Chiến lược phát triển nghệ thuật thành phố Darebin - Úc (Tiếp theo và hết)

Bài liên quan:

>>> Chiến lược phát triển nghệ thuật của thành phố Darebin - Úc (Phần 1) 


(Cinet)- Là một thành phố có nền văn hóa và lịch sử lâu đời, hiện nay Chính quyền thành phố Darebin đang nỗ lực triển khai các chiến lược nhằm xây dựng một thành phố sáng tạo với nền văn hóa phong phú và mang lại nhiều lợi ích cho cư dân nơi đây. 


3. Chiến lược nghệ thuật sáng tạo Darebin

Xây dựng trên nền tảng vững chắc này và nhận ra giai đoạn năng động của sự phát triển, thay đổi nhân khẩu học và phát triển đô thị Darebin đang diễn ra, Chiến lược Nghệ thuật 2014-2020 đã xác định 5 Lĩnh vực tập trung quan trọng yêu cầu những đầu tư vào con người và nguồn nhân lực để đạt được những mục tiêu của Hội đồng về một Nền văn hóa Sáng tạo và Thịnh Vượng.
 
Chiến lược phát triển nghệ thuật thành phố Darebin - Úc (Tiếp theo và hết) - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: darebinarts.com.au)

5 lĩnh vực tập trung chính bao gồm:

Hòa nhập: Tăng cường tiếp cận và tham gia có ý nghĩa vào nghệ thuật cho những ưu tiên của cộng đồng

Mạnh dạn: Làm cho Darebin là ngôi nhà cho các nghệ sĩ và các ngành công nghiệp sáng tạo

Tái tạo: Phát triển các Địa Điểm Và Không Gian Sáng Tạo

Kết nối: Tạo ra kết nối giữa các cộng đồng và các thế hệ

Năng động và tầm nhìn xa: Dẫn dắt bởi các ví dụ và liên quan đến nguyên lý thực hiện tốt nhất trong tất cả công việc.

“Về vai trò của Chính phủ trong việc kích thích và hỗ trợ nghệ thuật, chúng ta đang có nguy cơ đánh giá thấp một quan điểm đơn giản nhưng vô cùng quan trọng: giá trị lớn nhất của nghệ thuật – đối với cá nhân và cộng đồng địa phương – là thông qua sự tham gia của họ chứ không chỉ đơn thuần là được tiếp xúc như là những khán giả”.

Các ngôi trường đánh giá cao sự sáng tạo dẫn đầu trong việc nuôi dưỡng các công dân tích cực, thông tin tốt cho nhu cầu trong tương lai của Úc.”

Toàn diện - Tăng cường tiếp cận và tham gia có ý nghĩa vào nghệ thuật cho những ưu tiên của cộng đồng

Kết hợp với sự đa dạng và toàn diện trong hành động của chúng ta để đảm bảo nghệ thuật phản chiếu nước Úc đương đại, tạo điều kiện cho nhiều quan điểm trong công việc.

Chiến lược này sẽ vẫn đáp ứng những thay đổi trong nhu cầu của cộng đồng trong suốt thời gian nó tồn tại, nhưng tại thời điểm viết bài, chúng tôi tin vào các cộng đồng của Darebin, là những nhóm ưu tiên cần được hỗ trợ nhiều hơn việc tham gia đầy đủ vào nghệ thuật ở thành phố, bao gồm:

- Cộng đồng thổ dân và những người sống trên đảo Torres Strait

- Những người khuyết tật và cần người chăm sóc

- Cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ (CALD)

- Giới trẻ

- Người cao tuổi

Chúng ta toàn diện – những hành động ưu tiên

Chúng ta sẽ:

- Thiết lập một Hội đồng hỗ trợ bởi các Sáng kiến Tham gia Nghệ thuật để cộng tác với các tổ chức làm việc với các cộng đồng ưu tiên, tăng cường sự tham gia tích cực và sáng tạo trong các cơ hội văn hóa và nghệ thuật.

- Xây dựng các chương trình hỗ trợ, sơ lược, tôn vinh nghệ thuật và văn hóa của cộng đồng thổ dân.

- Phát triển một Kế hoạch Hành động cho người khuyết tật về các địa điểm và chương trình văn hóa.

- Phát triển một chương trình Nghệ sĩ ở nơi cư trú trong các trường tiểu học và cấp, tạo ra các dự án giữa các nghệ sĩ chuyên nghiệp, các sinh viên và phụ huynh.

- Mở rộng các ứng dụng sáng tạo các công cụ kỹ thuật số và trực tuyến trong các chương trình nghệ thuật, bao gồm việc kĩ thuật số hóa Bộ sưu tập Nghệ thuật công cộng, lịch sử và nghệ thuật Darebin.

Chúng ta sẽ tiếp tục:

- Xem xét, làm mới các chương trình lễ hội mỗi năm để đảm bảo các cơ hội tham gia rộng lớn cho tất cả các cộng đồng.

- Đảm bảo mọi người có thể tiếp cận và tham gia vào các chương trình, lễ hội và sự kiện của Hội đồng với các lựa chọn miễn phí hoặc chi phí thấp.

- Đảm bảo rằng các chiến lược thúc đẩy nghệ thuật của Hội đồng đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn truyền thông để tăng việc tiếp cận và tham gia từ nhiều cộng đồng khác nhau.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm cho tất cả các địa điểm văn hoá hỗ trợ cho mục đích truy cập ngày sự đa dạng và mức độ tham gia ngày càng tăng.

Mạnh dạn - Làm cho Darebin là ngôi nhà cho các nghệ sĩ và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Vì Darebin đã chuyển từ một cơ sở sản xuất sang một nền kinh tế tri thức, thu hút các nghệ sĩ và các doanh nghiệp sáng tạo định cư, sống và làm việc với chúng ta, không chỉ tạo ra các lợi ích văn hóa mà cả các lợi ích kinh tế.

Tạo ra các cụm kinh doanh và nghệ thuật, chiến lược này sẽ tạo ra các mức đầu tư ngày càng tăng trong thành phố do sự tìm kiếm và phát triển các công ty sáng tạo của các cá nhân và tập đoàn.

Chúng ta đang mạnh dạn – các hoạt động ưu tiên

Chúng ta sẽ:

- Xây dựng và thúc đẩy chức năng hỗ trợ của các ngành công nghiệp sáng tạo mới trong việc thông tin, giáo dục và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ cá nhân và doanh nghiệp sáng tạo mới trong quá trình của Hội đồng, bao gồm việc thiết lập mạng lưới ngành công nghiệp có liên quan và việc chia sẻ thông tin, mở rộng các chương trình hội thảo kinh doanh nghệ thuật DIY.

- Thiết lập các buổi diễn tập và các không gian chi phí thấp cho các nghệ sĩ Darebin tại trung tâm hoạt động bán lẻ.

- Tăng số tiền có sẵn cho các ứng dụng đối với các loại hình văn hóa và nghệ thuật của Qũy tài trợ cộng đồng của Hội đồng – cho phép các nghệ sĩ tham gia.

- Thực hiện một dự án lập kế hoạch văn hóa và phát triển Chiến lược Du lịch Văn hóa, bao gồm cả việc tập trung vào các Di sản Văn hóa của thổ dân, hợp tác với các đối tác và các bên liên quan.

- Nghiên cứu tính khả thi của việc thiết lập một không gian hội thảo trong việc cung cấp không gian và chia sẻ kĩ năng cho các nghệ sĩ hình ảnh, thiết kế và các nghệ sĩ thủ công.

- Điều tra việc thiết lập các khoản cho vay vi mô để hỗ trợ các công ty sáng tạo.

- Vận động cho các quyền sử dụng hiện tại của các doanh nghiệp giải trí và nghệ thuật.

Chúng ta sẽ tiếp tục:

- Quản lý và thúc đẩy sự phát triển nghệ thuật và các chương trình trưng bày tại Tòa thị chính Northcote, DAEC và Trung tâm Nghệ thuật Bundoora Homestead.

- Đưa ra các ưu tiên cho các nghệ sĩ Darebin chất lượng cao khi lập chương trình Trưng Bày các tài sản tại trung tâm nghệ thuật Bundoora Homestead.

- Hỗ trợ các nghệ sĩ hình ảnh địa phương thông qua các Buổi trình diễn nghệ thuật Darebin và việc mua lại các tác phẩm nghệ thuật.

- Phối hợp với việc Phát Triển Kinh Tế trên các chương trình không gian kích hoạt các cửa hàng trống

- Tìm kiếm đầu vào từ các Đại Sứ Nghệ thuật Darebin, và tạo ra các cơ hội tham gia thường niên cho các thành viên mới

- Tạo ra việc làm cho các nghệ sĩ địa phương để họ có thể thể hiện hoặc tạo ra các tác phẩm như là một phần của chương trình sự kiện và lễ hội của Hội đồng.

- Trình bày một loạt các hội thảo doanh nghiệp Nghệ thuật hàng năm DIY.
 
Chiến lược phát triển nghệ thuật thành phố Darebin - Úc (Tiếp theo và hết) - ảnh 2
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: darebinarts.com.au)

Tái tạo – phát triển các địa điểm và không gian sáng tạo

Darebin đang trải qua sự tăng trưởng và thay đổi nhanh chóng việc sử dụng đất ở nhiều địa điểm. Đảm bảo rằng các nhu cầu của đời sống văn hóa và sáng tạo của cộng đồng được đưa vào trong quá trình quy hoạch và thiết kế sẽ làm người dân có thể sinh sống được trong tương lai. Các thiết kế khu đô thị cũng có những tác động hàng ngày vào quy mô khu phố. Nó bao gồm những gì chúng ta nhìn thấy và trải qua khi chúng ta đến nơi làm việc hay là đi đến các cửa hàng ở địa phương. Nghệ thuật công cộng lâu dài và đương đại, nghệ thuật đường phố, và những khoảng không gian công cộng sáng tạo là chìa khóa trong việc tạo ra các loại hình khu phố mà chúng ta muốn sinh sống và cảm thấy tự hào khi thể hiện với người nước ngoài.

Chiến lược này chiếm một vị trí mạnh mẽ hơn các chiến lược trước đó về tính toàn diện của nghệ thuật liên quan đến cân nhắc trong tất cả các cuộc hội thảo của Hội đồng xung quanh việc phát triển cơ sở hạ tầng và các quyết định sử dụng đất.

Chúng ta toàn diện – các hành động ưu tiên

Chúng ta sẽ:

- Tiến hành nghiên cứu về tính khả thi của Trung tâm giải trí và nghệ thuật Darebin được tái phát triển.

- Thiết lập một dịch vụ tài nguyên nghệ thuật công cộng trong Hội đồng để hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản trong việc vận hành nghệ thuật công cộng trong sự phát triển cá nhân.

- Giới thiệu sự đóng góp bắt buộc “tỉ lệ cho nghệ thuật” từ các nhà phát triển bất động sản lớn.

- Ủy thác một nghiên cứu về tính khả thi của việc tạo ra một nhóm nghệ thuật hỗn hợp quy mô lớn ở Darebin kết hợp với các buổi diễn tập, các hãng xưởng, văn phòng và không gian lưu trữ nghệ thuật cho các nghệ sĩ và các doanh nghiệp sáng tạo trong các nhóm sáng tạo; bao gồm việc nghiên cứu vào các cơ sở văn hóa bổ sung cần thiết cho khu vực phát triển đô thị cho cộng đồng trong tương lai.

- Việc ủy thác các công việc nghệ thuật công cộng chủ yếu cần được thiết lập ở các cổng chào cơ bản vào thành phố.

- Ủy thác một Quy hoạch tổng thể trong việc hoàn thành các tầm nhìn trong phạm vi nghệ thuật ban đầu xung quanh không gian của Tòa thị chính Northcote, sở cảnh sát Northcote cũ, Quảng trường Civic và Thư viện Carnegie để tạo ra một tài sản văn hóa cộng đồng và các trung tâm nghệ thuật đương đại.

Chúng ta sẽ tiếp tục:

- Ủy thác một tác phẩm nghệ thuật lâu dài lớn cho không gian công cộng hai năm 1 lần.

- Tiếp tục sở hữu và quản lý Trung tâm Giải trí và Nghệ thuật Darebin, tòa thị chính Northcote và Trung tâm Nghệ thuật Bundoora Homestead; thực hiện các cải cách liên tục để cung cấp các dịch vụ văn hóa liên quan và có giá cả phải chăng cho các cộng đồng của chúng ta.

- Tiếp tục duy trì các tài sản nghệ thuật công cộng

Kết nối – tạo ra các kết nối giữa các cộng đồng và các thế hệ

Với việc cô lập xã hội trở thành một chủ đề định kỳ trong các tham vấn cộng đồng, Chiến lược Nghệ thuật có mục đích cải thiện xu hướng này bằng mọi hành động chúng ta. Cộng đồng, tạm thời và liên tục, hình thành thông qua sự tham gia tích cực trong nghệ thuật. Chiến lược này cung cấp nhiều tùy chọn cho một phạm vi lớn các thành viên cộng đồng để tập hợp lại với nhau và hình thành nên các mối quan hệ giữa những người khác nhau về tuổi tác và văn hóa.

Chúng ta sẽ hỗ trợ và khởi động chương trình khuyến khích các cộng đồng kết nối với nhau thông qua nghệ thuật, và giúp cho nhiều thế hệ trong và giữa các cộng đồng tham gia vào các hoạt động chia sẻ với nhau.

Chúng ta kết nối – các hành động ưu tiên

Chúng ta sẽ:

- Thiết kế lại lối vào và sảnh của Trung tâm giải trí và nghệ thuật vào một nơi tập hợp cộng đồng đón nhận và phát triển một chương trình hoạt động văn hóa ban ngày miễn phí.

- Tăng cường công tác cộng đồng trực tuyến phù hợp với Chiến lược Kĩ thuật số Darebin, Hội đồng Tăng và tương tác với tiểu học địa phương và các trường trung học.

- Tăng cường liên kết và tương tác giữa Hội đồng với các trường tiểu học và cấp 2 của địa phương bằng cách tạo ra mối quan hệ với cộng đồng trường học cho các chương trình nghệ thuật.

- Nghiên cứu các lựa chọn cho dự án nghệ thuật cộng đồng liên văn hóa tôn vinh vai trò của những người nhập cư ở Darebin.

- Tăng cường số lượng các loại hình văn hóa và nghệ thuật có sẵn trong Qũy hỗ trợ cộng đồng để hỗ trợ một số lượng lớn các dự án nghệ thuật liên văn hóa và liên thế hệ trong cộng đồng.

Chúng ta sẽ tiếp tục:

- Áp dụng một phương pháp tiếp cận Hội đồng chéo khi nghiên cứu và phát triển các sáng kiến nghệ thuật mới

- Thiết lập các cơ hội cho việc chia sẻ kĩ năng liên thế hệ và văn hóa tại tất cả các Lễ hội của Hội đồng và thông qua các chương trình công cộng của Trung tâm Nghệ thuật Bundoora Homestead.

- Tạo ra những địa điểm và cơ hội chào đón để kết nối và tập hợp lại với nhau

 Năng động và tầm nhìn xa — Dẫn dắt bởi các ví dụ và liên quan đến nguyên lý thực hiện tốt nhất trong tất cả công việc.

Darebin là một thành phố nổi tiếng về số lượng, phạm vi và chất lượng cộng đồng nghệ thuật của mình, và sự nhiệt tình cùng với đó là cộng đồng rộng lớn bao gồm các thể hiện sáng tạo và nghệ thuật. Bằng cách cung cấp các kinh nghiệm phi thường và một loạt các hoạt động đa dạng và nhiều thể loại để lựa chọn, thực hành nghệ thuật tổng thể được nâng cao. Biểu diễn và các chương trình độc đáo, thể hiện tư duy sáng tạo, hoặc đại diện cho một cái gì đó đặc biệt về thành phố của chúng ta, hỗ trợ phát triển ngành nghệ thuật riêng của mình.

Để cho Darebin thành lập chính nó như là một ví dụ điển hình của việc lãnh đạo chiến lược sáng tạo, cam kết thực hành tốt nhất và việc học tập liên tục phải được đưa vào trong con người và hệ thống sẽ cung cấp chiến lược này.

Chúng ta năng động và có tầm nhìn xa

Chúng ta sẽ:

- Thiết lập một khuôn khổ đánh giá hiệu quả đo lường lợi ích cụ thể của các Hành Động Ưu Tiên

- Nhúng đánh giá tác động văn hóa như là một yêu cầu cốt lõi của tất cả các báo cáo Hội đồng và mối xem xét các dịch vụ trên Hội đồng như các sáng kiến Quy hoạch tổng thể, Kế hoạch cơ cấu, Sử dụng tòa nhà và Không gian công cộng.

- Xem xét Chiến lược Nghệ thuật và đổi mới Hoạt động Ưu tiên trong năm thứ ba; trong đó có một diễn đàn công cộng để báo cáo lại sự tiến bộ của Chiến lược cho cộng đồng.

- Cung cấp một phương pháp phối hợp để thúc đẩy các cơ hội và dịch vụ nghệ thuật và văn hóa, và thiết kế các phương pháp truyền thông đến với cộng đồng đa dạng.

- Tập trung vào phát triển chuyên môn cho các nhóm Hội đồng nhằm cung cấp các chương trình sắp xếp và đổi mới cho cộng đồng.

- Vận động cách tiếp cận khu vực đối với các kế hoạch văn hóa và nghệ thuật giữa các Hội đồng đô thị phía Bắc.

Chúng ta sẽ tiếp tục:

- Xác định và củng cố Dịch vụ Chương trình cốt lõi và đảm bảo rằng Quan chức Hội đồng có năng lực chính để cung cấp cho họ.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm tập trung vào việc cải thiện các trải nghiệm của khách hàng và người tham gia.

- Tập trung vào thực hành nghệ thuật tốt nhất trong các chương trình cộng đồng.

- Tiến hành các diễn đàn công cộng để duy trì kết nối với cộng đồng.

- Hỗ trợ việc thiết lập và trình bày các kinh nghiệm nghệ thuật tuyệt vời cho cộng đồng.
 
Chiến lược phát triển nghệ thuật thành phố Darebin - Úc (Tiếp theo và hết) - ảnh 3
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: northcotetownhall.com.au)

4. Mục tiêu thành công

Darebin Sáng tạo là một Chiến lược Nghệ thuật thiết kế để có tác động lâu dài và kết quả có thể chứng minh. Tiến bộ để đạt được mục tiêu của chúng ta sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:

Xã hội toàn diện: giảm các rào cản đối với việc tham gia vào nghệ thuật

Các chỉ số

- Người trả lời mô tả chương trình nghệ thuật "toàn diện và chào đón tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng ta"

- Người trả lời mô tả chương trình nghệ thuật "Dễ dàng tiếp cận được"

- Mức độ tham gia văn hóa theo chủng tộc / dân tộc, tuổi tác, kinh tế xã hội, và địa lý

- Những người tham gia mô tả các chương trình Nghệ thuật Darebin là "một nơi cho tôi"

Tác động kinh tế: các công ty

- Số doanh nghiệp sáng tạo mới thành lập hoặc chuyển nơi ở đến Darebin

- Doanh nghiệp sáng tạo mới "hài lòng với Hội đồng và quá trình kinh doanh của Hội đồng”

- Lực lượng lao động địa phương xác định như là những người học nghệ thuật và truyền thông chuyên nghiệp, những người làm việc nghệ thuật

Tác động thiết kế: cơ sở hạ tầng và tiện nghi

Các chỉ số

- Phát triển đô thị mới bao gồm cả nghệ thuật công cộng mới

- Các nhà phát triển đồng ý "nghệ thuật công cộng tăng giá trị phát triển của chúng ta"

- Cộng đồng người đồng ý "thành phố đã có nhiều cải tiến trực quan tiện nghi"

- Cộng đồng người đồng ý "các không gian công cộng mới, các công trình nghệ thuật và cơ sở hạ tầng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc khi sống trong Darebin"

Chúng tôi sẽ biết chúng tôi thành công khi nghệ sĩ và doanh nhân nói những điều như:
 
"Tôi đã chọn thành lập doanh nghiệp của tôi ở Thornbury phần lớn là vì rất nhiều nghệ sĩ khác đang sống trong khu vực đó. Và Hội đồng có một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới mà thực sự đã giúp tôi bắt đầu. Thực sự họ đã làm cho nó dễ dàng.”

Chúng ta biết chúng ta thành công khi cộng đồng nói:

"Tất cả các tòa nhà mới và không gian mở ở Darebin thực sự truyền cảm hứng. Tôi cảm thấy thành phố giống như một nơi tôi muốn ở lại trong nhiều năm.”

Chúng ta biết chúng ta thành công khi cộng đồng nói:

"Thật là tuyệt vời để dành thời gian với một số người lớn tuổi tìm hiểu về cách họ muốn đến Melbourne trong những năm 60. Những đứa con của tôi không gặp ông bà của chúng nhiều và điều đó vô cùng tuyệt vời khi gặp họ và làm bạn thông qua khoảng cách về tuổi tác”

Sự cố kết xã hội: sự kết nối cộng đồng

Các chỉ số:

- Những người tham gia cảm thấy "kết nối nhiều hơn với những người trong khu phố và cộng đồng Darebin” như là kết quả của sự tham gia của họ trong nghệ thuật

- Những người tham gia "học một cái gì đó mới về những kinh nghiệm của các thế hệ khác" thông qua các chương trình nghệ thuật của Hội đồng hoặc đối tác

- Những người tham gia "học một cái gì đó mới về một nền văn hóa" thông qua sự tham gia của họ trong nghệ thuật

- Cư dân báo cáo các mối quan hệ mới có thể đóng góp vào nghệ thuật trong quá khứ

Tác động văn hóa: nghệ thuật sinh động

Các chỉ số:

- Khán giả và người tham gia đồng ý họ được tiếp nhận cao trong các buổi biểu diễn hoặc chương trình (quyến rũ)

- Khán giả và người tham gia đồng ý họ cảm thấy được tham gia tinh thần và tình cảm vào các hoạt động hoặc chương trình (kích thích trí tuệ và phản ứng cảm xúc)

-  Các đối tượng có đồng ý nó là một sự cân bằng tốt giữa truyền thống và sự mới mẻ và trong toàn bộ chương trình (tăng trưởng mang tính thẩm mỹ)

- Phản hồi từ đồng nghiệp uy tín trong ngành nói rằng chúng tôi đang góp phần vào sự phát triển của việc thực hiện nghệ thuật

- Điểm quan trọng tích cực cho chương trình nghệ thuật trong các phương tiện truyền thông

Tác động của ngành: việc thực hành tốt nhất

- Cư dân mô tả "niềm tin được củng cố trong Hội đồng và các chương trình nghệ thuật của nó”

- Số bài thuyết trình bên ngoài và các giấy tờ giao của nhân viên Hội đồng

- Quan hệ đối tác với LGAs khu vực miền Bắc khác

Chúng tôi biết chúng tôi thành công khi Cộng đồng và Chính quyền địa phương nói những điều như:

"Tôi rất ấn tượng với những thay đổi văn hóa trong thành phố của chúng tôi"

 “Nghệ thuật thành phố Darebin đã phát triển một kế hoạch tiến bộ trong tương lai. Chúng tôi cần phải có một trong những nhân viên của họ đến và trình bày cho chúng tôi"

Chúng tôi sẽ biết chúng tôi thành công khi các nghệ sĩ, Đối tượng và những người ngang hàng trong ngành công nghiệp nói những câu như:

"Bạn cần phải kiểm tra những gì đang xảy ra ở Darebin. Tôi thấy việc cài đặt ngoài trời tuyệt vời nhất ở Preston tuần trước và nó đã rất ngạc nhiên và đầy thử thách, tôi nghĩ về nó trong nhiều ngày sau đó.

Định hướng phát triển chiến lược

Sự phát triển của bất kỳ chiến lược mới thách thức chúng ta phải xem xét một số câu hỏi quan trọng:

- Tương lai mong muốn của chúng ta là gì?

- Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một sự khác biệt lâu dài cho các thế hệ tương lai mà không ảnh hưởng hiện tại?

- Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo thành công cho kế hoạch mới?

Do đó, Chiến lược Nghệ thuật Darebin xác định một số nguyên tắc hướng dẫn quan trọng để đảm bảo đạt được các kế hoạch riêng của nó, hoàn toàn khả thi,  bền vững, đo lường được, hướng tới mục tiêu chính của nó và kết quả mong muốn. Điều này sẽ xảy ra thông qua một cam kết mang tính hệ thống tới :

- Vốn chủ sở hữu: Một kỳ vọng không thể thương lượng về sự đa dạng trong thực tế và tính toàn diện cho cộng đồng

- Liên kết tổ chức: Một cách tiếp cận toàn bộ của Hội đồng với các đối thoại hợp tác ở mọi cấp độ.

- Xuất sắc về tính chuyên nghiệp: thực hành tốt nhất trong việc tham gia nghệ thuật và phát triển văn hóa

- Học tập liên tục: Nghiên cứu, đánh giá và xem xét lại các chương trình của chúng tôi để đảm bảo việc phù hợp liên tục của họ.

- Tính bền vững về môi trường: Cam kết nhúng biện pháp bền vững vào tất cả các hoạt động

Đối tác thực hiện

Đối với chiến lược thì quan hệ đối tác chiến lược và thành công là rất cần thiết. Sự phức tạp của nhu cầu hiện tại và tương lai thành phố, và những cử tri của chúng tôi không thể được giải quyết mà không hợp tác. Vì thế, chúng ta sẽ cam kết tạo ra các quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ và cùng có lợi với các tổ chức cộng đồng, đại học, nghệ thuật và tổ chức thương mại người chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu của chúng ta.

Thông qua Chiến lược này, chúng ta sẽ xây dựng các quan hệ đối tác và thiết lập những quan hệ đối tác mới cho phép chúng ta đạt được mục tiêu chiến lược.

"Sự xuất sắc trong văn hóa xảy ra khi một trải nghiệm ảnh hưởng và thay đổi một cá nhân... Một trải nghiệm văn hóa xuất sắc đi vào gốc rễ của cuộc sống. Sự xuất xắc là những gì về kinh nghiệm và việc thực hiện tốt nhất những gì nó dẫn dắt.” Brian McMaster, Hỗ Trợ Sự Xuất Sắc Trong Nghệ Thuật (Anh, 2008).
 
Hồng Nhung lược dịch (Nguồn: darebinarts.com.au)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác