Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 2)

Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 2) - ảnh 1
Na Uy. Nguồn:Internet
>> Bài liên quan: Na Uy-Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 1)

(Cinet)- Na Uy vừa đưa ra chiến lược hợp tác văn hóa và thể  thao với các nước ở miền Nam trong đó chú trọng đến các quyền con người đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa và thể thao trong sự phát triển của Na uy và các nước đối tác.
 
III. Mục tiêu
Nhiệm vụ chính sách văn hóa chính cho các nước đang phát triển là xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa hoạt động tốt và tạo ra các chương trình thúc đẩy đời sống văn hóa năng động mà khuyến khích nghệ thuật và các hoạt động di sản văn hóa. Các tổ chức văn hóa rất quan trọng đối với một xã hội dân sự năng động và một khu vực công hoạt động tốt dựa vào sự tham gia phổ biến rộng rãi. Tự do thể hiện và việc tạo lập các phương tiện truyền thông tự do, các đấu trường tranh luận quan trọng và sự đối lập văn hóa là rất cần thiết nếu người ta muốn tạo ra tiếng nói riêng và dần tham gia vào chính trị nhiều hơn, và là yếu tố quan trọng trong bất kỳ sự phát triển mang tính dân chủ chính thống nào. Hệ thống văn hóa và giá trị ảnh hưởng đến môi trường chính trị và kinh tế trong nước và khu vực, ví dụ thông qua thái độ đối với tham nhũng, đổi mới, và rất cần thiết cho việc phát triển một cuộc đối thoại qua những rào cản kinh tế,chính trị, kinh tế xã hội.
Hợp tác văn hoá của Na uy với các nước ở miền Nam nên:
• Đảm bảo tiếp cận tốt hơn với hàng hóa văn hóa và tạo điều kiện tốt hơn cho những biểu hiện văn hóa và sự tham gia miễn phí ở các nước đối tác; đây là một quyền con người cơ bản và cần thiết đối với sự đa dạng văn hóa cấp quốc gia và toàn cầu.
• Khuyến khích sử dụng các di sản văn hóa như một nguồn lực cho sự phát triển bền vững của xã hội, ví dụ trong sự liên quan đến việc tạo ra các giá trị, phát triển kinh doanh và việc nuôi dưỡng ý nghĩa của bản sắc.
• Phổ biến kiến thức và tạo điều kiện tiếp xúc qua những chia rẽ chính trị và tôn giáo và giúp tạo ra một hình ảnh cân bằng hơn của các nền văn hóa khác, đó là điều cần thiết đối với cuộc đối thoại liên văn hóa và nhấn mạnh các tiêu chuẩn và khung tham chiếu chung.
• Tăng cường xã hội dân sự tại miền Nam như một điều kiện cho sự phát triển chính trị và kinh tế.
• Thúc đẩy sự hợp tác trên cơ sở bình đẳng giữa các tổ chức văn hóa tại Na Uy và tại miền Nam, như là một bước quan trọng trong việc giúp đỡ các tổ chức văn hóa cả tại Na Uy và miền Nam trở nên chuyên nghiệp và theo định hướng quốc tế hơn.
1. Các hình thức hợp tác và các loại hình hoạt động
Hỗ trợ của Na Uy cho hợp tác văn hoá với các nước đang phát triển có ba phương pháp chính: Thiết lập và tăng cường cơ sở hạ tầng văn hóa, thúc đẩy giao lưu giữa các chủ thể văn hóa (Nam-Bắc hay Nam-Nam) và hỗ trợ văn hóa thông qua các kênh đa phương. Trong thực tế, xây dựng thể chế thường liên quan đến các yếu tố giao lưu văn hóa và ngược lại: các hoạt động trao đổi là rất cần thiết cho sự phát triển của các tổ chức. Do đó, điều kiện hỗ trợ của
Na uy cho bất kỳ hoạt động nào là việc nó dẫn đến xây dựng năng lực dài hạn ở các nước đang phát triển mà được đặt ra trong câu hỏi.
Câu trả lời là trong nền văn hóa mà các ý tưởng về tương lai, cũng như về quá khứ, được ghi nhớ và nuôi dưỡng. Vì vậy, trong việc tăng cường năng lực phát triển mà được quan niệm như năng lực văn hóa, đặc biệt là giữa những người nghèo, logic về sự phát triển theo định hướng tương lai có thể tìm thấy một điểm tương đồng tự nhiên, và người nghèo có thể tìm thấy các nguồn lực cần thiết cho các cuộc thi và làm thay đổi các tình trạng nghèo đói của mình . "
Arjun Appadurai, Văn hóa và hành động cộng đồng (2004)
Cơ sở hạ tầng văn hóa ở miền Nam: Một cách tiếp cận khu vực
"Phát triển các tổ chức" ở các nước đối tác bao gồm cả cơ sở hạ tầng tổ chức và thể chất trong lĩnh vực văn hóa. Lĩnh vực này thường bao gồm các tổ chức công cộng, các tổ chức phi chính phủ và các cấu trúc khác mà tạo điều kiện cho sự tham gia, sáng tạo, tiêu dùng và bảo tồn. Ngoài các tổ chức giáo dục và các tổ chức quan tâm, cơ sở hạ tầng văn hóa cũng bao gồm:
• Cơ quan hành chính công và các tổ chức học tập, văn hóa và truyền thông
• Các cơ sở vật chất cho buổi hòa nhạc, dàn nhạc, ca đoàn, ban nhạc, lễ hội
• Rạp, lễ hội
• Phòng trưng bày, bảo tàng
• Các nhà xuất bản, các hội chợ sách
• Rạp chiếu phim ,, liên hoan phim
• Báo chí, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin liên lạc hiện đại
• Cơ quan lưu trữ, bảo tàng, thư viện
• Trung tâm văn hóa, tiệm cafe có interne, lễ hội và các loại hình đấu trường khác mà tích hợp các lĩnh vực văn hóa khác nhau.
Có một nhu cầu rộng rãi ở các nước nghèo nhất thế giới đối với loại hình cơ sở hạ tầng văn hóa này. Các nước đang phát triển đang phải đối mặt với những thách thức lớn và căng thẳng vê tài nguyên.
Cùng với sự nhấn mạnh nữa về trách nhiệm tiếp nhận, điều phối nhà tài trợ, các chương trình tiếp cận và tập trung những nỗ lực lớn hơn, các đại sứ quán của Na uy trong những năm gần đây đã dẫn đầu kênh hỗ trợ cho xây dựng tổ chức thông qua các quỹ cụ thể được thiết lập cho các mục đích văn hóa hay thông qua các cơ quan văn hóa ở các nước đối tác cá nhân, một phần trong hợp tác với các nhà tài trợ khác. Thiết lập các chương trình toàn diện và lâu dài hơn trong hợp tác với các cơ quan chức năng ở các nước đối tác sẽ làm tăng cường chính sách và thể chế văn hoá dân tộc của họ đồng thời thúc đẩy trách nhiệm của người tiếp nhận.
Nghiên cứu về văn hóa như là một khu vực riêng biệt trong hợp tác phát triển sẽ dễ dàng hơn cho Na uy thúc đẩy hợp tác tài trợ và tạo điều kiện đồng tài trợ, với một cuộc đối thoại và yêu cầu báo cáo chung. Phương pháp tiếp cận khu vực mang lại nhiều tiềm năng hơn cho việc sử dụng các nguồn tài nguyên có mục đích và hiệu quả hơn so với vô số các dự án cá nhân.
Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều các nước đang phát triển đã triển khai chiến lược giảm nghèo của chính họ (PRSP), mà cung cấp hướng dẫn cho việc phân bổ hỗ trợ của cộng đồng tài trợ quốc tế. Vì vậy, đến nay chỉ có một số ít các nước đối tác đã đưa văn hóa vào các chiến lược này, mặc dù một chiến lược giảm nghèo bình thường nên bao gồm tất cả các khía cạnh của nghèo đói. Na uy sẽ chủ trương tán thành các chính sách văn hóa trong các kế hoạch và chiến lược giảm nghèo quốc gia tại các diễn đàn liên quan.
Một số nước đang phát triển trong những năm gần đây đã chỉ ra sự quan tâm đối với hợp tác rộng trong lĩnh vực văn hóa. Chính phủ sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận khu vực vào lĩnh vực này ở các quốc gia đối tác đã được chọn để mang lại ưu tiên cho văn hóa trong các kế hoạch và chiến lược của họ, mặc dù phân vốn sẽ vẫn được tài trợ chủ yếu dưới dạng một khoản ngân sách toàn cầu. Sẽ có sự chuyển dịch từ việc hỗ trợ một số lượng lớn nhỏ các dự án và hướng tới các chương trình dựa trê các thỏa thuận hợp tác lâu dài với chính quyền ở các nước đối tác. Các chương trình hợp tác sẽ được yêu cầu đáp ứng nhu cầu địa phương và khuyến khích sự tham gia rộng rãi đến các đối tác hợp tác địa phương.
Kết quả thực tế và tài chính của việc đề xuất phương pháp tiếp cận khu vực ở các nước theo hướng hợp tác này sẽ được tiết lộ trong tiến trình năm 2006. Trong khi đó các dự án thí điểm sẽ được triển khai ở hai hoặc ba nước đối tác đã tham gia và ưu tiên cho hợp tác văn hoá rộng.
Giao lưu văn hóa: Hợp tác trực tiếp giữa các chủ thể văn hóa
Giao lưu văn hóa liên quan đến hợp tác trực tiếp giữa các chủ thể ở Na uy trong lĩnh vực văn hóa và đối tác của họ ở các nước đang phát triển.
Những hoạt động này là rất cần thiết cho sự phát triển thể chế và xây dựng năng lực. Ví dụ về các hoạt động đó là:
• Lập kế hoạch và sắp xếp các buổi hòa nhạc, các vở kịch, các cuộc triển lãm, vv
• Các hoạt động du lịch
• Tổ chức và tham gia liên hoan quốc tế và các loại hình thoả thuận văn hóa chung và đấu trường liên văn hóa
• Tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị, các đấu trường đối thoại liên văn hóa và xây dựng năng lực trong lĩnh vực văn hóa
• Trao đổi cá nhân
• Các hoạt động thông tin liên quan đến các dự án văn hóa
Sự bố trí này có thể diễn ra ở các nước đối tác ở miền Nam, tại Na Uy hay các nước tài trợ khác, và sự giao lưu có thể diễn ra giữa Na Uy và các nước đang phát triển hoặc giữa hai hay nhiều quốc gia ở miền Nam.
Các phương pháp tiếp cận dự án hiện tại sẽ vẫn phù hợp với sự trao đổi thường xuyên giữa các chủ thể văn hóa tại Na Uy và ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội cắt giảm số lượng các dự án cá nhân, ví dụ thông qua các thỏa thuận khung dài hạn với các chủ thể trong các lĩnh vực văn hóa.
Các hoạt động dựa trên dự án khác nhau là rất cần thiết cho sự phát triển của các tổ chức văn hóa sôi động. Giao lưu trực tiếp giữa các tổ chức văn hóa và các nghệ sĩ sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng năng lực và hệ thống, và sẽ giúp đảm bảo các tiêu chuẩn cao.
Hợp tác giữa các nhóm văn hóa là một phương pháp khả quan để thiết lập những điểm tương đồng với các nhóm mục tiêu quan trọng trong xã hội dân sự. Hợp tác trực tiếp cũng đảm bảo rằng các hoạt động này liên hệ mật thiết với cộng đồng địa phương. Mục tiêu là các tổ chức nên chú ý đến việc lập kế hoạch và thực hiện các dự án cá nhân của riêng mình. Điều này sẽ thúc đẩy việc xây dựng năng lực và nâng cao các tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
Để đảm bảo sự hợp tác dài hạn và có thể dự đoán, thỏa thuận phải đưa ra các điều kiện khuôn khổ và điều kiện kinh tế mà thúc đẩy việc lập kế hoạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Điều cần thiết là các tổ chức và các cơ sở tham gia vào các chương trình và dự án hợp tác để đảm bảo các tiêu chuẩn nghệ thuật cao, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và các hoạt động bền vững trong thời gian dài.
Các nguyên tắc hiện tại về trao đổi văn hóa giữa Na Uy và các nước ở phía Nam sẽ được điều chỉnh trong quá trình năm 2005.
Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 2) - ảnh 2
Na Uy. Nguồn:Internet

2. Hợp tác đa phương
UNESCO là tổ chức duy nhất mà văn hóa trở thành một phần sứ mệnh của nó, và điều này biến nó trở thành một kênh hợp tác quan trọng. Ngoài các khoản phân bổ cho UNESCO, ngân quỹ được chuyển thông qua các chủ thể đa phương tại Na Uy và các nước Bắc Âu khác mà chuyên về các lĩnh vực liên quan cụ thể đến văn hóa như các di sản văn hóa hoặc bảo vệ các di tích và địa điểm mà có thể cung cấp tư vấn kỹ thuật và xây dựng hệ thống trong các lĩnh vực tương ứng của họ.
Ở một mức độ nào đó, hợp tác văn hoá giữa Na uy với UNESCO khác các phương pháp tiếp cận hợp tác văn hoá với các nước đang phát triển. Theo quyết định phát triển các thỏa thuận khung mẫu cho hợp tác với các tổ chức kèm theo thỏa thuận chương trình cụ thể hơn, một thỏa thuận chương trình hai năm về hợp tác giữa Na Uy và UNESCO đã được soạn thảo vào năm 2003. Bốn khu vực chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa đã được quy định trong thỏa thuận này phản ánh những ưu tiên của UNESCO. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Na Uy cho các hoạt động văn hóa của UNESCO nên luôn được phối hợp với các nỗ lực khác của Na uy. Vì vậy hỗ trợ UNESCO sẽ được chú ý thường xuyên theo tinh thần của các ưu tiên chính sách phát triển của chúng tôi, theo cùng một cách như các dự án song phương mà nhận được hỗ trợ thông qua việc phân bổ ngân sách cho văn hóa.
Chuyên môn và mạng lưới quốc tế rộng lớn của UNESCO biến tổ chức này thành một kênh quan trọng cho hợp tác văn hoá của Na Uy với các nước ở miền Nam, đặc biệt là trong mối liên hệ với việc bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa. UNESCO cũng có chức năng thiết lập các tiêu chuẩn- ở cấp độ quốc tế, mà ở đó sự hợp tác với các tổ chức này là cần thiết cho phát triển chuyên môn trong Bộ Ngoại giao.
Hợp tác văn hóa với UNESCO sẽ được tiếp tục trên cơ sở các thoả thuận chương trình hiện hành. Vấn đề đặt ra cho thoả thuận chương trình hai năm mới sẽ được xem xét trong bối cảnh của quá trình cải cách liên tục và sự sẵn sàng cải cách của UNESCO. Na Uy mong đợi hoạt động của UNESCO ở cấp quốc gia sẽ phù hợp với các ưu tiên quốc gia và góp phần nâng cao hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương. Chúng tôi cũng mong muốn các tổ chức hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, chủ thể và chính quyền địa phương khác.
3. Nguồn phân bổ
Trong những năm 1990, nguồn phân bổ cho các biện pháp văn hóa trong ngân sách hợp tác phát triển tăng từ hơn 10 triệu NOK (1991) đến gần 80 triệu NOK (1998). Trong những năm gần đây, nguồn hỗ trợ cho các biện pháp văn hóa đã được tập trung trong một khoản ngân sách (các khoản phân bổ toàn cầu, vấn đề ngân sách 160,73 - văn hóa) khoảng 80 triệu NOK.
Tuy nhiên, một số biện pháp văn hóa vẫn đang được hỗ trợ theo các mục ngân sách khác. Trong năm 2003, Bộ Ngoại giao đã phân bổ 110 triệu NOK cho các dự án văn hóa. Điều này có nghĩa rằng 30 triệu NOK đã được phân bổ cho các biện pháp mà không được phân loại cụ thể như các dự án văn hóa, mà là một phần của các hoạt động khác, chủ yếu là trong mối liên hệ với sự phát triển của cộng đồng địa phương, nhân quyền, hòa bình và hòa giải, và môi trường. Ngoài ra cũng sẽ hỗ trợ cho truyền thông tự do, mà trong năm 2003 đã được phân bổ theo một số ngân sách khác (từ năm 2005 nó đã được tích hợp trong nguồn phân bổ khu vực) và lên tới hơn 50 triệu NOK. Điều này có nghĩa là phân bổ cho hoạt động văn hóa và sự phát triển liên quan đến truyền thông đến lên tới gần 160 triệu NOK trong năm 2003.
Do tính chất liên ngành của văn hóa, nó sẽ tiếp tục muốn cung cấp hỗ trợ theo mục ngân sách khác nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo một cách tiếp cận chuyên nghiệp và toàn diện với hợp tác văn hoá, điều quan trọng là Sở Quan hệ Văn hóa của Bộ có trách nhiệm chung đối với việc hỗ trợ cho các biện pháp văn hóa. Một mục đích của chiến lược này là để đảm bảo quản lý toàn diện hơn về sự phân bổ khác nhau.
Các biện pháp văn hóa được hỗ trợ theo mục ngân sách khác phải được đăng ký theo cách mà nó có thể tính toán tổng mức hỗ trợ cho hợp tác văn hoá. Điều này sẽ thúc đẩy một cách tiếp cận chặt chẽ hơn và giúp cho các lĩnh vực văn hóa rõ ràng hơn trong chính sách phát triển của Na uy cả ở trong và ngoài nước.
Một năm có khoảng 50 triệu NOK nguồn phân bổ văn hóa đã được dành cho phát triển tổ chức. Các yêu cầu tài trợ mà là kết quả của việc chuyển sang một phương pháp tiếp cận ngành sẽ phụ thuộc vào yêu cầu hỗ trợ của các nước đối tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng cường cơ sở hạ tầng văn hóa, và sẽ được kiểm tra trong tiến trình năm 2006. Mục đích là để tăng cường sự hỗ trợ của Na uy cho sự phát triển của các tổ chức văn hóa ở miền Nam.
Trong những năm gần đây, hỗ trợ cho các biện pháp trao đổi đã lên tới khoảng 20 triệu NOK một năm. Sự trao đổi quốc tế là điều cần thiết cho sự phát triển của các tổ chức sôi động và các tổ chức ở cả nước giàu và nghèo. Do đó, mục đích là để tăng cường hỗ trợ giao lưu văn hóa giữa Na Uy và các nước ở miền Nam.
Sự hỗ trợ hợp tác đa phương trong lĩnh vực văn hóa trong những năm gần đây lên tới khoảng 10 triệu NOK mỗi năm. Mục đích chính là để tăng cường hợp tác với UNESCO, tổ chức mà có thể cho thấy sự tiến bộ phù hợp với quá trình cải cách đang diễn ra.
4. Đối tác hợp tác
Đối tác hợp tác quan trọng nhất của chính quyền Na uy là các tổ chức và cơ sở văn hóa địa phương và quốc gia ở trong nước và các nước phía Nam. Danh sách các đối tác hợp tác có liên quan của Na Uy là rộng lớn và bao gồm:
• Các cơ quan chuyên môn mà thúc đẩy trao đổi quốc tế, Trung tâm Hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học của Na uy (SIU)) và các tổ chức văn hóa lớn hơn mà điều hành các hoạt động quốc tế của riêng mình.
• Các tổ chức văn hóa lớn và nhỏ trong cả nước (ví dụ như nhà hát, dàn nhạc, viện bảo tàng, phòng trưng bày, cụm công trình khiêu vũ, phòng lưu trữ, thư viện)
• Các lễ hội quốc tế (ví dụ như , liên hoan nhạc dân gian Forde, Liên hoan văn học và Tự Do Ngôn Luận quốc tế Stavanger(kapittel) , Liên hoan Quốc tế Bergen, Liên hoan Âm nhạc Thế giới Oslo)
• Các tổ chức chuyên nghiệp và các tổ chức phù hợp khác trong lĩnh vực văn hóa (ví dụ như Hiệp hội các nhà văn, kopinor - Tổ chức những nhà sở hữu bản quyền, kulturskolerådet - Hội đồng Âm nhạc, Nghệ thuật và Kịch Trường)
• Các tổ chức giáo dục nghệ thuật và văn hóa trên cả nước
• Các cơ quan công chúng (ví dụ: Tổng cục Di sản văn hóa)
• Các cơ sở và các hiệp hội nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và trao đổi liên văn hóa (ví dụ như Hữu nghị Bắc / Nam, Fredskorpset.
• Các văn phòng và cơ sở của các tổ chức đa phương tại Na uy (ví dụ như Trung tâm Di sản Thế giới của Na uy)
Một số lượng lớn các chủ thể trong các đấu trường văn hóa đã tạo ra một nhu cầu về một cái nhìn tổng quan về các tổ chức đặc biệt phù hợp làm đối tác chính bởi chuyên môn của họ trong các lĩnh vực cụ thể hoặc lợi ích khác. Một cuộc khảo sát các đối tác chiến lược đang được khởi xướng vào năm 2005, và bản tổng quan kết quả sẽ hình thành nên cơ sở của các thỏa thuận tương lai về tư vấn kỹ thuật và quản lý các hỗ trợ dự án (giao lưu văn hóa) trong từng lĩnh vực.
Lao động văn hóa sẽ tiếp tục là đối tác chính trong lĩnh vực này. Ngoài ra, chính phủ Na uy sẽ đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự tham gia của các học giả, nhà văn, nhà báo, vv trong các hoạt động và quá trình văn hoá. Các nhóm này là một nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển, cả hai đối tượng tham gia vào các cuộc tranh luận về tiến trình và cơ sở hạ tầng văn hóa, chính sách văn hóa, toàn cầu hóa, đối thoại liên văn hóa, vv, và là nhân tố chủ chốt trong sự phát triển của các tổ chức và các cơ sở mà cần thiết cho một xã hội dân sự hoạt động tốt.
Là tổ chức duy nhất coi văn hóa là một phần sứ mệnh của mình, UNESCO sẽ tiếp tục là một kênh hợp tác đa phương quan trọng. Hoạt động văn hóa đã hình thành một mối liên kết hữu nghị giữa các cộng đồng địa phương tại Na Uy và khu vực miền Nam cũng đóng một vai trò thiết yếu bằng cách tham gia các nhóm tình nguyện trong cả nước, đặc biệt là các nhóm liên quan đến những người trẻ tuổi. Chính phủ Na uy sẽ tăng cường hỗ trợ cho các hoạt động này nhằm đảm bảo rằng hợp tác văn hoá của Na Uy với các nước ở miền Nam có một phạm vi rộng.
Các tổ chức viện trợ tình nguyện mà quản lý một phần lớn sự hỗ trợ phát triển Na- uy có liên quan đến các hoạt động văn hóa ở một mức độ hạn chế. Theo những nguyên tắc hiện tại về hỗ trợ cho các tổ chức tại Na Uy và quốc tế (2001), hoạt động của tổ chức này nên hỗ trợ vai trò của xã hội dân sự trong quá trình phát triển. Nếu tăng cường tập trung vào văn hóa trong hỗ trợ phát triển là để thành công thì các tổ chức phải đưa yếu tố văn hóa vào xem xét ở một mức độ lớn hơn. Chẳng hạn điều này đặc biệt áp dụng cho những nỗ lực tăng cường ý thức về bản sắc và quyền văn hóa của các dân tộc bản địa và các nhóm dân tộc chịu thiệt thòi khác.
5. Văn hóa và bản sắc
Văn hóa ảnh hưởng đến tổ chức xã hội, phân bổ nguồn lực và việc đưa ra quyết định. Nó là một phần không thể thiếu của ý thức về bản sắc và tinh thần cộng đồng của các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Tiếp cận văn hóa địa phương với kiến thức, sự tôn trọng và hiểu biết là rất cần thiết nếu các biện pháp chính sách phát triển sẽ mang lại kết quả tốt.
Hơn nữa, điều quan trọng là hợp tác phát triển giúp tăng cường bản sắc văn hóa và truyền thống. Chúng ta phải cố gắng đảm bảo rằng gia tăng toàn cầu không dẫn đến đồng nhất và thương mại hóa nền văn hóa và biểu hiện văn hóa, mà sẽ gây ra một mối đe dọa cho nền văn hóa dân tộc thiểu số. Vì vậy chúng ta phải khuyến khích việc bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng. Đây là một trong những mục tiêu chính của hợp tác văn hoá của Na Uy nói chung, và các biện pháp phát triển nhằm vào các nhóm dễ bị tổn thương nói riêng. Hoạt động văn hóa do đó nên được đưa vào ứng dụng các nguyên tắc cho nỗ lực của Na Uy nhằm tăng cường hỗ trợ cho người dân bản địa trong hợp tác phát triển (2004).
Hệ thống văn hóa và các giá trị hiện tại - toàn bộ các giá trị, thái độ, sở thích, kiến thức, vv mà bản sắc và hành vi của các thành viên trong một nhóm xã hội được dựa trên đó - phải được sử dụng đến một mức độ lớn hơn như động lực tích cực trong quá trình phát triển . Để đảm bảo điều này, chúng ta cần nhấn mạnh trong cuộc đối thoại với các nước đối tác mà quá trình cải cách phải diễn ra trong một khuôn khổ mang tính dân chủ mà bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và nhóm cộng đồng. Điều này có nghĩa rằng các nền văn hóa địa phương, bao gồm cả những người dân tộc thiểu số và dân tộc bản địa, phải được đưa vào quá trình trình đưa ra quyết định và quyền của họ phải được tôn trọng và bảo vệ.
Cách thức mà Na uy có thể tăng cường phương diện văn hóa xã hội trong sự hợp tác phát triển sẽ được khám phá trong một văn kiện riêng biệt. Phương diện này cũng được nhấn mạnh hơn về mặt công cụ và hướng dẫn sử dụng. Bước đầu tiên sẽ xác định phương thức mà các vấn đề văn hóa được tích hợp trong ứng dụng các nguyên tắc cho nỗ lực của Na Uy nhằm tăng cường hỗ trợ cho người dân bản địa trong hợp động phát triển, chiến lược mang giáo dục đến cho mọi người, Chiến lược phát triển của Na uy dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở miền Nam và kế hoạch hành động phòng chống HIV / AIDS.
Do ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đối với các phương diện của sự phát triển, chính phủ sẽ nhấn mạnh đến tính bền vững của văn hoá xã hội trong cuộc đối thoại với các đối tác của chúng tôi. Chiến lược chung tay chống đói nghèo chỉ ra rằng các biện pháp quản lý phải phù hợp với văn hóa và các quốc gia liên quan. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu văn hóa một cách hệ thống, trong đó các nhóm đối tượng tham gia vào việc lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các biện pháp phát triển, các chương trình và các quá trình cải cách. Tuy nhiên, nghiên cứu văn hóa tốn kém tiền bạc và sẽ dẫn đến các chính quyền trong nước và các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở cấp quốc gia đi đến quyết định xem liệu các nghiên cứu này sẽ được thực hiện hay không.Tuy nhiên, Na uy khuyến khích các biện pháp như vậy để đảm bảo rằng các giải pháp được chọn có quyền sở hữu địa phương và tính bền vững cần thiết.
Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 2) - ảnh 3
Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 2) - ảnh 4
Na Uy. Nguồn:Internet

IV. Khu vực ưu tiên theo chủ đề trong lĩnh vực văn hóa
Để đạt được sức mạnh tổng hợp lớn hơn giữa ba hình thức hợp tác văn hoá - hỗ trợ cho các cơ sở hạ tầng văn hóa, giao lưu văn hóa và việc sử dụng các kênh đa phương - các nỗ lực bổ sung và củng cố cho nhau là rất cần thiết.
Chính phủ sẽ tạo điều kiện phối hợp các nỗ lực trong lĩnh vực văn hóa bằng cách tập trung đặc biệt vào các khu vực ưu tiên theo chủ đề sau đây:
• Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa
• Quyền văn hóa, tự do thể hiện và các quyền sở hữu trí tuệ
• Các hoạt động văn hóa và kiến tạo hòa bình
• Đối thoại liên văn hóa và đa dạng văn hóa
• Văn hóa và phát triển doanh nghiệp / phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
• Phát triển văn hóa và truyền thông
Na Uy có bảy quốc gia đối tác chính và 18 nước đối tác khác (2005).
Các quốc gia đối tác chính là Tanzania, Mozambique, Uganda, Zambia, Malawi, Bangladesh và Nepal.
Các nước đối tác khác là Angola, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Madagascar, Mali, Nigeria, Nam Phi, Afghanistan, Indonesia, Trung Quốc, Pakistan, Sri Lanka, Việt Nam, Đông Timor, Khu Palestine, Guatemala và Nicaragua.
Các khu vực theo chủ đề tương ứng với những khu vực cụ thể trong thỏa thuận chương tình hiện tại cho sự hợp tác của Na Uy với UNESCO trong lĩnh vực văn hóa.
Các thay đổi về văn hóa thường gây tranh cãi, và chạm vào các vấn đề như truyền thống so với tính hiện đại, toàn cầu hóa và thương mại hóa văn hóa, giới tính, và niềm tin tôn giáo với những ý nghĩa chính trị, như được thể hiện ở nhiều chế độ độc tài và trào lưu chính thống khác. Do đó các cuộc điều tra và các đánh giá về nhu cầu và điều kiện cụ thể ở các quốc gia đối tác phải được thực hiện đều đặn để các khu vực ưu tiên theo chủ đề có thể thích nghi với điều kiện địa phương. Sự lựa chọn các ưu tiên văn hóa trong một quốc gia riêng lẻ cũng sẽ phụ thuộc vào các lĩnh vực ưu tiên (y tế, giáo dục, quản trị tốt, vv) Na uy đang tập trung vào một quốc gia cụ thể tại thời điểm đó.
1. Ưu tiên địa lí
Phân bổ văn hóa là sự phân bổ toàn cầu. Phù hợp với các ưu tiên chính sách phát triển, một phần lớn nguồn phân bổ văn hóa đã được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động liên quan đến 18 đối tác của Na Uy và bảy quốc gia đối tác chính (2005).
Ở các quốc gia nghèo nhất có một nhu cầu cụ thể đối với các biện pháp nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng văn hóa. Một phương pháp tiếp cận khu vực, như mô tả ở trên, sẽ được áp dụng tại các quốc gia đối tác mà theo chế độ hợp tác này. Tuy nhiên, điều quan trọng phải đảm bảo rằng trao đổi song phương, hợp tác đa phương và hợp tác văn hoá thông qua các tổ chức phi chính phủ, trường học và hoạt động hữu nghị của chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ các biện pháp này.
Hoạt động giao lưu có nhiều khả năng thành công ở các nước mà đã có một cấp độ cơ sở hạ tầng văn hóa nhất định. Các cơ sở và tổ chức được thành lập có thể cùng hợp tác trên một cơ sở bình đẳng là rất quan trọng nếu các hoạt động này có hiệu quả lâu dài sau khi các dự án tương ứng đã được hoàn thành. Một mối quan hệ cân bằng cũng là cần thiết nếu các hoạt động này có tác động qua lại thay vì chỉ đơn giản là chuyển tiền hoặc chuyên môn. Trong số các lợi ích dành cho các chủ thể của Na-uy mà tham gia vào hợp tác văn hoá quốc tế là những cơ hội mà nó tạo ra cho việc trao đổi và xây dựng hệ thống chuyên nghiệp.
Do đó, các ưu tiên địa lý tương tự sẽ không áp dụng cho các hoạt động trao đổi như việc áp dụng hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng văn hóa. Các yếu tố quyết định cho việc hỗ trợ trao đổi hợp tác văn hóa với các nước sẽ được coi như mang lại lợi ích, và liệu các hoạt động nhìn chung có phù hợp với chính sách phát triển và / hoặc tư duy chính sách đối ngoại hay không. Ví dụ Ấn Độ và Nam Phi sẽ là các cường quốc lớn mạnh trong khu vực được coi là đối tác hợp tác thú vị.
Các hoạt động trao đổi sẽ thường xuyên được xem xét trong bối cảnh của những nỗ lực và sự tham gia của Na-uy trong các lĩnh vực ưu tiên về địa lý, ví dụ như khi họ có thể bổ sung cho những nỗ lực hòa bình và hòa giải của na uy. Ở những nước mà cách tiếp cận khu vực không phù hợp, hoặc nơi hỗ trợ cho các lĩnh vực văn hoá được quản lý bởi các nước tài trợ khác, Na uy sẽ xem xét hỗ trợ các hoạt động trao đổi mà sẽ tăng cường các chương trình văn hóa hiện tại và / hoặc các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của na uy (y tế, giáo dục, vv).
2. Nhóm mục tiêu
Các biện pháp trong lĩnh vực văn hóa thường nhằm vào các nhóm nhỏ và thậm chí là cả cá nhân, và không nhất thiết chỉ nhằm vào những người nghèo và thiếu thốn nhất. Tuy nhiên, các nghệ sĩ, trí thức và các chủ thể khác trong lĩnh vực văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra dư luận, và có thể đạt được một phần lớn dân số thông qua các hoạt động văn hóa. Do đó, các nhóm này là những tác nhân quan trọng của sự thay đổi và các nhóm mục tiêu cho hợp tác văn hoá của Na- uy.
Sự phát triển của truyền thông giúp việc khuyến khích và tác động các tiến trình thay đổi trở nên dễ dàng hơn bằng cách hỗ trợ các nhóm trên, mà có thể dễ dàng gây ảnh hưởng đến các nhóm đối tượng khác đối với chính sách phát triển của Na uy, cả trực tiếp và gián tiếp. Ví dụ, hỗ trợ các nghệ sĩ và lao động văn hóa có thể giúp tăng cường các quyền phụ nữ, đặc biệt là ở các nước đối tác nơi văn hóa và quyền thể hiện hiện văn hóa của phụ nữ bị hạn chế. Điều tương tự cũng áp dụng đối với quyền trẻ em và thanh thiếu niên (chiến lược sửa đổi cho giai đoạn 2006-2015 đang được chuẩn bị trong tháng 4 năm 2005) và chiến lược phát triển cho trẻ em và thanh thiếu niên ở miền Nam, Ba tỷ lý do (2005)).
Văn hóa cũng là một lĩnh vực ưu tiên trong phạm vi các quyền của người dân bản địa. Các nguyên tắc của Bộ ngoại giao đối với những nỗ lực của Na Uy nhằm tăng cường hỗ trợ cho người dân bản địa trong hợp tác phát triển - Một cách tiếp cận dựa trên quyền con người (2004) không đặc biệt đề cập đến tầm quan trọng của hợp tác văn hoá, nhưng được dựa trên giả định rằng về mặt văn hóa xã hội và / hoặc ngôn ngữ, hầu hết các dân tộc bản địa khác với các dân tộc đa số của xã hội.
Văn hóa dân tộc bản địa có mối liên kết chặt chẽ với các vùng đất mà họ đã định cư từ xa xưa. Tầm quan trọng cơ bản của hệ thống văn hóa và giá trị trong việc hình thành bản sắc thể hiện rõ ràng trong yêu cầu người dân bản địa về quyền tham gia và phát triển nền văn hóa riêng của họ. Hỗ trợ các hình thức dân thể hiện nghệ thuật của người dân bản địa cũng là một phương tiện quan trọng thúc đẩy sự đa dạng văn hóa toàn cầu."Trong những quốc gia mà dân tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ thiểu số tồn tại, người dân thuộc nhóm thiểu số đó sẽ không bị từ chối quyền thưởng thức văn hóa, quyền tuyên xưng và rèn luyện tôn giáo của chính mình, hoặc sử dụng ngôn ngữ riêng của họ. "Điều 27, Công ước LHQ về các quyền Dân sự và Chính trị.
Ngoài ra, các biện pháp cụ thể thích nghi với điều kiện địa phương có thể được phát triển cho các nhóm đối tượng được xác định phù hợp với các khu vực ưu tiên, ví dụ như một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức về HIV / AIDS.
Hợp tác văn hoá với các nước ở miền Nam cũng là một phương thức quan trọng của việc cung cấp thông tin cho dân cư Na uy.Sự xuất hiện của phim ảnh, nghệ thuật, âm nhạc, vv từ các quốc gia thúc đẩy việc quan tâm đến nền văn hóa ít được biết đến trước đây, từ đó đạt được kiến thức và sự tôn trọng hơn đối với cả văn hóa Na uy và các nền văn hóa khác. Hằng năm nhiều lễ hội quốc tế diễn ra trên khắp Na uy đã khuyến khích việc trao đổi ý tưởng, xây dựng năng lực, và tiếp cận với một bộ phận cư dân rộng lớn. Trong một xã hội đa văn hóa loại hình đấu trường này có thể giúp làm suy yếu hình ảnh rập khuôn về các nhóm dân tộc thiểu số, và làm giảm thành kiến và tinh thần bài ngoại. Giao lưu văn hóa với các nước ở miền Nam cũng giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết về chính sách phát triển của Na uy.
3. Bố trí nhân sự và thiết lập năng lực
Hầu hết hợp tác văn hoá của Na Uy với các nước ở phía Nam diễn ra tại các quốc gia và khu vực xa xôi cả về mặt văn hóa và địa lí. Na Uy có rất ít sự tiếp xúc văn hóa với những nước này và trải nghiệm của họ bị giới hạn. Điều này thậm chí khiến nó còn quan trọng hơn cả cách tiếp cận toàn diện mà hợp tác lâu dài và quy hoạch một cách hệ thống. Hợp tác văn hoá chuyên nghiệp do vậy sẽ đòi hỏi quan hệ đối tác chiến lược và chuyên môn cao trong quản trị của Na uy.
Quản lý các hoạt động văn hóa cần nhiều nguồn lực, đặc biệt là về mặt nhân sự. Định hướng theo cách tiếp cận chương trình ngành để phát triển tổ chức sẽ chú trọng đến hợp tác, liên quan đến nhiệm vụ mới và do đó tiếp tục gia tăng nhu cầu chuyên môn tại các cơ quan dịch vụ nước ngoài. Những lợi thế của hợp tác văn hóa gần giữa các đại sứ quán trong một khu vực địa lý cụ thể sẽ được khám phá trên cơ sở kinh nghiệm trước đó. Sự bố trí như vậy sẽ thúc đẩy năng lực xây dựng và tạo điều kiện hợp tác giữa các nước ở miền Nam (hợp tác Nam-Nam) Nam và giữa Na Uy, các nước tài trợ khác và một nước đối tác ( hợp tác hình tam giác).
 Nhiệm vụ chính của NORAD trong sự kết nối này là nhấn mạnh văn hóa như là một khu vực riêng biệt như các khu vực ưu tiên khác cho các nỗ lực phát triển, và để cung cấp tư vấn kỹ thuật về các vấn đề phát triển văn hóa cho Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện dịch vụ nước ngoài ở những nước liên quan. NORAD cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá. Trong việc quản lý các kế hoạch hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ, NORAD nên nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề văn hóa xã hội để đảm bảo rằng hệ thống văn hóa và giá trị hiện tại được sử dụng làm động lực trong quá trình phát triển. cca tổ chức phi chính phủ cũng nên được khuyến khích hỗ trợ và đưa văn hóa vào trong các hoạt động của họ.
Trong sự công nhận vai trò của các yếu tố văn hóa trong quá trình phát triển, các cơ quan chức năng sẽ xem xét khả năng tăng cường năng lực của các tổ chức văn hóa tại Na uy để tham gia vào hợp tác văn hoá với các nước ở miền Nam. Điều này sẽ được đánh giá trong mối liên hệ với việc xem xét các đối tác hợp tác có liên quan trong lĩnh vực văn hóa của Na uy (cf.các đối tác hợp tác). Ngoài ra, các chủ thể trong các lĩnh vực văn hoá Na uy sẽ có cơ hội làm việc trong một thời gian ngắn trong Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán thích hợp.
"Làm việc về văn hóa có thể là một nhiệm vụ không được đền đáp, ở chỗ nó thường rất khó khăn để tạo ra kết quả thực tế hoặc để chứng minh sự hữu ích của nó. Đó là một con đường gồm nhiều bước nhỏ. Theo một cách nào đó người ta có thể nói rằng nó theo nguyên lý vi lượng đồng căn: Nó hoạt động, được sàng lọc và đôi khi vô hình. Nhưng mỗi bước đi đều thu được thành quả.” (Erik Hansen fosnes)
Sự đa dạng của các chủ thể và hoạt động ngày càng gia tăng trong lĩnh vực này đã làm tăng nhu cầu thiết lập các cấu trúc và các diễn đàn thường xuyên nhằm trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa các chủ thể cả trong các lĩnh vực cá nhân và trong các lĩnh vực văn hoá. Vì vậy, sẽ hữu ích khi thiết lập các thỏa thuận đối thoại thường xuyên giữa các chủ thể có liên quan trong lĩnh vực văn hóa.
Hồng Nhung lược dịch
Nguồn:regjeringen.no(Còn tiếp)
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác