Thụy Điển: Xây dựng ngành công nghiệp phim phát triển bền vững (Phần 1)

Thụy Điển: Xây dựng ngành công nghiệp phim phát triển bền vững (Phần 1) - ảnh 1
Thụy Điển.Photo:Internet
(Cinet) - Các doanh nghiệp và nhà sản xuất đang nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp phim bền vững thông qua phát triển cả thị trường phim trong và ngoài nước, nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ.
I. Giới thiệu
Bài viết đưa ra các nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất phim và các cơ quan điện ảnh bao gồm việc tập trung vào chính sách xây dựng ngành kinh doanh phim bền vững và mục tiêu đặt ra là lợi ích thu về hỗ trợ doanh nghiệp thành công lâu dài, thúc đẩy sự phát triển và mô hình kinh doanh bền vững.
Một số chủ đề phổ biến đã xuất hiện và nhiều ý kiến cho rằng:
- Ý kiến cho rằng chủ sở hữu / người quản lý của các doanh nghiệp điện ảnh có thể suy nghĩ về  tương lai họ không phải là người làm ra những bộ phim tuyệt vời mà là những người điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất ra những bộ phim tuyệt vời.
- Thực tế là người ta nói nhiều về tính bền vững mà không nhất thiết phải xác định ý nghĩa của nó - hai định nghĩa khác nhau được cung cấp trong báo cáo này; định nghĩa về sẵn sàng đầu tư và định nghĩa về sự ổn định được duy trì.
- Thực tế là có những yếu tố dễ dàng nhận thấy rất phổ biến đối với các doanh nghiệp phim đã đạt đến một mức độ thành công ổn định.
- Và cũng có một số yếu tố phù hợp có thể được thấy rõ trong các hệ thống hỗ trợ công cộng trên toàn thế giới mà cũng góp phần vào thành công này.
III.Phân tích
1. Xây dựng các doanh nghiệp phim bền vững
Một ngành kinh doanh phim bền vững được hiểu là lĩnh vực điện ảnh độc lập cho dù đối mặt với nhiều thách thức. Các nhà sản xuất phim độc lập luôn phải nỗ lực đấu tranh giành thị phần, chịu rủi ro cao và lợi nhuận tương đối thấp. Việc tiếp cận tài chính sản xuất khá khó đối với các doanh nghiệp độc lập. Do khó khăn trong việc cấp vốn và nhà sản xuất đối mặt với thách thức và áp lực sản xuất phim. Điều này khiến họ có rất ít cơ hội tiếp cận doanh thu từ sự phân bổ ngành phim, và ngăn cản họ từ việc xây dựng dựa trên thành công trước đó bởi họ khôn có vốn đầu tư vào các dự án trong tương lai.Để giải quyết vấn đề này, SPI đã tiến hành nghiên cứu các yếu tố góp phần vào sự thành công của những doanh nghiệp làm phim độc lập đã đạt được sự bền vững trong một số hình thức.
Về mục đích của báo cáo này, "doanh nghiệp phim” được định nghĩa là một công ty độc lập lấy việc tiến hành sản xuất bộ phim làm cốt lõi nhưng không nhất thiết là hoạt động duy nhất.
Tính bền vững
SPI đã phát triển hai định nghĩa rộng về thuật ngữ “bền vững” trong mối quan hệ với các doanh nghiệp phim.
- “Sẵn sàng đầu tư”: Một chỉ tiêu chung của một doanh nghiệp thành công là khi một công ty có thể được coi là "đầu tư sẵn sàng”. Định nghĩa hướng thị trường này có thể được áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp nhỏ để vừa trong bất kỳ ngành nào, không chỉ trong phim ảnh, nếu nó đáp ứng được tiêu chí.
 Sẵn sàng đầu tư phụ thuộc vào việc kiểm tra sức mạnh tài chính của một doanh nghiệp, được chỉ ra trong báo cáo tài chính bao gồm các dự báo doanh thu. Khi một công ty có thể đưa ra một hồ sơ theo dõi tài chính minh bạch và sự tăng trưởng tiềm năng đủ để thu hút tài chính doanh nghiệp tư nhân (dù nợ hoặc vốn chủ sở hữu), có thể được coi là “bền vững”.
Tuy nhiên, có những doanh nghiệp được coi là bền vững và thành công mà không đáp ứng khái niệm thương mại này.
Vì vậy cần có một định nghĩa bổ sung, thay thế về tính bền vững
- “Sự ổn định được duy trì”: Sự ổn định được duy trì "mô tả tính bền vững được thấy trong các công ty mà không có tài chính để đáp ứng khái niệm về sắn sàng đầu tư. Tuy nhiên, họ có thể thường xuyên sản xuất những bộ phim chất lượng cao, bằng cách dựa vào một số mức độ hỗ trợ trợ cấp phù hợp.
Các doanh nghiệp này đã chứng minh rằng họ có thể tiếp tục cung cấp phim cho thị trường trong một thời gian lâu dài, ở những nước mà trợ cấp sản xuất công là một phần quan trọng của hệ sinh thái phim. Do đó sự phụ thuộc vào trợ cấp là kết quả của hệ thống mà họ đang hoạt động chứ không phải bất kỳ sự yếu kém nào về tài chính hay hợp tác.
Chỉ tiêu quan trọng của loại hình phát triển bền vững này là những bộ phim được sản xuất đáp ứng một phân khúc thị trường. Điều này nói lên rằng có một tiềm năng khán giả đã được chứng minh cho họ, và các công ty sản xuất rõ ràng hiểu thị trường và luôn tạo ra những bộ phim đáp ứng nhu cầu của các đối tượng này, mặc dù lợi nhuận thương mại có thể không đáng kể. Do vậy khái niệm này sẽ bao gồm cả các công ty sản xuất phim mà có thể được coi là mang tính văn hóa hơn là xu thế.
2.Yếu tố xây dựng ngành công nghiệp phim bền vững
Hai định nghĩa về tính bền vững mô tả những thành công cho các doanh nghiệp phim độc lập, nhưng đối với nhiều công ty câu hỏi vẫn là làm thế nào để đạt được nó.
SPI đã xác định được một số yếu tố phổ biến mà góp phần xây dựng các công ty phim tư nhân thành công trên toàn thế giới. Điều này được dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất phim, và được hỗ trợ bởi các nghiên cứu mới mà chúng tôi đã tiến hành cho báo cáo này, bao gồm cả các cuộc phỏng vấn với các chủ sở hữu / quản lý của các doanh nghiệp phim thành công ở một số quốc gia khác nhau.
Những yếu tố này là:
- Khả năng chia sẻ doanh thu xuôi dòng tạo ra nhờ những nội dung thành công
- Nguồn  thu nhập đa dạng qua một số hoạt động, mỗi hoạt động tạo ra nhữn rủi ro và giá trị thu được khác nhau
- Mối quan hệ đang phát triển với các tài năng
- Bộ phận lãnh đạo kinh doanh mạnh
- Các mối quan hệ khăng khít với các đối tác và mạng lưới  kinh doanh
- Làm việc trong một hệ thống môi trường chính sách công cộng mang tính hỗ trợ, đáng tin cậy, có thể dự đoán và nhất quán
Doanh thu
Yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định tiềm năng của một công ty bền vững và tăng trưởng là khả năng tạo doanh thu sau thành công đạt được. Khả năng cấp vốn chỉ thu được từ các doanh nghiệp lớn nhằm hỗ trợ đầu tư cho một dự án nhiều hơn là cho một doanh nghiệp sản xuất phim độc lập.
Đòn bẩy đó đều có thể được dựa trên một loạt các yếu tố kinh doanh, chẳng hạn như có vốn để đầu tư vào dự án, hoặc đảm bảo thành công việc phân chia các quyền cụ thể trong phân phối hoặc phân chia các thỏa thuận.
Vị thế đàm phán của nhà sản xuất cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hệ thống chính sách công trong phạm vi mà nó hoạt động. Trường hợp môi trường điều tiết tích cực uỷ quyền sở hữu IP lớn hơn, hoặc trong trường hợp tài trợ công được cấp cho các nhà sản xuất nhằm tạo thành công phòng vé, hoặc nơi mà điều kiện thương mại cho phép các nhà sản xuất có được khoản khấu trừ cao thì các công ty sản xuất có thể được hưởng lợi từ hệ doanh thu xuôi dòng.
Điều quan trọng, nhiều chương trình khuyến khích sản xuất - Các ưu đãi đặc biệt theo phong cách giảm giá tài chính - không cho phép các nhà sản xuất chia doanh thu được tạo ra. Thay vào đó, việc giảm các ưu đãi giúp giảm chi phí sản xuất, do đó  giảm rủi ro cho các nhà tài chính. Tuy nhiên, các chương trình này có thể mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất của một dự án thành công, và đóng góp vào sự bền vững của họ nếu họ cho rằng số tiền ưu đãi được coi như là vốn sản xuất.
Thụy Điển: Xây dựng ngành công nghiệp phim phát triển bền vững (Phần 1) - ảnh 2

Nguồn doanh thu đa dạng
Trong tất cả các hoạt động liên quan chuỗi giá trị phim, sự phát triển và sản xuất chịu rủi ro cao nhất. Các công ty sản xuất thành công có thể giảm thiểu nguy cơ này bằng cách tham gia vào một chuỗi đa dạng các hoạt động mang tính rủi ro thấp hơn, do đó đảm bảo nguồn thu ổn định hơn.
Đa dạng hóa có thể theo chiều ngang (sản xuất các hình thức truyền thông khác nhau như truyền hình, quảng cáo hoặc truyền thông mới) hoặc theo chiều dọc (tham gia vào bán và phân phối phim hoặc hỗ trợ sau sản xuất và các cơ sở vật chất  cùng các dịch vụ khác). Lý tưởng nhất là một công ty sẽ có một danh mục đầu tư các hoạt động với một loạt các thống kê rủi ro / lợi nhuận khác nhau.
Nếu các công ty đáp ứng được khái niệm chung về tính bền vững - tức là "sẵn sàng đầu tư'- điều quan trọng là họ có thể chứng minh một số nguồn doanh thu có thể dự đoán. Nếu các nhà sản xuất kinh doanh chỉ tham gia phát triển điện ảnh và sản xuất phim thì đó sẽ là một thách thức rất lớn để thuyết phục một nhà đầu tư là doanh nghiệp bền vững.
Gắn kết mối quan hệ
Các công ty sản xuất mà đã chứng minh về những thành công hiện có từ mối quan hệ lâu dài với các tài năng, đặc biệt là với các đạo diễn và biên kịch. Điều này dường như là một yếu tố quan trọng trong việc cho phép một doanh nghiệp phim xây dựng những thành tựu trước và tăng cường khả năng đảm nhận các dự án trong tương lai.
Ví dụ động lực sáng tạo giữa một nhà sản xuất và đạo diễn có thể trở thành cốt lõi của một doanh nghiệp điện ảnh. Đây có thể là một mối quan hệ độc lập, một thỏa thuận bước đầu, hoặc một số hình thức quan hệ đối tác khác. Lợi ích rõ ràng cho các công ty sản xuất là nơi mà tài năng đã được thiết lập và do đó được dự kiến sẽ thu hút khán giả. Yếu tố này đặc biệt quan trọng đối với các công ty đã đạt được sự bền vững có trong khái niệm về tính ổn định được duy trì.
Trong một số trường hợp các công ty sản xuất thành công đang trong quan hệ đối tác với các tài năng sáng tạo chủ chốt từ khi bắt đầu sự nghiệp, và hưởng lợi từ một phần quá trình mà  đạo diễn hay nhà văn tạo nên tên tuổi cho mình, thâm chí tăng cường hơn nữa mối quan hệ.
Ngoài ra, làm việc với những tài năng sáng tạo quen thuộc trên nền tảng hiện có có thể giúp thiết lập thương hiệu cho một công ty sản xuất, mang lại cho các bên liên quan (công, tư nhân và thậm chí người tiêu dùng) ý nghĩa của các thể loại phim mà họ sản xuất.

Đội ngũ lãnh đạo mạnh và năng động
Trong bối cảnh này, chúng tôi định nghĩa về khả năng lãnh đạo chiến lược với một tầm nhìn rõ ràng về cách các doanh nghiệp nên phát triển. Trong công việc của chúng tôi với khách hàng, chúng tôi đã nhận thấy tần số mà các công ty thành công được dẫn dắt bởi các cá nhân có kinh nghiệm về các vấn đề chung liên quan đến sự tăng trưởng và khả năng mở rộng công ty.
Hầu hết các công ty sản xuất phim được sở hữu, quản lý và điều hành bởi các cá nhân sáng tạo có tài năng và kinh nghiệm trong việc giúp các dự án phim cá nhân thành công.
Không phải lúc nào các cá nhân này đều có kiến thức và kinh nghiệm thúc đẩy sự tăng trưởng của công ty vì đây là những kỹ năng cơ bản khác nhau. Chúng có thể tiềm ẩn trong các cá nhân cũng có tài năng 'dự án',nhưng không thực sự cần thiết.
Một khuyến nghị quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp phim nào với tham vọng về sự bền vững để bảo đảm khả năng lãnh đạo kinh doanh có kinh nghiệm. Như đã giải thích ở trên, điều này không nhất thiết phải được thể hiện ở các chủ sở hữu của công ty. Có thể là một thành viên cấp cao của đội ngũ quản lý, hoặc thậm chí là một cố vấn bên ngoài, những người được giao nhiệm vụ xây dựng và đóng góp một chiến lược phát triển, chứ không phải là giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.
Nếu những kỹ năng này không thể tìm thấy trong đội ngũ quản lý lâu dài, một cách khác để có được điều này là bổ nhiệm một giám đốc không điều hành, nằm trong
hội đồng quản trị công ty, với định hướng duy nhất là sẵn sàng đầu tư. Các cá nhân có thể có một nền tảng trong tài chính hợp tác, hoặc quản lý cấp cao với một công ty lớn hơn, thậm chí từ một lĩnh vực không liên quan, nhưng điều quan trọng là cần có sự hiểu biết về (và kết nối vững chắc với) các nguồn đầu tư.
Thù lao cho giám đốc không điều hành có thể dựa trên sự thành công của họ trong việc đạt được sự đầu tư.
Mối quan hệ doanh nghiệp mang tính hợp tác và quốc tế
Một yếu tố thành công quan trọng nằm trong bản chất của doanh nghiệp và mối quan hệ hợp tác mà một công ty được hưởng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các công ty có liên kết quốc tế mạnh có xu hướng phát triển mạnh, đặc biệt là nếu những mạng lưới này bao gồm các doanh nghiệp lớn mà đang có nhiều mới quan hệ hợp tác hơn. Có vẻ như các doanh nghiệp phim có liên quan đến các loại mối quan hệ kinh doanh có xu hướng xây dựng các liên kết mạnh, qua thời gian thì điều này có thể dẫn đến nhiều các liên minh tài chính và hợp tác lâu dài.
Yếu tố thành công quan trọng này là khôngây ngạc nhiên: kinh doanh phim ảnh là một trong những ngành kinh doanh toàn cầu sáng tạo nhất. Chỉ cần là bất cứ bộ phim nào từ một quốc gia làm phim lâu dài sẽ có khả năng gây tác động đến thị trường phim quốc tế. Bản chất của việc tạo ra tài sản phim, và khả năng thị trường trong nước không đủ dành cho những bộ phim độc lập nhất tự tài trợ cho dự án của mình, đã dẫn đến tăn cường hợp tác quốc tế. Sự xuất hiện của các quốc gia mới như những thị trường phim lớn cũng phản ánh sự quốc tế hóa doanh nghiệp.
Do đó các mối quan hệ quan trọng đối với một doanh nghiệp phim có thể chủ yếu liên quan đến các đối tác thương mại hoạt động quốc tế, mang lại sự tiếp cận hoặc nguồn tài trợ từ các thị trường toàn cầu, và thường ở các quốc gia khác.
 Môi trường chính sách công  phù hợp và mang tính hỗ trợ
Khác với ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood và Ấn Độ ('Bollywood'), hầu hết các nước có nền công nghiệp phim triển khai một chiến lược đầu tư khu vực công mang tính hỗ trợ. Những lý do tại sao những hỗ trợ được cung cấp lại được kiểm tra chi tiết trong chương sau là do tính đa văn hóa, xã hội và kinh tế.
Đó chắc chắn là cần thiết đối với một công ty để có cơ hội trở nên bền vững, để tồn tại trong một hệ thống cung cấp sự hỗ trợ phù hợp và đáng tin cậy và hoạt động ở một mức độ mà đủ mạnh để thực sự tạo nên sự khác biệt. Đối với một công ty độc lập hoạt động trong một môi trường không có sự hỗ trợ sẽ làm giảm tiềm năng phát triển một chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này một phần vì bản chất của mô hình sản xuất kinh doanh - tủi ro cao / tiềm năng lợi nhuận cao - đòi hỏi khả năng hoạt động trong một hệ thống có thể đoán trước trong thời gian dài. Điều này phản ánh một thực tế là quá trình phát triển và sản xuất có thể phải mất nhiều năm cho các dự án cá nhân.
Một số ví dụ có trong các Phụ lục của các cấu trúc hỗ trợ trong một lựa chọn nhỏ các nước mà chủ yếu đáp ứng tiêu chí nhất quán và tính tin cậy, và phạm vi. Các nước đó là Australia, Brazil, Pháp, Đức, Singapore, Thụy Điển và Vương quốc Anh và một phần bình luận nằm trong mỗi trường hợp mà một số thay đổi đóng góp đáng  tin cậy và nhất quán. Chúng bao gồm phương pháp tiếp cận tổng thể nguồn hỗ trợ công để được thấy ở mỗi quốc gia; tính chất hỗ trợ ở cấp vùng và quốc gia và vai trò của truyền thông trong lĩnh vực này.
Tất nhiên có hàng chục quốc gia khác (và vùng lãnh thổ) mà cũng phù hợp với những tiêu chí nêu trên. Mục đích của báo cáo này không phải là để cung cấp một
phân tích toàn diện về cơ chế hỗ trợ, mà chúng tôi xin lỗi vì đã bỏ đi rất nhiều ví dụ khác về các hệ thống phù hợp và mang tính hỗ trợ đang tồn tại trên thế giới.
 Những yếu tố ngoài dự kiến
Thuật ngữ 'Nhà sản xuất độc lập " thường gây nhầm lẫn. Một mô tả chính xác hơn là 'nhà sản xuất phụ thuộc' vì có quá nhiều yếu tố liên quan đến sản xuất và phân phối một bộ phim nằm ngoài sự kiểm soát của người sản xuất. Thời tiết xấu có thể làm hỏng các lịch quay phim; ốm đau có thể trì hoãn sản xuất; một phần của thiết bị đắt tiền có thể bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Ngay cả khi bộ phim đã sẵn sàng công chiếu, một bộ phim bom tấn Hollywood lớn có thể thay đổi ngày phát hành của nó.
Chúng ta có thể gọi đó là sự may mắn nhưng thực sự nó lại là sự thiếu kiểm soát. Có rất ít nghi ngờ rằng nhiều doanh nghiệp điện ảnh hoạt động trong lĩnh vực độc lập nhận thức rõ về yếu tố may mắn - những yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của một công ty - đã tác động đáng kể đến khả năng trở nên bền vững của một doanh nghiệp.
Trong khi người ta thừa nhận rằng các công ty sản xuất hầu như không thể làm gì để giảm thiểu những yếu tố này, nếu một công ty chỉ ra một số các yếu tố thành côngđược mô tả ở trên, họ có thể thường xuyên thấy chính mình ở một vị trí được hưởng lợi từ sự may mắn.
Thụy Điển: Xây dựng ngành công nghiệp phim phát triển bền vững (Phần 1) - ảnh 3

3. Đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh
Các chính phủ trên thế giới đã hiểu được đầy đủ các lợi ích của một lĩnh vực điện ảnh phát triển mạnh và ngành công nghiệp đã đến lúc phải chấp nhận điều này như là tiêu chuẩn ở nhiều thị trường phim lâu dài. Sự hỗ trợ chính phủ đã đạt được vị trí này bởi vì cả ngành công nghiệp và chính phủ đã nhận ra những lợi ích đáng kể cho cả hai bên.
Những lợi ích văn hóa và xã hội của một ngành điện ảnh lành mạnh đã được công nhận trong một thời gian. Thật vậy, các chiến lược hỗ trợ các bộ phim xuất phát từ các bộ văn hóa hay nghệ thuật. Nhưng có lẽ quan trọng hơn liên quan đến việc tạo ra các công ty phim bền vững là những lợi ích kinh tế của việc làm phim. Trong báo cáo này, do đó thích hợp để nhấn mạnh đâu là những lợi ích. Theo mục đích của phân tích này, chúng được phân loại như là:
- Chi phí sản xuất; "hiệu ứng hệ số nhân'
- Tạo việc làm
- Các kỹ năng và phát triển tài năng
- Đầu tư trực tiếp
- Nguồn thu từ xuất khẩu
- Ngành du lịch tăng trưởng
-Xây dựng thương hiệu quốc gia
- Lĩnh vực phim như công cụ điều khiển nền kinh tế sáng tạo.
Chi phí sản xuất: "hiệu ứng hệ số nhân"
Một hệ số nhân kinh tế được sử dụng để đánh giá tác động năng động của một ngành công nghiệp. Nó đo ảnh hưởng trực tiếp của chi tiêu đối với nền kinh tế bởi một hoạt động công nghiệp cụ thể, tác động gián tiếp đến các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp, và các hiệu ứng gây ra từ thu nhập được tạo ra cho các cá nhân và dẫn đến chi tiêu nhiều hơn.
Trong thực tế, hệ số nhân được thiết kế để đo lường mức tăng cuối cùng trong thu nhập từ việc tăng ban đầu để chi tiêu và thường được sử dụng bởi các chính phủ, những người muốn đánh giá các tác động kinh tế của một số lĩnh vực cạnh tranh khi quyết định cam kết nguồn lực.
Ví dụ, liên quan đến sản xuất phim, đây sẽ là tiền chi cho tất cả các yếu tố của chi phí sản xuất một bộ phim (ví dụ như thuê địa điểm, vận chuyển, lưu trú, ăn uống) mà lần lượt 'nhỏ giọt xuống' vào các nhà cung cấp và các dịch vụ cho những người tiếp nhận, và mà cuối cùng dẫn đến tổng sản phẩm nội địa rộng lớn hơn.
Hiệu ứng hệ số nhân trong ngành công nghiệp phim trên toàn thế giới được ước tính dao động từ khoảng 2,0 đến 3.0, mặc dù mức độ này đã đước xem xét khi sử dụng. Hiệu ứng hệ số nhân ngành công nghiệp phim SPI trung bình được chỉ ra thông qua nghiên cứu công bố công khai là 2,34.
Tuy nhiên, các hệ số nhân nổi tiếng là khó ước tính vì chúng bao gồm rất nhiều chi phí khó xác định và các yếu tố khác. Bản chất phân mảnh của ngành kinh doanh phim khiến những đóng góp của nó cho GDP khó để định lượng. Để thiết lập một hệ số nhân cho ngành công nghiệp phim ở bất kỳ quốc gia nào đó đòi hỏi một phân tích kinh tế phức tạp. Cũng trong một số nền kinh tế phim lâu đời như Pháp, hệ số nhân không được tính một cách nghiêm túc bởi vì theo ủy ban phim quốc gia Pháp, các dữ liệu kinh tế cần thiết để chứng minh chúng không tồn tại.
Một số ví dụ về hệ số nhân sản xuất phim được công khai nhân như sau:
- Úc 2.67
- New Zealand 2,55
- Nam Phi 2.50
 - Anh 2.0.
Việc làm
Việc mở rộng hoạt động sản xuất phim ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào đều tạo việc làm đáng kể mới. Bao gồm các nhân viên toàn thời gian mặc dù phần lớn có thể sẽ là lao động tự do, mà  điển hình trong ngành công nghiệp điện ảnh trên toàn thế giới. Những công việc thường được đưa vào thống kê bằng cách tính toán Những tương đương công việc toàn thời gian. Định nghĩa tiêu chuẩn là: tổng số giờ làm việc được chia theo giờ trung bình hàng năm làm các công việc toàn thời gian.
Hầu hết công ăn việc làm được tạo ra bởi sản xuất đòi hỏi một lực lượng lao động có tay nghề cao- và được đào tao tốt và điều này cũng kích thích một lực lượng lao động di động và linh hoạt với các kỹ năng và khả năng có thể đưa vào các ngành công nghiệp có nền tảng điện ảnh ở trong và ngoài nước. Một số thị trường phim lâu năm đã tạo ra những sáng kiến quan trọng nhằm tạo ra lực lượng lao động có tay nghề cao. Điều này có thể bắt đầu với việc giáo dục tại các trường điện ảnh truyền thống nhưng thậm chí còn mạnh hơn về mặt kinh tế khi tập trung vào đào tạo nghề cho các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực này.
Báo cáo năm 2007 về ngành công nghiệp phim Anh chỉ ra rằng cứ mỗi người  mà ngành này trực tiếp sử dụng thì một công việc khác được hỗ trợ bởi các tác động hệ số nhân gián tiếp.
Kỹ năng và phát triển tài năng
Một thuộc tính quan trọng của bất kỳ quốc gia hay khu vực là nguồn nhân lực của mình và các khía cạnh trong lĩnh vực điện ảnh. Điều này liên quan đến tài năng của các học viên và các chuyên gia cá nhân làm việc trong lĩnh vực này. Phim là phương thức hiện đại, dễ thích nghi và sống động để biểu hiện quan điểm, những câu chuyện và ý kiến cá nhân. Các tài năng mà làm về phim có cơ hội nghề nghiệp linh hoạt và phát triển ở cả trong và ngoài nước. Nguồn tài năng là được giáo dục tốt, có trình độ cao, kỹ năng hiện đại và dễ thích nghi và điều này có thể được thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoài các tài năng viết và chỉ đạo truyền thống cộng với sản xuất truyền thống thì ngày càng nhiều phát triển tài năng kĩ thuật (VFX, hoạt hình và 3-D) cũng như nhiều kỹ năng nghề nghiệp khác.
 Lợi nhuận đầu tư trực tiếp
Hầu hết các giao dịch phim độc lập liên quan đến các nhà đầu tư, các ngân hàng và tổ chức tài chính tư nhân khác. Do đó không có bằng chứng thống kê đáng tin cậy trong lĩnh vực công về doanh thu trung bình một bộ phim độc lập thực sự tạo ra. Và bởi vì kinh doanh phim độc lập là một mô hình mẫu - tức là mỗi bộ phim chỉ làm một lần- sẽ khá liều lĩnh khi rút ra kết luận ngay cả khi lợi nhuận trung bình được công bố công khai.
Một nguyên tắc nhỏ của quỹ phim công là chúng hiếm khi cung cấp hơn 50 phần trăm khoản khấu trừ đầu tư. Tất nhiên, điều này cũng dễ hiểu vì những mục tiêu đầu tư "mềm" này mang tính đa văn hóa, kinh tế và xã hội - trong khi đó đầu tư thuần tư nhân lấy lợi nhuận tài chính làm động lực của nó.
 Tuy nhiên, ngoài tất cả những lợi ích khác được mô tả trong phần này, thực tế là có một nguồn thu trực tiếp có thể được coi là lợi nhuận bổ sung so với nhiều sáng kiến đầu tư công khác trong nền kinh tế sáng tạo.
 
Thu nhập từ xuất khẩu
Như đã thảo luận ở các mục khác, một bộ phim là một tài sản có một thị trường toàn cầu đáng kể và giá trị của các lãnh thổ quốc tế (như được định nghĩa bởi các hãng phim Mỹ) đã tăng hằng năm trong một thập kỷ. Tầm quan trọng của doanh thu quốc tế đối với các bộ phim độc lập của Anh được nhấn mạnh bởi các ước tính khác nhau mà thu nhập ngoài nước Anh được cho là cung cấp cho bất cứ nơi nào từ 50% đến 70% doanh thu thuần của một bộ phim cá nhân.
Giá trị của thị trường quốc tế tiếp tục tăng bởi các quốc gia mới tăng cường khán giả và tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với một loạt các thể loại phim. Ngoài sự phát triển của các vùng lãnh thổ BRIC4 có một số vùng lãnh thổ khác phát triển món ăn khai vị của họ, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Mexico và vùng Trung Đông.
Nội dung phim là tương đối độc đáo ở chỗ nó là tài sản tài chính với thời hạn dường như ngày càng tăng mà tiếp tục phát triển các thị trường mới nổi trên toàn thế giới đối với nội dung giải trí. Sự mở rộng này cũng được thúc đẩy bởi việc tạo ra các hình thức và phương thức trình chiếu mới.
Với nhiều quốc gia xác định sự tăng trưởng trong xuất khẩu là một mục tiêu quan trọng trong chính sách kinh tế, thì phim ảnh ngày càng được xem là sẽ đáp ứng những mục tiêu này. Đây không chỉ là trường hợp của các nước làm phim bằng tiếng Anh, mà còn thấy trong các thị trường thích hợp hơn như Iran và Đan Mạch.
Du lịch tăng
Phim ảnh có tác dụng tích cực đối với du lịch theo chứng minh của nhiều nghiên cứu ở một loạt các quốc gia trên thế giới. Quyết định tham quan du lịch được dựa trên một số yếu tố, trải nghiệm về một điểm đến được chia sẻ thông qua một bộ phim, trải nghiệm về giải trí có thể là một yếu tố quan trọng. Những ấn tượng tích cực đói với khán giả rất sâu đậm (tiềm ẩn) và lâu dài và thường xuyên lặp đi lặp lại. Các tác động đến ngành du lịch cũng có giá trị đối với ngành du lịch tron và ngoài nước.
 
Phim và truyền hình, tất cả các phương tiện truyền thông đều có một khả năng tuyệt vời khi đề cập đến những đặc trưng văn hóa. Các sản phẩm màn ảnh có thể mang lại thông tin và kích thích khán giả, ví dụ, về ngôn ngữ, lịch sử, văn học, xã hội, cảnh quan và đặ trưng của một quốc gia. Điều này được tái hiện dưới hình thức của một khung tường thuật mang đến cho khán giả một cảm xúc, cũng như trí tuệ và sự kết nối với đất nước.
Hiệu quả có thể sẽ lâu dài nhất khi sản xuất đạt được sự phân phối rộng hoặc thậm chí tình trạng tôn giáo là một phần của một thương hiệu lịch sử, văn học hay điện ảnh lớn hơn hiện có.
Tác động lâu dài và rộng rãi hơn của một chương trình phim ảnh hoặc truyền hình  có thể tồn tại lâu hơn và vượt xa phiên bản ban đầu của chính bộ phim đó, cung cấp các thông điệp mà góp phần xây dựng ý thức của khán giả quốc tế về văn hóa của một quốc gia .
Một ví dụ thú vị về hiệu quả của phim ảnh đối với du lịch là Bend It Like Beckham và Trung Quốc. Theo đại diện các quan chức của Vương quốc Anh tại Bắc Kinh, Bend It Like Beckham đã giúp làm tăng đáng kể hình ảnh của đất nước này tại Trung Quốc, một thị trường du lịch phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trước khi xem phim, người Trung Quốc có một cái nhìn về Vương quốc Anh chut yếu bắt nguồn từ bộ phim và các cuốn sách kinh điển như Sherlock Holmes và Dickens, một đất nước truyền thống và kín đáo. Do đó họ ngạc nhiên và vui mừng bởi những mô tả về sự hòa hợp đa văn hóa trong phim và đây là một yếu tố quan trọng góp phần vào việc tăng số lượt thăm quan du lịch.
Xây dựng thương hiệu quốc gia
Như đã thảo luận ở trên liên quan đến ngành du lịch, phim truyện góp phần xây dựng một 'thương hiệu' cho dân cư, xã hội và văn hóa của một quốc gia. Điều này có thể gâ ảnh hưởng lớn đến việc tạo ra một mong muốn tham gia các giao dịch kinh doanh cũng như tham quan du lịch.
Các tác động tương tự của khách du lịch tiềm năng khi trải nghiệm một điểm đến được thấy cũng trong cộng đồng kinh doanh và thương mại quốc tế. Điều này có thể hỗ trợ việc xây dựng các thị trường xuất khẩu và đầu tư vào trong nước.
Những lợi ích địa lí-chính trị khi làm tăng sự hiểu biết về một quốc gia trên toàn thế giới cùng là một kết quả về tác động của phim ảnh. Phim có thể nâng cao hình ảnh và thương hiệu của một quốc gia hoặc khu vực về tính  sáng tạo, kỹ năng và sự đổi mới. Ví dụ, tác động của Bend It Like Beckham cũng rất quan trọng trong việc thu hút sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học của Vương quốc Anh.
Phim ảnh là một động lực của nền kinh tế sáng tạo
Nhiều quốc gia đã nhận thấy những lợi ích kinh tế đáng kể và những lợi ích khác được bắt nguồn từ sự mở rộng của các ngành công nghiệp sáng tạo phát triển nhanh. Chúng đã trở thành nhân tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng GDP và là tâm điểm của một loạt các sáng kiến về các phương thức kích thích sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo.
Theo quan điểm của SPI, lĩnh vực điện ảnh (đặc biệt là sản xuất) là một động lực mạnh mẽ nhất trong các ngành công nghiệp sáng tạo khác. Điều này là do một quy mô sản xuất lớn thường sử dụng sản phẩm của các ngành công nghiệp sáng tạo nhiều hơn bất kỳ ngành công nghiệp sáng tạo đơn lẻ khác. Do đó, phim ảnh là một động cơ tăng trưởng mạnh hơn so với bất kỳ ngành công nghiệp sáng tạo đơn lẻ nào khác.
Ví dụ, Anh có 13 ngành công nghiệp sáng tạo chính thức và phim ảnh trực tiếp điều khiển hoạt động kinh tế của 10 trong con số13 này bằng cách sử dụng hoặc mua các dịch vụ hoặc sản phẩm của họ. Điều này bao gồm xuất bản (văn bản); nghệ thuật biểu diễn (diễn xuất và chỉ đạo); Âm nhạc; nhiếp ảnh; thiết kế; thời trang; phần mềm; kiến trúc (bộ xây dựng); truyền hình (phương tiện giao hàng) và quảng cáo (phân phối). Các hoạt động duy nhất không tham gia trực tiếp là mỹ thuật / đồ cổ, hàng thủ công và radio.
Hồng Nhung lược dịch( Nguồn: filminstitutet.se)
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác