Chiến lược phát triển nghệ thuật của thành phố Darebin - Úc (Phần 1) -Chuyên đề

(Cinet)- Là một thành phố có nền văn hóa và lịch sử lâu đời, hiện nay Chính quyền thành phố Darebin đang nỗ lực triển khai các chiến lược nhằm xây dựng một thành phố sáng tạo với nền văn hóa phong phú và mang lại nhiều lợi ích cho cư dân nơi đây.
 
Chiến lược phát triển nghệ thuật của thành phố Darebin - Úc (Phần 1) -Chuyên đề - ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (nguồn: unitededu.com.vn)

1. Giới thiệu chung

Darebin - thành phố tràn ngập những khả năng sáng tạo  

Hãy tưởng tượng một thành phố mà các hoạt động sáng tạo và nghệ thuật có ở khắp mọi nơi với các phường nghệ thuật sôi nổi trên khắp vùng ngoại ô trong đó các nghệ sĩ làm việc, truyền cảm hứng cho các cư dân địa phương tham gia và sáng tạo công việc của họ. Một thành phố tôn vinh và được lấy cảm hứng từ lịch sử của nó, đồng thời khuyến khích giải thích sáng tạo mới của nền văn hóa đó phản ánh cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Một thành phố tôn trọng và tôn vinh văn hóa và nghệ thuật của những người sống trên đảo Torres Strait và Thổ dân. Một thành phố nơi mà những tác động chân chính của nghệ thuật đối với mọi người sẽ tạo ra những mối liên kết lâu dài và có ý nghĩa giữa những cộng đồng và thế hệ khác nhau.

Một thành phố ở đó những người gặp phải những rào cản về kinh tế, thể chất, gia đình hoặc ngôn ngữ sẽ được tham gia đầy đủ vào nghệ thuật mà không có bất kì rào cản nào.

Một thành phố ở đó người ta luôn chào đón và đánh giá các nghệ sĩ và các ngành công nghiệp sáng tạo như là một ngành công nghiệp độc nhất, và các lợi ích kinh tế và việc làm chúng mang lại đến từng khu phố và cộng đồng nói chung cũng được công nhận.

Một thành phố với những lễ hội đa dạng năng động và nghệ thuật lâu dài trong các công viên và không gian công cộng, tích hợp các ý tưởng nghệ thuật trong mối xem xét cách tổ chức những vùng ngoại ô mới cho tương lai. Một thành phố làm cho nghệ thuật trở nên dễ dàng, hỗ trợ cộng đồng sáng tạo thịnh vượng.

Sứ mệnh: Tạo ra môi trường lý tưởng và thịnh vượng trong thành phố

Kế hoạch Hội đồng Darebin 2013-2017 (Darebin, Nơi để sinh sống) đã thiết lập một chương trình nghị sự đầy tham vọng về những biến đổi trong phạm vi thành phố Darebin. Một trụ cột quan trọng trong Kế hoạch Hội đồng là mục tiêu đạt được một Nền văn hóa sáng tạo và thịnh vượng (Mục tiêu 4), trong đó đặt ra một loạt các chiến lược và hành động để nâng cao đời sống sáng tạo của thành phố. Điều này liên quan đến nhiều phòng ban của Hội đồng trong lịch sử không được kết hợp với một chương trình nghị sự về văn hóa – các phòng ban như phát triển kinh tế, quy hoạch và an toàn cộng đồng. Một cách tiếp cận tổng hợp của Hội đồng để bồi dưỡng một nền văn hóa sáng tạo đang nổi lên, và nguyện vọng của cộng đồng trong lĩnh vực này đang được lắng nghe và thực thi. Bồi dưỡng một nền văn hoá sáng tạo và thịnh vượng không phải chỉ là trách nhiệm của những ai làm việc trực tiếp trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Để hỗ cho các kế hạch của Hội đồng và cung cấp những gì nó hứa hẹn cho cộng đồng, Chiến Lược Nghệ Thuật Darebin đã được phát triển; phản ánh sự phức tạp của cộng đồng chúng ta ngày nay, dự đoán tốt nhất chúng ta có thể làm gì cho nhu cầu của thành phố trong tương lai và thiết lập một chương trình nghị sự năng động cho việc thực hiện tốt nhất nghệ thuật đương đại và sáng tạo trong cộng đồng.

2. Darebin-Thành phố sáng tạo

Mục tiêu

Mục đích của Chiến lược nghệ thuật mới là thiết lập hướng suy nghĩ mới của Hội đồng về vai trò toàn diện của nghệ thuật trong đời sống dân sự.

Trong lịch sử, nghệ thuật chính quyền địa phương và kế hoạch văn hóa đã tập trung chủ yếu vào việc cung cấp các lễ kỉ niệm, lễ hội và sự kiện cộng đồng, với các kết quả liên quan chủ yếu đến các biện pháp liên quan đến an sinh cộng đồng. Chiến lược Nghệ thuật Darebin được xây dựng dựa trên nền tảng này, nhưng đặt trọng tâm vững chắc vào mối tương quan giữa nghệ thuật, sáng tạo, phương tiện truyền thông, và các khu vực kế hoạch lâu dài như thiết kế đô thị, khu vực công cộng và sự tiện nghi, sự thịnh vượng kinh tế và tăng trưởng việc làm, sự thành công của các trung tâm bán lẻ, cũng như việc cải thiện các chỉ số xã hội và sức khỏe.

Đó là mục tiêu của Chiến lược Nghệ thuật Darebin 2014-2020 để tạo ra các điều kiện môi trường lý tưởng cho sự sáng tạo để phát triển mạnh và bền vững tại thành phố của chúng ta: sáng tạo để chạm đến mọi phần của cuộc sống.

Vai trò của chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương đóng một vai trò phức tạp trong việc bồi dưỡng nền văn hóa sáng tạo của một thành phố. Liên quan đến nghệ thuật và văn hóa sáng tạo, Hội đồng có trách nhiệm chính cho sự hiểu biết và nhấn mạnh đến giá trị và tương lai mong muốn của cộng đồng, cung cấp cơ hội học tập văn hóa và thể hiện sáng tạo, và giải quyết có hiệu quả các nhu cầu địa phương thông qua các chương trình sáng tạo. Cách tiếp cận này cần phải được thích nghi để đáp ứng với các khoảng thời gian nhu cầu xác định cho: sự đam mê nghệ thuật giải trí, nhu cầu tập trung nghệ thuật lại với nhau của cộng đồng và  nhu cầu của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và doanh nhân sáng tạo, trong đó đời sống của họ phụ thuộc vào sự hiểu biết của Hội đồng về cách thức hoạt động của các doanh nghiệp.

Để làm được điều này đòi hỏi phải có được sự cân bằng lành mạnh giữa việc dẫn dắt như là một Hội đồng bằng việc khởi xướng các dự án mới và các chương trình hoạt động vốn cho những tác động lâu dài, trong khi cũng cần phải hiểu sự tham gia của chúng ta có thể hành động như là một trở ngại cho cộng đồng có thể chỉ đơn giản là có được trên với các doanh nghiệp hoạt động nghệ thuật và làm kinh doanh ngoài nghệ thuật.

Chúng ta đã cố gắng xem xét các khía cạnh về vai trò của Hội đồng - khi nào cần dẫn dắt, khi nào hoạt động như là một người có khả năng, khi nào thực hiện các hành động đó – trong tất cả các cuộc thảo luận, các buổi tham vấn, hội thảo được tạo ra trong sự phát triển của chiến lược.

Thông qua rất nhiều tham vấn của cộng đồng và các bên liên quan cũng như những đánh giá chính sách toàn diện  với điểm chuẩn của địa phương, quốc gia cũng như quốc tế, Hội đồng đã xác định một cơ hội đáng kể trong việc phát triển các cách tiếp cận tập trung vào các công ty đối với hoạt động nghệ thuật, việc tham gia vào văn hóa và kế hoạch trong thành phố Darebin.

Cải tạo đô thị và nghệ thuật

Còn cách nào tốt hơn việc nuôi dưỡng một ý thức cộng đồng, tăng cường sức khỏe tinh thần và phúc lợi, và làm giảm những áp lực cạnh tranh của xã hội, vật chất hơn bằng cách khuyến khích sự tham gia rộng rãi trong nghệ thuật. Vai trò của văn hóa và nghệ thuật trong việc thực hành kế hoạch, Hiệp Hội Quy Hoạch Hoa Kỳ đã tạo ra các cộng đồng tuyệt vời.

Các thành phố khác nhau như Newcastle-Gateshead (Anh), Sydney (Úc), Newark, New Jersey (Mỹ), Berlin (DK), tại địa phương, các thành phố Yarra (VIC) và Newcastle (NSW) đang tập trung vào nghệ thuật và nghệ sĩ trong các doanh nghiệp, chương trình thương mại và xã hội tập trung vào vấn đề an sinh xã hội và các chỉ số kinh tế thông qua một phương pháp tiếp cận tiến bộ đến việc tham gia và thực hành nghệ thuật.

Nghiên cứu vào thực tiễn quốc tế tốt nhất đã tạo ra một loạt các nghiên cứu mang tính bước ngoặt trong đó nghệ thuật đóng một vai trò dẫn đầu trong việc tái tạo cộng đồng. Đây là một xu thế toàn cầu cũng đã được ghi nhận bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Văn phòng Điều hành của Chính quyền địa phương và Liên hiệp Thành phố, cùng với các tổ chức khác nhau như Hiệp hội quy hoạch đô thị Hoa Kỳ và Vườn ươm tham gia nghệ thuật mới được thành lập tại Đại học Deakin.

Một cơ quan phát triển nghiên cứu các tài liệu quốc tế về tác động của việc tham gia vào hoạt động nghệ thuật mang lại trong việc thúc đẩy sự kết nối và những hành vi ứng xử tiến bộ xã hội trong cộng đồng. Các gia đình, trường học, thanh niên, cộng đồng đa văn hóa và các nhóm khác đã phải trải qua những rào cản trong việc tiếp cận đến tất cả các lợi ích văn hóa nghệ thuật “thúc đẩy trò chơi của nó” bằng các chương trình kĩ thuật số sáng tạo, toàn diện và nhiều thế hệ.

Do đó nó là thời điểm thích hợp để tập trung và mở rộng các chiến lược đối với nghệ thuật và văn hóa sáng tạo trong thành phố Darebin cũng như kết hợp một nền văn hóa bằng những đánh giá và thực hành tốt nhất.

Chất lượng cuộc sống và sự liên quan cộng đồng
 
Chiến lược phát triển nghệ thuật của thành phố Darebin - Úc (Phần 1) -Chuyên đề - ảnh 2
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (nguồn: darebinarts.com.au)

Các mục tiêu cơ bản của Chiến lược Nghệ thuật Darebin 2014-2020 liên quan đến chất lượng cuộc sống và sự liên quan cộng đồng. Ba mục tiêu là:

- Củng cố sự kết nối, phúc lợi và sự gắn kết xã hội thông qua nghệ thuật và những kinh nghiệm sáng tạo cho những người sống, làm việc, học tập và vui chơi ở thành phố Darebin.

- Tạo môi trường và điều kiện khuyến khích nỗ lực sáng tạo và doanh nghiệp sinh sôi nảy nở.

- Thiết lập chương trình nghị sự chiến lược cho việc thúc đẩy sự phát triển của văn hóa sáng tạo trên khắp khu vực Bắc Metropolitan.

Phát huy kế hoạch Hội đồng Thành phố Darebin 2013-2017

Kế hoạch Hội đồng “Darebin, nơi để sinh sống” 2013-2017 có nhiệm vụ làm việc với nhiều cộng đồng khác nhau để xây dựng một thành phố sôi động và bền vững. Chiến lược Nghệ thuật Darebin sẽ giao nhau với tất cả 6 Mục tiêu của Hội đồng để đảm bảo đạt được: Một nền kinh tế năng động và sáng tạo, Cộng đồng lành mạnh và kết nối, Khu phố kiên cường và bền vững, Văn hóa sáng tạo và thịnh vượng, Dịch vụ tuyệt vời và nền dân chủ và quản trị cởi mở, có tính trách nhiệm.

Mỗi Hành động ưu tiên và Khu vực Tập trung chính của Chiến lược Nghệ thuật Darebin tương ứng trực tiếp với 6 Mục tiêu của Hội đồng.

Có ba kích thước đo được sức sống văn hóa; sự hiện diện của các cơ hội tham gia văn hóa, sự tham gia của người dân trong việc xem và góp phần sản xuất văn hóa, và các hệ thống hỗ trợ phát triển và duy trì môi trường đô thị phong phú mang tính văn hóa và nghệ thuật.

Bối cảnh Darebin hiện nay

Năm 2013, Darebin là một thành phố của hơn 144.000 cư dân, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 1.21% mỗi năm. Dân số dự kiến sẽ tăng lên hơn 160.000 cư dân vào năm 2021 (tham khảo Phụ lục 2 về dữ liệu nhân khẩu học quan trọng trong chương này).

Các điều tra dân số về thổ dân và những người sống trên đảo Torres Strait của thành phố Darebin năm 2011 là 1.165, trong đó 5.8% trong số tất cả những người thổ dân và Melbournian trên đảo sống ở thành phố Darebin. Chỉ hơn 38% dân số nói một ngôn ngữ khác tại nhà ngoài tiếng Anh, và 29% cư dân không nói tiếng Anh và hơn 33% được sinh ra ở nước ngoài. Những tỉ lệ này cao hơn so với vùng Melbourne.

Một tỷ lệ dân số đáng kể bị ảnh hưởng bởi khuyết tật trong một số cách. Báo cáo cho thấy 5,9% dân số ở thành phố Darebin cần được giúp đỡ cho cuộc sống hàng ngày do bị khuyết tật. Kết hợp với số lượng người dân tham gia vào nhiệm vụ chăm sóc toàn hoặc bán thời gian, ít nhất 14% dân số đang phải đối mặt với tình trạng khuyết tật và ảnh hưởng của nó đối với đời sống gia đình và công việc. Thành phố cũng có một mức độ bất lợi kinh tế tương đối cao so với các LGAs khác ở Victoria.

Nghệ sĩ và các phòng triển lãm nghệ thuật đang đổ xô vào Thornbury và Preston với con số tăng trưởng chưa từng có.

Thành phố Darebin phải đối mặt với những thách thức về nhân khẩu học và xã hội quan trọng trong sáu năm tới, với tốc độ tăng trưởng dân số và tác động có liên quan theo khả năng chi trả và dịch vụ thành phố là những mối quan tâm hàng đầu. Với vị trí địa lý của nó tại khu vực phía Bắc của Melbourne, thành phố Darebin có một vai trò lớn trong việc cung cấp nhà ở giá rẻ cho một phần trong số 1 triệu dân số mong muốn sinh sống ở Melbourne trong 30 năm tiếp theo.

Đến năm 2020, một bộ phận dân số quan trọng sẽ bước vào độ tuổi nghỉ hưu, trong khi một thế hệ mới giới trẻ thành phố của chúng ta sẽ bước vào tuổi đôi mươi tại thời điểm thanh niên thất nghiệp cao cấp quốc gia và quốc tế.

Các xu hướng dự đoán thành phố chúng ta phải đối mặt trong vòng 6 năm tới bao gồm sự tăng trưởng dân số ở hành lang trung tâm, đặc biệt là ở Preston và Reservoir; sự gia tăng tỷ lệ hộ gia đình đơn lẻ; các nhóm đa văn hóa năng động đang thay đổi, nhu cầu xây dựng sự tham gia của thanh niên, một khoảng cách ngày càng tăng về mức thu nhập trong thành phố (người giàu và người nghèo); bộ mặt và tính chất của các ngành công nghiệp cơ bản thay đổi; và một luồng đặc biệt các nghệ sĩ chuyên nghiệp và các ngành công nghiệp sáng tạo đến Darebin trong khuôn viên văn hóa hiện tại của Northcote / Thornbury / Preston dọc theo trục đường High Street, và hiện nay mở rộng vào Reservoir.

Một mặt, tăng trưởng dân số gây thêm nhiều áp lực vào cơ sở hạ tầng hiện có, các chương trình, môi trường, đường xá, và dịch vụ, mặt khác nó cũng cung cấp những tăng trưởng tiềm năng trong cộng đồng và nền kinh tế của thành phố. Với số lượng ngày càng tăng những người mới đến từ Ấn Độ và Trung Quốc, người ta dự đoán các nhóm ngôn ngữ của thành phố sẽ đa dạng hơn nhiều trong những năm tới. Xét về độ tuổi, dân số của Darebin trên 65 tuổi sẽ tăng 8,7% trong năm 2020 chiếm 14% tổng số dân. Đồng thời có một mức tăng trưởng được dự đoán đáng kể một cách bình đẳng trong độ tuổi dưới 15 và sự gia tăng tỷ lệ lớn nhất vào năm 2020 sẽ là 50-54 tuổi.

Hướng tập trung, để đảm bảo chương trình của chúng ta có tác động trực tiếp đến tiện nghi được cải thiện và sức khỏe kinh tế, cũng như để cải thiện phúc lợi cộng đồng và sự gắn kết xã hội.

Tài sản giữ gìn: cộng đồng đa dạng, các nghệ sĩ và cơ sở hạ tầng

Các thành phố nổi tiếng với sân khấu âm nhạc sống động của mình, hoạt động như một nam châm thu hút các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, quảng bá, địa điểm âm nhạc và thu âm, đặc biệt là ở Northcote và Thornbury, các doanh nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp kịch luôn luôn tập trung ở vùng ngoại ô của chúng ta, do có một loạt các HTX nghệ thuật thị giác, các công ty nghệ thuật thanh niên và tổ chức tiếp cận nghệ thuật. Sự pha trộn văn hóa và nhân khẩu học trong Darebin là phong phú và đa dạng. Các cơ hội cho đối thoại liên văn hóa và việc học tập giữa các thế hệ phát sinh từ sự đa dạng như vậy rất thú vị.

Những năm gần đây, số lượng các cá nhân và doanh nghiệp tập trung vào làm phim và thiết kế các trò chơi trực tuyến di chuyển đến Thành phố ngày càng tăng. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được sự tăng lên nhanh chóng của cộng đồng thiết kế và làm đồ handmade, bằng chứng là sự phổ biến ngày càng tăng của các thị trường cuối tuần, và các cửa hàng bán nghệ thuật và thời trang may mặc được thiết kế.

Ngoài ra, Darebin là ngôi nhà của một số nghệ sĩ biểu diễn, người lao động nghệ thuật, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ thị giác và kĩ thuật số nổi tiếng của Úc cùng với các doanh nhân văn hóa và xã hội. Chúng ta là ngôi nhà của các nghệ sĩ Úc nổi tiếng như Adam Elliott, Clare Bowditch, Ed Kuepper, Densise Scott, Jordie Lane, Daniel Crooks, Bill Henson, Christos Tsiolkas and Patricia Cornelius trong số những người khác bình đẳng về các tác phẩm nhưng ít công khai sự nổi tiếng.

“Các nghệ sĩ tập trung ở nơi có các nghệ sĩ và những người sáng tạo khác. Khuyến khích và tăng cường các cụm công nghiệp sáng tạo, từ đó thu hút các cá nhân sáng tạo, gặt hái các lợi ích văn hóa, kinh tế, cộng đồng và việc làm trong một vòng tròn luôn luôn mở rộng trên khắp Darebin.”

Về địa điểm và không gian sáng tạo, Darebin hiện đang quản lý ba cơ sở văn hóa có ý nghĩa là Tòa thị chính Northcote, Trung tâm Nghệ thuật Bundoora Homestead, Trung tâm giải trí và Nghệ thuật Darebin (DAEC).

Tòa thị chính Northcote đã nổi lên trong những năm gần đây như một tài sản cộng đồng mạnh mẽ bằng cách tăng sự tập trung của nó như là một cái nôi của nghệ thuật cho sự phát triển của các tác phẩm nghệ thuật mới từ cộng đồng các nghệ sĩ độc lập sôi động của Melbourne.

Trung tâm Nghệ thuật Bundoora Homestead tiếp tục cân bằng một chương trình nghệ thuật thị giác đương đại hoàn toàn được quản lý, lịch sử xã hội và tập trung di sản, và ngày càng trở thành một điểm đến văn hóa cho các nhóm đi du lịch gần như các trường học địa phương và chuyến đi trong ngày dài hơn từ khu vực Victoria.
 
Chiến lược phát triển nghệ thuật của thành phố Darebin - Úc (Phần 1) -Chuyên đề - ảnh 3
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (nguồn: harmer.com.au)

Trong khi đó, Trung tâm Giải trí và Nghệ thuật Darebin (DAEC) đóng vai chủ chốt cho các trường học khiêu vũ ở địa phương, hội nghị kinh doanh và lễ hội đa dạng về văn hóa, thể hiện các tài năng địa phương và quốc tế trong các buổi biểu diễn cả năm. Việc phục hồi của DAEC là một khát vọng tột đỉnh cho tương lai, tạo ra một tuyên bố về văn hóa và nghệ thuật dọc theo hành lang bán lẻ và công nghiệp của Đường phố Bell.

Trong tương lai, chúng ta thấy Bảo tàng Hồi giáo mới và Thư viện thành phố Darebin hoạt động như một địa điểm văn hóa quan trọng cho sự đổi mới cũng như toàn diện trong các sáng kiến nghệ thuật.

Trong năm 2013, Hội đồng chuyển giao các chương trình và các hoạt động sau đây như là một phần của các dịch vụ Văn hóa Sáng tạo cho cộng đồng.

Các Chương Trình Và Triển Lãm Nghệ Thuật

Hàng năm, một mùa có khoảng mười lễ hội và sự kiện cộng đồng; từ một sự kiện trong ngày như Lễ hội Diều và Cộng đồng Darebin, Liên hoan Niềm tự hào Thanh niên, Lễ hội truyện tranh, đến những lễ hội kéo dài hai tuần như Lễ Hội âm nhạc Darebin, Lễ hội Thực phẩm và Rượu vang tự làm và Lễ hội nghệ thuật True Phía Bắc Reservoir.

Các chương trình đối tác nghệ thuật tại tòa thị chính Northcote và Trung tâm Giải trí và Nghệ thuật Darebin với các cộng đồng nghệ sĩ, các lễ hội và các công ty nghệ thuật độc lập. Chúng bao gồm chương trình nghệ thuật Speakeasy của Darebin cho sự phát triển và thể hiện các tác phẩm mới thực hiện tại tòa thị chính Northcote và chương trình nghệ thuật Loudmouth của Darebin cho trẻ em và các gia đình tại Trung tâm Giải trí và Nghệ thuật Darebin trong những ngày nghỉ.

Lập kế hoạch hàng năm các triển lãm nghệ thuật đương đại và các chương trình tiếp cận cộng đồng tại Trung tâm Nghệ thuật Bundoora Homestead, bao gồm Buổi biễu diễn nghệ thuật Darebin và những giải thích lịch sử lâu dài của tòa nhà.

Ủy ban nghệ thuật công cộng

Một ủy ban nghệ thuật công cộng lâu dài chủ yếu cho không gian công cộng hai năm 1 lần.

Quan hệ cộng đồng

- Hỗ trợ các nhóm nghệ thuật cộng đồng địa phương như Dàn nhạc giao hưởng Preston và Ban nhạc kèn Darebin thông qua sự bảo trợ cộng đồng và các hiệp định dịch vụ thường niên. 

- Quan hệ đối tác hợp tác với các lễ hội hoạt động dựa vào cộng đồng như Lễ hội Melbourne Magic.

- Phát triển liên tục các dự án nghệ thuật cộng đồng như tạp chí N-Scribe.

- Quan hệ đối tác với triển lãm NMIT và tổ chức Dịch vụ Hỗ trợ Phía Bắc.

Cơ sở hạ tầng văn hóa

Các địa điểm cho thuê thương mại và cộng đồng về nghệ thuật và chức năng biểu diễn được quản lý một cách chuyên nghiệp như Tòa thị chính Northcote, Trung tâm giải trí và nghệ thuật Darebin.

Các phòng trưng bày nghệ thuật được quản lý chuyên nghiệp tại Trung tâm Nghệ thuật Bundoora Homestead, thành viên của PGAV và Viện bảo tàng Úc được công nhận.

Lãnh đạo và vận động

Cộng tác với các phòng ban khác của Hội đồng để phát triển và cung cấp Chương trình nghệ thuật đường phố “the Paint the City” (An toàn cộng đồng) và chương trình Không gian sôi động cho các cửa hàng trống (Phát triển kinh tế).

Vận động thông qua việc mua, trưng bày và quảng bá tác phẩm nghệ thuật địa phương chất lượng cao.
Khuyến khích Hội đồng và cộng đồng tổ chức các sự kiện nghệ thuật thường xuyên thông qua báo điện tử “What’s On” hai tuần một lần.

Vận động về các vấn đề ảnh hưởng đến các nghệ sĩ địa phương và cộng đồng sáng tạo đến Hội đồng và các cấp khác của chính phủ.

Trong năm 2013 Hội đồng đầu tư khoảng 2,6 triệu đô la trong việc cung cấp các dịch vụ này. Mỗi năm Kế Hoạch Kinh doanh được phát triển liên tục với mục đích giảm trợ cấp theo đầu người bằng cách tăng khán giả, cải thiện phạm vi và tính phù hợp của các dịch vụ trong cộng đồng luôn luôn thay đổi của chúng ta. 

Hồng Nhung lược dịch (Nguồn: darebinarts.com.au)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác