Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut

Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Chiến lược nhằm gia tăng giá trị của ngành nghệ thuật Nunavut thông qua các hoạt động đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới và đảm bảo sự ổn định trong quá trình liên kết các ngành nghệ thuật với các tổ chức và cộng đồng tại Nunavut.
1. Giới thiệu  
Ngành nghệ thuật là một bộ phận mang tính chất liên kết trong nền kinh tế đang ngày càng được mở rộng tại Nunavut. Các cuộc nghiên cứu gần đây nhất cho chúng ta thấy rằng cứ 7 người dân hiện đang sinh sống ở đây có một người tự nhận là “nhà nghệ thuật năng động”. Phần lớn các nhà nghệ thuật này là người Inuit. Những đóng góp của họ cho lãnh thổ này trên cả hai lĩnh vực văn hóa và kinh tế.
Trong gần 50 năm qua, thông qua các hoạt động sản xuất và bán các sản phẩm nghệ thuật, người Inuit đã tạo được danh tiếng trên khắp cả nước về sự khác biệt và chất lượng sản phẩm nghệ thuật của họ với tầm nhìn vươn tới thị trường thế giới, xây dựng một ngành kinh tế với sự đóng góp hàng triệu đô la mỗi năm cho nền kinh tế của lãnh thổ này.
Từ Sanaugaq theo tiếng Inuit có nghĩa “những thứ được làm bằng tay”, được sử dụng để thể hiện cho các sản phẩm nghệ thuật và thủ công trên một phạm vi thống nhất tại Nunavut, không có sự khác biệt giữa “nghệ thuật” và “thủ công”.
Các sản phẩm được sản xuất trong ngành nghệ thuật được đa dạng hóa trên quy mô lớn và bao gồm các sản phẩm điêu khắc từ đá, ngà voi, xương, gạc hươu nai, đồ họa in ấn, các bức vẽ, bức tranh nghệ thuật, thảm trang trí họa tiết, nghề đan rổ rá, mẫu thời trang đương đại, trang phục truyền thống, đồ gốm, đồ trang sức và kim loại. Sản xuất các sản phẩm này phụ thuộc vào kỹ năng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và phụ thuộc vào khả năng sáng tạo vốn là nét đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Inuit.
Vào năm 2003, chính phủ Nunavut hợp tác với liên minh các tổ chức Inuit, các tổ chức phi chính phủ và các nhóm khác đã công bố Chiến lược Phát triển kinh tế quốc gia giai đoạn mười năm. Chiến lược này xác định các ngành nghệ thuật và văn hóa như một ngành kinh tế với tiềm năng phát triển lớn. Chiến lược nhấn mạnh rằng “Các sản phẩm nghệ thuật của Nunavut trong hơn năm mươi năm qua đã minh chứng rằng các hoạt động văn hóa của Inuit có thể hình thành cơ sở cho hoạt động kinh tế khả thi.”
Vào năm 2005, nhóm tập trung bao gồm các nhà nghệ thuật, các tổ chức nghệ thuật, các ngành nhà đầu tư trong các ngành kinh tế, các tổ chức Inuit, đại diện chính phủ đã nhóm họp để xác định các chiến lược hỗ trợ mở rộng và đa dạng hóa ngành nghệ thuật tại Nunavut.  Các hoạt động tư vấn giữa các nhà nghệ thuật được thực hiện trên khắp lãnh thổ và nhóm tập trung phát triển ngành nghệ thuật đã nhóm họp tại Kimmirut nơi các mục đích và mục tiêu của chiến lược được thông qua. Báo cáo về hoạt động này được chuẩn bị, từ đó tài liệu này được rút ra. Vào tháng 6 năm 2006, bản kế hoạch sơ bộ đã được phác thảo với tiêu đề “Chiến lược phát triển ngành nghệ thuật và thủ công của Nunavut” và nhận được sự ủng hộ của chính phủ.
Chiến lược cung cấp cơ sở và chỉ dẫn cho các hoạt động hỗ trợ phát triển và tăng trưởng ngành nghệ thuật Nunavut. Hoạt động này được thực hiện trên tinh thần hợp tác.
Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut - ảnh 2
Ảnh minh họa
2. Những thách thức chính của ngành nghệ thuật
Một cuộc nghiên cứu toàn diện và quá trình tư vấn đã được thực hiện để thu thập các thông tin cho chiến lược về các thách thức mà cộng đồng nghệ thuật Nunavut phải đối mặt. Với sự hỗ trợ của nhà đấu thầu ngoài ngành thực hiện các hoạt động tư vấn cho nhóm chuyên trách và các buổi phỏng vấn cá nhân, tiến hành cuộc hội thảo cho nhóm tập trung tại Kimmirut, hơn 40 thách thức và rào cản của ngành đã được xác định. Thảo một chiến lược không thể thực hiện được nếu không xác định các nhân tố này và quyết định rằng chúng sẽ được khẳng định trong bản thảo cuối cùng.
Các vấn đề chính được nhắc lại nhiều lần trong các cuộc thảo luận giữa các nhà nghệ thuật. Các nhà nghệ thuật tuyên bố rằng họ muốn có cách tiếp cận tốt hơn với các chất liệu và các nguồn cung cấp có chất lượng. Họ tranh luận về cần phải liên kết nhiều hơn với các thị trường nghệ thuật của địa phương, quốc gia và quốc tế và hơn hết, họ muốn một thị phần công bằng từ các sản phẩm nghệ thuật.
Sự công nhận về công việc họ làm và những lợi ích về kinh tế và văn hóa từ hoạt động nghệ thuật mang lại cho Nunavut đóng vai trò quan trọng đối với các nhà nghệ thuật. Họ muốn bảo vệ chống lại những người mang các thiết kế nghệ thuật của họ và sử dụng chúng mà không được sự cho phép.
Các tổ chức nghệ thuật thể hiện mối quan tâm giống nhau ngoài các vấn đề liên quan đến thị phần riêng và các vấn đề về phát triển doanh nghiệp.
Những thách thức đối với các nhà nghệ thuật 
 - Sẵn có nguồn nguyên liệu thô
- Cung cấp các nơi làm việc an toàn
- Giáo dục trên tất cả các lĩnh vực của ngành văn hóa bao gồm: kỹ thuật, đào tạo chuyên ngành, phát triển giáo trình tại các trường
- Tiếp cận với các thị trường trong nội địa và quốc tế
- Tiếp cận với các thông tin về chương trình huy động vốn, bản quyền, mạng Internet sẵn có bằng tiếng Inukitut và Inuinnaqtuns                       
Những thách thức đối với các tổ chức nghệ thuật
- Chất lượng của các sản phẩm nghệ thuật
- Cần tăng cường đổi mới nghệ thuật
- Thống nhất về giá
- Tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu với cách thức dễ dàng tiếp cận và cập nhật đối với các nhà nghệ thuật.
Một vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của các nhà nghệ thuật qua nhiều thế kỷ là sự cung cấp nguồn đá tạo tác. Trong suốt quá trình tư vấn cho chiến lược này, các nhà nghệ thuật liên tục thảo luận về thách thức này. Bởi vì tầm quan trọng và phạm vi rộng của nó, một kế hoạch hành động cung cấp nguồn đá tạo tác đã được thực hiện bởi Bộ Phát triển kinh tế và Giao thông như một kế hoạch đồng hành cùng chiến lược.
Một vấn đề chính có phạm vi ảnh hưởng lớn cũng được đề cập đến liên quan đến chuỗi sản xuất, quảng bá và phân phối các sản phẩm nghệ thuật.
Nhiều nhà nghệ thuật tin rằng họ không nhận được đúng giá trị cho sản phẩm của họ trong hệ thống hiện nay và đang theo đuổi sự lựa chọn không chính thức và thông qua tiếp thị trực tiếp cho các sản phẩm của họ. Thách thức chính của chiến lược này được phản ánh trong thông báo về nhiệm vụ chính là tăng tối đa lợi ích về mặt kinh tế cho các nhà nghệ thuật và tạo phương thức kiếm sống đảm bảo cho những người tham gia vào ngành nghệ thuật.
Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut - ảnh 3
Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut - ảnh 4

3.  Các nguyên tắc chỉ dẫn cho chiến lược
Chiến lược phát triển ngành nghệ thuật và thủ công Nunavut tập trung vào các vấn đề kinh tế trong khi tiếp tục đề cao và hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật mà các nhà nghệ thuật đã tâm huyết cống hiến để sáng tạo ra các tác phẩm. Chiến lược đáp ứng các nhu cầu cơ bản được đưa ra trong Chiến lược Phát triển kinh tế Nunavut: “một cuộc sống ổn định chất lượng cao” cho người dân đang sinh sống trên lãnh thổ này. Các hoạt động cần được thực hiện bao gồm tăng nguồn nguyên vật liệu cũng như cải thiện phương cách sống đã tồn tại từ nhiều thế kỷ nay của người Inuit.
Các nguyên tắc chỉ dẫn cho chiến lược tuân theo các nguyên tắc đã được đưa ra trong Chiến lược Phát triển kinh tế Nunavut và áp dụng các nguyên tắc này trong bối cảnh phát triển riêng của ngành nghệ thuật.
* Liên kết văn hóa: Những người dân sống ở Nunavut tham gia vào nền kinh tế nghệ thuật trên phạm vi toàn cầu trong khi duy trì nét văn hóa và truyền thống của họ theo các giá trị và các quy tắc của Inuit Qaujimajatuqangit.
* Quyết tâm và thực tế: Chúng ta phải có tính sáng tạo và làm việc trong cơ cấu nguồn vốn sẵn có để hỗ trợ hiệu quả cho ngành nghệ thuật và kết quả của sự hỗ trợ đó phải được đánh giá và báo cáo.
* Sự tự lực: Sự tự lực của các cá nhân, gia đình và cộng đồng phụ thuộc vào sự phát triển các tài năng và kỹ năng của họ.
* Quản lý cộng đồng: Phát triển ngành nghệ thuật phải theo sự chỉ đạo của chính các nhà nghệ thuật.
* Hợp tác và liên kết: Sự phát triển của ngành nghệ thuật phụ thuộc vào nhiệm vụ và cam kết chung giữa các đối tác và các tổ chức liên kết.
* Sự ổn định: Ngành nghệ thuật phát triển ổn định là một ngành tạo động lực cho thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của các nhà nghệ thuật - quan tâm đến các hoạt động nghệ thuật và phát triển nghệ thuật trong các cộng đồng của họ.
4. Xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược
Thực hiện thành công Chiến lược phát triển ngành nghệ thuật và thủ công Nunavut phụ thuộc vào các mối quan hệ đối tác. Chính phủ Nunavut thông qua Bộ Phát triển kinh tế và Giao thông sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình thực hiện hoạt động được yêu cầu trong chiến lược này, tuy nhiên chiến lược này cũng cần sự hỗ trợ từ các đối tác được ủy nhiệm.
Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut là đối tác chính thông qua cơ quan này, nhiều dịch vụ cần thiết cho các nhà nghệ thuật có thể được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Chính phủ phải hỗ trợ hiệp hội chỉ đạo quá trình thực hiện chiến lược và góp phần đảm bảo rằng chiến lược nhận được sự hỗ trợ về vai trò thực hiện. Sự thành lập Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut vào năm 1998 là một bước tiến quan trọng trong quá trình hoạt động cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của ngành nghệ thuật và các nghề thủ công. Hiệp hội đã hỗ trợ các nhà nghệ thuật với các dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn, các cuộc hội thảo và quảng bá, tổ chức các lễ hội nghệ thuật hàng năm. Số lượng thành viên đã tăng lên 700 người và hiệp hội được xem như tiếng nói cho ngành nghệ thuật Nunavut.
Các bộ khác trực thuộc chính phủ có vai trò quan trọng trong duy trì và hỗ trợ ngành nghệ thuật Nunavut bao gồm:
- Bộ Văn hóa, Ngôn ngữ, Người cao tuổi và Thanh niên với các tổ chức và các cá nhân phi lợi nhuận và hoạt động tại cộng đồng trong các hoạt động văn hóa, ngôn ngữ và di sản;
- Bộ Giáo dục với giáo trình học tập trong lĩnh vực nghệ thuật;
- Trường đại học vùng cực Nunavut với các chương trình giáo dục trong lĩnh vực nghệ thuật cho người trưởng thành.
Các đối tác liên kết với các bộ thuộc chính phủ liên bang bao gồm Bộ Nội vụ Ấn Độ và Bắc Canada, Ngoại giao và thương mại quốc tế Canada, Nguồn nhân lực và phát triển các kỹ năng Canada, Di sản Canada sẽ cung cấp phương thức tiếp cận với các cơ hội về vốn cho các nhà nghệ thuật, cho Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut và cho các dự án chiến lược đặc biệt.
Các đối tác quan trọng khác sẽ là Liên hợp Nunavut Tunngavik và các tổ chức khu vực Inuit cũng như các trưởng phòng thương mại và mạng lưới trung tâm phát triển thương mại của Nunavut. Các mối quan hệ đối tác có thể mở rộng ngoài các vùng lân cận, các tổ chức quốc gia Inuit như Inuit Tapiriit Kanatami, Hội nghị các tổ chức Inuit vùng cực và Hội phụ nữ Paukttutit nhằm xác định các vấn đề như tư vấn quá trình nối lại mối quan hệ hợp tác và phát triển các sáng kiến về tài sản trí tuệ. Duy trì và tăng cường các mối liên kết với các tổ chức nghệ thuật quốc gia như Hội nghệ thuật Inuit, Hội đồng nghệ thuật Canada, Hội nghị các ngành nghệ thuật Canada và Đại diện nghệ thuật Canada đóng một vai trò rất quan trọng.
Quan trọng nhất là các mối quan hệ đối tác với các tổ chức nghệ thuật địa phương trong cộng đồng của chúng ta phải được phát triển. Các nhà nghệ thuật cùng nhau tạo các tổ chức vì cộng đồng để chia sẻ các nguồn lực, cơ hội đào tạo và tiếp cận các chương trình huy động vốn một cách hiệu quả hơn. Thực hiện chiến lược sẽ phụ thuộc vào tăng cường phát triển xu hướng này.
Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut - ảnh 5
Ảnh minh họa
5. Các ưu tiên chiến lược
Bảy ưu tiên chiến lược chính cho sự phát triển của ngành nghệ thuật đã được xác định trong nhóm tập trung và trong quá trình tư vấn từ phía các nhà nghệ thuật. Các mục đích cụ thể đưa ra phương cách đạt được thành công đối với các ưu tiên chiến lược đồng thời đạt được sự thống nhất trong mỗi mục tiêu.
Mục tiêu 1: Nâng cao chất lượng của ngành nghệ thuật Nunavut
Trong những năm gần đây, người mua và người bán lẻ các sản phẩm nghệ thuật và đồ thủ công đã báo cáo sự giảm mạnh về chất lượng của các sản phẩm nghệ thuật của Nunavut. Có nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nhà nghệ thuật Nunavut cần có cách tiếp cận tốt hơn với các nguồn chất liệu và công cụ có chất lượng. Các xưởng sản xuất an toàn và thuận tiện trong lao động quá bị hạn chế và dẫn đến kết quả, nhiều nhà nghệ thuật làm việc trong môi trường bị cô lập, làm theo ca trong điều kiện không đảm bảo sức khỏe. Điều này làm giảm cơ hội trao đổi kiến thức và rèn luyện kỹ năng và không khuyến khích tinh thần làm việc của nhiều nhà nghệ thuật. Nếu chất lượng của các loại hình nghệ thuật của Nunavut được cải thiện, các nhà nghệ thuật cần có cơ hội phát triển các kỹ năng và mở rộng kiến thức của họ một cách hệ thống trong chính cộng đồng của họ.
Các mục đích:
- Cung cấp nguồn ngân sách riêng và tăng khả năng tiếp cận thông tin cho tất cả các nhà nghệ thuật có thể mua các nguyên liệu, nguồn cung cấp và trang thiết bị để tạo ra các sản phẩm của họ.
- Cải thiện các trường quay nơi có lợi thế thành công nhằm tạo môi trường làm việc có khả năng chịu hao tổn giúp tạo ra sự chia sẻ các sáng kiến mới, tăng cường học hỏi và phát triển kỹ năng trong một môi trường an toàn.
- Liên kết với Trường đại học vùng cực Nunavut và Bộ Giáo dục xác định tính khả thi của các giáo trình phát triển kỹ năng trong lĩnh vực nghệ thuật từ bậc mẫu giáo tới đại học.
Hành động và hạn định cụ thể
- Cung cấp các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp với tăng thêm nguồn ngân sách 60 nghìn đô la mỗi năm từ mức ngân sách hiện có nhằm tăng sự đóng góp vào chi trả mua các công cụ và nguồn hàng với quy mô nhỏ (2007-2008).
- Cung cấp ngân sách hoạt  động cho các tổ chức cộng đồng đang tìm phương cách để tạo các cơ sở sản xuất đa chức năng và ổn định về mặt kinh tế (2007-2008).
- Tham gia vào thiết kế giáo trình nghệ thuật tại các trường học (K-12) và ở cấp cao đẳng, đại học nhằm đảm bảo rằng các giáo trình nghệ thuật phản ánh Inuit Qaujimajatuqangit, nền kinh tế của lãnh thổ và sử dụng các dịch vụ của các nhà nghệ thuật (2008-2009).
Kết quả
- Các nhà nghệ thuật có thể sẵn sàng tiếp cận với nhiều nguồn vốn hơn trong phạm vi cộng đồng thông qua mua các nguyên liệu và các nguồn hàng khác bằng tiếng Anh, Inuktitut và Inuinnaqtun.
- Các nhà nghệ thuật có khả năng làm việc quanh năm trong cộng đồng của họ trong môi trường an toàn và khu nghệ thuật ổn định về mặt kinh tế.
- Các hoạt động học tập, đào tạo và giáo dục là một khía cạnh chính trong phát triển, đào tạo kỹ năng và các chương trình giáo dục.
Đầu tư
- 10 nghìn đô la từ quỹ hiện có; chi phí thường xuyên cho các hoạt động sản xuất và quản lý.
Các đối tác tiềm năng
- Các tổ chức khu vực Inuit
- Hiệp hội Nghệ thuật và thủ công Nunavut
- Hiệp hội phát triển Nunavut
- Hiệp hội phát triển thương hiệu Nunavut
- Trường đại học vùng cực Nunavut
- Bộ Văn hóa, Ngôn ngữ, Người cao tuổi và Thanh niên
- Bộ Giáo dục
Mục tiêu 2: Tối đa lợi ích cho các nhà nghệ thuật thông qua tham gia vào chuỗi tăng giá trị
Rất ít nhà nghệ thuật tự mình đứng ra làm chủ các cửa hàng bán buôn hoặc bán lẻ. Do vậy, ít nhà nghệ thuật thu được nguồn tài chính từ lãi xuất thu được từ các cửa hàng bán buôn và bán lẻ trên thị trường. Ngoài ra, ngoại trừ buôn bán thỏa thuận của các cá nhân bằng tiền mặt, theo đó các nhà nghệ thuật thường bán ở mức giá thấp hơn để tiến hành nhanh chóng hoạt động bán hàng, có rất ít cơ hội cho các nhà nghệ thuật tiếp cận với các thị trường bán lẻ nơi mức giá tốt nhất có thể đạt được. Các nhà nghệ thuật muốn có nhiều cơ hội hơn để bán các sản phẩm nghệ thuật của họ trực tiếp tới người mua hoặc tới các bảo tàng. Tuy nhiên, ít nhà nghệ thuật được đào tạo về thương mại bắt đầu hoặc điều hành cơ sở bán buôn hoặc bán lẻ các sản phẩm nghệ thuật của chính họ.
Các mục đích
- Cung cấp sự hỗ trợ cho các nhà nghệ thuật trên phương diện từng cá nhân và theo nhóm để đầu tư vào lĩnh vực bán buôn và bán lẻ trong chuỗi tăng giá trị trong ngành nghệ thuật.
- Tăng khả năng của các nhà nghệ thuật tiếp thị trực tiếp các sản phẩm của họ thông qua mạng Internet.
- Cung cấp các nhà nghệ thuật khóa đào tạo kinh doanh cơ bản và sự hỗ trợ sau đào tạo.
Hành động và hạn định cụ thể
- Cung cấp sự hỗ trợ về mặt tài chính cho các cá nhân và các tổ chức mua hoặc tạo các cơ sở hoạt động bán buôn và bán lẻ trong ngành nghệ thuật (2007-2008).
- Cung cấp sự hỗ trợ về mặt tài chính cho sự phát triển cửa hàng bán lẻ qua mạng trong quá trình liên kết với trang web của Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut.
- Đảm bảo các nhà tư vấn nghệ thuật khu vực và trên lãnh thổ cung cấp sự hỗ trợ cho các nhà phát triển kinh tế cộng đồng để liên kết các hoạt động đào tạo phát triển kinh tế và các dịch vụ hỗ trợ sau đào tạo trong các cộng đồng (2009-2010).
Kết quả
- Thành lập hoặc phát triển hơn nữa các doanh nghiệp kinh doanh sinh lời của các thương gia trong lĩnh vực nghệ thuật.
- Tăng doanh thu cho các nhà nghệ thuật từ hoạt động bán qua mạng.
- Các nhà nghệ thuật tham gia vào các hoạt động bán lẻ, bán buôn hoặc trực tiếp sẽ có thể hiểu các vấn đề kinh doanh của chính họ và đưa ra các quyết định đúng đắn.
Đầu tư
- 225 nghìn đô la từ nguồn ngân sách hiện có
Các đối tác tiềm năng
- Các tổ chức khu vực Inuit
- Bộ Nội vụ Ấn Độ và Bắc Canada
- Hiệp hội Doanh nghiệp người bản xứ Canada
- Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut
- Hiệp hội phát triển thương hiệu Nunavut
- Hiệp hội các nhà phát triển kinh tế
- Trung tâm Dịch vụ doanh nghiệp Canada-Nunavut
- Hiệp hội các nhà phát triển kinh tế Nunavut
Mục tiêu 3: Đảm bảo thị phần thông qua bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ là ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển kinh tế Nunavut khi xác định rõ “tài sản trí tuệ của người Nunavut phải được bảo vệ theo pháp luật.” Vào năm 2005, chính phủ Nunavut ủng hộ hợp tác giữa Hiệp hội nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut và Dại diện cho các nhà nghệ thuật Canada (CARFAC) đã mở trụ sở  tại Nunavut và cung cấp các thông tin về bản quyền sẵn có cho các nhà nghệ thuât bằng tiếng Inuktitut và Inuinnaqtun.
Mục đích
- Cung cấp thông tin về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ cho các nhà nghệ thuật bằng tiếng Inuktitut và Inuinnaqtun thông qua Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut và CARFAC.
- Cung cấp các hoạt động đào tạo về quyền sở hữu trí tuệ cho các nhà nghệ thuật và các đối tượng khác trong ngành nghệ thuật.
- Vận động hành lang để đạt được sự công nhận của quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ của Nunavut.
Hành động và hạn định cụ thể
- Thông qua Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công và văn phòng CARFAC cung cấp cho các nhà phát triển kinh tế nguồn nguyên liệu cho mỗi cộng đồng và dịch vụ thông tin cho các nhà nghệ thuật về luật bản quyền và sở hữu trí tuệ bằng tiếng Inuktitut và Inuinnaqtun (2007-2008 và tiếp tục).
- Tiến hành hội thảo hàng năm về quyền sở hữu trí tuệ tại Cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut (2007-2008 và tiếp tục).
- Liên kết với Bộ Ngoại giao và thương mại quốc tế Canada để đại diện cho Nunavut trước Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới để biện hộ cho các nhà nghệ thuật Nunavut (2008-2009).
Kết quả
- Các nhà nghệ thuật Nunavut có thể đưa ra các quyết định đúng đắn về quyền sở hữu trí tuệ của họ.
- Các cá nhân có thể áp dụng luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ nhằm mục đích đảm bảo các thị trường mới.
- Tăng thị phần thông qua độc quyền hóa các sản phẩm nghệ thuật mà được bảo vệ theo các quyền sở hữu trí tuệ.
Đầu tư
- Chi phí hoạt động và quản lý theo quy định
Các đối tác tiềm năng
- Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut
- Tổ chức đại diện cho các nhà nghệ thuật Canada (CARFAC)
- Bộ Ngoại giao và thương mại quốc tế Canada
- Hội nghị các khu vực quanh cực Inuit
- Hiệp hội các nhà phát triển kinh tế Nunavut
- Inuit Tapiriit Kanatami (tổ chức quốc gia của người Inuit)
Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut - ảnh 6
Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut - ảnh 7
Mục tiêu 4: Đảm bảo thị phần thông qua sự công nhận thương hiệu quốc tế
Các nhà nghệ thuật Inuit quan tâm đến sự sản xuất hàng loạt hàng nhái hoặc sản phẩm đá điêu khắc giá rẻ hoặc các sản phẩm tạo tác bằng đổ khuôn nhựa thông của người Inuit và các chủ đề về vùng cực, nhấn mạnh giá trị và sự liên kết của loại hình nghệ thuật của người dân bản xứ Inuit. Chiến lược Phát triển kinh tế Nunavut đề xuất rằng “tất cả các hàng hóa xuất khẩu của Nunavut sẽ chia sẻ một thương hiệu chung dựa trên sự vượt trội về mặt nghệ thuật và giàu truyền thống của vùng đất này.” Phát triển thương hiệu trên toàn Nunavut cho các sản phẩm nghệ thuật và thủ công sẽ có sự tham gia của chính phủ và các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi chính phủ và ngành kinh tế tư nhân.
Biểu tượng Igloo Tag (hình nhà bằng tuyết) được Bộ Nội vụ Ấn Độ và Bắc Canada duy trì kể từ năm 1959 là biểu tượng được công nhận trên toàn thế giới và hiện nay được sử dụng để xác định nền nghệ thuật đích thực của Inuit. Trong suốt quá trình tư vấn, các nhà nghệ thuật và những người tham gia từ các ngành khác đều nhất trí rằng biểu tượng Igloo Tag nên tiếp tục được sử dụng. Trung tâm Nghệ thuật Inuit và Văn phòng Ngoại giao Inuit và Bộ Nội vụ Ấn Độ và Bắc Canada đang rà soát lại chương trình phát triển thương hiệu Igloo Tag. Chính phủ Nanavut đang chủ trương thay mặt cho các nhà nghệ thuật Inuit của Nunavut tiếp tục phát triển chương trình Igloo Tag.
Mục đích
- Nền nghệ thuật của Nunavut liên tục được công nhận trên toàn thế giới.
- Những người mua có thể phân biệt sản phẩm nghệ thuật “giả” và đích thực của Nunavut.
- Chương trình phát triển Igloo Tag được tăng cường để tạo tính bền vững của thương hiệu.
Hành động và hạn định cụ thể
- Phát triển thương hiệu, phương thức nâng cao chất lượng và quảng bá cho các sản phẩm nghệ thuật Nunavut (2007-2008 và tiếp tục).
- Thực hiện chiến lược tăng cường nhận thức của người dân như một phần trong chiến lược quảng bá tổng thể cho nền nghệ thuật Nunavut (2007-2008 và tiếp tục).
- Tiếp tục sử dụng chương trình Igloo Tag trên cơ sở rà soát lại theo đề xuất và bảo vệ chống lại hàng giả hiệu quả hơn (tiếp tục).
Kết quả
- Các sản phẩm Nunavut được công nhận như thương hiệu hàng đầu trên thị trường.
- Các thị phần lựa chọn sản phẩm nghệ thuật đích thực của Nunavut.
- Igloo Tag trở thành sự đảm bảo về tính đích thực của các sản phẩm nghệ thuật.
Đầu tư
- 75 nghìn đô la nguồn vốn hiện có từ nhiều nguồn khác nhau.
Các đối tác tiềm năng
- Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut
- Hiệp hội Phát triển Nunavut
- Bộ Du lịch Nunavut
- Phòng Thương mại khu vực Baffin
- Bộ Nội vụ Ấn Độ và Bắc Canada
- Các nhà bán buôn và bán lẻ tư nhân trong ngành nghệ thuật
Mục tiêu 5: Mở rộng thị phần quốc tế
Một số thị trường nghệ thuật Inuit cấm hoặc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nghệ thuật Inuit nếu nó được tạo ra từ các sản phẩm động vật như da hải cẩu hoặc xương cá voi. Chiến lược Phát triển kinh tế Nunavut nhấn mạnh sự cần thiết phải “xác định và tiến hành loại bỏ những rào cản thương mại với xuất khẩu các sản phẩm nghệ thuật của Nunavut được làm từ xương, tấm sừng hàm, ngà voi và da.” Bởi vì loại bỏ các rào cản thương mại này sẽ rất khó khăn, các thị trường nội địa và quốc tế khác phải được xác định và phát triển.
Mục đích
- Các nhà nghệ thuật sẽ tăng tối đa phương thức tiếp cận các thị trường khác bằng cách tìm hiểu phương cách vượt qua các rào cản thương mại ảnh hưởng đến sự lựa chọn vật liệu của họ.
- Các thị trường nội địa và quốc tế khác sẽ được thiết lập.
Hành động và hạn định cụ thể
- Cung cấp các thông tin về rào cản thương mại bằng tiếng Inuktitut và Inuinnaqtun nhằm hỗ trợ các nhà nghệ thuật hiểu về các rào cản thương mại và giúp họ đưa ra các lựa chọn đúng đắn về nguyên liệu mà họ sử dụng và nơi họ muốn bán các sản phẩm của họ (2007-2008 và tiếp tục).
- Cung cấp tài chính cho các nhà nghệ thuật Nunavut tới tham dự các triển lãm và cuộc trưng bày trên khắp Canada và thế giới tăng doanh số bán hàng (2007-2008 và tiếp tục).
Kết quả
- Các nhà nghệ thuật sẽ hiểu biết về các nguyên liệu có thể được chấp  nhận trên mỗi thị trường.
- Các nhà nghệ thuật sẽ chứng kiến và tham gia trực tiếp vào thị trường bán lẻ chính các sản phẩm của họ.
Đầu tư
- 50 nghìn đô la từ nguồn tài chính hiện có.
Các đối tác tiềm năng
- Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut
- Các nhà phát triển kinh tế
- Các tổ chức Inuit trong khu vực
- Hội doanh nghiệp người bản xứ Canada
- Bộ Ngoại giao và thương mại quốc tế Canada
Mục tiêu 6: Cung cấp thông tin cập nhật và chính xác về ngành nghệ thuật
Chiến lược Phát triển kinh tế Nunavut nêu rõ “chúng ta cần đổi mới trong cách hiểu về quy mô và tiềm năng kinh tế của ngành nghệ thuật và các ngành văn hóa của Nunavut.” Viễn cảnh kinh tế Nunavut 2005 rà soát toàn bộ ngành nghệ thuật và đưa thêm thông tin rằng “chúng ta không biết giá trị của những gì chúng ta sản xuất, chi phí sản xuất và mức độ cố gắng.” Các nhà bán lẻ, người mua và các bảo tàng cũng cần thông tin về tiểu sử của các nhà nghệ thuật và công việc của họ. Thế giới muốn có thông tin chung về nền nghệ thuật và thủ công của Nunavut.
Mục đích
- Tăng cường sự công nhận đối với các nhà nghệ thuật Nunavut.
- Tăng khả năng tiếp cận thông tin cho các nhà nghệ thuật và đối tác tham gia vào ngành nghệ thuật tại bằng tiếng Inuktitut, Inuinnaqtun và tiếng Anh về các vấn đề nghệ thuật, chi phí, chương trình, đào tạo, quảng bá và buôn bán các sản phẩm nghệ thuật.
- Phát triển một hệ thống thông tin kinh tế được cập nhật thường xuyên về ngành nghệ thuật Nunavut.
Hành động và hạn định cụ thể
- Cung cấp kinh phí cho tạo lập thông tin tiểu sử về các nhà nghệ thuật, ảnh cá nhân và ảnh chụp các sản phẩm nghệ thuật trên cơ sở dữ liệu điện tử của Hiệp hội nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut (2008-2009 và tiếp tục).
- Cung cấp kinh phí cho xây dựng kho dữ liệu cho các nhà nghệ thuật về các vấn đề nghệ thuật, chi phí, chương trình, đào tạo, quảng bá và buôn bán các sản phẩm nghệ thuật trên cơ sở dữ liệu điện tử của Hiệp hội nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut (2008-2009 và tiếp tục).
- Thu thập và quản lý các dữ liệu thống kê về kinh tế trong thời gian dài liên quan đến nguyên liệu thô, giá trị bán lẻ và bán buôn trong phân phối cùng với các nguồn dữ liệu khác từ các nguồn thông tin khác nhau (dữ liệu cơ sở được thu thập giai đoạn 2007-2008 và sau đó được cập nhật hàng năm).
Kết quả
- Người dân trở nên quan tâm các nhà nghệ thuật ngoài các sản phẩm của họ.
- Nhiều nhà nghệ thuật Nunavut hơn xin và nhận được các nguồn tài trợ để phát triển công việc kinh doanh cuả họ và các hoạt động đào tạo, tận dụng lợi thế từ các cơ hội triển lãm các sản phẩm nghệ thuật.
- Các quyết định đầu tư chiến lược được đưa ra dựa trên các cơ sở và thông tin cập nhật liên tục về ngành.
Đầu tư
- 90 nghìn đô la từ các nguồn vốn hiện có;
- 10 nghìn đô la hàng năm cho duy trì cơ sở dữ liệu.
Các đối tác tiềm năng
- Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut
- Hiệp hội phát triển thương hiệu Nunavut
- Bộ Nội vụ Ấn Độ và Bắc Canada
- Hội đồng quản lý nguồn nhân lực văn hóa
- Cục Thống kê Nunavut
- Cục Thống kê Canada
Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut - ảnh 8
Ảnh minh họa

Mục tiêu 7: Tăng cường và biểu dương sự đóng góp của ngành nghệ thuật Nunavut vào sự phát triển của xã hội trên toàn cầu
Biểu dương và phát huy những thành công đã đạt được của Nunavut trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ là hoạt động tạo động lực và sự khích lệ cho các nhà nghệ thuật và làm doanh số bán và các lợi ích về mặt kinh tế. Tạo lập, sắp xếp và trưng bày một bộ sưu tập về các sản phẩm nghệ thuật Inuit có giá trị sử dụng lâu dài cho người dân là hoạt động cần thiết cho quá trình bảo tồn và phát triển văn hóa và truyền thống Nunavut, đồng thời góp phần phát triển ngành du lịch như một điểm đến trọng điểm của du khách.
Mục đích
- Lưu giữ lâu dài bộ sưu tập nghệ thuật bằng tiếng Iquluit của chính phủ Nunavut.
- Cung cấp một bộ sưu tập nghệ thuật Nunavut qua các chuyến du lịch tại các sự kiện quốc tế lớn.
Hành động và hạn định cụ thể
- Thu hồi bộ sưu tập nghệ thuật hiện nay của chính phủ Nunavut cho bảo tàng công cộng được xây dựng tại Iqaluit (2010 -2011).
- Chọn các sản phẩm nghệ thuật tiêu biểu từ bộ sưu tập nghệ thuật của chính phủ Nunavut để trưng bày tại các triễn lãm quốc tế (2011-2012 và tiếp tục).
Kết quả
- Trung tâm Di sản Nunavut duy trì bộ sưu tập nghệ thuật hàng đầu trên thế giới về Inuit và là một điểm du lịch quốc tế.
- Chính phủ Nunavut sở hữu bộ sưu tập các sản phẩm nghệ thuật Inuit đặc trưng nhất và quan trọng nhất về mặt văn hóa trên thế giới.
Đầu tư
Chính phủ Nunavut cam kết đầu tư 10 triệu đô phát triển Trung tâm Di sản Nunavut.
Các đối tác tiềm năng
- Nhóm chuyên trách ba bên thuộc Trung tâm Di sản Nunavut
- Bộ Văn hóa, Ngôn ngữ, Người cao tuổi và Thanh niên
- Bộ Nội vụ Ân Độ và Bắc Canada
- Hội doanh nghiệp người bản xứ Canada
- Bộ Ngoại giao và thương mại quốc tế Canada
- Các tổ chức văn hóa trực thuộc chính phủ liên bang
6. Thực hiện chiến lược
Thực hiện Chiến lược phát triển ngành nghệ thuật và thủ công Nunavut cần nỗ lực chung của tất cả các đối tác trong ngành nghệ thuật Nunavut: Chính phủ, các tổ chức Inuit, ngành kinh tế tư  nhân và hơn hết chính là các nhà nghệ thuật.
Các thành viên của Nhóm chuyên trách Chiến lược nghệ thuật Nunavut sẽ chuẩn bị một kế hoạch thực hiện chi tiết, xác định các nguồn lực cần thiết và thực hiện các đề xuất xây dựng chương trình tăng nguồn vốn hoạt động. Trong lĩnh vực này, chính các nhà nghệ thuật với đại diện là Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut phải đóng vai trò lãnh đạo và ngành cấp cao trong chính phủ với đại diện là Bộ Phát triển kinh tế và Giao thông, Bộ Nội vụ Ấn Độ và Bắc Canada với niềm tin sẽ ủng hộ và hỗ trợ về mặt tài chính thông qua các chương trình đang được thực hiện. Các nhà tư vấn thuộc Bộ Phát triển kinh tế và Giao thông sẽ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chiến lược này.
Vào năm 2005, Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut thành lập Nhóm đặc trách về thực hiện nhiệm vụ của ngành nghệ thuật Nunavut nhằm tạo cuộc đối thoại trong đó tất cả các bên tham gia với sự quan tâm đến sự phát triển của ngành nghệ thuật có thể họp thường kỳ để thảo luận các cơ hội phát triển mối quan hệ đối tác và trao đổi thông tin. Nhóm thúc đẩy nhiệm vụ sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho nhóm hỗ trợ chiến lược. Các nhóm khác với các nhiệm vụ liên quan như Nhóm đặc trách thực hiện nhiệm vụ ngành du lịch và Diễn đàn Kinh tế Nunavut giám sát thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế Nunavut vẫn có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Các cơ quan này phải duy trì thông tin về tiến trình thực hiện chiến lược phát triển nghệ thuật nhằm đảm bảo rằng ngành nghệ thuật  liên kết với các ngành kinh tế khác và các kế hoạch hành động của ngành.
Các thành viên thuộc nhóm chuyên trách thực hiện chiến lược phát triển ngành nghệ thuật Nunavut phải đảm bảo rằng, sau khi kế hoạch được đưa ra, sự hoạt động riêng lẻ của mỗi cơ quan sẽ chấm dứt. Với tư cách đại diện cho chính các nhà nghệ thuật, Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut sẽ duy trì sự nổi bật và vai trò lãnh đạo trong phát triển ngành; tuy nhiên, thực hiện chiến lược sẽ yêu cầu các hoạt động của hiệp hội trong phát triển các mối quan hệ đối tác và các đối tác phải đảm bảo rằng thông qua chiến lược này, các nhà nghệ thuật của Nunavut tiếp cận được các nguồn lực họ cần để phát triển.
Các mối quan hệ đối tác thành công phụ thuộc vào sự xác định rõ vai trò của các đối tác. Trong giai đoạn đầu thực hiện chiến lược, nhiệm vụ quan trọng của nhóm chuyên trách là xác định và làm rõ vai trò của chính phủ, các tổ chức Inuit, ngành kinh tế tư nhân và các tổ chức phi chính phủ như Hiệp hội Nghệ thuật và nghề thủ công Nunavut. Sự xác định rõ vai trò sẽ đảm bảo rằng mỗi đối tác hiểu vai trò của họ trong phát triển và rằng các nguồn lực sẵn có được sử dụng một cách hiệu quả. Cuối cùng, vấn đề nổi cộm chính là liệu các nguồn lực tài chính hiện nay có hỗ trợ được quá trình thực hiện chiến lược này hay không. Trong hai năm tới, số tiền đầu tư 600 nghìn đô la cần phải được duy trì kết quả đã được nêu ra trong kế hoạch. Nguồn tài chính này hiện nay luôn sẵn có. Các chính quyền cấp cao liên bang và vùng lãnh thổ đã thực hiện các chương trình quan trọng phát triển vốn cho các ngành kinh tế mới.
Nguồn: authenticnunavut.com (Hiền Lê lược dịch)
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác