Ireland: Chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia qua nghệ thuật

Để đưa văn hóa của Ireland đến với bạn bè thế giới một cách chân thực và sinh động nhất qua nghệ thuật, Hội đồng Nghệ thuật đã có chiến lược dài hơi 10 năm nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Ireland  trong lĩnh vực nghệ thuật trên trường quốc tế.
Ireland: Chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia qua nghệ thuật - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: home.uk
I. Giới thiệu
Hội đồng nghệ thuật Ireland là một hội đồng chuyên gia, đối tác chiến lược, cố vấn luật pháp và người ủng hộ cho nghệ thuật, chúng tôi hiểu rõ về sự cần thiết thay đổi và đổi mới, chúng tôi hiện thực hóa nhiều thách thức mà chúng tôi phải đối mặt, và chúng tôi tự tin về sức mạnh của nghệ thuật. Niềm tin này dựa trên ba điều:
- Chất lượng và sức mạnh của tác phẩm nghệ thuật do các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật  Ireland xây dựng.
- Sự tham gia nghệ thuật nhiệt tình của người dân Ireland.
- Cam kết và đầu tư của nhiều đối tác và các bên liên quan - họ đều tin rằng nghệ thuật giúp cuộc sống của cá nhân, của cộng đồng và của xã hội trở nên phong phú.
Chúng tôi cam kết đổi mới không phải là sự phục hồi các mô hình trước đây mà là về phương pháp thực hành mới, có tính chọn lọc và được lên kế hoạch cụ thể bao gồm các cách tiếp cận mới mẻ và năng động nhằm thu hút sự tham gia của công chúng.
Chiến lược của chúng tôi xác định rõ sự tham gia của nghệ sĩ và công chúng vì đây là hai ưu tiên chi phối và phụ thuộc lẫn nhau, hơn nữa chúng tôi cũng chọn ra những chương trình cụ thể trong hai phạm vi này. Theo chúng tôi, tính chiến lược liên quan đến tính chọn lọc. Khuôn khổ đầu tư mới của chúng tôi sẽ đòi hỏi phải thay đổi bởi tất cả những thứ có liên quan đến các quan hệ vay vốn.
Trọng tâm của chiến lược này là thay đổi và đổi mới. Chúng tôi sẽ hợp tác để có được những thay đổi trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng chúng tôi nhận thấy thay đổi cần phải do chính chúng tôi thực hiện: bằng những gì chúng tôi chọn để làm và làm thế nào để chúng tôi thực hiện.
II. Chiến lược Hội đồng Nghệ thuật giai đoạn 2016- 2025
Nghệ sĩ, sự tham gia của công chúng, chiến lược đầu tư, lập kế hoạch không gian và nhân khẩu học, phát triển năng lực là những ưu tiên chính trong Chiến lược phát triển Nghệ thuật giai đoạn 2016- 2025.
Ireland: Chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia qua nghệ thuật - ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: culturenorthernireland.
1. Các ưu tiên cho nghệ sĩ
Mục tiêu 1: Hỗ trợ các nghệ sĩ tạo ra tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được yêu thích và có giá trị.
Kế hoạch hành động:
 • Ủng hộ mạnh mẽ vai trò đặc trưng quan trọng của người nghệ sĩ trong các chính sách văn hóa xã hội của đất nước.
 • Tư vấn cho chính quyền trung ương và địa phương về việc ban hành các quy phạm pháp luật và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ nghệ sĩ đạt được sự nghiệp thành công và đem lại hiệu quả kinh tế.
 • Đảm bảo chiến lược đầu tư và hợp tác nhằm tạo môi trường cho các nghệ sĩ tạo ra các tác phẩm chất lượng và được trả thù lao xứng đáng.
 • Giám sát việc cấp kinh phí để đảm bảo cân bằng giữa hỗ trợ cho các nghệ sĩ và tổ chức cũ và hỗ trợ cho các nghệ sĩ và tổ chức mới nổi.
 • Sẽ đặc biệt chú trọng đến các điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra tác phẩm - từ lúc mới hình thành đến khi được giới thiệu công khai - và chúng tôi chú trọng tới nhiều phạm vi hoạt động của các nghệ sĩ.
 • Sẽ xem xét lại thường xuyên một loạt hỗ trợ, các tiêu chuẩn hướng dẫn và thỏa thuận cấp kinh phí để đảm bảo đạt được mục tiêu này.
Mục tiêu 2: Đảm bảo nghệ sĩ được hỗ trợ trong từng giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của họ
Hội đồng nghệ thuật Ireland sẽ có các hỗ trợ sau:
 • Xác định các loại hình hỗ trợ khác nhau mà các nghệ sĩ cần để họ duy trì sự nghiệp thành công và đạt được hiệu quả kinh tế ngay từ khi họ mới lập nghiệp.
 • Đảm bảo kết hợp tất cả hoạt động đầu tư, các thỏa thuận gây quỹ với các tổ chức nhằm cung cấp nền tảng hỗ trợ cân bằng trong việc giải quyết các giai đoạn khác nhau của sự nghiệp người nghệ sĩ.
Mục tiêu 3: Đảm bảo môi trường làm việc nhằm giải quyết các vấn đề cốt lõi trong sự nghiệp sáng tạo của người nghệ sĩ
Kế hoạch hành động:
 • Hợp tác – đặc biệt là với chính quyền địa phương – để cung cấp môi trường làm việc hỗ trợ cho các nghệ sĩ ở mọi nơi trong thời gian nghiên cứu, thí nghiệm, phát triển và sản xuất, thể hiện và trình bày.
 • Đảm bảo việc đầu tư và các hoạt động khác liên quan đến nhu cầu của sự thực hành và kỉ luật, của công việc đòi hỏi tính kỉ luật và phạm vi bối cảnh mà các nghệ sĩ và công chúng tham gia.
Mục tiêu 4: Nâng cao điều kiện sống và làm việc của nghệ sĩ
Kế hoạch hành động:
 • Quan tâm đến thù lao công bằng của các nghệ sĩ trong chiến lược đầu tư toàn diện và các chương trình tài trợ, trong mối quan hệ đối tác và quan hệ làm ăn.
 • Thực hiện cam kết để chứng minh rằng mục tiêu này có vai trò trung tâm trong các thỏa thuận cấp kinh phí cho các tổ chức nghệ thuật
 • Khai thác thông tin về điều kiện sống và làm việc của nghệ sĩ, đây là điểm quan trọng của chương trình tư vấn và ủng hộ cũng như quan hệ hợp tác.
Mục tiêu 5: Công nhận giá trị của các mối quan hệ và thông lệ quốc tế, và hỗ trợ những người theo đuổi các cơ hội này
Hội đồng nghệ thuật Ireland sẽ tư vấn hỗ trợ gắn kết các việc làm trong và ngoài nước, mặc dù nhiều nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật hoạt động trong bối cảnh quốc tế hoặc có tham vọng làm như vậy. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách riêng sao cho phù hợp.
Mục tiêu 6: Tôn trọng và hỗ trợ các nghệ sĩ làm việc trong phạm vi rộng hơn
Kế hoạch hành động:
 • Phản ánh phạm vi thực hành và bối cảnh nơi nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật và sự tham gia với công chúng trong các chính sách nghệ thuật, chiến lược đầu tư và các hoạt động khác.
 • Thúc đẩy trao đổi và liên kết giữa những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật được tài trợ và những người làm việc trong các lĩnh vực khác nhau của lĩnh vực văn hóa sáng tạo.
 • Ủng hộ và đánh giá cao vai trò đặc trưng trong việc thực hành nghệ thuật của các nghệ sĩ nghiệp dư, sự đóng góp quan trọng đến sức sống của nghệ thuật và các loại hình nghệ thuật nói riêng và nhiều lợi ích xã hội.
2. Các ưu tiên cho sự tham gia của công chúng
Mục tiêu 1: ngày càng có nhiều người tham gia trải nghiệm các loại hình nghệ thuật chất lượng cao
Kế hoạch hành động:
 • Xem sự tham gia của công chúng như một ưu tiên của các thỏa thuận cấp kinh phí với các tổ chức nghệ thuật và NAC sẽ khuyến khích các hoạt động phát triển trong lĩnh vực này;
 • Ủng hộ, tư vấn, đầu tư và hợp tác để công chúng;
 • Mở rộng tầng lớp khán giả mới và tăng cường sự tham gia hơn nữa của những người đã tham gia nghệ thuật;
 • Đảm bảo các chính sách, kế hoạch và quan hệ hợp tác được trang bị kiến thức về không gian và đối tượn khách hàng;
 • Hỗ trợ việc xây dựng năng lực và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực tham gia của công chúng;
 • Đấu tranh cho giá trị của việc tham gia nghệ thuật tình nguyện và nghiệp dư.
Mục tiêu 2: Tăng cường và phát triển các hoạt động thực hành trong việc phát triển khán giả và sự tham gia của công chúng
Kế hoạch hành động:
 • Đảm bảo các thỏa thuận cấp kinh phí với các tổ chức nghệ thuật cam kết phát triển, đa dạng hóa khán giả và tăng cường sự tham gia của công chúng;
 • Thành lập một khuôn khổ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển nguồn lực và đào tạo chuyên nghiệp trong việc tham gia của công chúng bao gồm phát triển khán giả.
Mục tiêu 3: Tạo ra các cơ hội để tăng thêm sự tham gia nghệ thuật của các cộng đồng cụ thể
Kế hoạch hành động:
 • Làm việc với các đối tác chính và các bên liên quan để xây dựng hành động chiến lược nhằm giải quyết bền vững vấn đề này;
 • Đầu tư vào các tổ chức nghệ thuật và nghệ sĩ với một cam kết hợp tác chất lượng cao, cộng đồng tập trung thực hành nghệ thuật.
 • Đầu tư hỗ trợ các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao ở các cộng đồng;
 • Hỗ trợ thực hành nghệ thuật có sự tham gia của cộng đồng;
Mục tiêu 4: Lập kế hoạch và cung cấp dịch vụ nghệ thuật cho trẻ em và thanh niên
Kế hoạch hành động:
 • Ủng hộ việc đưa nghệ thuật vào giáo dục chính thức ở mọi cấp độ và việc cung cấp đào tạo nghệ chất lượng trong nghệ thuật.
 • Làm việc với Cục nghệ thuật và Giáo dục để tạo điều kiện cho sự thực hành nghệ thuật đầy đủ trong giáo dục.
 • Chúng tôi sẽ đầu tư vào các tổ chức nghệ thuật, nghệ sĩ và các chương trình trọng điểm dành riêng cho việc xây dựng tác phẩm chất lượng cao về nghệ thuật trong giáo dục và nghệ thuật thanh niên, và NAC sẽ hỗ trợ việc cung cấp các trải nghiệm nghệ thuật tuyệt vời cho những người trẻ tuổi trong lĩnh vực công cộng.
 • Cung cấp mối quan hệ chiến lược với chính quyền địa phương cho trẻ em và những người trẻ.
Mục tiêu 5: Ủng hộ và khuyến khích thực hành tình nguyện và nghiệp dư
Kế hoạch hành động:
 • Ghi nhận tầm quan trọng của thực hành nghiệp dư trong các thể loại hoặc hình thức nghệ thuật nhất định.
 • Công nhận tác phẩm có giá trị của tình nguyện viên, đặc biệt là trong các lễ hội và các nơi trên khắp đất nước.
3. Chiến lược đầu tư
Mục tiêu 1: Đầu tư hiệu quả các khoản tiền công để thực hiện các ưu tiên của Hội đồng nghệ thuật
Kế hoạch hành động:
 • Phát triển chiến lược đầu tư toàn diện song hành với chiến lược 10 năm.
 • lập ra các kế hoạch 3 năm và các chiến lược đầu tư hàng năm để vạch ra chính sách, kế hoạch và cung cấp ngân quỹ.
 • Chú trọng mô hình kinh tế của các tổ chức mà chúng tôi hỗ trợ;
 • Phuyến khích phát triển các chương trình gây quỹ và tài trợ.
 • Cải thiện tình hình giám sát các kết quả và tác động của việc đầu tư.
Mục tiêu 2: Làm rõ các nguyên tắc và tiêu chí định hướng cho chiến lược đầu tư
Kế hoạch hành động:
 • Sẽ đưa ra các nhận định tài chính và thông số của chiến lược đầu tư hàng năm nhằm làm rõ việc đạt được các thay đổi chiến lược như thế nào.
 1. sẽ công bố một bản tóm tắt về 5 lưu ý cốt lõi liên quan đến khuôn khổ và chiến lược đầu tư toàn diện, thiết lập ngân sách và các quyết định tài trợ. Năm lưu ý đó là: (1) Chất lượng nghệ thuật; (2) Phát triển các loại hình nghệ thuật; (3) Sự tham gia của công chúng, (4) Các nguồn lực và mối quan hệ hợp tác; (5) Mô hình kinh doanh.
 • Sẽ thường xuyên xem xét lại tất cả khía cạnh của chiến lược đầu tư từ khung ngân sách hàng năm đến các tiêu chí của chương trình cấp kinh phí, giải thưởng đến các chi tiết của thỏa thuận tài trợ, nhằm đảm bảo giải quyết các mục tiêu của chiến lược toàn diện và các kế hoạch 3 năm.
Mục tiêu 3: Tập trung đầu tư vào hoạt động nghệ thuật
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ trực tiếp đầu tư vào việc hỗ trợ phát triển nghệ thuật chất lượng cao và sự tham gia nghệ thuật của công chúng.
 • Chúng tôi sẽ đóng góp vào các chi phí cố định khi chúng cần thiết cho việc đạt các ưu tiên và mục tiêu với vai trò như một cơ quan phát triển vì nghệ thuật.
Mục tiêu 4: Lập các thỏa thuận tài trợ với các tổ chức và đối tác
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ phát triển các thỏa thuận tài trợ như một nền tảng của mối quan hệ hợp tác định kì với các tổ chức nghệ thuật. Các thỏa thuận hướng đến việc thực hiện chiến lược đồng thời tôn trọng bản chất, mục đích và sự độc lập của mỗi tổ chức.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng một cam kết cung cấp cho các nghệ sĩ những điều kiện làm việc tốt và thù lao công bằng là một nhân tố quan trọng của thỏa thuận cấp kinh phí của Hội đồng nghệ thuật với các tổ chức.
 • Chúng tôi sẽ thực hiện các thỏa thuận chính thức với chính quyền địa phương, với các đối tác chiến lược khác để lên kế hoạch và làm rõ những ưu tiên, trách nhiệm chung và riêng.
Mục tiêu 5: Hỗ trợ tác phẩm của các nghệ sĩ tự do và khuyến khích thử nghiệm
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ xây dựng ngân sách, theo dõi các mô hình chi tiêu và thiết kế các thỏa thuận cấp kinh phí nhằm đảm bảo đầu tư thích hợp cho tác phẩm của các nghệ sĩ và các nhóm nghệ thuật mới nổi.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo các chương trình và quy trình cấp kinh phí hỗ trợ tác phẩm nghệ thuật thử nghiệm ban đầu.
Mục tiêu 5: Cải thiện việc đo lường các kết quả đầu tư
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ phát triển các quy trình nội bộ và hợp tác để đo lường chính xác hơn những tác động của sự đầu tư nhằm hiểu rõ các kết quả và tác động của nó thông qua một loạt các tiêu chí.
 • Chúng tôi sẽ sử dụng bằng chứng của việc đo đạt để hỗ trợ cho việc truyền thông, tư vấn và ủng hộ.
4. Lập kế hoạch không gian và nhân khẩu
Mục tiêu 1: Cung cấp dịch vụ nghệ thuật được lên kế hoạch tốt nhằm đem lại lợi ích cho người dân Ireland
Kế hoạch hành động:
 • tư vấn cho chính quyền về các lưu ý về nhân khẩu và không gian mà chúng liên quan đến chính sách văn hóa quốc gia, bao gồm phát triển vốn.
 • tiếp tục phát triển hợp tác chiến lược với chính quyền địa phương và với chính quyền địa phương đơn lẻ.
 • gộp các tiêu chuẩn về nhân khẩu và không gian trong phạm vi các tiêu chí tham gia của công chúng, liên quan đến chiến lược đầu tư và các quyết định cấp kinh phí.
Mục tiêu 2: Phát triển hợp tác chiến lược quan trọng với chính quyền địa phương
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ sử dụng khuôn khổ để thông báo các thỏa thuận cá nhân giữa Hội đồng nghệ thuật và các chính quyền địa phương trên khắp đất nước.
 • Chúng tôi sẽ lập các thỏa thuận với chính quyền địa phương đơn lẻ trong bối cảnh lập kế hoạch vùng miền và trách nhiệm quốc gia cụ thể đối với Hội đồng Nghệ thuật.
Mục tiêu 3: Đảm bảo đầu tư cơ sở hạ tầng nghệ thuật một cách chiến lược và bền vững.
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ phát triển và thực hiện một chiến lược rõ ràng về việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho nghệ thuật một cách bền vững và có chọn lọc. Trong đó, chúng tôi với vai trò như một cơ quan phát triển quốc gia, các ưu tiên chiến lược, các lưu ý về không gian, cam kết của các đối tác tài trợ và các nguồn dự kiến sẽ được thông báo đầy đủ.
 • Chúng tôi sẽ biến mục tiêu này thành mục tiêu chính trong việc hợp tác với chính quyền địa phương nhằm tối ưu hóa sự đầu tư chung trong nghệ thuật ở cấp độ địa phương và vùng miền.
 • Chúng tôi sẽ khuyến khích các nguồn vốn cố định của chính phủ đóng góp vào việc duy trì và vận hành cơ sở hạ tầng hiện có, vì vậy chúng tôi cần tập trung đầu tư vào hoạt động nghệ thuật.
Mục tiêu 4: Tư vấn và vận động để đảm bảo cung cấp vốn cố định của địa phương và vùng miền bền vững và nhất quán
 • Chúng tôi sẽ tìm cách gây sức ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định phát triển vốn trong lĩnh vực nghệ thuật để đảm bảo quyết định được lên kế hoạch kĩ càng từ góc độ không gian và các chi phí chương trình và vận hành hàng năm trong tương lai sẽ được tính toán và cung cấp.
5. Phát triển năng lực
Mục tiêu 1: Phát triển năng lực của Hội đồng nghệ thuật và bộ môn nghệ thuật có năng lực
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ tham gia nhiều hơn các hoạt động đấu tranh cho giá trị đặc biệt và tầm quan trọng của nghệ thuật.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo tại một thời điểm thay đổi văn hóa quan trọng, chúng tôi sẽ đạt được bề rộng và chiều sâu kiến thức để giúp chúng tôi phát triển nghệ thuật một cách hiệu quả.
 • Chúng tôi sẽ giúp sự phát triển bộ môn nghệ thuật một cách chuyên nghiệp trở thành trung tâm của sự đầu tư và các hành động liên doanh với đối tác và bên liên quan.
Mục tiêu 2: Đảm bảo Hội đồng nghệ thuật thực hiện chiến lược hiệu quả
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ không ngừng củng cố và thay đổi các hệ thống, quy trình, cấu trúc, quản lí nếu cần thiết nhằm đảm bảo rằng chúng tôi có thể phản ánh các giá trị được nêu ra mọi lúc.
 • Chúng tôi sẽ phát triển kế hoạch lực lượng lao động tiến bộ (bao gồm cố vấn và đội ngũ nhân viên) như một phần không thể thiếu của mỗi kế hoạch ba năm để thực hiện chiến lược này.
 •  Chúng tôi sẽ đề cao chuyên môn trong một số lĩnh vực chính có liên quan: (i) lập kế hoạch công ty; (ii) quản lí dự án; (iii) báo cáo và quản lí biểu diễn.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo hệ thống thông tin giải quyết tối ưu trách nhiệm của chúng tôi với công chúng, chính quyền và với bộ môn nghệ thuật.
Mục tiêu 3: Đảm bảo Hội đồng nghệ thuật năng động và sáng tạo khi quảng bá nghệ thuật
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ phát triển một chiến lược giải quyết chức năng lập pháp nhằm quảng bá nghệ thuật và chứng minh giá trị đặc biệt của chúng thông qua một loạt các biện pháp: kinh tế, văn hóa và xã hội.
 • Chúng tôi sẽ cống hiến các nguồn lực, tiến tới hợp tác và làm việc với bộ môn nghệ thuật để tăng cường và đấu tranh cho nghệ thuật trên nhiều nền tảng.
 • Chúng tôi sẽ khai thác các nguồn lực công và cam kết các nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm thông tin, điều này sẽ củng cố sự vận động và liên lạc rộng rãi hơn của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng và tăng cường tác động nghệ thuật trong các nền công nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp, du lịch văn hóa, đầu tư nước ngoài và các khía cạnh quan trọng khác của nền kinh tế Ireland.
Mục tiêu 4: Đảm bảo bộ môn nghệ thuật có năng lực, tháo vát và cam kết tự đổi mới.
Kế hoạch hành động:
 • Chúng tôi sẽ hỗ trợ và khuyến khích việc lãnh đạo và quản lí các tổ chức nghệ thuật .
 • Chúng tôi sẽ lưu ý các tổ chức nghệ thuật hợp tác và đổi mới trong kinh doanh và thực hiện quản lý nhằm xây dựng một cơ sở nguồn thuế rộng lớn: nguồn công, nguồn tư và nguồn hiện có.
 • Chúng tôi sẽ hợp tác với các tổ chức khác trong và ngoài lĩnh vực nghệ thuật nhằm tạo ra khuôn khổ phát triển chuyên môn bao gồm đào tạo, cố vấn, trao đổi và sắp xếp để hỗ trợ lộ trình phát triển và các con đường tiến xa hơn phạm vi nghệ thuật.
 • Chúng tôi sẽ phản ánh tầm quan trọng cụ thể của nghệ thuật trong các kĩ năng và kiến thức về kĩ thuật bằng cách hợp tác xây dựng năng lực kĩ thuật trong bộ môn nghệ thuật. Các hỗ trợ của chúng tôi sẽ tập trung vào các cách làm việc mới và các khả năng tham gia mới của công chúng.
Chiến lược phát triển nghệ thuật của Hội Hội đồng Nghệ thuật Ireland 2016-2025 sẽ là điều kiện thuận lợi để đất nước mà nghệ thuật đóng vai trò trung tâm đối với cuộc sống con người, như một biểu hiện của bản sắc địa phương và quốc gia có cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới qua nghệ thuật một cách chân thực và sinh động nhất.
 

(Theo artscouncil.ie, BT VHTTDL)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác