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa Akwesasne được hoàn thiện vào năm 2014, là công cụ hỗ trợ cho các cộng đồng Akwesasne cân nhắc, xác định và quyết định đưa ra những ưu tiên hàng đầu và khả năng của cộng đồng khi muốn đạt được thành công của ngành du lịch văn hóa Akwesasne.
 
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa (Tiếp theo và hết) - ảnh 1
Ảnh minh họa. Ảnh Internet
8. Chi tiết các mục tiêu văn hóa và ngôn ngữ
8.1. Văn hóa và ngôn ngữ luôn là nền tảng vững chắc và có tiềm năng cho cộng đồng Akwesasne ngày nay và cho các thế hệ tiếp theo
Thông qua quá trình lập Kế hoạch chiến lược, các nhà tư vấn và các thành viên trong cộng đồng cho thấy niềm tin của họ một cách rõ ràng rằng các cuộc trải nghiệm du lịch văn hóa tại Akwesasne cần phải được phát triển – tôn trọng truyền thống và kiến thức như các truyền thống vẫn còn được lưu giữ cho các thế hệ sau và họ sẽ tiếp tục học tập và thừa hưởng, đồng thời các hoạt động văn hóa và nghệ thuật mới cũng được đánh giá cao và được chia sẻ. Tất cả mọi người dân bao gồm cả người không bản xứ nên có các cơ hội khi có sự phù hợp về mặt văn hóa được trải nghiệm và đánh giá về huyền thoại chân thực và giàu có của cộng đồng.
Du lịch văn hóa gồm hai khía cạnh chính. Thứ nhất là du lịch văn hóa tập trung vào các khía cạnh quá khứ, hiện tại và tương lai của di sản văn hóa của một cộng đồng không chỉ một cộng đồng bị đóng băng trong một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Thứ hai, du lịch văn hóa mang lại lợi ích cho mọi thành viên trong cộng đồng, mang đến các sự kiện mới, bổ sung các chương trình và các địa điểm, tạo nhiều cơ hội hơn trong trải nghiệm các bài hát, điệu múa và truyền thống truyền miệng của cộng đồng, hiểu được các giá trị tự hào của cộng đồng, gặp gỡ và học tập các nghệ nhân truyền thống và những người thợ thủ công ngày nay vì vậy kho tàng kiến thức và phong tục quý có thể tiếp tục được chia sẻ cho các thệ hệ tương lai.
Trong suốt quá trình phát triển Kế hoạch chiến lược, Chiến lược toàn diện về Ngôn ngữ và Văn hóa Mohawk vẫn chưa được thực hiện. Thực hiện Kế hoạch Chiến lược du lịch văn hóa (CTSP) sẽ giúp đạt được nhiều khuyến nghị về Ngôn ngữ và Văn hóa Mohawk đã được đưa ra nhằm hỗ trợ xác định các hoạt động và chính sách nên được thực hiện và sự hỗ trợ về mặt quản lý khi đưa ra quyết định về đầu tư công cộng và phát triển cộng đồng và thúc đẩy xây dựng định hướng mang tính chiến lược theo xu hướng cộng đồng nhằm cung cấp các hoạt động lãnh đạo trong định hướng các chính sách phát triển Akwesasne trong tương lai.
*Các hành động hỗ trợ đạt được Mục tiêu Ngôn ngữ và Văn hóa
Xây dựng và thực hiện Chiến lược Ngôn ngữ và Văn hóa Mohawk một cách toàn diện được xem là nỗ lực chung của cả cộng đồng. Đảm bảo rằng các cơ hội đa dạng luôn sẵn có để mọi người cùng học tập và sử dụng ngôn ngữ bản địa và trải nghiệm các hoạt động văn hóa. Chiến lược này không giới hạn đối với các hoạt động lãnh đạo, điều hành của chính phủ, các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục và văn hóa, các tổ chức cộng đồng. Các hoạt đồng tiềm năng bao gồm:
- Thực hiện một chiến dịch hệ thống biển hiệu trên toàn cộng đồng với các biển hiệu song ngữ bao gồm cả ngôn ngữ Mohawk.
- Xác định và đưa những phát ngôn viên có nguồn gốc là người bản xứ nói tiếng Mohawk trên vùng lãnh thổ tham gia vào chiến lược ngôn ngữ và văn hóa.
- Tận dụng, tăng cường và hỗ trợ cách thức tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại trong sử dụng và quảng bá ngôn ngữ Mohawk và văn hóa bản xứ qua đài phát thanh, website/internet, truyền hình và bất kỳ phương tiện thông tin sẵn có khác.
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa (Tiếp theo và hết) - ảnh 2 Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa (Tiếp theo và hết) - ảnh 3

- Thực hiện một chiến dịch hệ thống biển hiệu trên khắp cộng đồng với những biển hiệu được viết bằng ngôn ngữ Mohawk.
- Tăng cường sử dụng ngôn ngữ Mohawk trong mọi gia đình tại Akwesasne; phát triển cơ chế và công cụ được sáng tạo sẵn có cho mọi gia đình khuyến khich họ tích cực lĩnh hội và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ Mohawk và các trải nghiệm văn hóa luôn khiến cho con cái họ sử dụng ngôn ngữ và văn hóa ngay từ những giai đoạn đầu của cuộc sống.
- Đảm bảo rằng văn hóa và các hoạt động truyền thống không bị lãng quên và những người tham gia sẽ có cơ hội trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống.
- Các cơ hội cho mọi người dân bản xứ tiếp cận thông tin về truyền thống và trải nghiệm văn hóa bằng ngôn ngữ Mohawk, khuyến khích và tăng cường cơ hội lựa chọn cho mọi cá nhân.
8.2. Mục tiêu 1: Du lịch văn hóa Akwesasne tập trung vào các khía cạnh quá khứ, hiện tại và tương lai của di sản văn hóa của cộng đồng.
a. Hành động 1: Hoàn thành cuộc kiểm tra giá trị chân thực của ngành du lịch văn hóa
Tương tự Cuộc kiểm tra và đánh giá về tính sẵn sàng của ngành du lịch, Cuộc kiểm tra giá trị chân thực là một hoạt động trong phát triển kinh tế bao gồm các tài sản có giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục cũng như tài sản thiên nhiên ban tặng hiện đang có hoặc có thể có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa. Một khi được xác định, các tài sản này cần được đánh giá một cách chân thực về tính sẵn có cho các cuộc trải nghiệm văn hóa tích cực, chân thực và đáng nhớ cho du khách. Khi quá trình đánh giá được hoàn tất, những người quản lý, các chủ doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức chịu trách nhiệm về các di sản có thể hình thành các kế hoạch thông tin nhằm xác định các vấn đề này. Cuộc kiểm tra cũng nên chỉ ra các nguồn lực có thể được chia sẻ cho tất cả cộng đồng, các nguồn lực phù hợp với các thành viên bộ tộc Akwesasne và các nguồn lực cho các dân tộc nói tiếng Mohawk.
Cuộc kiểm tra và đánh giá có thể được thực hiện trong quá trình bao gồm năm bước chính là các yếu tố cơ bản xác định “Bây giờ chúng ta ở đâu?”, “Chúng ta đến từ đâu?”
Bước 1: Đánh giá cuộc trải nghiệm lần đầu tiên của du khách.
Bước 2: Đánh giá kết quả đạt được.
Bước 3: Xác định các khoảng trống và các cơ hội tiềm ẩn.
Bước 4: Phát triển các khuyến nghị.
Bước 5: Xác định các ưu tiên hành động
*Lợi ích: Quá trình này tạo thông tin có thể được sử dụng để:
- Tạo hồ sơ khách quan toàn diện về vị thế hiện nay của Akwesasne như một cuộc trải nghiệm điểm du lịch từ quan điểm của những người đầu tiên đến đây.
- Lưu hồ sơ và rà soát các cuộc trải nghiệm của tất cả du khách có vai trò quan trọng và đánh giá mức độ sẵn sàng của thị trường du lịch (thực sự đáng chú ý, dễ dàng tiếp cận, sự sẵn sàng của các dịch vụ khách hàng...vv).
- Xác định và tách riêng biệt các lĩnh vực vẫn còn khoảng trống trong quá trình sẵn sàng chào đón du khách và xác định các lĩnh vực có tiềm năng phát triển thành điểm du lịch (giờ mở cửa lâu hơn, mùa du lịch mở rộng, bổ sung đội ngũ nhân viên...vv) .
- Xác định các ưu tiên hàng đầu và các bước đi hợp lý và tạo danh sách xem xét các khuyến nghị hành động.
- Nhấn mạnh nhu cầu cao nhất và xác định/đề xuất các ưu tiên hàng đầu cho quá trình thực hiện một cách hiệu quả nhất nhằm xác định thành công các nhu cầu này.
- Người thực hiện: Các nhà hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
- Các đối tác tiềm năng: các thành viên cộng đồng, du khách.
- Thời gian thực hiện: Ngay lập tức và tiếp tục.
- Chi phí: Tối thiểu.
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa (Tiếp theo và hết) - ảnh 4
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa (Tiếp theo và hết) - ảnh 5
b. Hành động 2: Tăng tối đa hiệu quả của quá trình quản lý Trung tâm văn hóa Akwesasne.
Bởi vì các ưu tiên hàng đầu về mặt tổ chức trong các thành viên của Ban và Hội đồng tư vấn và thiếu nguồn vốn hoạt động, bảo tàng gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định cuối cùng về cơ sở mới đã được quy hoạch. Kế hoạch chiến lược du lịch văn hóa có thể là nhân tố trung gian nên được xem xét và hành đồng trên cơ sở tạo lập một Trung tâm văn hóa mới có vai trò như nhân tố quan trọng trong các cuộc trải nghiệm của du khách đến Akwesasne và như một nguồn lực văn hóa cho các thành viên của cộng đồng.
*Lợi ích: Tư cách thành viên trong một tổ chức như Liên minh bảo tàng Mỹ cung cấp cách thức tiếp cận cho Chương trình đánh giá bảo tàng (MAP), hỗ trợ các hoạt động tăng cường phát triển bảo tàng có quy mô vừa và nhỏ, lập kế hoạch trong tương lai, đáp ứng các tiêu chuẩn thông qua quá trình tự nghiên cứu và một chuyến tham quan thực tế từ một nhà phân tích có kinh nghiệm trong ngành. Sự đánh giá về hoạt động quản lý sẽ hỗ trợ Trung tâm du lịch văn hóa đạt hiệu quả cao nhất trong các hoạt động bao gồm cơ cấu quản lý và tư vấn.
- Người thực hiện: Nhân viên bảo tàng và Ban Tư vấn.
- Các đối tác tiềm năng: Cơ quan đối tác du lịch văn hóa Akwesasne.
- Thời gian thực hiện: Ngay lập tức, ngắn hạn.
- Chi phí: Chi phí hàng năm: 150,00 đô la, Hoạt động đánh giá: miễn phí đến 750 đô la.
b. Hành động 2: Hoàn tất các cuộc trải nghiệm về nhận thức của du khách đối với Trung tâm văn hóa mới Akwesasne và Cơ quan lưu trữ.
Chiến lược Chia sẻ tinh thần đề xuất rằng một Bảo tàng mới Akwesasne/Cơ quan lưu trữ được thiết kế và xây dựng nhằm bảo tồn lịch sử và văn hóa của người dân tộc Mohawk. Theo như Chiến lược Chia sẻ tinh thần, Bảo tàng mới Akwesasne sẽ bảo tồn, lưu trữ và giúp mọi thành viên của cộng đồng, người dân trong khu vực và du khách đến từ khắp nơi trên quốc gia và quốc tế tiếp cận dễ dàng với các di sản văn hóa và di sản của người Mohawk.
Các nhà tư vấn bảo tàng, các nhà tư vấn thuộc các dự án khác và các thành viên cộng đồng đã đưa ra một loạt các đề xuất cho Trung tâm văn hóa mới trong suốt quá trình phát triển Kế hoạch chiến lược:
- Bảo tàng nên là một phần trong khu trung tâm di sản bao gồm một tòa nhà chính như nhà dài với nhiều tòa nhà phụ bên cạnh với nhiều lĩnh vực khác nhau được tập trung về nghệ thuật, các hoạt động thể hiện, trưng bày...vv. Các du khác sẽ có thể di chuyển từ cuộc trải nghiệm này tới cuộc trải nghiệm khác.
- Trong suốt ba cuộc họp khác nhau với các nhà tư vấn, đại diện cho ba nhóm khác nhau, những người tham gia đưa ra các sáng kiến của họ về trung tâm văn hóa.
- Khu mặt đất xung quanh bảo tàng có thể bao gồm các cuộc trải nghiệm về môi trường như các khu vườn với các loại hình ẩm thực truyền thống và các cây tự nhiên, các con đường mòn nhấn mạnh các khía cạnh thuộc về thiên nhiên (chim, hoa...vv). Vị trí này sẽ bao gồm cách tiếp cận với bờ sông và đầm lầy bởi vì phần nhiều văn hóa của Akwesasne liên quan đến sông nước, các môi trường đầm lầy – hệ động thực vật cũng như các hoạt động tập trung ở trên sông nước.
- Khu trung tâm cũng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác của cộng đồng, bao gồm cung cấp các địa điểm tụ họp, các cơ sở hội thảo, hội nghị, bao gồm thính phòng cho khán giả đến các cơ sở hỗ trợ hiện nay như Trung tâm cấp cao và Sòng bạc.
- Trung tâm Bảo tàng và Văn hóa có thể mở rộng lĩnh vực tập trung và trở thành trung tâm văn hóa của người Ấn Độ sinh sống tại vùng rừng phía Đông hoặc sáu quốc gia thuộc Liên minh các dân tộc bản xứ Tây Bắc nước Mỹ.
- Một trong những trung tâm triển lãm của bảo tàng có thể thể hiện một trong những yếu tố của Thanksgiving Address Haudenosaunee (Trung tâm cầu nguyện và cầu khẩn của Liên minh các dân tộc Iroquois) với các cuộc trải nghiệm đa thông tin và cảm nhận đa dạng do các nghệ sĩ địa phương tạo ra.
- Xem xét thuật ngữ mang tên Akwesasne hoặc tên đại diện khác cho trung tâm.
- Thư viện nên là nơi có thể rất dễ dàng tiếp cận trong cộng đồng và vì vậy có thể không cùng ví trí trong Trung tâm Văn hóa mới.
- Đội lập kế hoạch nên xác định các cơ sở hiện nay trong các bảo tàng và trung tâm di sản văn hóa khác có thể được xem như các mô hình và sắp xếp các chuyến tham quan theo từng lĩnh vực cho các hoạt động giám sát và tư vấn trực tiếp đầu tiên của du khách khi đến đây.
*Lợi ích: Một khi cuộc trải nghiệm nhận thức được xác định, sự lựa chọn địa điểm và các thiết kế về mặt kiến trúc có thể được hoàn tất.
- Người thực hiện: Nhân viên bảo tàng và Ban Tư vấn.
- Các đối tác tiềm năng: Cơ quan Đối tác Du lịch văn hóa Akwesasne.
- Thời gian thực hiện: Ngay lập tức, ngắn hạn.
- Chi phí: Du lịch tới các môi hình tiềm năng.
c. Hành động 3: Xác định loại hình vị trí du lịch yêu thích nhất (Sự lựa chọn địa điểm) cho các cuộc trải nghiệm về nhận thức trong Trung tâm văn hóa
Nhiều cuộc thảo luận mở rộng đã diễn ra với nhiều sự lựa chọn cho vị trí của trung tâm văn hóa.
- Một cơ sở thuộc vùng đồng quê có thể phù hợp với nơi diễn ra các hoạt động buôn bán vi phạm pháp luật và thể hiện hiệu quả di sản và sự kết nối của Akwesasne với thiên nhiên.
- Trung tâm Di sản ven sông trên Tuyến đường 37C hiện đang được sử dụng cho một loạt các hoạt động văn hóa Akwesasne và đã được xác định như một ví trí khả thi.
- Một dinh cơ chưa được phát triển rộng có diện tích 128 mẫu và Con đường trên vịnh Robinson, gần Đảo Barnhart với cảnh đẹp, dễ tiếp cận sông nước và có mật độ giao thông cao đã được xác định bởi Tổng công ty bất động sản. 
Tất cả nhằm mục đích hướng tới:
- Tổ chức họp Nhóm chuyên trách trung tâm văn hóa (ngắn hạn) nhằm đưa ra Đánh giá về vị trí.
- Sự tham gia của những người đã từng quy hoạch Bảo tàng và những thành viên mới.
- Rà soát các hoạt động quy hoạch Bảo tàng, cập nhật thông tin trong bối cảnh thực hiện Kế hoạch chiến lược du lịch di sản văn hóa Akwesasne tháng 5/2014.
- Sử dụng công cụ Tầm nhìn đến Hành động đã được thay đổi nhằm tăng cường xây dựng tính thống nhất, đoàn kết của mọi thành viên.
*Lợi ích: Lựa chọn địa điểm và thiết kế Trung tâm văn hóa có thể được hoàn tất.
- Người thực hiện: Nhân viên bảo tàng và Ban Tư vấn, các thành viên cộng đồng, các nhà nghệ thuật và các cố vấn viên.
- Các đối tác tiềm năng: Cục Môi trường SRMT.
- Thời gian: Ngay lập tức và ngắn hạn.
- Chi phí: Tối thiểu.
d. Hành động 4: Xây dựng Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Akwesasne
Các thành viên cộng đồng xác định sự cần thiết phải có vị trí tập trung cho hoạt động truyền dạy và chia sẻ truyền thống âm nhạc, điệu múa và truyền miệng.
*Lợi ích: Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Akwesasne sẽ là sân khấu sôi động với những điệu múa, nền nhạc và phong cách kể truyện cho cả nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, đặc biệt là địa điểm thu hút sự tham gia của thanh niên trong cộng đồng.
e. Hành động 5: Xây dựng Công viên Nghệ thuật ngoài trời.
Công viên Nghệ thuật ngoài trời là một trong những sáng kiến được miêu tả trong Chiến lược Chia sẻ về mặt tinh thần. Kế hoạch Kinh doanh cũng bao gồm các ý tưởng cho các không gian nghệ thuật ngoài trời.
*Lợi ích: Một trung tâm dễ tiếp cận và nổi bật trưng bày các sản phẩm và thể hiện hoạt động của các loại hình nghệ thuật và nghề thủ công Akwesasne.
8.3. Mục tiêu 2: Dịch vụ du lịch văn hóa Akwesasne mang lại lợi ích cho tất cả cộng đồng.
Lợi ích kinh tế của du lịch văn hóa cho cộng đồng và các thành viên cộng đồng được thông tin chi tiết trong phần Thời điểm phù hợp và Phát triển kinh tế năm trong Kế hoạch. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Du lịch văn hóa là các sự kiện, các điểm du lịch hấp dẫn và các sáng kiến đều có ý nghĩa trong nâng cao chất lượng cuộc sống của những người dân đang sinh sống trong cộng đồng và hỗ trợ quá tình gìn giữ hoặc tăng cường các nguồn lực truyền thống.
Các sáng kiến, ý tưởng và hành động cần xem xét trong Kế hoạch chiến lược sẽ mang lại lợi ích cho tất cả cộng đồng Akwesasne. Du lịch văn hóa có thể có giá trị rất quan trọng trong đáp ứng các nhu cầu đặc biệt quan trọng của thanh niên và người cao tuổi trong cộng đồng. Các nhu cầu này được xác điịnh và được thể hiện trong Kế hoạch phát triển cộng đồng toàn diện Akwesasne. Mọi dự án được thực hiện liên quan đến du lịch văn hóa nên bao gồm các bộ phận đặc biệt bao gồm thanh niên từ những thành viên trẻ nhất của cộng đồng tới phụ nữ và đàn ông trẻ tuổi, những người sẽ lãnh đạo các thế hệ tiếp theo của cộng đồng.
a. Hành động 1: Đảm bảo du lịch văn hóa mang lại lợi ích cho thế hệ thanh niên và những người cao tuổi Akwesasne.
*a1. Thanh niên:
- Thanh niên muốn nhìn thấy một cộng đồng có môi trường trong sạch - CTSP bao gồm các hành động tạo vẻ đẹp của cộng đồng – tạo cho môi trường xung quanh Tuyến đường 37 và đường biển trong sạch, các cổng chào du khách và cách tìm đường hấp dẫn và các hệ thống biển hiệu có chỉ dẫn.
- Họ muốn sự lãnh đạo của giới trẻ và cộng đồng, những người tạo nên sự khác biệt. Thanh niên muốn nhìn thấy một chính phủ và một cộng đồng thống nhất. Các sáng kiến mới trong lĩnh vực du lịch văn hóa sẽ cung cấp cơ hội cho thanh niên Akwesasne đóng vai trò chính trong đưa thế hệ thanh niên Mohawk và Iroquois hòa nhập vào cộng đồng. Sự hợp tác giữa hội đồng quản lý của Akwesasne về các sáng kiến du lịch văn hóa có thể là các bước đầu tiên quan trọng nhằm hỗ trợ tạo một chính phủ và cộng đồng thống nhất.
- Các chương trình cộng đồng bao gồm loại hình nghệ thuật và múa được sử dụng bởi khoảng một phần tư các chương trình thanh niên và bơi lợi và hội trường cộng đồng được sử dụng ít hơn mức thông thường. Không có sự rõ ràng về việc các chương trình này có được sử dụng ở mức độ không thường xuyên do thiếu sự quan tâm hoặc thiếu tính sẵn có.
+ Các trung tâm và sự kiện được phát triển như một phần trong CTSP sẽ cung cấp các cơ hội mới và thường xuyên hơn cho tất cả thành viên trong cộng đồng bao gồm thanh niên trải nghiệm truyền thống Mohawk bao gồm các điệu múa và nghệ thuật, nghệ thuật truyền miệng và nghề thủ công.
+ Các chương trình thanh niên tương tự như các chương trình do trường đại học Nghệ thuật và Thủ công thực hiện có thể là cách thư giãn, mang lại niềm vui và đáng nhớ làm cho thanh niên tham gia nhiệt tình từ những người rất trẻ đến thế hệ thanh niên đã trưởng thành trong các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật thị giác và biểu diễn đương đại.
Akwesasne (Mỹ):  Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa (Tiếp theo và hết) - ảnh 6
- Giáo dục đóng vai trò quan trọng với thanh niên. Ngoài mang lại các cơ hội học tập ngôn ngữ ngoài trường học, thanh niên muốn nền giáo dục của họ bao gồm giáo trình ngôn ngữ và văn hóa. Các hoạt động và chương trình bổ sung được phát triển như một phần trong Kế hoạch chiến lược Du lịch văn hóa sẽ kết hợp với các giáo trình trong trường học. Thế hệ trẻ muốn có nhiều cơ hội khác nhau sẵn có cho họ tham gia vào các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống của người Iroquois.
- Thế hệ thanh niên muốn có phong cách sống lành mạnh và tích cực, được sống trong một cộng đồng trong sạch và một môi trường lành mạnh và tự hào về cộng đồng của họ.
- Cung cấp nhiều cơ hội hơn nữa cho quá trình công nhận các kế hoạch và mong muốn về mặt học thuật, đào tạo nghề, thể chất, nghệ thuật biểu diễn, việc làm và hành nghề tự do cũng như các kế hoạch và mong muốn khác cho thế hệ thanh niên.
- Ngoài các cơ hội về mặt nghệ thuật, Du lịch văn hóa có thể cung cấp cơ hội về việc làm và nghề tự do trong ngành du lịch văn hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu được xác định trong các cuộc kiểm tra và đánh giá.
- Đảm bảo rằng thanh niên có các phương tiên dễ dàng tiếp cận và đồng nhất trong tham gia vào các chương trình dạy ngôn ngữ và truyền thống, liên kết với những người có trình độ về ngôn ngữ và văn hóa, có khả năng được chia sẻ với thế hệ thanh niên.
- Phát triển các cơ hội giao thoa giữa các thế hệ nhằm khuyến khích nhiều cách thức tiếp cận hơn và chia sẻ các kiến thức, ngôn ngữ và văn hóa truyền thống. Các cơ hội học tiếng Mohawk và nhu cầu văn hóa là ưu tiên hàng đầu – vì vậy, thanh niên và các tổ chức thanh niên cần phải tham gia vào những nỗ lực giáo dục chính quy và giáo dục cộng đồng nhằm gìn giữ và tái xây dựng ngôn ngữ và văn hóa Mohawk. Ngôn ngữ và các dự án văn hóa tập trung vào cộng đồng nên có tính linh động để tạo niềm vui cho thế hệ thanh niên muốn học tập. Du lịch văn hóa đạt được mục tiêu này.
- Thực hiện mô hình vai trò nhằm công nhận những thanh niên xuất sắc về tinh thần tình nguyện, những tài năng trong lĩnh vực, thể thao, học thuật, nghệ thuật biểu diễn và lãnh đạo.
+ Khi Chiến lược Du lịch văn hóa được thực hiện, thanh niên sẽ được tuyển dụng tham gia vào Nhóm chuyên trách nhằm đạt được mục tiêu của các hành động. Các kỹ năng lãnh đạo có thể được phát triển khi họ tham gia vào các hoạt động này bởi vì các hoạt động này có ảnh hưởng đến tương lai của cộng đồng.
*a2. Người cao tuổi
- Người cao tuổi có vai trò quan trọng trong các kỹ năng truyền thống như người đan rổ rá và đan vợt dùng để bắt và ném bóng. Với nhiều người trong số họ, đây là cách họ duy trì các hoạt động quan trọng và các yếu tố quan trọng của văn hóa và nền kinh tế truyền thống.
+ Du lịch văn hóa sẽ tạo thêm các cơ hội cho người cao tuổi duy trì các kỹ năng truyền thống và chia sẻ các kỹ năng với các thế hệ mới.
- Nhiều người cao tuổi thích các loại thuốc truyền thống.
+ Các loại thuốc truyền thống và sự giàu có được chia sẻ theo các cách thức phù hợp là các nhân tố chính trong cuộc trải nghiệm du lịch văn hóa tại Akwesasne.
*Các mục tiêu:
- Các chương trình về các loại thuốc truyền thống khác nhau luôn sẵn có cho mọi người dân tại Akwesasne.
- Các hoạt động truyền thống như đan rổ rá hoặc đan vợt thể thao được dạy cho các thế hệ thanh niên mới lớn.
*Các khuyến nghị
 - Xây dựng một trường trung học trong cộng đồng. Trong thời điểm phù hợp, tập trung vào ngôn ngữ và văn hóa, đồng thời đảm bảo các hoạt động đào tạo liên quan đến sự nhạy cảm văn hóa cho các học giả không phải là người Iroquois giảng dạy con cái của các thành viên trong cộng đồng.
- Đảm bảo rằng các hoạt động truyền thống như đan rổ và sản xuất vợt thể thao theo cách thức truyền thống được duy trì và gìn giữ, phản ánh trong các tổ chức kinh tế và văn hóa. Thông qua các ví dụ điển hình, các hoạt động này cần sự tập trung và lưu tâm trong chiến lược văn hóa và du lịch.
8.4. Mục tiêu 3: Ngôn ngữ Iroquois là ngôn ngữ chính trong các cuộc trải nghiệm du lịch văn hóa Akwesasne.
Thông qua các hoạt động nghiên cứu và trong suốt quá trình phát triển CTSP, duy trì ngôn ngữ Mohawk là ưu tiên lớn. Các thành viên cộng đồng xác định duy trì truyền thống và các hoạt động của người Mohawk, dạy tiếng và văn hóa Mohawk cũng là các ưu tiên lớn. Ngôn ngữ và văn hóa được tăng cường trong các trường học cũng như tăng cơ hội học tập cho tất cả các thành viên được xem như các ưu tiên vô cùng quan trọng nhằm duy trì bản sắc của người Iroquois. Tăng cường sử dụng ngôn ngữ nói và viết Mohawk cũng tạo sự khác biệt cho các cuộc thử nghiệm trong cộng đồng cho du khách.
a. Hành động 1: Lập kế hoạch cho các cổng chào hấp dẫn, biển hiệu, hệ thống biển hiệu có giải thích, các phương tiện tìm đường bao gồm ngôn ngữ Mohawk
Các loại phương tiện phù hợp với đặc điểm dễ nhận biết và thương hiệu điểm du lịch Akwesasne có thể tạo sự nhận thức khác biệt về cuộc trải nghiệm Akwesasne.
*Lợi ích: Ngôn ngữ Mohawk rất dễ nhận thấy tại các địa điểm công cộng, dọc theo các con đường tại các khu giải trí, trên bản đồ, nó tham gia vào mọi lĩnh vực của người dân trong cộng đồng.
- Người thực hiện: Các cục và cơ quan phát triển kinh tế.
- Các đối tác: Chuyên gia ngôn ngữ Mohawk, Cục Quy hoạch và Cơ sở hạ tầng SRMT, NYS DOT (Cục Giao thông New York).
- Thời gian thực hiện: Ngay lập tức và liên tục.
- Chi phí: được xác định.
b. Hành động 2: Sử dụng ngôn ngữ Mohawk trong các phương tiện quảng bá
Các nhà tư vấn và các thành viên cộng đồng đã tham gia vào quá trình phát triển Kế hoạch chiến lược đã nhận định rằng các du khách thường thể hiện sự yêu thích khi nhìn thấy các sản phẩm nghệ thuật và thủ công, các đồ lưu niệm như các tấm thảm có chữ Mohawk. Họ đề xuất sử dụng nhãn treo và các hình dán/nhãn hiệu hàng hóa trên các sản phẩm nghệ thuật và thủ công sản xuất tại địa phương các thực phẩm bổ sung giá trị.
*Lợi ích: Các nghệ sĩ rất tự hào và nhận thấy những lợi ích khi đưa ngôn ngữ Mohawk trong các sản phẩm thủ công để bày bán, cộng đồng ngày càng tiếp cận nhiều hơn với ngôn ngữ này.
- Người thực hiện: Các chuyên gia thông tin SRMT.
- Các đối tác: các chuyên gia về ngôn ngữ Mohawk, Hội đồng nghệ thuật.
- Thời gian thực hiện: Ngay lập tức và liên tục.
- Chi phí: đã được xác định.
c. Hành động 3: Cung cấp sự hỗ trợ và sự khuyến khích về mặt ngôn ngữ trong việc sử dụng ngôn ngữ Mohawk trong các doanh nghiệp du lịch.
Các công ty và nghệ sĩ có thể không tiếp cận với biên dịch viên hoặc ngân sách sẵn có để đưa ngôn ngữ Mohawk vào thực tế hoạt động. Tiếp cận với người phiên dịch và sự thúc đẩy về tiền tệ có thể khuyến khích nhiều doanh nghiệp sử dụng ngôn ngữ Mohawk hơn.
*Lợi ích: Tăng cường các cuộc trải nghiệm điểm du lịch cho các du khách và tăng cường sự tiếp xúc của các thành viên trong cộng đồng với ngôn ngữ này và hỗ trợ đào tạo các kỹ năng và sự quy chiếu ngôn ngữ Mohawk.
- Người thực hiện: Các chuyên gia ngôn ngữ Mohaw.
- Các đối tác: Trường học Tự do Mohawk, Viện Phát triển nhân lực.
- Thời gian thực hiện: Ngay lập tức và liên tục.
- Chi phí: đã được xác định.
9. Mục tiêu hỗ trợ các nghệ sĩ Akwesasne
9.1 Mục đích: Akwesasne là trung tâm của các hoạt động nghệ thuật thị giác và biểu diễn bản xứ cho những người đang sinh sống và đến du lịch tại Hành lang Thung lũng đường biển St. Lawrence.
Trong số các thế mạnh lớn nhất của cộng đồng Akwesasne phải nói đến sự dồi dào, các tài năng và những con người có kỹ năng. Nhiều nghệ sĩ và thợ thủ công dành thời gian sáng tạo của họ không chỉ vào một lĩnh vực cụ thể. Một số chỉ mới bắt đầu học các nghề thủ công, số khác đang nổi lên như những nghệ sĩ chuyên nghiệp và vẫn còn những người khác rất nổi tiếng, có tay nghề cao và các thợ thủ công giỏi. Một số sử dụng các truyền thống cổ xưa và đáng tự hào được truyền từ đời này sang đời khác. Những người khác đang khám phá định hướng mới cho giải thích các chủ đề nghệ thuật đương đại hoặc đang đan xen giữa truyền thống và hiện đại. Tất cả các nghệ sĩ và thợ thủ công ở mọi lứa tuổi và mọi trình độ nên có thể hiểu được vai trò mà họ muốn từ phương diện nghệ thuật trong cuộc sống của họ.
9.2. Mục tiêu 1: Tăng tối đa khả năng thành công của các nghệ sĩ Akwesasne.
Theo cuộc khảo sát do Hội đồng Nghệ thuật thực hiện với những người thợ thủ công và kết hợp với nghiên cứu tại các cộng đồng bản xứ khác, nhu cầu của các nghệ sĩ bản xứ là:
- Không gian: để làm việc, trưng bày và bán các sản phẩm nghệ thuật.
- Tiếp cận với các thị trường cơ bản và thị trường đồ điện tử.
- Tiếp cận với các nguồn cung cấp.
- Tiếp cận vốn và tín dụng.
- Tăng cường kiến thức về kinh doanh.
- Tiếp cận với Mạng lưới xã hội .
*Hành động: Thông qua Nhóm chuyên trách, nhiều nghệ sĩ trong cộng đồng cùng tham gia xác định các giải pháp cho mỗi nhu cầu.
*Lợi ích: Một phương thức tiếp cận liên kết và được lập kế hoạch thực hiện các chương trình đáp ứng nhu cầu của các nghệ sĩ sẽ giúp đảm bảo rằng toàn bộ nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng hơn là đáp ứng nhu cầu này hay nhu cầu khác, tạo khả năng thành công.
- Người thực hiện: Hội đồng Nghệ thuật, các nghệ sĩ.
- Các đối tác: Bảo tàng Akwesasne, SRMT, MCA (Hội đồng ngôn ngữ Mohawk), NNATC (Đại học Du lịch bản xứ Bắc Mỹ) .
- Thời gian thực hiện: Ngay lập tức và liên tục.
- Chi phí: đã được xác định.
9.3. Mục tiêu 2: Hội đồng Nghệ thuật cung cấp các hoạt động lãnh đạo tạo sự thành công cho nền kinh tế nghệ thuật Akwesasne và nền nghệ thuật của các dân tộc bản xứ khác nhau tại Canada và các nhà nghệ thuật.
Các thành viên tự nguyện trong cộng đồng nghệ thuật Akwesasne đã nỗ lực rất lớn, suy nghĩ và tốn nhiều thời gian thành lập Hội đồng Nghệ thuật với một kế hoạch toàn diện để đạt được tầm nhìn trong vai trò lãnh đạo trao quyền cho các nghệ sĩ biểu diễn và thị giác trong cộng đồng Akwesasne nhằm tạo ra và quảng bá một cách thành công tác phẩm nghệ thuật của họ và tăng cường sự phát triển của cộng đồng thông qua du lịch dựa trên nghệ thuật.
*Hành động: Ban Điều hành hội đồng nghệ thuật đã hoàn thành Kế hoạch Kinh doanh bao gồm các chiến lược chi tiết giúp đáp ứng sáu khía cạnh trong nhu cầu đã được xác định. OAC chia sẻ phần lớn Kế hoạch Kinh doanh với cộng đồng Akwesasne.
*Lợi ích: Các nhà nghệ thuật và người thợ thủ công, các tổ chức đối tác, những người chủ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo bộ lạc sẽ hiểu rõ về Phạm vi hoạt động cần thiết để tạo Akwesasne trở thành một cộng đồng dân tộc bản xứ năng động, phát triển tại Canada bằng cách tập trung vào ngành nghệ thuật và các vai trò có thể trong đạt được thành công này.
- Người thực hiện: Hội đồng Nghệ thuật.
- Các đối tác: Bảo tàng Akwesasne, SRMT, MCA (Hội đồng ngôn ngữ Mohawk), NNATC (Đại học Du lịch bản xứ Bắc Mỹ) .
- Thời gian thực hiện: Ngay lập tức và liên tục.
- Chi phí: đã được xác định.
9.4.  Mục tiêu 3: Thành lập Trung tâm Nghệ thuật
Sự hiện diện cơ bản của Hội đồng nghệ thuật đóng vai trò quan trọng đối với khả năng tạo sự thúc đẩy trong đạt được các mục tiêu của Hội đồng.
*Hành động: Hội đồng Nghệ thuật liên kết với các đối tác Du lịch văn hóa (Bảo tàng, SRMT, MCA, NNATC) thông qua Quá trình làm việc của Nhóm chuyên trách được tăng cường nhằm tạo sự thống nhất về mục tiêu, hành động trong Kế hoạch chiến lược du lịch văn hóa.
*Lợi ích: Tất cả các nhóm, các tổ chức và các nhà hoạt động trong ngành du lịch văn hóa đang cùng hợp tác để thực hiện một dự án với một kết quả cụ thể như mong muốn.
- Người thực hiện: Hội đồng Nghệ thuật.
- Các đối tác: Bảo tàng Akwesasne, SRMT, MCA (Hội đồng ngôn ngữ Mohawk), NNATC (Đại học Du lịch bản xứ Bắc Mỹ).
- Thời gian thực hiện: Ngay lập tức và liên tục.
- Chi phí: được xác định.
9.4. Mục tiêu 4: Thành lập Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Akwesasne
Các thành viên cộng đồng đã xác định nhu cầu thiết yếu cho vị trí tập trung các lớp học, các buổi biểu diễn và các sự kiện đặc biệt được tập trung vào nghệ thuật biểu diễn. Cơ sở này có thể là một bộ phận của Bảo tàng và Trung tâm Văn hóa hoặc là một cơ sở riêng biệt liên kết với các cơ sở du lịch văn hóa khác.
*Hành động: Xác định liệu một trung tâm riêng biệt về nghệ thuật biểu diễn có thực sự cần thiết hoặc nếu trung tâm nên là một bộ phận của Trung tâm Nghệ thuật.
*Lợi ích: Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Akwesasne sẽ là một triển lãm sinh động về nghệ thuật múa, âm nhạc và kể truyện của cả nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư đặc biệt là địa điểm thu hút thanh niên trong cộng đồng. Các lớp học và các cuộc biểu diễn loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, một số bằng ngôn ngữ Mohawk, sẽ giúp tăng cường phát triển ngôn ngữ cũng như văn hóa. Trung tâm cũng sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa lớn cho các thành viên trong cộng đồng và các du khách, đồng thời là nơi các nhà nghệ thuật bản xứ từ khắp nới trên Bắc Mỹ có thể chia sẻ truyền thống nghệ thuật biểu diễn.
 
Hiền Lê lược dịch ( Nguồn: srmt-nsn.gov)
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác