Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao quốc gia tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 8-5, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao quốc gia đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm bảy đồng chí. Đây là đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy cấp cơ sở của Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao quốc gia tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 - ảnh 1
Đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020
.
Đến dự Đại hội có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Cấn Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia cùng 72 đảng viên thuộc Đảng bộ.
Năm năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015, trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đoàn thể và nhất là của các cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị đã đoàn kết nhất nhất, khắc phục mọi khó khăn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.
Theo đó, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia đã phối hợp các bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quốc gia như Chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Đêm dạ hội “Sáng mãi niềm tin dâng Đảng”; chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Bên cạnh đó, còn phối hợp các ngành, đơn vị, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức thành công 40 sự kiện thể thao quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới.
Về công tác xây dựng Đảng, từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2010-2015) đến nay, Ban Chấp hành Đảng ủy đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành động trong cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm; qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên thường xuyên nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình để giúp nhau tiến bộ, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.
Đảng bộ đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thông qua việc học tập, Đảng ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.
Công tác phát triển Đảng được Đảng ủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã cử 51 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, đã kết nạp được 47 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu Nghị quyết là 32 đồng chí).
Đại hội Đảng bộ xác định, trong nhiệm kỳ tới, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, liên doanh, liên kết và khai thác dịch vụ để quyết tâm phấn đấu xây dựng Khu Liên hiệp Thể thao quốc gia trở thành đơn vị mạnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Phấn đấu doanh thu hằng năm tăng từ 10-15%; thu nhập người lao động đạt bình quân 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ cơ sở Đảng đạt trong sạch hằng năm đạt trên 90%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, công khai, minh bạch, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm bảy đồng chí. Đồng chí Cấn Văn Nghĩa được Đại hội trực tiếp bầu làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Tuấn Linh được Đại hội trực tiếp bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ 100% số phiếu
Nguồn Nhân dân
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác