Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Tiếp theo và Hết)

Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Tiếp theo và Hết) - ảnh 1
Na Uy.Nguồn:Internet
>>Bài liên quan:
1. Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 1)

2. Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 2)


(Cinet)-Na Uy vừa đưa ra chiến lược hợp tác văn hóa và thể  thao với các nước ở miền Nam trong đó chú trọng đến các quyền con người đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa và thể thao trong sự phát triển của Na uy và các nước đối tác.
V. Báo cáo và đánh giá
Trong những năm gần đây, lĩnh vực văn hóa đã trở thành một phần nhỏ nhưng quan trọng của chiến lược hợp tác phát triển của Na uy. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa đã được hệ thống hóa, được ghi chép và thảo luận chưa đầy đủ so với các khu vực chính sách phát triển khác, và có rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Để mở rộng hợp tác văn hoá, sẽ là cần thiết để bắt đầu dự án thí điểm và tạo cơ hội thử nghiệm với các loại hình hoạt động khác nhau mà một lần nữa phải được báo cáo, giám sát và đánh giá. Tiêu chí đảm bảo chất lượng và đánh giá hoạt động cũng sẽ phải được phát triển.Tiêu chí hiệu quả của văn hóa trong hợp tác phát triển sẽ được tăng cường.
Kết quả của các hoạt động văn hóa có xu hướng dài hạn và gián tiếp, và do đó việc đo lường kết quả là không dễ dàng so với các lĩnh vực hợp tác phát triển khác. Điều này khiến việc thiết lập các thủ tục báo cáo và đánh giá có hệ thống trở nên quan trọng hơn.
NORAD, với nhiệm vụ bao gồm nghiên cứu hợp tác, đánh giá và đảm bảo chất lượng, sẽ ưu tiên cho nghiên cứu và các dự án nghiên cứu mà xem xét mối quan hệ giữa văn hóa và sự phát triển và giữa các lĩnh vực văn hóa với các lĩnh vực liên quan như truyền thông và giáo dục. Điều này sẽ giúp duy trì đà và tập trung vào hợp tác văn hoá với các nước ở miền Nam, ngoài việc cần thiết cho sự phát triển của lĩnh vực hợp tác này.
Các chiến lược hiện tại, mà bao gồm giai đoạn 2006-2015, sẽ được đánh giá và nếu cần thiết sẽ được sửa đổi vào năm 2010.
1. Mục tiêu phát triển: Vai trò của thể thao
Trong những năm gần đây, nhận thức ngày càng tăng ở cả cấp quốc gia và quốc tế về tầm quan trọng của thể thao trong quá trình phát triển. Trọng tâm chính đã được hướng về thể thao như một phương pháp hiệu quả để đạt được mục tiêu phát triển quan trọng, ví dụ như một công cụ trong nỗ lực hòa bình và hòa giải.
Phù hợp với khái niệm nền văn hóa mở rộng và định nghĩa các chiến lược hiện tại của văn hóa là "sự thể hiện" (xem Phần II), tại đây thể thao được xem như là một hình thức sáng tạo của sự thể hiện, kỹ năng và tài nguyên văn hóa. Giống như văn hóa nói chung, thể thao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cá nhân và của toàn xã hội, cả ở các nước đang phát triển và trong thế giới phương Tây. Thể thao không được đề cập cụ thể trong Tuyên bố Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị hoặc các Công ước quốc tế về các quyền Xã hội và Văn hóa Kinh tế, nhưng Công ước về Quyền trẻ em công nhận quyền của trẻ "tham gia vui chơi và các hoạt động giải trí phù hợp với lứa tuổi của trẻ ". Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử phụ nữ khẳng định rằng "trên cơ sở bình đẳng nam nữ" phụ nữ phải được đảm bảo "cơ hội để người tham gia tích cực vào thể thao và giáo dục thể chất".
Đây là nền tảng của phương pháp tiếp cận nguồn phân bổ kinh phí dựa trên các quyền của chiến lược này cho các biện pháp liên quan đến thể thao theo ngân sách hỗ trợ phát triển. Đại đa số các quốc gia chúng tôi có khả năng hợp tác sẽ kí vào các văn kiện liên quan như Công ước về Quyền trẻ em mà tạo nên một nền tảng chung cho đối thoại địa phương và hợp tác.
Năm 2003, một nhóm liên ngành với các đại diện của nhiều cơ quan và tổ chức đã xuất bản Báo cáo Phát triển và Hòa Bình: Hướng tới đạt được sự phát triển thiên niên kỷ
 Mục tiêu. Báo cáo này định nghĩa và mô tả vai trò của thể thao trong quá trình phát triển dựa trên quan điểm rằng thể thao là một quyền của con người, có giá trị nội tại và có thể được sử dụng như một công cụ để đạt được hòa bình và phát triển. Chiến lược hiện nay được dựa trên một phần báo cáo.
Bản chất của thể thao biến nó thành một công cụ linh hoạt và thiết thực để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỉ:
• Thể thao có một tác động tích cực đối với sức khỏe.
• Các chương trình thể thao là một công cụ hiệu quả để huy động xã hội và có thể được sử dụng để bổ sung các hoạt động liên quan đến sự phát triển như các chiến dịch thông tin về HIV / AIDS và các chương trình tiêm chủng.
• Thể thao có thể là một động lực thúc đẩy kinh tế bằng cách tạo ra công ăn việc làm và do đó kích thích sự phát triển ở cấp địa phương.
• Thể thao cung cấp các cơ hội quan trọng cho công việc tình nguyện.
• Tham gia thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời khác thường giúp tăng cường nhận thức về môi trường.
Một sự cân bằng phải được thấy giữa các mục tiêu chính sách phát triển và giá trị nội tại của thể thao như một hoạt động. Các biện pháp thể thao phải được thiết kế để khuyến khích sự tham gia và làm phong phú thêm cuộc sống của những người sống trong nghèo đói.
- Các quốc gia thành viên công nhận quyền của trẻ em được nghỉ ngơi và giải trí, tham gia các hoạt động giải trí phù hợp với độ tuổi của trẻ và tự do tham gia vào đời sống văn hóa và nghệ thuật.
- Các quốc gia thành viên phải tôn trọng và thúc đẩy các quyền của trẻ em tham gia đầy đủ vào đời sống văn hóa, nghệ thuật và nên khuyến khích việc cung cấp các cơ hội thích hợp và bình đẳng cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí.
Thể thao cho mọi người: Một tầm nhìn bao quát
Chiến lược hiện nay được dựa trên tầm nhìn của " thể thao cho mọi người". Mục đích của các biện pháp nêu ra ở đây là để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội tham gia tối đa các hoạt động thể chất thích hợp.
Ở Na-uy, thể thao thường được phân biệt với các hoạt động thể chất. Sách trắng của chính phủ về thay đổi thế giới thể thao như những hoạt động dưới hình thức các cuộc thi hoặc đào tạo trong khuôn khổ các môn thể thao có tổ chức, trong khi hoạt động thể chất nhắc đến tự đào tạo và rèn luyện có tổ chức. Báo cáo về thể thao trên như một công cụ của sự phát triển và hòa bình mà định nghĩa thể thao như "tất cả các hình thức của hoạt động thể chất mà góp phần vào sự khỏe mạnh thể chất, lành mạnh tinh thần và tương tác xã hội". Những hoạt động này bao gồm vui chơi, giải trí, thể dục và thể thao cạnh tranh ngoài thể thao và các trò chơi của dân bản địa. Chiến lược hiện nay là dựa trên định nghĩa rộng của Liên hợp quốc.
Trong một triển vọng dựa trên các quyền thể thao còn ở xa hơn so với một phương pháp thực tế nhằm đạt được sự phát triển và hòa bình. Các cơ hội tham gia và thưởng thức thể thao là một quyền cá nhân, mà phải được thúc đẩy và bảo vệ. Thực tế là cơ hội tham gia thể thao và hoạt động vui chơi được xem như là một quyền, có nghĩa là chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm cho quyền này được công nhận và tôn trọng. Các tổ chứ chính trị và những cơ quan thẩm quyển khác có nghĩa vụ đảm bảo rằng cơ hội cho tất cả mọi người tham gia thể thao được tạo ra và không bị cản trở.
Tuy nhiên nhiều người vẫn bị ngăn cản tham gia thể thao và vui chơi, chủ yếu là do: Thiếu thời gian giải trí và cơ hội thư giãn, đặc biệt là cho trẻ em và thanh thiếu niên, và sự phân biệt đối xử do giới tính và năng lực. Do đó, quyền này thường được gọi là "quyền bị lãng quên". Chẳng hạn, tăng cường quyền của nữ giới tham gia thể thao trên cơ sở bình đẳng với nam giới đang gây tranh cãi trong nhiều cộng đồng. Tương tự như vậy, những nỗ lực phát triển các tổ chức thể thao mang tính dân chủ ở cấp cơ sở có thể là một thách thức lớn.
Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Tiếp theo và Hết) - ảnh 2
Na Uy. Nguồn:internet

2. Tiềm năng và hạn chế của thể thao
Hoạt động thể thao là rất cần thiết cho sự phát triển của giới trẻ bởi giúp tăng cường sức khỏe thể chất tinh thần và tạo ra các liên kết xã hội có giá trị. Thể thao cung cấp một môi trường vui chơi, tham gia và tự thực hiện, trong đó đặc biệt quan trọng đối với giới trẻ, những người có ít các cơ hội tham gia các hoạt động có ý nghĩa. Thể thao là sự thay thế sự lạm dụng ma túy và tội phạm, và người ta đã ghi nhận rằng khuyến khích hoạt động thể chất thông qua thể thao trong trường học giúp cải thiện kết quả học tập.
Tiềm năng thúc đẩy sự phát triển và hòa bình của thể thao được tận dụng triệt để. Thể thao là một động lực cho sự phát triển. Khi các chương trình thể thao được sử dụng có hiệu quả nó sẽ thúc đẩy sự hòa nhập xã hội, đối thoại.
"Cung cấp sự hỗ trợ cho chiến lược 'thể thao cho mọi người" là một phương pháp tiếp cận mà Na uy triển khai đến các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương trong chương trình hợp tác phát triển nhằm tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất. Tại Trung Đông, Balkan và nhiều quốc gia ở châu Phi, Na Uy đã hỗ trợ các tổ chức cho trẻ em và thanh thiếu niên, và thông qua các cuộc thi và các giải đấu, nâng cao hiểu biết  qua biên giới dân tộc, văn hóa và chủng tộc. Giới trẻ thấy được sự dễ dàng hơn để vượt qua những rào cản dân tộc và biên giới quốc gia. Những định kiến lịch sử dần mất đi nếu các hoạt động phổ biến nhằm gắn kết con  người có thể được phát huy. Trong những năm gần đây, các tổ chức, câu lạc bộ và nhóm đội đã tham gia nhiều hơn vào các tổ chức hợp tác với các đối tác ở các nước đang phát triển mà có liên quan đến nỗ lực chống phân biệt chủng tộc tại những cộng đồng của chính họ. Trường học đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy chiến lược  'thể thao cho mọi người ".
Việc hỗ trợ các giá trị nội tại của thể thao dưới hình thức các cơ hội thể hiện và ý nghĩa những thành tựu mà nó tạo ra là rất quan trọng. Đối với trẻ em gái và phụ nữ trẻ, thể dục thể thao là một môi trường đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy bình đẳng giới. "
Chiến lược phát triển của Bộ ngoại giao dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở miền Nam, Ba tỷ lý do (2005). Ví dụ, thể thao là một công cụ tuyệt vời trong các chiến dịch nâng cao nhận thức và thông tin công chúng. Các hoạt động thể thao được tổ chức tốt là một phương tiện thiết thực và hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu hòa bình và phát triển.
Vai trò của thể thao được nhấn mạnh trong chiến lược phát triển của Bộ Ngoại giao dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở miền Nam, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của thể thao cho các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương vì nó cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của họ.
Thể thao là một môi trường nghiên cứu và thực hiện hợp tác dân chủ. Hoạt động tình nguyện và tham gia vào các tổ chức mang lại cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, có nghĩa là các hoạt động thể thao tự nguyện có thể hoạt động như một ngôi trường  dành cho dân chủ.
Nhiều giá trị của thể thao có liên quan đến biện pháp giải quyết xung đột và những nỗ lực hòa bình. Các hoạt động thể thao được tổ chức tốt giúp những người tham gia hiểu được sự tôn trọng, tính trung thực, sự đồng cảm, và tầm quan trọng của các quy tắc, và cải thiện các kỹ năng giao tiếp và hợp tác đồng của họ. Những kỹ năng và giá trị là rất cần thiết trong giải quyết xung đột. Do đó thể thao có thể tăng cường sự tin tưởng và tôn trọng giữa con người. Đây cũng là một cách tuyệt vời để truyền đạt các giá trị trheo một cách thú vị và hấp dẫn, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi.
Có được sự phát triển xã hội ở các nước và khu vực có xung đột đòi hỏi một xã hội dân sự lớn mạnh và hữu hiệu mà có thể tạo ra điều kiện sống tốt và an toàn. Việc sử dụng các môn thể thao là một ví dụ hay về xây dựng xã hội từ bên dưới và khuyến khích các hoạt động thể thao tự nguyện là một phần của quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng của xã hội.
Thể thao rất cần thiết cho sự phát triển con người, nó còn kích thích sự phát triển kinh tế. Nó không chỉ là một động lực kinh tế mà cũng có thể là chất xúc tác cho sự phát triển kinh tế bằng cách tăng năng suất, ngăn chặn tệ nạn, giảm chi tiêu phúc lợi, và tăng cơ hội của người dân trong thị trường lao động. Thể thao cũng có thể là một công cụ để phát triển kinh tế ở cấp địa phương bằng cách kích thích nhu cầu, xây dựng cơ sở hạ tầng, vv
Nhóm cư dân đặc biệt như dân tị nạn, người tản cư, trẻ mồ côi và cựu binh lính có thể được hưởng những quyền lợi đặc biệt từ các hoạt động thể thao.
Đồng thời, những kì vọng trong thực tế về những gì có thể đạt được thông qua thể thao là rất quan trọng. Thể thao không bảo đảm hòa bình và phát triển, cũng không phải là một kế hoạch chi tiết về giải quyết các vấn đề xã hội lớn.
Nhiều môn thể thao liên quan đến cạnh tranh và chiến đấu, và ngôn ngữ của thể thao thường nhấn mạnh vào sự đối đầu và xung đột. Có rất nhiều ví dụ về sự lạm dụng trong thể thao.
Gian lận, tội phạm, tham nhũng, phân biệt đối xử và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đều được thấy trong môi trường thể thao, thể dục thể thao cho thấy rằng nó không phải là một hoạt động tách rời khỏi phần còn lại của xã hội. Điều tương tự xảy ra khi nhắc đến sự nguy hiểm của việc lạm dụng và bóc lột trẻ em nam và trẻ em gái, và đặc biệt là những tài năng đầy hứa hẹn.
Vì vậy có một số điều kiện nhất định cần phải được đáp ứng để cho thể thao thực hiện đúng chức năng như một lực lượng tích cực chẳng hạn trong các tình huống xung đột. Và cần thiết để bảo vệ những giá trị nội tại của thể thao cũng như những cơ hội tự thực hiện,và các giá trị vốn có của nó như sự vui vẻ, tình bạn, sức khỏe và sự công bằng.
Tầm nhìn của chiến lược "thể thao cho mọi người" là một tầm nhìn về các hoạt động thể thao bao quát chứ không riêng biệt, mà nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và không có sự đối lập.
3. Ưu tiên: Các chính sách và các ngành
Năm 2003 xấp xỉ 23 triệu NOK đã được phân bổ trong ngân sách hợp tác phát triển gian của Na-uy trong hỗ trợ hoạt động thể thao. Các phòng ban khác nhau của Bộ Ngoại giao và NORAD phân bổ kinh phí trên cơ sở các ứng dụng, trong đó chủ yếu đến từ các tổ chức thể thao và chỉ đến một mức độ giới hạn từ các tổ chức phi chính phủ. Liên đoàn thể thao Na-uy đã tiến hành một thỏa thuận khuôn khổ với NORAD. Đối tượng chính nhận hỗ trợ là Ủy ban Olympic N -uy và Liên đoàn thể thao (NIF), Hiệp Hội Bóng đá Na Uy và tổ chức nhân đạo Right to play.
 Chính phủ sẽ:
• Duy trì và tăng cường vai trò của thể thao trong chính sách phát triển của mình.
• Tích hợp các phương diện thể thao trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, HIV / AIDS, xã hội dân sự, và xây dựng hòa bình / ngăn ngừa xung đột, và sẽ làm việc một cách chiến lược trong hệ thống của Liên hợp quốc để thúc đẩy phương diện thể thao.
• Các tổ chức và các cơ sở mang lại các cơ hội lớn để tham gia các môn thể thao.
• Tiếp tục và tăng cường hợp tác với các tổ chức thể thao và các tổ chức phi chính phủ dựa trên những nỗ lực xây dựng hòa bình và ngăn chặn xung đột và chống tham nhũng trong thể thao.
Thể thao có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống của các cá nhân, thậm chí không chỉ cá nhân mà toàn bộ cộng đồng.
Tôi tin rằng quyền lợi được xây dựng trên sự hiểu biết mà khuyến khích các chính phủ, các cơ quan và cộng đồng suy nghĩ về việc làm thế nào thể thao có thể nằm trong các kế hoạch giúp đỡ trẻ em một cách hệ thống hơn đặc biệt là giúp những người sống trong đói nghèo bệnh tật và xung đột ". (Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc)
Triển vọng thể thao sẽ được tích hợp trong các khu vực ưu tiên nhất định trong hợp tác phát triển. Các tổ chức và các cơ sở mà mang lại các cơ hội lớn để tham gia thể thao sẽ được hỗ trợ. Điều này có nghĩa là ở cấp độ chính sách, phương pháp tiếp cận chiến lược sẽ được thực hiện, với sự tham vấn với các tổ chức thể thao hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, HIV / AIDS, giáo dục, xã hội dân sự và xây dựng hòa bình ngăn chặn xung đột. Thể thao trong trường học sẽ được ưu tiên đặc biệt.
"Viện trợ thể thao" sẽ không được nằm trong cùng một khoản ngân sách duy nhất và sẽ không được quản lý bởi một đơn vị hành chính cụ thể. Tuy nhiên, các biện pháp này sẽ được ghi nhận theo cách mà có thể tính toán được các mức hỗ trợ.
 4. Quyền sở hữu quốc gia
Một nguyên tắc của chính sách phát triển là sự hợp tác phát triển nên do các chính quyền quốc gia đảm nhiệm. Nhiệm vụ của Na Uy là tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng năng lực và các cơ sở dài hạn.
Nguyên tắc của quyền sở hữu quốc gia áp dụng với những sự hỗ trợ liên quan đến thể thao. Nguyên tắc phối hợp tài trợ cũng vậy. Mặc dù không có cơ chế chính thức của phối hợp tài trợ dành cho các biện pháp liên quan đến thể thao nhưng các tổ chức thể thao cũng nên hợp tác với các đại sứ quán Na uy, trao đổi thông tin và hợp tác với các nhà tài trợ khác.
 Na-uy sẽ thúc đẩy những nỗ lực đó trong các diễn đàn mà chúng tôi đang tham gia.
Hợp tác với một đối tác địa phương cũng như chính quyền thành phố/ khu vực / quốc gia là cần thiết. Các tổ chức thể thao tự nguyện tại các nước đối tác nên được xác định và kinh nghiệm đã chỉ ra rằng hợp tác với một tổ chức phi chính phủ có đại diện địa phương cũng có thể mang lại lợi ích. Đây là loại hình hợp tác sẽ được ưu tiên đặc biệt.
Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Tiếp theo và Hết) - ảnh 3
Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Tiếp theo và Hết) - ảnh 4

Quan hệ đối tác chiến lược: Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ
NORAD sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện trợ giúp liên quan đến lĩnh vực thể thao của Na-uy vì nó quản lý nguồn hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ. Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ sẽ được tiếp tục duy trì, đầu tiên và quan trọng nhất là với Ủy ban Olympic Na uy và Liên đoàn thể thao (NIF), Liên đoàn bóng đá Na Uy và tổ chức thể thao nhân đạo quốc tế Right to play. Hợp tác thể thao sẽ được dựa trên sự đồng thuận giữa các tổ chức thể thao và các cơ quan chức năng về các giá trị cốt lõi và mục tiêu như "Thể thao cho mọi người". Các chủ thể và đấu trường quan trọng nhất là:
• Ủy ban Olympic Na Uy và Liên đoàn thể thao (NIF).
Được thành lập vào năm 1861, nó là tổ chức thể thao tự nguyện lớn nhất của Na uy hiện nay. NIF đã tích hợp các dự án hợp tác với các nước đang phát triển trong các hoạt động của nó từ năm 1984, và tổ chức này đã thu được nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng thể thao như một công cụ phát triển. Hoạt động của NIF ở miền Nam chủ yếu tập trung vào khu vực miền nam châu Phi, và bao gồm việc thiết lập năng lực địa phương trong các lĩnh vực thể thao. Những nỗ lực của NIF tập trung đặc biệt vào trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người tàn tật.
• Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) tin tưởng vào những nguyên tắc thể thao rằng tất cả mọi người đều có thể tham gia thể thao và không ai bị tách biệt- những nguyên tắc dựa trên cơ sở nền tảng xã hội văn hoá, giới tính, sự khuyết tật, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc các lý do tương tự. NFF tìm cách đảm bảo rằng sức khoẻ, niềm vui và tinh thần đoàn kết được khuyến khích ở mọi cấp độ của tổ chức. Nó sử dụng các dự án bóng đá, như trường học bóng đá và các giải đấu, như một phương thức giao tiếp liên văn hóa giữa các bên trong quá trình hòa giải xung đột (ví dụ như Trường bóng đá Open Fun).
 Kicking AIDS Out. Mạng lưới quốc tế này được thành lập bởi các tổ chức thể thao Nam Phi để thúc đẩy việc sử dụng các môn thể thao với mục đích truyền bá thông tin về HIV / AIDS. Nó bao gồm các tổ chức từ miền nam châu Phi, vương quốc Anh, Na uy và Canada và phụ trách mảng thông tin cho các tổ chức thành viên để giúp họ sử dụng thể thao như một phương pháp chống lại sự lây lan của HIV / AIDS.
"Mâu thuẫn không được giải quyết qua các khóa học bóng đá, nhưng bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn bằng cách tham gia các trò chơi."(Johann Olav Koss)
 Right to play- được xây dựng trên nền tảng một tổ chức phi chính phủ của Canada (trước đây là Olympic Aid), được thành lập vào năm 1992 và có mối liên quan với Olympic Game tại Lillehammer đồng thời do cựu vận động viên tốc độ Johann Olav KOSS đứng đầu. Tổ chức này khởi xướng các chương trình phát triển mà sử dụng thể thao và vui chơi giải trí như một phương tiện thúc đẩy sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em. Right to play có đại diện tại Mỹ Latin, châu Phi và châu Á, và hoạt động chủ yếu trong các trại tị nạn. Na Uy hiện đang hỗ trợ các chương trình ở Afghanistan, Pakistan, Benin và khu vực Palestine / Israel.
• Na Uy Cup. Giải bóng đá này đã trở thành một điểm hẹn quốc tế quan trọng cho các bé trai và bé gái trong độ tuổi từ 10 và 19. Một lợi ích của nó là bóng đá đã mang những người trẻ từ mọi nền văn hóa, xã hội và kinh tế đến với nhau.
Hợp tác với các tổ chức này được dựa trên hồ sơ theo dõi và chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới của họ ở các cấp địa phương và quốc tế. Các chiến lược hiện tại tận dụng thực tế là các tổ chức khác nhau sẽ bổ sung cho nhau và sẽ thu được các kinh nghiệm hợp tác phát triển khác nhau.
Hợp tác với NIF và NFF sẽ tiếp tục được ưu tiên. Trọng tâm sẽ được xây dựng trên các cấu trúc thể thao và dựa trên việc thiết lập năng lực ở các nước đối tác. Điều này sẽ duy trì và tăng cường vai trò của chuyên môn thể thao trong chính sách phát triển.
Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của thể thao bình dân trong hợp tác với các tổ chức thể thao. Những nỗ lực tự nguyện và trao đổi chuyên môn giữa miền Bắc và miền Nam và miền Nam và miền Nam sẽ được khuyến khích.
Đóng góp quan trọng nhất mà thể thao của Na uy có thể mang lại trong sự kết nối những nỗ lực hòa bình và giải quyết xung đột quốc tế và hợp tác phát triển là giúp xây dựng cấu trúc thể thao ở các nước đối tác. Các cấu trúc và chuyên môn đã được thiết lập tại Na Uy sẽ cho chúng ta vào một vị trí tốt để chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn phục vụ.
Right to Play là một đối tác quan trọng do năng lực của nó trong lĩnh vực thể dục thể thao và vui chơi gải trí, và trong hỗ trợ phát triển cũng như cứu trợ khẩn cấp, cho đến hệ thống đối tác quốc tế đa phương rộng lớn.
Hiện tại một số tổ chức phi chính phủ của Na uy đang sử dụng thể thao trong những nỗ lực hợp tác phát triển của họ. Điều này có nghĩa rằng có những tiềm năng để tăng cường hoạt động trong khuôn khổ các thỏa thuận hiện có với các tổ chức phi chính phủ. Theo thỏa thuận hợp tác của họ với NORAD, NIF và NFF sẽ tư vấn về việc sử dụng thể thao như một phương pháp trong hợp tác phát triển, và cũng sẽ có vai trò như các cố vấn và nhà hỗ trợ trong các nỗ lực tăng cường vai trò của thể thao. các tổ chức phi chính phủ khác mà sử dụng thể thao như một công cụ trong hợp tác phát triển và / hoặc những nỗ lực nhân đạo cũng sẽ có đủ điều kiện để hỗ trợ.
Như trong các lĩnh vực khác, các đại sứ quán được khuyến khích hình thành quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực thể dục thể thao với các tổ chức phi chính phủ ở bất cứ nơi nào thích hợp trong bối cảnh khu vực cũng như bối cành hợp tác phát triển của Na-uy. Quan hệ đối tác chiến lược có thể được hình thành với các tổ chức có chuyên môn phù hợp với mạng lưới các đối tác địa phương hoặc những lợi thế tương đối khác. Các đối tác này sẽ được tài trợ bằng nguồn vốn từ cổ phần phân bổ khu vực của đại sứ quán.
Khi các dịch vụ thanh toán có liên quan, đặc biệt là các dịch vụ hoặc dự án được tài trợ toàn bộ bằng quỹ công, một tiêu chuẩn chuyên môn cần phải đáp ứng. Các tổ chức phi chính phủ cũng đươc hi vọng sẽ nhận thức được vai trò kép của họ là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cũng như là các tổ chức tự nguyện. Những tổ chức này cũng được mong đợi sẽ tiếp tục đánh giá được khả năng thành lập các tổ chức dựa vào tình nguyện viên địa phương.
Phương diện đa phương
Chính phủ hỗ trợ các kết luận chính trong báo cáo "Thể thao vì sự phát triển và hòa bình"
• Thể thao là một động lực trong quá trình phát triển và đến một mức độ lớn hơn sẽ được sử dụng để bổ sung, hoặc là một phần không thể tách rời trong các hoạt động của Liên hợp quốc.
• Các hình thức hợp tác chính nên là quan hệ đối tác giữa các cơ quan / tổ chức có liên quan, các chính quyền địa phương/ quốc gia và các tổ chức thể thao (nơi tổ chức đó tồn tại).
Chính phủ sẽ làm việc trong các diễn đàn đa phương có liên quan để đảm bảo rằng:
• Các chương trình mà nhằm tăng cường thẻ dục thể thao về mặt tổ chức, chất lượng và bề rộng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và nguồn lực hơn.
•Thể thao nên được tích hợp tốt hơn trong chương trình nghị sự chính sách phát triển, bao gồm cả tại Liên hợp quốc.
• Thể thao được tích hợp trong các chương trình vì hòa bình và sự phát triển.
Chính phủ có một thái độ tích cực trong hợp tác với UNESCO, UNICEF và UNHCR về những hỗ trợ liên quan đến thể thao.
Hồng Nhung lược dịch.
Nguồn:regjeringen.no(Hết)
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác