Bỉ: Chính sách thúc đẩy sự sáng tạo và tham gia vào lĩnh vực văn hóa

(Cinet)- Điểm đặc biệt và cũng khá phức tạp trong hệ thống chính trị của Bỉ là Chính quyền liên bang bảo đảm cho các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau đều được bình đẳng và có tiếng nói trong lĩnh vực văn hóa. Chính sách thúc đẩy sự sáng tạo và tham gia vào lĩnh vực văn hóa đối với các cộng đồng nói tiếng Hà Lan, Pháp và Đức thể hiện được sự quan tâm rất đặc biệt của Chính phủ Bỉ.
 
Bỉ: Chính sách thúc đẩy sự sáng tạo và tham gia vào lĩnh vực văn hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: traveleurope
1 Khuyến khích, ủng hộ những nghệ sĩ và người làm nghệ thuật
1.1: Tổng quát về các chính sách, chương trình khuyến khích trực tiếp và gián tiếp
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
• Trợ cấp: ngắn hạn hoặc dài hạn (nhiều nhất là 3 năm, chỉ dành cho nghệ sĩ đã có uy tín).
• Trợ cấp dự án (cho nhóm hoặc tổ chức): cho những dự án bị giới hạn thời gian hoặc phạm vi, những dự án đa mục đích.
• Tài trợ có cấu trúc (5 năm)
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ dựa vào các chính sách về văn hóa để phân biệt giữa sự tham gia, sự sáng tác và sự sáng tạo. Sự sáng tác là quá trình tạo ra nghệ thuật và được sự công nhận trong lĩnh vực hoặc những tác phẩm của những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Sự sáng tạo là thể hiện nghệ thuật theo nhiều cách khác nhau, có thể học hỏi được từ những nghệ sĩ đã có kinh nghiệm. Sự tham gia không chỉ hướng tới những người đọc, người xem mà còn là những khán giả có đóng góp tích cực trong văn hóa, nghệ thuật.
1.2: Quỹ hỗ trợ đặc biệt
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Bên cạnh những quỹ tài trợ đã kể trên (mục 1.1), họ không có bất kì nguồn hỗ trợ nào khác.
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Họ luôn hướng tới sự chuyên nghiệp trong nghệ thuật nên thường kí hợp đồng vài năm với nghệ sĩ bao gồm những đội hỗ trợ, cũng như các lễ hội lớn và các cơ quan thông tin, đào tạo và quảng cáo trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.
Cộng đồng nói tiếng Pháp ở Bỉ cũng rất mong muốn hỗ trợ những người trẻ sáng tạo, bằng việc tái tài trợ các khoản thanh toán viện trợ một lần.
1.3: Trợ cấp và học bổng
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Phần trợ cấp đã được đề cập ở mục 1.1. Hàng năm Chính phủ Flemish trao giải Ultimas cho tất cả các lĩnh vực văn hóa (từ 2003).
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Một cách khuyến khích sự sáng tác và rèn luyện không ngừng là trao học bổng dành riêng cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, văn học và nghệ thuật tạo hình.
Cộng đồng người nói tiếng Đức
• Giải thưởng Nghệ Thuật Đông Bỉ (3 năm một lần)
• Giải thưởng Gốm sứ (hàng năm)
• Giải thưởng trao cho ấn phẩm văn học hoặc ấn phẩm về các chủ đề liên quan đến Cộng đồng nói tiếng Đức (hàng năm).
1.4: Ủng hộ hiệp hội và tổ chức của những nghệ sĩ chuyên nghiệp
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Ở Bỉ, các liên đoàn lao động tập trung vào lĩnh vực văn hoá nhận được sự ủng hộ của công chúng thông qua các quy định về lao động và việc làm (ở cấp liên bang). Chính phủ Flemish không xem xét hỗ trợ liên đoàn và hiệp hội đại diện cho tiếng nói và lợi ích của các nghệ sĩ hoặc các tổ chức nghệ thuật như một nhiệm vụ của chính phủ, như được nêu trong chính sách của Bộ trưởng Gatz (2014-2019).
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Các tổ chức đại diện tín nhiệm (ORUAs), các liên đoàn chuyên nghiệp được công nhận bởi Cộng đồng nói tiếng Bỉ, để đại diện cho ngành của họ trong các cơ quan tư vấn như SACD, SABAM, liên đoàn nghệ thuật, nhà hát, kĩ thuật viên, biên đạo múa. Không phải tất cả các tổ chức này đều được Cộng đồng nói tiếng Pháp ở Bỉ hỗ trợ: nhiều người trong số họ hoạt động thông qua một hệ thống đóng góp từ các thành viên.
Cộng đồng người nói tiếng Đức
Hầu hết các nhóm nghệ thuật đều không chuyên, trong đó chỉ một số ít đã đạt được vị trí bán chuyên nghiệp. Các tổ chức hoạt động toàn thời gian chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện văn hoá và viện bảo tàng, nhưng nhiều người vẫn dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ cộng đồng nói tiếng Đức.
Bỉ: Chính sách thúc đẩy sự sáng tạo và tham gia vào lĩnh vực văn hóa - ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: dreamstime.com
2: Sự tiếp thu văn hóa
2.1: Xu hướng và những số liệu
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Theo báo cáo VRIND (2016), những thói quen sau đây có liên quan đến việc góp phần vào văn học. Thói quen đọc sách: 63% dân số đọc sách ít nhất mỗi năm một lần vào năm 2015. Năm 1998, tỷ lệ này là 55%. Vào năm 2014, hơn một phần năm dân số đã đăng ký làm thành viên của thư viện công cộng.
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Cho dù opera, khiêu vũ, bảo tàng, các phòng triển lãm không còn được ưa thích vì sự ra đời của DVD, CD, Ipod và máy tính ngày nay chiếm một thời gian lớn của người dân trong Cộng đồng nói tiếng Pháp, việc tiếp cận văn hoá đã tăng lên toàn diện trong suốt 20 năm qua nhờ sự phát triển của công nghệ. Bên cạnh đó việc thực hành đọc (viết tay) đã giảm đáng kể.
2.2: Những chính sách và chương trình
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Vào đầu những năm 2000, một tổ chức chuyên về tiếp thị và truyền thông văn hoá được thành lập là CultuurNet Vlaanderen với mục đích tuyên truyền và khuyến khích giao lưu văn hóa.
Nghị định về Tham gia có hiệu lực vào tháng 1 năm 2008 và hiện đang cung cấp một khung chính sách nhằm tạo điều kiện tiếp cận với văn hoá. Nghị định này quy định các công cụ chính sách để kích thích sự tham gia của các nhóm khác nhau, trợ cấp cho các dự án khuyến khích sự tham gia và trợ cấp cho các sự kiện văn hoá quy mô lớn.
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Văn hoá dân chủ là một trong những mục tiêu chính của các chính sách văn hoá trong cộng đồng nói tiếng Pháp ở Bỉ.
3: Giáo dục về nghệ thuật và văn hóa
3.1: Tổng quát về các học viện
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Chính phủ Flemish hỗ trợ các tổ chức văn hoá độc lập, được trợ cấp tập trung vào giáo dục nghệ thuật, cả trong các môi trường chính thức và không chính thức. Văn phòng Văn hoá, Thanh thiếu niên và Truyền thông của chính phủ Flemish trợ cấp cho các tổ chức nghệ thuật khác nhau. Bao gồm các tổ chức thanh niên về giáo dục văn hoá và kiến thức về phương tiện truyền thông, các tổ chức làm việc về văn hoá-xã hội cho người lớn, các tổ chức nghệ thuật nghiệp, các nghệ sỹ và các tổ chức nghệ thuật.
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Để bắt kịp với cải cách giáo dục cơ bản và việc xác định lại nhiệm vụ của mình trong
xã hội hiện đại, Bỉ đang dần phân bổ nhiều hơn vào văn hóa trong trường học. Một chương trình cụ thể liên kết văn hoá và giáo dục được thiết kế để phát triển các hoạt động văn hoá trong các trường học, đặc biệt ở những trường có sự phân biệt đối xử. Chương trình này bao gồm các hoạt động liên quan đến đọc, nghệ thuật, AV, sáng tạo và giáo dục thường xuyên.
Cộng đồng người nói tiếng Đức
Các nghệ sĩ phối hợp cùng trường học trong các dự án chung và không có biện pháp cải thiện có hệ thống.
3.2: Nghệ thuật ở trường học
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Mặc dù các trường học được giám sát bởi chính sách giáo dục của Flemish, địa phương hoặc các cơ quan, tổ chức, mạng lưới giáo dục, các tổ chức bảo trợ và hội đồng nhà trường, và đặc biệt là giáo viên của họ - có thể tự quyết định cách tổ chức và thực hiện chương trình giảng dạy. Phạm vi và chất lượng của nghệ thuật biểu hiện do đó chủ yếu phụ thuộc vào trường học.
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Theo Nghị định ngày 24 tháng 3 năm 2006 về việc thực hiện, xúc tiến và tăng cường hợp tác giữa Văn hoá và Giáo dục, một đơn vị Văn hoá và Giáo dục được thành lập trong cộng đồng nói tiếng Bỉ, có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động văn hoá và nghệ thuật trong nhà trường.
3.3: Giáo dục liên văn hóa
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Trong hệ thống giáo dục bắt buộc, Bộ Giáo dục chú ý đến các dự án trong trường xung quanh giáo dục đa văn hóa thông qua thông tin và hỗ trợ tài chính nhờ đó mà các trường nghệ thuật và âm nhạc nhận được hỗ trợ tài chính.
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Các mục tiêu chính của dự án phát triển giáo dục giao lưu văn hóa là sinh viên tham gia vào các hoạt động giáo dục đa dạng văn hoá, chống phân biệt chủng tộc và khuôn mẫu.
3.4: Học viện nghệ thuật và đào tạo chuyên nghiệp
Giáo dục nghệ thuật đang trong quá trình cải cách triệt để. Từ năm 2013-2014 trở đi, bằng cử nhân và thạc sỹ được trao cho các lĩnh vực học thuật được định nghĩa là "Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn", "Nghệ thuật nghe nhìn" trong các trường đại học được cơ cấu lại thành "Trường nghệ thuật".
Đào tạo giáo viên từ
• Các trường đại học cao đẳng (cử nhân);
• Các trường đại học và Trường nghệ thuật (thạc sĩ); và
• các trung tâm giáo dục người lớn (giáo viên đào tạo cho các học viên cần tối thiểu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông).
Không có khoá đào tạo cụ thể nào dành cho các giảng viên về giáo dục bậc cao nhưng hầu hết các trường dạy nghệ thuật đều yêu cầu bằng thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác.
3.5: Nghệ thuật cơ bản ngoài trường và giáo dục văn hóa (nhạc viện, nhà thờ)
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Nhiều cuộc điều tra quy mô lớn cho thấy mức độ tham gia văn hoá phần lớn phản ánh mức độ học vấn và hoàn cảnh gia đình.
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Ngành giáo dục nghệ thuật phụ thuộc vào Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Khoa học, và cụ thể hơn là định hướng của giáo dục không bắt buộc.
4: Nghệ thuật không chuyên, sự giao lưu văn hóa và sáng tạo trong dân chúng
4.1: Nghệ thuật không chuyên và văn hóa dân gian
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Ngành nghệ thuật không chuyên ở Flanders được hỗ trợ bởi Cơ quan Văn hoá-Xã hội Thanh niên và Người lớn của Bộ Văn hoá, Thanh thiếu niên và Truyền thông. Họ không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn hỗ trợ hậu cần và quảng cáo cho các dự án và cuộc thi.
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Các nghệ thuật nghiệp dư chủ yếu được hỗ trợ thông qua các liên đoàn của nhóm địa phương ở cấp cộng đồng hoặc cấp tỉnh (chủ yếu trong lĩnh vực âm nhạc).
Các liên hiệp này đại diện cho một số lượng rất lớn các hiệp hội địa phương mà điển hình
tham gia vào hoạt động nghệ thuật của họ và đóng góp vào cuộc sống văn hoá địa phương.
Cộng đồng người nói tiếng Đức
Có khoảng 200 nhóm nghệ thuật nghiệp dư đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ca hát, sân khấu và khiêu vũ. Một số hội thảo sáng tạo cũng được tổ chức, khoảng 50 câu lạc bộ dành cho việc duy trì truyền thống, chủ yếu là dưới hình thức lễ hội.
4.2: Nhà văn hóa và câu lạc bộ văn hóa cộng đồng
Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan - Bỉ
Chính sách của Chính phủ Flemish về các trung tâm văn hóa cộng đồng là một phần của Nghị định Chính sách Văn hoá Địa phương. Điểm mấu chốt trong Nghị định này là tập hợp các tác nhân văn hoá trong cộng đồng: thư viện, trung tâm văn hoá và sáng tạo văn hóa trong địa phương để cùng nhau thiết lập đường lối của đời sống văn hoá cộng đồng.
Có hơn 50 tổ chức làm việc về văn hóa-xã hội cho người lớn ở Flanders với 14 000 nhóm địa phương và gần 2 triệu thành viên trong đó 13 tổ chức là liên đoàn của các tổ chức di dân. Ngoài ra, 24 tổ chức đào tạo quốc gia cung cấp giáo dục cho người lớn, nhưng họ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể hoặc một nhóm mục tiêu cụ thể. Hiện nay, có 35 phong trào hoạt động ở Flanders, chuyên về một hoặc nhiều chủ đề hoạt động trên toàn quốc.
Cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ
Vào năm 2013, Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ trợ cấp cho 103 trung tâm văn hoá địa phương, 12 trung tâm văn hoá khu vực, 168 thư viện, 347 hiệp hội thanh niên, 689 trường giáo dục thường xuyên. Trong đó 15% ngân sách của Tổng cục Văn hoá được dành cho các tổ chức và hiệp hội địa phương.
Cộng đồng nói tiếng Đức công nhận hai trung tâm văn hoá khu vực nhận được sự hỗ trợ tài chính nhiều hơn các trung tâm, thư viện và hội thảo sáng tạo tại địa phương.
 
 
Nguồn: Culturalpolicies.net
Nguồn Bản tin Tham khảo VHTTDL Quốc tế

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác