Lão nghệ nhân bền bỉ với tình yêu tính tẩu

Lão nghệ nhân bền bỉ với tình yêu tính tẩu

Khi nhắc tới đàn tính tẩu trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, người chơi đàn sẽ nghĩ ngay tới nghệ nhân Mào Văn Ết - người có thâm niên chế tác đàn tính tẩu giỏi nổi tiếng ở vùng Tây Bắc. Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng nghệ nhân Mào Văn Ết vẫn bền bỉ tìm tòi, sáng tạo, gìn giữ và tôn vinh nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Để di sản sống trong cộng đồng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề xuất của tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng hồ sơ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình...