Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 1)

Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 1) - ảnh 1
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
(Cinet)- Các chiến lược và chính sách quy hoạch địa phương của các cơ quan quy hoạch tăng cường  các cơ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.
I. Giới thiệu
Chúng ta phải nhớ rằng việc quy hoạch và xây dựng sẽ mất thời gian dài, không chỉ đơn giản là cách tiếp cận nhanh chóng. Có những lý do kinh tế bao gồm cả lí do về văn hóa và thể dục thể thao mà tạo lên sự phát triển bền vững.
Trong những năm gần đây văn hóa, nghệ thuật và thể thao đã được sử dụng rộng rãi trong phục hồi, xây dựng những cộng đồng gắn kết và thay đổi cách thức quan sát các địa điểm. Các dự án thành công như phục hồi văn hóa của Newcastle-Gateshead, năm Liverpool là thành phố văn hóa châu Âu vào năm 2008, năm 2002 Commonwealth Games ở Manchester và Thế vận hội London 2012 đã chứng minh những phương thức mà tại đó các dự án văn hóa lớn có thể được sử dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế, phục hồi và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Và điều quan trọng cần lưu ý rằng các sáng kiến quy mô nhỏ - trong đó, ví dụ, một cộng đồng địa phương có thể tham gia vào việc thiết kế và chăm sóc một khu vui chơi, vận hành một dự án nghệ thuật công cộng, hoặc trẻ hóa một thư viện - cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách thức nhận ra một khu vực và trong việc xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, với các mục tiêu cộng đồng rộng lớn và cốt yếu như vậy, điều quan trọng là hãy nhớ rằng các hoạt động văn hóa và thể thao có giá trị riêng của nó, và các cơ hội và các cơ sở vật chất phải được cung cấp cùng với nhà ở, y tế, giáo dục và các dịch vụ cộng đồng khác.
Sự hướng dẫn không bao giờ có thể thay thế được những phán đoán địa phương và sự áp dụng các nghiệp vụ chuyên môn - nó chỉ có thể hỗ trợ ... Những hướng dẫn có thể và nên làm rõ "quy tắc cơ sở "cho các quá trình này, do đó, cần rõ ràng về phương pháp tiếp cận- nhưng những hướng dẫn nên hỗ trợ việc áp dụng các kỹ năng và những phán đoán địa phương. Sự hướng dẫn cũng có một vai trò rất quan trọng trong việc xác định những thông tin nào là cần thiết trong các hoàn cảnh khác nhau.
 Hoạt động một cách sáng tạo trong Khung chính sách kế hoạch quốc gia và xây dựng trên nguyên tắc kế hoạch cốt lõi mới nhằm hỗ trợ y tế, an sinh xã hội và văn hóa, một kế hoạch tích cực có thể giúp thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế, y tế phúc lợi và xây dựng cộng đồng an toàn, sôi động và gắn kết. Trong mục tiêu rộng hơn này, chính quyền địa phương, các tổ chức, cộng đồng và cá nhân có thể sử dụng hệ thống kế hoạch để giúp phát triển một nền văn hóa và thể thao mang sức mạnh địa phương.
II. Phân tích
Mục đích
Hướng dẫn này tạo ra một nguồn lực có có căn cứ cho các nhà quy hoạch và các nhà hoạt động về văn hóa và thể dục thể thao ở Anh. Nó được thiết kế để cho phép họ lên kế hoạch một cách hiệu quả cho văn hóa, nghệ thuật và thể thao thông qua hệ thống kế hoạch, và nó cũng chứng minh giá trị của nó trong sử dụng hệ thống kế hoạch như một phương tiện để đạt được các ưu tiên địa phương. Các hướng dẫn được cung cấp là không bắt buộc, nhưng được hỗ trợ bởi các tổ chức thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và quy hoạch, và việc áp dụng nó trong quá trình quy hoạch được khuyến khích bởi các tổ chức này. Các phương pháp tiếp cận chi tiết trong hướng dẫn đã được phát triển để hỗ trợ các chính sách đề ra trong Khung chính sách quy hoạch quốc gia.
Các hướng dẫn
Hướng dẫn này là dành cho những người hoạt động trong chính quyền địa phương, các cơ quan công cộng, các nhà phát triển, các tổ chức cộng đồng và các bên liên quan mà tham gia vào quy hoạch đô thị và hoạch định kế hoạch cho văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Nó cung cấp một cổng truy cập thông tin chi tiết hơn về quá trình và kết quả của việc lập kế hoạch cho văn hóa, nghệ thuật, thể thao, và nó có thể được sử dụng như một cơ sở của sự gắn kết và hợp tác giữa các nhà hoạch định và những người hoạt động về văn hóa và thể thao.
Các hướng dẫn sẽ giúp các nhà hoạch định địa phương, cán bộ văn hóa và giải trí nhằm đáp ứng các yêu cầu quốc gia để xác định và tích cực lên kế hoạch cải thiện các cơ hội về cung cấp văn hóa, thể thao và giải trí trong chính sách kế hoạch địa phương và trong các quyết định quy hoạch. Nó sẽ giúp những người hoạt động trong các lĩnh vực tự nguyện và cộng đồng tham gia nhiều hơn vào quá trình quy hoạch để đảm bảo nhu cầu của địa phương về cơ sở và dịch vụ mới hoặc được cải tiến thông qua các sáng kiến phát triển và tái thiết. Và nó sẽ giúp các nhà phát triển hiểu được nhu cầu văn hóa và thể thao cụ thể phát sinh từ sự phát triển, nâng cao năng lực làm việc với các đối tác, và mang lại các giá trị lớn trong đầu tư tư nhân. Các nhà phát triển có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự phát triển, thông qua các kỹ năng và đầu tư tài chính; điều này được ghi nhận trong các hướng dẫn.
Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 1) - ảnh 2

1. Văn hóa và thể thao
Bộ công cụ quy hoạch Văn hóa và Thể thao (CSPT) là một nguồn tài nguyên trực tuyến để giúp các nhà hoạt động tham gia vào kế hoạch phát triển và cải tạo nhà ở nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng văn hóa và thể thao. Hướng dẫn này bổ sung cho CSPT, trong đó có thêm các nguồn lực, thông tin và các nghiên cứu cụ thể. Các CSPT sẽ được thường xuyên đánh giá để đảm bảo rằng các thông tin, tư vấn và các nguồn tài nguyên mà nó cung cấp được lưu giữ. 
"Tính sáng tạo, vẻ đẹp và lịch sử gây được tiếng vang trên toàn thành phố và những trải nghiệm văn hóa có giá trị không phải là kho báu nằm trong một viện bảo tàng nổi tiếng mà là chuyến thăm một phòng trưng bày nghệ thuật ở East End, cuộc dạo chơi một địa điểm địa phương để xem một buổi biểu diễn nhạc ở Camden hoặc việc phát hiện ra một hình mẫu kiến trúc baroque thế kỷ 17".
Việc lên kế hoạch mang lại các cơ hội tham gia văn hóa, nghệ thuật và thể thao phải đáp ứng một yêu cầu quan trọng của Khung chính sách quy hoạch quốc gia (xem Phần 3.1 của hướng dẫn này). Văn hóa, nghệ thuật và thể thao là nền tảng để xây dựng các cộng đồng bền vững nơi mọi người muốn sống và làm việc (xem bảng 1, trang tiếp theo). Tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao giúp khuyến khích sự phát triển, và cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Và các cơ sở vật chất văn hóa và thể thao chất lượng cao giúp các điểm đến trở nên hấp dẫn hơn, giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế và sự thịnh vượng, và hỗ trợ sự phát triển bản sắc chung và tăng cường hiểu biết giữa các cộng đồng khác nhau.
Những lợi ích chính từ việc hỗ trợ văn hóa, nghệ thuật và thể thao
Giá trị kinh tế
Lợi ích kinh tế trong các cộng đồng đô thị và nông thôn có thể tích luỹ thông qua cải tiến văn hóa và giải trí, du lịch và nền kinh tế, và thông qua sự phát triển của cơ sở hạ tầng cần thiết để củng cố các ngành công nghiệp sáng tạo.
Sức khỏe thể chất và tâm lý
Nghệ thuật trong lĩnh vực công chúng là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra một sức mạnh chung và ý nghĩa của một điểm đến. Việc tham gia nghệ thuật  mang lại những cơ hội thiết lập nên sự gắn kết xã hội đầy ý nghĩa, và tham gia thể thao là quan trọng đối với sức khoẻ thể chất và trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe. Tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao có thể cho phép những người bị tách biệt được hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng.
Xây dựng các điểm đến
Thiết kế tốt những địa điểm văn hóa, nhà hát và các cơ sở thể thao tạo ra giá trị đáng kể cho môi trường bằng cách thu hút du khách, tăng cường hoạt động, và giúp tạo ra những nơi mà mọi người (không chỉ là giới trẻ) muốn sống.
Các cộng đồng lớn mạnh hơn
Các hoạt động văn hóa và thể thao phát triển mạnh có thể hỗ trợ việc xây dựng và duy trì nguồn vốn xã hội - khuyến khích sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ, quyền công dân và sự tham gia tích cực. Ý nghĩa của bản sắc, địa điểm, quyền sở hữu nằm ở những lợi ích đáng kể mà văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thể thao mang đến cho một cộng đồng và môi trường của nó. Các cơ sở văn hóa như bảo tàng và thư viện góp phần vào việc xây dựng những điểm đến hấp dẫn, sôi động mà mọi người có thể thưởng thức trong sự an toàn. Không gian ngoài trời chất lượng cao làm phong phú nền văn hóa địa phương, và việc giới trẻ tham gia vào thể thao và văn hóa là một cách để thúc đẩy hòa nhập xã hội và ngăn chặn hành vi chống đối xã hội.
Hỗ trợ giáo dục, kỹ năng và học tập suốt đời
Thư viện đóng một vai trò trung tâm của cộng đồng trong việc hỗ trợ học tập suốt đời. Quan hệ đối tác giữa các trường học với các viện bảo tàng và trung tâm nghệ thuật có thể mang lại tác động tích cực cho trình độ học vấn
 
Các kết quả mà văn hóa, nghệ thuật và thể thao
Nhiều chính quyền địa phương làm việc với một loạt các đối tác địa phương để xác định các ưu tiên cho các cộng đồng mà họ phục vụ. Các ưu tiên cấp cao như vậy thường được đặt ra trong Chiến lược Cộng đồng Bền vững của chính quyền địa phương hay Chiến lược Sức khỏe và An sinh cho khu vực. Thông thường, chúng tập trung vào:
+ Tăng cường cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên;
+ Củng cố nền kinh tế địa phương và tái thiết các địa phương;
+ Nâng cao chất lượng môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững;
+ Hỗ trợ người già;
+ Thúc đẩy các cộng đồng an toàn, lớn mạnh và vững vàng hơn;
+ Tạo nên sự đa dạng;
+Thúc đẩy cam kết cộng đồng, sự tham gia vào đời sống và hòa nhập dân cư;
+ Cải thiện sức khỏe và an sinh;
+ Khuyến khích học tập suốt đời.
Trong năm 2010, Hiệp hội chính quyền địa phương mà làm việc với Hội đồng nghệ thuật và thể thao Anh, Di sản tiếng Anh và nước Anh cùng CLOA đã đưa ra một hướng dẫn nhằm phát triển một khuôn khổ nguồn ra địa phương cho văn hóa và thể thao.
2.  Định nghĩa văn hóa, nghệ thuật và thể thao
Thuật ngữ " văn hóa, nghệ thuật và thể thao' được sử dụng trong hướng dẫn này tương ứng với các lĩnh vực được giám sát bởi Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao (DCMS). Nó bao gồm các hoạt động như nghệ thuật thị giác, âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, đồ thủ công, thể dục thể thao, giải trí và du lịch, cũng như các ngành công nghiệp sáng tạo (như quảng cáo, kiến trúc, thiết kế, xuất bản, phát thanh và truyền hình, điện ảnh và truyền thông kỹ thuật số, phần mềm và thiết kế IT), và cung  cấp các cơ sở vật chất và dịch vụ như nhà hát, bảo tàng, thư viện và các phòng lưu trữ bên cạnh việc bảo vệ môi trường lịch sử.
Trong khi các loại hình này hữu ích trong việc xác định các hoạt động thuộc phạm vi, văn hóa, danh sách bất kỳ khó có thể gói gọn đầy đủ tính chất rộng và mở của nó. Văn hóa:
+ Bao gồm những trải nghiệm và bản sắc;
+ Bao gồm cả lợi ích thiểu số và đa số;
+ Bao gồm những khuyến khích và sự tham gia nhiều hơn;
+ Gồm cả giá trị truyền thống và thử nghiệm;
+ Nhấn mạnh việc học tập suốt đời và khích lệ sự sáng tạo;
+Là nền tảng cho sức khỏe tâm lý của người dân, an sinh và chất lượng cuộc sống của họ.
Do đó, có thể sẽ hữu ích cho các nhà hoạch định khi cân nhắc các cách thức dưới đây mà thông qua đó văn hóa, nghệ thuật, thể thao đóng góp vào đời sống cộng đồng:
+Định hình điểm đến: World Class Places vừa được phát hành năm 2009 đã thu hút sự chú ý đến tầm quan trọng của việc định hình điểm đến. Nó xác định một loạt các yếu tố góp phần vào chất lượng và mang lại ý nghĩa cho các điểm đến - bao gồm các tòa nhà được thiết kế tốt, các lĩnh vực công cộng và không gian xanh, sử dụng trí tưởng tượng của nghệ thuật công cộng, xử lí tinh tế các tòa nhà và di tích lịch sử, cung cấp và tiến tới sự kết hợp tốt các dịch vụ và tiện nghi ở thị trấn và các vùng trung tâm nông thôn.
+Cung cấp các cơ sở hạ tầng đầy đủ và thích hợp: các tiện nghi và dịch vụ văn hóa, nghệ thuật và thể thao là những yếu tố quan trọng của cơ sở hạ tầng cộng đồng địa phương.
+ Tăng cường tính đa dạng và sống động: Mặc dù bản thân các tòa nhà quan trọng và cơ sở hạ tầng vật lý không đủ để đảm bảo tính sống động và sự tham gia văn hóa. Các câu lạc bộ địa phương, các tổ chức văn hóa, nghệ thuật và các doanh nghiệp thể thao đưa ra các cơ chế quan trọng mà thông qua đó mọi người có thể tham gia vào hoạt động văn hóa.
Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 1) - ảnh 3

Tham gia văn hóa không phải luôn luôn phụ thuộc vào sự cung cấp cơ sở hạ tầng văn hóa chuyên biệt. Nhiều lễ hội và các sự kiện mà có tác động đáng kể đến các khu vực địa phương sử dụng các địa điểm tạm thời hoặc không chuyên dụng, chẳng hạn như không gian mở nơi công cộng. Nhiều quán rượu đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nhạc sống và nhiều nhóm văn hóa địa phương, chẳng hạn như câu lạc bộ sách hoặc các dàn hợp xướng đều diễn ra tại nhà riêng hoặc các hội trường công cộng.
Tương tự như vậy, các cơ sở sẽ thường xuyên được sử dụng nhiều. Khi các nguồn lực đang chịu áp lực thì việc sử dụng cùng một địa điểm là một phương pháp hiệu quả để tiếp cận văn hóa và thể thao. Các trang thiết bị trường trung học, cao đẳng và đại học thường xuyên phục vụ cho mục đích giáo dục và đóng góp vào sự cung cấp văn hóa thể thao cho các cộng đồng địa phương rộng lớn hơn; và các cơ sở thể thao thường được sử dụng để cung cấp các chương trình y tế công cộng.
3. Chính sách và bối cảnh phát triển
Quy hoạch văn hóa, nghệ thuật và thể thao nằm trong một bối cảnh pháp lý, chính sách, khuôn khổ và những công cụ chiến lược. Mục này tập trung vào các chính sách và bối cảnh hoạt động của hệ thống quy hoạch hiện tại bằng việc tham chiếu đặc biệt đến những thay đổi quan trọng được đưa ra bởi Luật địa phương năm 2011 và Khung chính sách quy hoạch quốc gia (được phát hành vào năm 2012). Thông tin chi tiết và tư vấn về phương pháp tiếp cận thực tế quy hoạch văn hóa, nghệ thuật và thể thao được quy định tại mục 4 của hướng dẫn này
3.1. Bối cảnh chính sách quy hoạch
Khung chính sách quy hoạch quốc gia
Khung chính sách quy hoạch quốc gia (NPPF) đòi hỏi các nhà hoạch định "chú ý và hỗ trợ các chiến lược địa phương để cải thiện sức khỏe, an sinh xã hội và văn hóa cho mọi người" (para. 17). Đây là tài liệu hướng dẫn chính sách quy hoạch duy nhất và tạo nên cơ sở vật chất cho việc phát triển các chính sách địa phương và việc đưa ra quyết định về các ứng dụng quy hoạch cá nhân.
NPPF củng cố và thay thế những hướng dẫn trước đây của chính phủ như Tuyên bố chính sách quy hoạch và những chú ý về hướng dẫn chính sách quy hoạch. Đánh giá hướng dẫn thực hành quy hoạch sẽ được Chính phủ phát triển, nhưng cần chọn lọc và xúc tích.
Phát triển bền vững được coi là "sợi chỉ vàng ' thông qua NPPF, và trong mục đích tổng thể này vai trò xã hội của quy hoạch bao gồm các yêu cầu hỗ trợ an sinh văn hóa của cộng đồng. NPPF thu hút sự chú ý đặc biệt đến việc cung cấp các di sản văn hóa, xã hội cùng các tiện nghi thể thao và môi trường (trang 70 và 156), và để hợp tác với các đối tác phân phối chính về quy hoạch cơ sở hạ tầng (trang. 162).
Tư vấn được bổ sung trong Mục 4 và Phụ lục của hướng dẫn này.
'Việc quy hoạch nên chú ý và hỗ trợ các chiến lược địa phương để cải thiện sức khỏe, an sinh văn hóa xã hội cho mọi người, và cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất và dịch vụ văn hóa để đáp ứng nhu cầu địa phương. "
Một trong 12 nguyên tắc quy hoạch lòng cốt nằm trong Khung chính sách quy hoạch quốc gia.
Quy hoạch địa phương
Chính quyền địa phương được yêu cầu phải quy hoạch địa phương để phát triển và sử dụng đất trong 15-20 năm. Quy hoạch địa phương nên bao gồm thông tin về việc phân bổ các địa điểm cho một loại hình phát triển hoặc sử dụng và hướng dẫn cụ thể về việc xác định các ứng dụng cho phép quy hoạch.
Cần có tài liệu quy hoạch bổ sung để hỗ trợ các ứng dụng quy hoạch và chuyển giao cơ sở hạ tầng.Tư vấn bổ sung về quy hoạch địa phương được quy định tại mục 4.4 của hướng dẫn này. Tại London, tài liệu phát triển địa phương của quận phải phù hợp với Kế hoạch London, đây cũng là một phần của kế hoạch phát triển ở mỗi quận.
Quy hoạch khu dân cư
Các cộng đồng địa phương và quận huyện thương mại có thể phát triển một tài liệu quy hoạch khu dân cư theo quy định bộ luật địa phương năm 2011. Một khi được các cơ quan hoạch định địa phương thông qua như một phần của kế hoạch địa phương, nó sẽ được sử dụng để đưa ra quyết định về ứng dụng quy hoạch.
3.2. Liên kết các quá trình khác
Các tổ chức địa phương liên quan (như quan hệ đối tác doanh nghiệp địa phương (LEPs), Quan hệ đối tác thiên nhiên địa phương (LNPs), Ban an sinh và sức khỏe, và Nhóm thử nghiệm lâm sàng và nhóm văn hóa và giải trí khác (chẳng hạn như quan hệ đối tác thể thao quận và quan hệ hợp tác văn hóa địa phương) có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sắp xếp kế hoạch chiến lược và ảnh hưởng đến các ưu tiên quy hoạch địa phương.
Tạo các quan hệ đối tác trong quá trình quy hoạch là rất quan trọng vì những lý do sau đây:
+ Sự phối hợp: Một loạt các tổ chức có liên quan đến LEPs và LNPs hoạt động ở cấp quốc gia. Sự hợp tác này sẽ tạo ra các cuộc tranh luận về những ưu tiên chiến lược và cũng có thể có được những trải nghiệm và hoặc chuyên môn sâu rộng hơn.
+ Sự liên kết: Những ưu tiên kinh doanh (và kế hoạch tăng trưởng) của LEPs liên quan đến văn hóa và thể dục thể thao phải phù hợp với những người được xác định trong quá trình hoạch định địa phương, đặc biệt là nơi có nhu cầu thúc đẩy các hành động cụ thể. Điều này sẽ giúp tạo ra niềm tin cho nhà đầu tư dài hạn, nó còn có thể mang lại các cơ hội tài trợ tiềm năng.
+Kinh phí: Trong một thế giới tài trợ chung có giới hạn, điều quan trọng là cần chú ý cẩn thận đến việc làm thế nào để phát huy những nguyện vọng văn hóa và thể dục thể thao thông qua kế hoạch địa phương. Các nhóm chính quyền địa phương và các đối tác cộng đồng và tư nhân địa phương có thể tiếp cận một loạt các cơ hội tài trợ, đặc biệt là cho vai trò thử nghiệm trên cơ sở hạ tầng chiến lược và sự tiếp cận các quỹ tăng trưởng. Chúng cũng giúp làm nổi bật các dự án trọng điểm mà có thể thu hút tài trợ khu vực tư nhân.
4. Phát triển phương pháp tiếp cận quy hoạch
 Mục này đặt ra những nguyên tắc quan trọng trong quy hoạch thể thao, nghệ thuật và văn hóa; xem xét việc áp dụng NPPF; cung cấp tư vấn về chiến lược hợp tác và những hướng dẫn phát triển các chính sách Kế hoạch địa phương và hành động cải thiện các cơ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao thông qua quá trình quản lý phát triển. Mục 6 đưa ra các lời khuyên và thông tin chi tiết hơn cho các ngành cụ thể.
4.1. Nguyên tắc
Các nguyên tắc hướng dẫn quan trọng cho những người đang thực hành quy hoạch văn hóa, nghệ thuật, thể thao bao gồm:
+ Tiếp cận phương pháp hợp tác toàn diện dành cho khu vực nhà nước, tư nhân.
+ Làm sáng tỏ những kết quả dự định ngay từ đầu, và rõ ràng về cách thức mà các kết quả sẽ được đưa vào quá trình hoạch định, dù là thông qua một chiến lược văn hóa, một kế hoạch hành động, một nghiên cứu cơ sở hạ tầng, hoặc một tài liệu hoạch địnhbổ sung.
+ Các quyết định dựa trên minh chứng địa phương về chất lượng và số lượng nguồn cung hiện có, mở rộng cơ hội tham gia văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thể thao.
+Các quyết định phù hợp với các ưu tiên và kế hoạch chiến lược của chính quyền địa phương.
+ Đảm bảo rằng quy hoạch văn hóa, nghệ thuật và cơ hội thể thao phù hợp với các dịch vụ cộng đồng rộng lớn hơn cũng như quy trình quy hoạch cơ sở hạ tầng và khung thời gian.
4.2. Quy hoạch Quốc gia
Khung chính sách
Phát triển bền vững dành cho Vương quốc Anh thông qua Chiến lược Phát triển bền vững 2005 mà đưa ra năm nguyên tắc hướng dẫn làm cơ sở hoạch định chính sách. Những nguyên tắc củng cố vai trò của quy hoạch trong việc đạt được sự phát triển bền vững và có liên quan đến quy hoạch văn hóa, nghệ thuật và thể thao, trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng vật lý, mở rộng cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao, cải thiện môi trường địa phương, và tham gia thực hànhvăn hóa trong quá trình quy hoạch.
NPPF nêu ra 12 nguyên tắc quy hoạch cốt lõi mà tạo nền tảng cho cả việc hoạch đinh kế hoạch và đưa ra quyết định. Vai trò xã hội của quy hoạch bao gồm việc hỗ trợ an sinh văn hóa và việc quy hoạch nên chú trọng và hỗ trợ chiến lược địa phương để cải thiện sức khỏe, thịnh vượng xã hội và văn hóa cho mọi người.
Danh sách kiểm tra dành cho những người thực hành nằm trong Phụ lục B của hướng dẫn này tập trung vào các cơ hội do các chính sách trong NPPF mang lại mà có thể được sử dụng để cải thiện việc cung cấp và tiếp cận các cơ hội văn hóa thể thao thông qua các quyết định quy hoạch và ứng dụng quy hoạch các nhân cho sự phát triển mới. Các câu hỏi trong danh sách kiểm tra tạo thành một điểm khởi đầu để đảm bảo Kế hoạch địa phương sẽ chú trọng đến các chính sách quốc gia được đưa ra trong NPPF. Khi xem xét các câu hỏi trong danh sách kiểm tra, đầu tiên phải trả lời các câu hỏi sau:
+ Kế hoạch địa phương hoặc kế hoạch khu dân cư nằm trong giai đoạn nào ?
+ Liệu có tồn tại cấu trúc hay quá trình hợp tác trên khắp thành phố mà sẽ được đưa vào khai thác?
+ Đâu là đầu mối liên hệ quan trọng trong các nhóm quy hoạch chuyển tiếp, quản lý phát triển, và các dịch vụ văn hóa và giải trí của chính quyền địa phương?
+ Vai trò và những đóng góp cụ thể mà các tổ chức liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cung cấp để hỗ trợ cán bộ chính quyền địa phương?
+ Đâu là những tư vấn thường trực của các cơ quan pháp lí như Di sảnTiếng Anh, di sản Nước Anh và Di sản thiên nhiên Anh?
4.3. Hợp tác và phối hợp mang tính chiến lược
NPPF khuyến khích phát triển những cách thức mới và sáng tạo của sự hợp tác giữa các đối tác chiến lược và địa phương và các tổ chức phân phối trong các lĩnh vực công cộng, tư nhân và cộng đồng. Đối với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật và thể thao có ý nghĩa vùng miền lớn, với các khu vực lưu vực rộng mà vượt qua ranh giới hành chính địa phương, sự sắp xếp một cuộc đối thoại và sự phối hợp liên tục phải được thiết lập trong quá trình quy hoạch - chính quyền địa phương nên đóng vai trò hàng đầu trong phát triển các chính sách quy hoạch chiến lược và đáp ứng yêu cầu của "Nhiệm vụ hợp tác" Trong các khu vực 2 tầng, hội đồng thành phố có thể đóng một vai trò quan trọng trong tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện - ở London, London Authority Greater đóng một vai trò quan trọng bằng cách thiết lập các chính sách chiến lược trong Kế hoạch London.
NPPF đặt ra các quy định về y tế, an ninh, cộng đồng và cơ sở hạ tầng văn hóa và chính quyền địa phương nên hợp tác về các cơ sở vật chất địa phương mà đóng vai trò như một ưu tiên chiến lược. Hợp tác phải là một quá trình liên tục và có ý nghĩa, và các đối tác cần hướng đến các chiến lược, chính sách hay hướng dẫn chung.
Dưới sự bố trí quy hoạch chiến lược mới, sẽ quan trọng đối với các tổ chức như LEPs, LNPs, các Nhóm thử nghiệm lâm sàng mà đang thay thế Primary Care Trusts và các nhóm địa phương chính thức tham gia tích cực trong việc đảm bảo rằng các ưu tiên chiến lược hỗ trợ thể thao và văn hóa được giải quyết thích đáng .Tại đây, sẽ là cần thiết để làm nổi bật những lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường rộnghơn của các cơ sở cộng đồng lớn như sân chơi thể thao, trung tâm giải trí, bảo tàng, thư viện, nhà hát, phòng trưng bày và công viên.
Hồng Nhung lược dịch.
Nguồn: london.gov.uk(Còn tiếp)


 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác