Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 2)

Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 2) - ảnh 1
Anh Quốc.Ảnh:Internet
Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 1) - See more at: http://cinet.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=26834&sitepageid=609#sthash.ppyGsEmx.dpuf
>> Bài liên quan:Anh-Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 2)
(Cinet)- Các chiến lược và chính sách quy hoạch địa phương của các cơ quan quy hoạch tăng cường  các cơ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.
II.Phân tích
5.Khuôn khổ quy hoạch địa phương
Hệ thống quy hoạch là 'kế hoạch đi đầu' - tức là các quyết định về ứng dụng quy hoạch được thực hiện phù hợp với các chính sách và ưu tiên mang tính chiến lược trong Kế hoạch địa phương. Các kế hoạch địa phương phải được hỗ trợ bởi một cơ sở bằng chứng phù hợp và phải phù hợp với yêu cầu đặt ra trong NPPF.
Mức độ mà những nỗ lực này ảnh hưởng đến nội dung của quy hoạch địa phương và mức độ bao quát các cơ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao trong các chính sách sẽ chứng minh thành công phụ thuộc một phần vào giai đoạn chuẩn bị quy hoạch địa phương, hoặc quy hoạch khu dân cư, khi những nỗ lực đó được thực hiện. Các cộng đồng và các bên liên quan tham gia sớm vào các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao trong quá trình lập kế hoạch sẽ có lợi hơn so với chỉ đơn giản là đối phó với việc tham vấn ở giai đoạn dự thảo quy hoạch, khi sự phát triển mới và những đóng góp phát triển đang được tìm kiếm.
Quy hoạch địa phương phải phù hợp với các chiến lược hợp tác của chính quyền địa phương và các chiến lược khác ví dụ như văn hóa, không gian mở, y tế và an sinh. Một tầm nhìn chung cho nền văn hóa, nghệ thuật và thể thao nên hỗ trợ quá trình quy hoạch địa phương và bị ảnh hưởng bởi những ưu tiên hợp tác như đã đặt ra trong các Chiến lược cộng đồng bền vững.
Tham gia phát triển các khuôn khổ quy hoạch địa phương mang lại những cơ hội quan trọng cho quy hoạch văn hóa và thể thao địa phương:
+ Đảm bảo rằng văn hóa là một phần của tầm nhìn địa phương, thông qua hoạt động về các lĩnh vực và cộng đồng văn hóa, nghệ thuật và thể thao địa phương để hiểu nguyện vọng về văn hóa, nghệ thuật và thể thao
+ Đảm bảo việc mang lại các kết quả có liên quan đến khu vực địa phương;
+ Đảm bảo sự tham gia và tham vấn của cộng đồng;
+ Đảm bảo việc cung cấp văn hóa, nghệ thuật và thể thao như một phần của quá trình quy hoạch cơ sở hạ tầng rộng hơn;
+ Đảm bảo việc cung cấp các tiện nghi văn hóa, nghệ thuật và thể thao;
+ Có được những đóng góp cho các cơ sở văn hóa, nghệ thuật vàthể thao;
+ Tăng cường sự đa dụng của các trang thiết bị;
+ Hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành du lịch địa phương và các doanh nghiệp văn hóa và sáng tạo.
 Thu thập bằng chứng địa phương
NPPF đòi hỏi việc hoạch định phải được minh chứng rõ ràng.Việc thu thập minh chứng phải được hỗ trợ bằng kiến thức và chuyên môn của địa phương và cần xác định vai trò và năng lực cung cấp hiện tại (và cả tương lai) của các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Việc thu thập thông tin mà bao gồm một đánh giá rõ ràng về số liệu cơ bản phải nằm trong quy hoạch hạ tầng (xem Phần 4.7 của hướng dẫn này) hoặc trong một đánh giá về nhu cầu và nguồn cung địa phương. Nếu có thể thì cần liên kết với các chương trình nghị sự và các ưu tiên phát sinh từ các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, bao gồm cả những mục tiêu liên quan đến tăng trưởng kinh tế, giáo dục, y tế và chăm sóc xã hội, tái thiết, và môi trường tự nhiên.
Cần thu thập những minh chứng toàn diện để hỗ trợ các quyết định về loại hình và vị trí của cơ sở hạn tầng văn hóa, nghệ thuật và thể thao và / hoặc về quyền tiếp cận các cơ hội cần thiết để bổ sung cho nguồn cung hiện tại, sửa chữa những thiếu sót và giảm thiểu tác động và nhu cầu phát sinh từ sự phát triển mới. Chính quyền địa phương và các đối tác của họ nên cân nhắc việc lập bản đồ tài sản và nguồn cung. Lập bản đồ là một công cụ chiến lược quan trọng để đánh giá tiếp cận, khu vực tập trung, số lượng, chất lượng và các yếu tố năng lực. Nó cũng có thể là nền tảng cho các chiến lược để cải thiện và tăng cường các cơ hội cho địa phương về văn hóa, nghệ thuật và thể thao trong Quy hoạch địa phương. Các cơ sở bằng chứng địa phương nên cung cấp thông tin về những thiếu sót về nguồn cung hiện tại tương lai và nên hỗ trợ những đánh giá về cách thức các cơ sở văn hóa, nghệ thuật và thể thao được xây dựng một cách bền vững và được tích hợp vào các khu phố hiện có. Không có "một phạm vi nào phù hợp với tất cả" để tiếp cận thực hiện đánh giá, nhưng một loạt các công cụ và kỹ thuật có sẵn để sử dụng ở các giai đoạn khác nhau, bao gồm cả phương pháp định tính (chẳng hạn như các nhóm tập trung) và các phương pháp định lượng (như phân tích thống kê và lập bản đồ văn hóa GIS).
Làm việc ở quy mô quy hoạch khác nhau
Quy hoạch cho sự phát triển mới và cho cải thiện môi trường hiện tại có thể diễn ra theo các quy mô khác nhau, từ quy mô diện rộng, với những lợi ích lan rộng vượt ra ngoài ranh giới thẩm quyền địa phương đến sự phát triển lớn và phát triển nhỏ hơn ở các địa điểm nhỏ. Các nhà phát triển có thể cung cấp các tiện nghi văn hóa, thể thao trong những phát triển ở quy mô lớn và những phát triển quan trọng mang tính chiến lược, chẳng hạn như mở rộng đô thị bền vững và phát triển sinh thái độc lập.
Ví dụ việc triển khai 5.000 ngôi nhà mới này mang lại một cơ hội lớn cho các lĩnh vực riêng biệt trong văn hóa, nghệ thuật và thể thao.
Việc tạo ra những địa điểm hấp dẫn và hoạt động tốt đòi hỏi sử dụng thành công các công cụ và phương pháp tiếp cận quy hoạch như quy hoạch tổng thể và Kế hoạch hành động khu vực để đảm bảo sự phát triển mới:
+ Phù hợp với nguyện vọng về tầm nhìn địa phương;
+ Cung cấp các nhu cầu về kế hoạch địa phương và khu vực;
+ Duy trì và cải thiện cơ sở vật chất và dịch vụ hiện có;
+ Cung cấp các tiện nghi chất lượng cao và đa dụng cho cộng đồng;
+ Tạo điều kiện tiếp cận tốt với các cơ hội tham gia văn hóa, nghệ thuật, thể thao; và phối hợp với các đối tác văn hóa và thể thao chủ chốt những người đang tham gia đầy đủ vào việc xác định nguồn cung hỗn hợp.
 
Nghiên cứu 2
Cung cấp các trang thiết bị cộng đồng tại Kings Warren, Red Lodge, Suffolk
Sự phát triển của sảnh đường Kings Warren của Crest Nicholson ở Red Lodge, Suffolk gồm 1.250 căn nhà bổ sung cho các cơ sở cộng đồng. Một trong những cơ sở phổ biến nhất cho cư dân là sảnh đường thể thao Kings Warren do Crest Nicholson phân phối là một phần trong cam kết xây dựng cộng đồng mới bền vững. Được điều hành bởi Hội đồng Giáo xứ Red Lodge trong quan hệ đối tác với Trung tâm Cộng đồng Anglia, khu phức hợp bao gồm ba sân bóng đá cỏ và ba sân quần vợt có thể được chuyển đổi thành ba sân bóng đá năm mặt, cũng như một sân cricket. Sảnh đường cũng được sử dụng cho thuê tư nhân. Gói cộng đồng của Crest Nicholson tại Kings Warren bao gồm sân chơi và trường tiểu học Sy Christopher mới được xây dựng.
 
Văn bản quy hoạch khu dân cư
Neighbourhood Plan là một khuôn khổ cộng đồng hướng dẫn sự phát triển và tăng trưởng trong tương lai của một khu vực. Nó bao gồm tầm nhìn, mục tiêu, chính sách quy hoạch, đề xuất để cải thiện khu vực, cung cấp trang thiết bị mới, hoặc việc phân bổ các địa điểm quan trọng đối với các loại hình phát triển cụ thể.
Kế hoạch khu dân cư có thể thiết lập các chính sách kế hoạch và / hoặc các tiêu chuẩn chất lượng cho việc cung cấp và sử dụng các trang thiết bị văn hóa, nghệ thuật và thể thao.
Neihbourhood Developement Orders có thể được hội đồng xã, phường thị trấn hoặc các diễn đàn khu vực sử dụng để cấp giấy phép quy hoạch cho các loại hình phát triển nhất định trong một khu vực nhất định. Chúng có thể áp dụng cho toàn bộ hay chỉ một phần khu vực dân cư. Trong lĩnh vực văn hóa The Theatres Trust là một tài liệu tham vấn pháp lí trong Neighbourhood Development Orders liên quan đến các các nhà hát.
Community Right to Build Orders có thể được hội đồng xã, phường thị trấn hoặc cơ quan được thành lập như một 'tổ chức cộng đồng' sử dụng để cấp giấy phép quy hoạch cho các chương trình phát triển - ví dụ để chấp thuận việc xây dựng nhà ở giá rẻ cho thuê hoặc bán, cửa hàng, kinh doanh, hoặc cơ sở và sân chơi cộng đồng, hoặc đưa các tòa nhà bỏ hoang vào sử dụng với mục đích văn hóa và giải trí khác. Trong lĩnh vực văn hóa, The Theatres Trust là một tài liệu tham vấn pháp lí trong Community Right to Build Orders liên quan đến các nhà hát
Quy hoạch khu dân cư
Mức độ pháp lí mới về quy hoạch khu dân cư mang lại một cơ hội cho quy hoạch tập trung vùng cho văn hóa, nghệ thuật và thể thao sẽ diễn ra - từ bảo vệ, duy trì và tăng cường tiếp cận hiện có và sử dụng để phân bổ đất để cung cấp thêm các cơ hội. Quy hoạch khu dân cư có thể là một công cụ mạnh mẽ trong việc cung cấp cơ sở vật chất cho văn hóa, nghệ thuật và thể thao trong khu vực địa phương, nếu tất cả các bên liên quan tham gia và cộng đồng có đủ nguồn lực để thực hiện quá trình chuẩn bị (xem Bảng 2). Số tiền có thêm cũng có thể tạo đòn bẩy cho sự phát triển thông qua Community Infrastructure Levy. Tuy nhiên, ưu tiên nên hỗ trợ và tác động đến chính sách chiến lược của Quy hoạch địa phương.
 Hỗ trợ văn hóa và thể thao trong các tài liệu quy hoạch khu dân cư
Quy hoạch khu dân cư có thể giải quyết việc sử dụng đất và sự phát triển trong khu vực lân cận. NPPF đặt ra những giới hạn về hạng mục sử dụng đất mà họ có thể giải quyết, nhưng phần lớn ý nghĩa của văn hóa, nghệ thuật và thể thao trong hướng dẫn này sẽ được coi là vấn đề phù hợp.
Quy hoạch tài sản cộng đồng
Trao quyền cho các nhóm cộng đồng kiểm soát tài sản địa phương không phải là một ý tưởng mới: Đã có những ví dụ về nhóm cộng đồng kiểm soát các công trình khu vực công cộng, bảo tàng, tài sản di sản và không gian xanh và mở.
Ngoài các cơ chế hiện có cho phép chuyển tài sản từ chính quyền địa phương và các cơ quan công cộng sang các tổ chức cộng đồng, Luật địa phương năm 2011 (trong phần 5, Chương 3, 'Tài sản có Giá trị cộng đồng ") công bố Quyền dự thầu của cộng đồng liên quan đến tài sản có giá trị cộng đồng. Nó cho phép các cộng đồng đề xuất một tòa nhà hoặc khu đất khác mà họ tin là quan trọng đối với an sinh cộng đồng. Đất đai và / hoặc các tòa nhà có thể được sở hữu tư hoặc công, và có thể phục vụ lợi ích của văn hóa, giải trí hoặc thể thao, chẳng hạn như thư viện, rạp hát, rạp chiếu phim, quán rượu, nhà nghỉ hoặc sân bóng. Khi tài sản được rao bán, tổ chức cộng đồng địa phương có đến sáu tháng để thực hiện quyền chào hàng đầu tiên để các chủ sở hữu mua nó trên thị trường mở. Việc lên danh sách có thể được coi một tư liệu cho các quyết định quy hoạch, theo phương thức tương tự như danh sách di sản. Có thể tạo ra các liên kết với Quy hoạch địa phương và các quá trình quy hoạch cơ sở hạ tầng, như một phần của việc cung cấp và đánh giá nhu cầu.
Cơ quan chuyển nhượng tài sản của địa phương cung cấp trợ giúp để hướng dẫn các nhóm cộng đồng thông qua các quá trình chuyển nhượng tài sản. Milton Keynes Parks Trust và Letchworth Garden City Heritage Foundation cung cấp những minh chứng thuyết phục về những nơi mà phương pháp tiếp cận chuyển giao tài sản đã giúp bảo đảm tương lai lâu dài của tài sản cộng đồng vì lợi ích của địa phương.
 
Tính sáng tạo trong quy hoạch cộng đồng - N3: Nature Network Neighbourhood
N3: Nature Network Neighbourhood là một chương trình gồm sáu dự án sáng tạo tập trung vào những ứng phó mang tính đổi mới cho các lĩnh vực công cộng ở Dorset. Chương trình đã giới thiệu tài liệu Tính sáng tạo trong quy hoạch cộng đồng ở Dorset - văn bản hướng dẫn nhằm vào người dân địa phương và các ủy viên hội đồng. Cùng với chương trình nghị sự địa phương, tài liệu nhằm khuyến khích công nhận tầm quan trọng của tính sáng tạo đến địa phương nơi định và việc sử dụng sự sáng tạo trong việc phát triển các kế hoạch địa phương. Các dự án N3 khác bao gồm sự tham gia của cố vấn viên sáng tạo đối với sự phát triển của kế hoạch khu dân cư cho Gillingham, Bắc Dorset; sự tích hợp các nhiệm vụ sáng tạo với việc tái phát triển của lĩnh vực công cộng, được Dorchester Business Improvement District hỗ trợ và liên quan đến một dự án đường cao tốc ở trung tâm thị trấn Dorchester; và thiết kế đầy sáng tạo của bảng chỉ dẫn được ủy nhiệm cho các trang web do Dorset Wildlife Trust quản lý.
 
 
Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 2) - ảnh 2

 
Danh sách các tài sản có giá trị cộng đồng - Bexhill Cinema
Cư dân ở Bexhill-on-Sea đã áp dụng các quy định hành động cộng đồng trong Luật địa phương mà có hiệu lực vào năm 2012 để cứu lấy rạp chiếu phim còn lại cuối cùng trong khu vực và mang nó trở về cộng đồng. Nhờ chiến dịch Friends of Bexhill Cinema, rạp chiếu phim này đã được bổ sung vào Sổ đăng ký tài sản cộng đồng. Những năm 1920 rạp chiếu phim vô chủ này nằm ở một vị trí nổi bật trên đường quốc lộ Bexhill và là một trong số ít rạp chiếu phim còn lại không bị thay thế ở trong nước. Người ta hy vọng rằng việc đưa rạp chiếu phim này sử dụng trở lại sẽ giúp duy trì và kích thích sự phục hồi của các cửa hàng truyền thống địa phương.
 
Ứng dụng quy hoạch và thay đổi sử dụng
Tham gia tích cực vào quá trình ứng dụng quy hoạch có thể giúp đảm bảo rằng sự phát triển đã được thông qua đáp ứng được các ưu tiên hợp tác được xác định thông qua Chiến lược cộng đồng bền vững và cần được xác định thông qua quá trình quy hoạch địa phương. Quyết định quy hoạch được thực hiện phù hợp với các kế hoạch địa phương theo luật định, hoặc phù hợp với các chính sách NPPF mà trong đó không có Quy hoạch địa phương hoặc về các vấn đề thuộc khu vực mà Quy hoạch địa phương là chính sách không còn hiệu quả hoặc các chính sách có liên quan trở nên lỗi thời. Trong việc đáp ứng các yêu cầu chính sách của Kế hoạch địa phương (hoặc NPPF), cộng đồng có thể nhận được những đóng góp thích hợp từ sự phát triển được đề xuất bằng cách xem xét các loại hình cung cấp được yêu cầu để cải thiện các cơ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao địa phương, và các cơ chế phù hợp để mang lại những nguồn cung thông qua Mục 106 nghĩa vụ quy hoạch, điều kiện quy hoạch hoặc Nguồn thuế từ cho thuê cơ sở hạ tầng công cộng.Đối với những người tham gia thực hành, những thay đổi sử dụng trong Use Classes Order là một lĩnh vực quan trọng liên quan đến hệ thống quy hoạch. vào tháng 5 năm 2013, Chính phủ đưa ra quyền phát triển vì sự thay đổi từ văn phòng đến sử dụng nhà trong thời hạn ba năm. Bất kỳ tổn thất tiềm năng nào của không gian và văn phòng làm việc sử dụng cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo có thể được giảm thiểu bằng cách đảm bảo rằng các kế hoạch địa phương thúc đẩy và tạo điều kiện cho các chính sách bảo vệ cơ sở vật chất và nguồn phân bổ cho văn hóa, nghệ thuật và thể thao.Chính phủ cũng đã hé lộ chủ ý nhằm thực hiện một sáng kiến để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới, để giúp duy trì khả năng tồn tại và sức sống của các trung tâmthị trấn. Một loạt các tòa nhà bỏ trống có thể được chuyển đổi tạm thời sang sử dụng thay thế trong thời gian lên đến hai năm. Có nhiều cơ hội sử dụng không gian trống đó cho nhiều mục đích, bao gồm các hoạt động văn hóa và nghệ thuật, để cải thiện các tiện nghi, dịch vụ và giải trí được cung cấp bởi một khu vực. Trong khi rất khó để bao quát các sáng kiến như vậy trong quá trình quy hoạch cơ sở hạ tầng chính thức của kế hoạch địa phương, các cơ hội này có thể đóng góp đáng kể vào việc để đáp ứng các ưu tiên, yêu cầu và mục tiêu địa phương của NPPF.
 Quy hoạch cơ sở hạ tầng
Nhiều loại hình cung cấp hạ tầng có thể mở ra sự phát triển và đóng góp vào phúc lợi của địa phương - giao thông, trường học, trung tâm y tế, công tác phòng chống lũ, các khu vui chơi, công viên và không gian xanh khác như cơ sở hạ tầng văn hóa, nghệ thuật và thể thao.
NPPF cũng làm rõ (đoạn 162) tầm quan trọng của quá trình quy hoạch cơ sở hạ tầng và sự cần thiết của những minh chứng về các yêu cầu cơ sở hạ tầng trong quy hoạch địa phương. Quá trình này cũng có thể giúp các nhà phát triển để hiểu được nhu cầu cơ sở hạ tầng phát sinh từ một sự phát triển mới. Yêu cầu cơ sở hạ tầng
tốt nhất có thể được xác định bằng cách thực hiện hỗ trợ và đánh giá nhu cầu, củng cố bằng một tầm nhìn hợp tác và không gian địa phương vững mạnh. Những đánh giá cơ sở hạ tầng cần được thực hiện theo tinh thần của các mục tiêu kế hoạch đề ra trong NPPF và trong quy hoạch địa phương.
Cán bộ quy hoạch văn hóa và thể thao ở địa phương nên hợp tác với các cơ quan, các nhà phát triển và các đối tác phân phối, cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ để xác định sự hỗ trợ thích hợp nhất cho các khu vực địa phương theo nhu cầu và yêu cầu của địa phương. Cân nhắc việc cung cấp ở các khu vực chính quyền lân cận để giảm thiểu sự trùng lặp và tối đa hóa sự đa dạng các cơ hội dành cho dân cư trên một khu vực rộng lớn hơn là rất quan trọng. Những đánh giá được chuẩn bị như một phần của việc xây dựng một chiến lược cụ thể hoặc sự phân bố hoặc kế hoạch hành động, dù được thực hiện bởi chính quyền địa phương hay một nhà phát triển thì cũng nên bao gồm các bước để:
+ Xác định mức độ nhu cầu của địa phương;
+ Kiểm tra và tính toán nguồn cung cấp hoạt động và cơ sở vật chất cho văn hóa, nghệ thuật và các dịch vụ thể thao địa phương (bao gồm cả tài sản di sản); và
 + Thiết lập các tiêu chuẩn địa phương có liên quan về số lượng và chất lượng của nguồn cung cấp văn hóa, nghệ thuật và thể thao thích hợp.
6.Cấp kinh phí và sự phân bổ
Mục này cung cấp lời khuyên về các lựa chọn để đảm bảo sự phân bổ nguồn hỗ trợ văn hóa, nghệ thuật và thể thao thông qua các quá trình quy hoạch. Thông tin chi tiết về nguồn vốn và cơ chế phân bổ được đưa ra trong Phụ lục A.
Các thông điệp chính
Các thông điệp chính của phần này có thể được tóm tắt như sau:
+Khi sự phát triển tạo ra nhu cầu cơ sở hạ tầng, dịch vụ và cơ sở vật chất bổ sung, thì sự đóng góp từ các nhà phát triển khá cần thiết để đảm bảo rằng các tác động của sự phát triển mới được giảm thiểu và những ưu tiên địa phương được triển khai
 + Đóng góp thông qua Phần 106 nghĩa vụ quy hoạch phải được sử dụng khi cần thiết đảm bảo các biện pháp tại chỗ để khắc phục những tác động tiêu cực đến môi trường, nền kinh tế và cộng đồng địa phương phát sinh từ những đề xuất phát triển có thể được chấp nhận. Tiền cho thuê cơ sở hạ tầng cộng đồng nên được sử dụng để đảm bảo các khoản đóng góp cho phép chính quyền địa phương triển khai các dự án cơ sở hạ tầng văn hóa và thể thao nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng và lợi ích cho cộng đồng địa phương.
+ Nguồn đóng góp không cần phải được phân bổ cho các cơ sở độc lập. Sự hợp tác  và các nguồn tài trợ mang lại kết quả tốt hơn từ việc quy hoạch và phân bổ, do vậy có thể cần có những tranh luận chung về các yêu cầu trong tương lai, liên quan đến một loạt các lợi ích.
+Trong những khu vực hai tầng, hội đồng quận, huyện, hạt nên hợp tác để xác định tác động của các dự án phát triển đối với cơ sở hạ tầng, và theo đó, nên tìm kiếm những đóng góp phù hợp. Hội đồng quận có trách nhiệm với các cơ sở hạ tầng chiến lược, như thư viện, đường giao thông, trường học, và chăm sóc xã hội và y tế.
Những quan ngại còn tồn tại trong chính sách quy hoạch và phát triển
NPPF ( trang 173) đã minh chứng rằng khả năng tồn tại và phân bổ là thử nghiệm quan trọng cho tất cả các chính sách hoạch định và trong việc quyết định các đề xuất phát triển. Trong khi cả những vấn đề này là một phần trung tâm của các thử nghiệm phù hợp với Quy hoạch địa phương, có vẻ NPPF thể hiện điều này bằng một lực lượng mới, trong đoạn 174, NPPF muốn chính quyền địa phương đánh giá sức nặng tích lũy của tất cả các yêu cầu địa và chính sách quy hoạch địa phương - không chỉ các chính sách về nguồn hỗ trợ văn hóa và thể thao mà còn các chính sách quy hoạch địa phương khác về nhà ở, giao thông, môi trường thiên nhiên và di tích lịch sử và phát triển kinh tế. Điều quan trọng là gánh nặng này không nên tới mức độ mà dẫn đến phải từ chối lợi nhuận "cạnh tranh" về phía các chủ đất và nhà phát triển thiện ý '(NPPF, para. 173).
Một đánh giá về tính khả thi kinh tế của quy hoạch địa phương đã tăng cường các phương pháp cộng tác được đề ra trong NPPF, và kêu gọi chính quyền địa phương và các nhà cung cấp hạ tầng sớm hợp tác với nhau trong quá trình chuẩn bị quy hoạch địa phương để thảo luận về các vấn đề và các yêu cầu chính, và đặc biệt là để xác định các tác động tích lũy của các chính sách về tính khả thi đang nổi.
Nguồn hỗ trợ văn hóa, nghệ thuật và giải trí chỉ là một phần trong một loạt các biện pháp cơ sở hạ tầng mà chính quyền địa phương có thể tìm kiếm sự đóng góp khi một nhà phát triển trình các ứng dụng quy hoạch. Đoạn 205 trong NPPF, mục 106 các nghĩa vụ quy hoạch, cho rằng chính quyền quy hoạch địa phương nên chú ý đến những thay đổi theo thời gian của tình trạng thị trường, và bất cứ nơi nào đủ thích hợp, đủ linh hoạt'. Trong trường hợp của Community Infrastructure Levy, các nghiên cứu về tính khả thi được thực hiện để hỗ trợ kế hoạch phản ánh tình trạng thị trường tại thời điểm chúng được thực hiện, đó là khả năng thay đổi trong khoảng thời gian trung bình (3-4 năm). Do đó, điều quan trọng đối với chính quyền địa phương khi giữ cho tính khả thi luôn được xem xét để các mức độ CIL có thể được điều chỉnh nhằm phản ánh những thay đổi trong tình trạng thị trường và / hoặc bối cảnh chính sách quy hoạch.
Các nghiên cứu công khai độc lập gần đây của dự thảo Community Infrastructure Levy ở Cornwall, Norfolk và London đã kết luận rằng các tiền đề xuất sẽ đưa ra các quy định nhất định, chẳng hạn như nhà ở giá cả phải chăng, hoặc sẽ để lại danh mục phát triển nhất định có nguy cơ không khả thi.
Giao ước quy hoạch
Tiêu chí thích hợp cho những đóng góp trong mục 106 bảo đảm thông qua hệ thống quy hoạch được xác định bởi luật pháp và các quy định trong NPPF. Các thỏa thuận mục 106 thường được gọi là nhữn giao ước quy hoạch, đóng góp của nhà phát triển, đóng góp quy hoạch hoặc thỏa thuận quy hoạch. Những thay đổi gần đây trong pháp chế hạn chế việc sử dụng chúng để giảm thiểu các tác động đang tồn tại và sẽ hạn chế sự tổng hợp các khoản đóng góp từ một số phát triển. Đóng góp có thể được đảm bảo bằng:
+Công việc bằng hiện vật được cung cấp hoặc xây dựng bởi các nhà phát triển;
+Một khoản thanh toán tài chính (trong trường hợp các dịch vụ là một thư viện hoặc một cơ sở giáo dục.
+Việc chuyển nhượng đất của một cơ sở.
Đoạn 203-205 trong NPPF viết rằng những giao ước quy hoạch mục 106 phải đáp ứng ba bài kiểm nghiệm sau đây:
+Chúng phải cần thiết cho việc tạo ra sự phát triển thể chấp nhận được về mặt quy hoạch.
+Chúng phải liên quan trực tiếp đến sự phát triển.
+ Chúng phải liên quan một cách công bằng và hợp lý về quy mô và loại hình cho sự phát triển.
Giao ước quy hoạch nên góp phần vào việc đạt các mục tiêu quy hoạch của các văn bản quy hoạch địa phương của chính quyền địa phương, và phải luôn luôn liên quan đến và tương xứng với quy mô và loại hình của sự phát triển. Những giao ước quy hoạch không liên quan hoặc không cần thiết không phải là phương thức đảm bảo quyền quy hoạch cho sự phát triển không thể chấp nhận, trong trường hợp luật đã được thiết lập. Nhiều chính quyền địa phương áp dụng văn bản quy hoạch để cung cấp hướng dẫn chính sách về cách thức các giao ước quy hoạch được sử dụng để ứng phó với những tác động của sự phát triển và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương. Một đánh giá chính thức của những giao ước mục 106 được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, nhưng các chính sách quy hoạch và minh chứng rõ ràng về những gì được yêu cầu giúp giảm thiểu sự không chắc chắn.
Một cách tiếp cận mang tính công thức để xác định nhu cầu của địa phương hoặc một hệ thống tiêu chuẩn - đối tượng của kiểm toán nội bộ (xem mục 4.7 của hướng dẫn này) và những thiết lập tiêu chuẩn địa phương theo đề xuất của NPPF có thể tạo ra sự chắc chắn hơn cho các nhà phát triển và đẩy nhanh quá trình đàm phán. Đối với một số loại hình dịch vụ, một tiêu chuẩn có thể sẽ không tốt hay phù hợp, đặc biệt là nơi chính quyền địa phương điều hành một hệ thống CIL.
The community Infrastructure Levy
The Community Infrastucture Levy (CIL) là bảng giá tùy ý của sự phát triển mới, được chính quyền địa phương sử dụng để tạo kinh phí cho cơ sở hạ tầng địa phương. Ẩn sau CIL là những tỷ lệ được thiết lập ở mức độ doanh thu cân bằng để góp vốn cho cơ sở hạ tầng mới nhằm đảm bảo sự phát triển tại khu vực này không rơi vào tình trạng không khả thi. Một tỷ lệ doanh thu CIL được gửi đến hội đồng thành phố và các khu vực khác với một kế hoạch phát triển khu phố để chi cho các ưu tiên của địa phương.
Theo NPPF, kế hoạch và tỉ lệ định giá CIL phải được lập và thử nghiệm cùng với quy hoạch hoạch địa phương. Những chính sách đang xây dựng nên chỉ ra các cơ hội cung cấp thiết bị và dịch vụ, và những tác động của việc thiết lập các chính sách ở một mức độ mà sẽ tác động tiêu cực đến khả năng tồn tại của sự phát triển được đề xuất.
Các kế hoạch và tỉ lệ giá nên liên quan trực tiếp đến việc đánh giá cơ sở hạ tầng mà củng cố cơ sở bằng chứng quy hoạch địa phương, trong đó cần xác định số lượng và loại hình cơ sở hạ tầng cần thiết để nhận ra nhu cầu phát triển và sự tăng trưởng của địa phương và thông báo cho danh sách quy chế 123 về cơ sở hạ tầng sẽ được hưởng lợi từ Community Infrastructure Levy.
Mối quan hệ giữa các quy ước và quy hoạch CIL
Trong năm 2010, thỏa thuận mới đã được giới thiệu để làm rõ mối quan hệ giữa các giao ước quy hoạch mục 106 và CIL, để tránh việc định giá kép của các nhà phát triển. Những đóng góp mục 106 bị hạn chế trong khi CIL lại được tăng cường để tài trợ lớn hơn các dự án hạ tầng mà hỗ trợ tăng trưởng và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.
Ngay cả khi chính quyền địa phương quyết định không tiếp tục bằng một khoản phí CIL địa phương, họ sẽ vẫn bị ràng buộc bởi những hạn chế của pháp luật về việc sử dụng các giao ước quy hoạch mục106. Thách thức đầu tiên là giới hạn về tổng hợp các khoản đóng góp, đặc biệt là khi áp dụng phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn.
Nhiều chính quyền địa phương đã thông qua các tài liệu quy hoạch bổ sung về những giao ước quy hoạch trước những thay đổi này. Những tài liệu này do đó cần phải được sửa đổi để tránh thách thức pháp luật. Cả những người hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và chính quyền địa phương cần phải rõ ràng về vai trò của mục 106 và những đóng góp của CIL nếu họ đang lên kế hoạch với sự tự tin về mức độ đóng góp của các nhà phát triển mà họ có thể đang mong đợi - và nếu các nhà phát triển cần có sự chắc chắn cần thiết về cơ sở hạ tầng mà đang góp phần hướng tới.
Hỗ trợ văn hóa, nghệ thuật và thể thao:
Nguồn hỗ trợ văn hóa, thể thao cụ thể có thể được giải quyết trong danh sách cơ sở hạ tầng CIL, với bất kỳ nguồn hỗ trợ hiện tại nào được giải quyết thông qua các giao ước quy hoạch. Các giao ước quy hoạch được thấy các biện pháp giảm thiểu các tác động của sự phát triển với môi trường, kinh tế, văn hóa và xã hội tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ không tìm kiếm các giao ước quy hoạch liên quan đến một đề xuất phát triển hoặc không cấp giấy phép quy hoạch cho sự phát triển không thể chấp nhận vì những lợi ích liên quan được mang lại bởi người có yêu cầu.
Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 2) - ảnh 3

7. Bảo tàng, thư viện, phòng lưu trữ
Viện Bảo Tàng, thư viện và phòng lưu trữ làm có đóng góp lớn cho cộng đồng. Sự tồn tại của những nơi này thúc đẩy việc học tập và các kỹ năng, hỗ trợ gắn kết cộng đồng và bản sắc địa phương, và đóng một vai trò trong việc tăng cường nền kinh tế địa phương. Ở nhiều thị trấn và thành phố, đây là những điểm mốc quan trọng và chiếm phần quan trọng của di sản. Tại các khu vực nông thôn, các thư viện và bảo tàng địa phương không chỉ là những phần quan trọng của cơ sở hạ tầng văn hóa mà còn là những không gian và các tổ chức công cộng quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cộng đồng vững mạnh. Viện Bảo Tàng là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng kinh tế du lịch.
Trong các dịch vụ thể thao, giải trí và văn hóa được cung cấp bởi các hội đồng địa phương, thư viện tiếp tục ghi nhận một mức độ hài lòng cao và sự tham gia trong cộng đồng, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên. Thư viện thường được tích hợp với các trung tâm văn hóa, cộng đồng và mang lại sự tiếp cận sách, báo, tài nguyên kỹ thuật số và internet. Thư viện công cộng là những nơi có hỗ trợ tiếp cận thông tin và học cách sử dụng tất cả các hình thức truyền thông - cầu nối khoảng cách và thông tin số trong cộng đồng nơi con người có thể bị tách biệt khỏi các nguồn lực cần thiết - và có thể giúp người dân có việc làm, đạt được các kỹ năng và duy trì kết nối với đời sống địa phương. Phòng lưu trữ thường được tích hợp với các dịch vụ thư viện và là một nguồn tài nguyên có giá trị cho việc bảo tồn lịch sử của cộng đồng.
 
Theo Luật Thư viện và Bảo tàng Công cộng năm 1964, chính quyền địa phương có trách nhiệm cung cấp một dịch vụ thư viện toàn diện và hiệu quả. Các quyền và trách nhiệm có liên quan đến lưu trữ được ghi trong một số văn bản pháp luật, bao gồm Luật Hồ sơ công cộng và các Luật Tự do Thông tin.
Những cân nhắc về quy hoạch
Trong việc thiết lập một tầm nhìn chiến lược cho các thư viện, bảo tàng và lưu trữ, phát triển chính sách quy hoạch, ra quyết định quy hoạch, hoặc triển khai / thiết kế một dịch vụ hoặc cơ sở, những cân nhắc quy về hoạch dưới đây cần được xem xét:
+ Lắng nghe lời khuyên của chuyên gia và các bên liên quan.
+ Tập trung nguồn dự phòng mới và năng động vào các địa điểm bền vững trong hoặc gần các trung tâm đô thị và nông thôn hiện có để làm giàu cho cộng đồng và các vùng lân cận.
+ Xem xét quy hoạch nguồn dự phòng trong mối tương tác với các dịch vụ khác, hoặc xem xét việc hợp nhất vị trí - ví dụ với các hoạt động cộng đồng, giáo dục, không gian bán lẻ và thương mại, và không gian làm việc linh hoạt.
+ Phản ánh bản chất thay đổi của ICT (thông tin và công nghệ truyền thông) và internet, thứ có thể hỗ trợ nhiều phương thức tiếp cận thư viện, bảo tàng, các dịch vụ lưu trữ, các bộ sưu tập và có thể mở ra những hướng sử dụng mới cho không gian.Tuy nhiên, hãy nhớ việc truy cập trực tuyến bảo tàng và các phòng lưu trữ chỉ là một phần của nguồncung cấp.
+ Phản ánh các tác động đến khu vực xung quanh từ giao thông, tiếng ồn và các mối nguy hiểm khác, và quản lý rủi ro môi trường địa phương( ví dụ như lũ lụt).
+ Cải thiện tính bền vững và hiệu suất năng lượng của các tòa nhà và địa điểm.
+ Cải thiện khả năng tiếp cận các tòa nhà và địa điểm.
+ Giữ lại sự linh hoạt trong thiết kế không gian nội bộ cho sử dụng đa chức năng và nhu cầu sử dụng đang thay đổi theo thời gian.+ Cho phép không gian cho việc tập hợp các bộ sưu tập. Có thể cho thuê không gian lưu trữ để bù đắp chi phí trong khi chờ đợi.
Các địa điểm nghệ thuật và nhà hát
Những địa điểm sử dụng cho nghệ thuật, nhà hát, giáo dục nghệ thuật, truyền thông sáng tạo và doanh nghiệp thường là tiêu điểm của cộng đồng địa phương, và các hoạt động và dịch vụ mà họ cung cấp nhằm phục vụ một loạt các nhóm khán giả, cũng như tạo công ăn việc làm. Cuộc khảo sát 'Taking Part' cho thấy rằng tháng 12 năm 2011, 63,3% người trưởng thành ở Anh cho biết năm ngoái họ đã tham gia nghệ thuật ba lần hoặc nhiều hơn, và 78,2% người trưởng thành đã tham gia ít nhất một lần.Thông qua quỹ Arts Council England funding, khoảng 100 nhà hát mới, phòng trưng bày và trung tâm nghệ thuật đã được thành lập, trong khi gần như 500 địa điểm đã được tân trang lại. Những nơi này trở thành trọng tâm của dự án tái thiết đô thị và nông thôn, mang đến sức sống mới cho các khu dân cư, thành phố và khu vực trên toàn nước Anh. Nhiều nhà hát và địa điểm nghệ thuật cũng được phát triển và xây dựng thông qua các khu vực tự nguyện, các lĩnh vực giáo dục bởi các chủ sở hữu thương mại.
Các chính quyền quy hoạch địa phương phải tham khảo ý kiến của The Theatres Trust (cơ quan tư vấn quốc gia cho các nhà hát) trước khi họ xem xét hoặc ra quyết định bất kỳ về ứng dụng quy hoạch, sự phát triển liên quan đến đất đai nơi có một nhà hát hoặc nơi tác động đến các nhà hát . 'Nhà hát' được định nghĩa trong Theatres Trust Act năm 1976 là bất kỳ tòa nhà hoặc một phần của một tòa nhà được xây dựng chủ yếu để công diễn các vở kịch. Nhà hát được hưởng sự bảo vệ đặc biệt của sui generis trong phạm vi của nó.
Sử dụng Classes Order. Điều này có nghĩa rằng các nhà hát không trong quá trình sử dụng và bất kỳ thay đổi sử dụng nào từ một nhà hát sang mục đích sử dụng khác thì đòi hỏi phải có giấy phép quy hoạch.
Những cân nhắc về quy hoạch
Trong việc thiết lập một tầm nhìn chiến lược cho việc cung cấp các địa điểm nghệ thuật và nhà hát, phát triển chính sách kế hoạch, các quyết định quy hoạch, hoặc triển khai / thiết kế một cơ sở, những cân nhắc về quy hoạch dưới đây cần được xem xét:
+ Tham gia và chú ý đến tư vấn của Theatres Trust, và đảm bảo rằng các bên liên quan chủ chốt khác cũng tham gia thông qua quá trình quy hoạch.
+ Thu thập chứng cứ để xác định và hiểu được vai trò của nguồn dự phòng trong khu vực có thẩm quyền quy hoạch địa phương và các cơ hội hợp tác với các cơ quan lân cận.
+ Thực hiện nhu cầu và đánh giá tác động về các đề xuất phát triển của các địa điểm nghệ thuật và nhà hát, để hiểu nhu cầu về cơ sở vật chất và các thành phần của không gian biểu diễn, nguồn lực, lĩnh vực hoạt động, cơ sở giáo dục, và quan hệ đối tác.
Chú trọng các chính sách bảo vệ nhà hát và các địa điểm nghệ thuật hiện có và tạo ra sự thay thế thích hợp cho những nơi có nhu cầu bao gồm việc duy trì các nhà hát hiện có, phòng trưng bày nghệ thuật và các cơ sở văn hóa khác bằng cách khai thác mở rộng tiếp cận và sử dụng bởi các hoạt động và các lĩnh vực khác, chẳng hạn như các hoạt động giải trí và cộng đồng, du lịch.
+ Chú ý việc sử dụng CIL hoặc các giao ước quy hoạch Mục 106 để cung cấp sự bảo vệ, thúc đẩy và phát triển các cơ sở biểu diễn nghệ thuật.
+ Đảm bảo việc thiết kế linh hoạt cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả, thay đổi mô hình sử dụng, và nhu cầu về các loại hình nghệ thuật khác nhau.
+ Cải thiện tính bền vững và hiệu suất của các địa điểm nghệ thuật và nhà hát.
+ Cải thiện khả năng tiếp cận các địa điểm nghệ thuật và nhà hát.
+ Đảm bảo rằng phải cân nhắc kĩ về việc cung cấp cơ sở vật chất cho các phúc lợi văn hóa.
Hồng Nhung lược dịch.
Nguồn: london.gov.uk (Còn tiếp)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác