Đảng ủy Bộ VHTTDL: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. - ảnh 1
Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị.
(Cinet) – Ngày 27/01/2015, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
Theo đó, trong năm 2014, hoạt động của Đảng ủy Bộ VHTTDL đã đạt được những kết quả ghi nhận sau đây:
Phối hợp với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành
Lãnh đạo các hoạt động văn hóa, gia đình:
Đã ban hành theo thẩm quyền (24 thông tư, phối hợp ban hành 04 thông tư liên tịch, trình Chính phủ ban hành 03 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định liên quan đến công tác quản lý ngành);  đây là lần đầu tiên Bộ không để tồn đọng các văn bản quy phạm pháp luật; đã đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính; Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn vào các hoạt động của cơ quan Bộ; Lần đầu tiên được xếp thứ 9/23 bộ, ngành về công nghệ thông tin.
Hoạt động xuất bản, báo chí có nhiều tác động mạnh mẽ, tích cực góp phần bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như phục vụ công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử chính trị diễn ra trong năm.
Hoạt động thư viện đã bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội góp phần thúc đẩy văn hóa đọc của người đến và xây dựng xã hội học tập.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu ở cả vùng đồng bằng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều tiến bộ hơn trước.
Các hoạt động truyền thông về gia đình được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, nội dung phong phú
Các hoạt động thể dục thể thao: Năm 2014 thể thao Việt Nam đã tham dự 224 giải thể thao vô địch cấp khu vực, châu lục và thế giới. Kết quả, thể thao Việt Nam đã đạt được 363 Huy chương Vàng; 329 Huy chương Bạc và 300 Huy chương Đồng. Chỉ đạo tổ chức 218 giải thể thao trong nước và quốc tế tại Việt Nam.
Lãnh đạo các hoạt động du lịch
Cả 3 chỉ tiêu phát triển du lịch đều đạt mức vượt kế hoạch đề ra (Đón 7,9 triệu khách quốc tế; 38,5 triệu lượt khách nội địa; Doanh thu đạt 230 tỷ đồng).
VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Công tác chính trị tư tưởng: Tổ chức các đợt học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương tới cán bộ chủ chốt và đảng viên trong toàn Đảng bộ (Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 - Khóa XI; Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 - Khóa XI; Hội nghị triển khai thi hành hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); Ban hành Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong đó yêu cầu: Các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống; Xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên thực sự là hạt nhân chính trị, hạt nhân văn hoá; Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Ngoài ra, Đảng ủy Bộ cũng dã chỉ đạo Công đoàn Bộ tổ chức quyên góp, tặng quà tới Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng kiểm ngư; Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ phổ biến và hướng dẫn các tổ chức đoàn trực thuộc, nhất là khối trường học không tham gia biểu tình, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể; tổ chức Liên hoan nghệ thuật “Việt Nam Tổ quốc tôi” các trường thuộc Bộ VHTTDL – Khu vực phía Bắc; Tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 231 quần chúng của 44/76 tổ chức đảng; Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cho 202 đảng viên dự bị của 43 tổ chức đảng tham dự; Tổ chức tập huấn cho cấp ủy viên về các văn bản chỉ đạo công tác nhân sự, kế hoạch đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với sự tham dự của gần 300 cấp ủy và UBKT các cấp của 76 tổ chức đảng trực thuộc. 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK và Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ, Ban Thường vụ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 05 giải pháp trọng tâm gồm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ viên, Giáo dục chính trị tư tưởng, Kiểm tra giám sát, Công tác dân vận.Các giải pháp này phải gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 03-CT/TW.
Đã thỏa thuận với Ban Cán sự trình Bộ trưởng: Bổ nhiệm được 16 cán bộ, Bổ nhiệm lại 10 cán bộ, Điều động và bổ nhiệm 10 cán bộ cấp Vụ;
Đã tham gia ý kiến đối với quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Bộ, cấp Cục, Vụ và đơn vị trực thuộc Bộ.
Đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ và rà soát quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 với tổng số: 48 cấp uỷ viên, 14 uỷ viên Thường vụ, 09 uỷ viên UBKT.
Chỉ đạo 08 BCH đảng bộ cơ sở lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ. Chỉ đạo 76 cấp ủy trực thuộc tiến hành rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với gần 600 đồng chí, tạo tiền đề tốt cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp trong năm 2015. Đã kiện toàn, bổ sung 15 cấp ủy viên cơ sở. Làm quy trình đề nghị Đảng uỷ Khối chuẩn y bổ sung 01 Phó Bí thư, 01 Uỷ viên Ban Thường vụ, 01 Uỷ viên Ban Chấp hành và 01 Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Bộ. Đã kết nạp được 201 quần chúng ưu tú vào Đảng (trong đó có 92 đoàn viên thanh niên), công nhận chính thức cho 161 đảng viên dự bị. Đề nghị Đảng uỷ Khối phát 184 thẻ đảng viên mới. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 27 đ/c và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí.
Công tác quản lý đảng viên, bổ sung hồ sơ, lý lịch đảng viên và cập nhật vào chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên được triển khai thường xuyên.
Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; trọng tâm phát triển đảng viên hướng vào thế hệ trẻ là đoàn viên thanh niên, lực lượng trí thức, công đoàn viên tiêu biểu.
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2014:
Đảng ủy Bộ VHTTDL: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. - ảnh 2
Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2010-2014.
Đảng uỷ Khối tặng Bằng khen: Chi bộ Hành chính tổng hợp (Đảng bộ Nhà hát Tuồng VN). 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2010 – 2014, gồm các đồng chí: Lê Khánh Hải - Chi bộ Vụ Thi đua, Khen thưởng; Huỳnh Vĩnh Ái - Chi bộ Vụ Pháp chế; Cấn Văn Nghĩa - Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao QG; Phạm Thị Tuyết - Đảng bộ Hãng phim TLKH TW; Nguyễn Thị Thuý Minh - Đảng bộ Thanh Tra Bộ
Đảng uỷ Bộ tặng Giấy khen 11 đơn vị đạt tiêu chuẩn Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014: Đảng bộ Văn phòng Bộ, Đảng bộ Thanh tra Bộ, Đảng bộ bộ phận Vụ Kế hoạch, Tài chính, Đảng bộ Hãng phim Tài liệu & Khoa học TW, Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch HCM tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Tổng cục Thể dục Thể thao, Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Đảng bộ Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Chi bộ Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Đảng uỷ Bộ tặng Giấy khen 26 đảng viên đủ tư cách HTSXNV 5 năm liền 2010 – 2014: Lê Huy Hoà - Đảng Bộ Hãng phim TLKH TW, Đào Mạnh Hùng - Chi bộ Vụ Đào tạo, Phan Thị Thái Hà - Đảng bộ Tổng cục Du lịch, Kiều Thuý Nga - Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam, Đỗ Công Lừng - Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Đình Chiến - Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Phạm Thị Đức Trang - Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Trần Quang Hiệp - Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, Vi Kiến Thành - Chi bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trương Nhuận - Chi bộ Nhà hát Tuổi trẻ, Lê Phương Hoa - Chi bộ Nhà hát Tuổi trẻ, Trần Thanh Chi - Chi bộ Nhà hát Tuổi trẻ, Toán Thị Hương - Đảng bộ BQL Làng VHDLCDT Việt Nam, Cao Thị Hải Yến - Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch HCM tại PCT, Tạ Quy - Đảng bộ Văn phòng Bộ, Nguyễn Văn Phú - Đảng bộ Tổng cục TDTT, Tần Lê Minh - Đảng bộ Tổng cục TDTT, Nguyễn Văn Bình - Đảng bộ Tổng cục TDTT, Vũ Ngọc Hoan - Chi bộ Cục Bản quyền tác giả, Ngô Phương Lan - Chi bộ Cục Điện ảnh, Phạm Anh Phương - Đảng bộ Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch VN, Phan Văn Dũng - Đảng bộ Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch VN, Hà Mạnh Chung - Đảng bộ Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch VN, Ngô Thị Kiều Ngân - Đảng bộ Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch VN, Hoàng Văn Long - Đảng bộ Nhà hát Tuồng VN, Hán Văn Tình - Đảng bộ Nhà hát Tuồng VN
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng:
Đã thực hiện tốt 38 cuộc kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc, với nội dung: Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các biện pháp khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo NQTW4; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; 03 Nghị quyết và Kế hoạch số 74-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”.
Đã xử lý kỷ luật đảng viên đối với 02 trường hợp với hình thức khiển trách (do vi phạm chính sách dân số).
Xóa tên khỏi danh sách đảng viên: 02 (do vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng).
Tiếp nhận 06 đơn thư, trong đó có 01 đơn nặc danh, 01 đơn mạo danh; đã phối hợp với Thanh tra Bộ thẩm tra, xác minh để xử lý đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết.
Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
Năm 2014 là Năm Dân vận, Đảng uỷ Bộ đã xây dựng Kế hoạch số 53-KH/ĐU với trọng tâm: Tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể quần chúng; Thực hiện đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chỉ đạo Công đoàn Bộ hoạt động tạo được nhiều nét khởi sắc, sáng tạo, phong phú, chủ động và tích cực về chiều sâu, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cả năm 2014.
Chỉ đạo Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên, đảm bảo hoạt động của Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.
Đánh giá chung
* Ưu điểm: Triển khai và hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 của Bộ trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định; thực hiện tốt các giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại sau tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý đơn vị. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức tạo sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.
* Hạn chế,  khuyết điểm: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên chưa được coi là việc làm thường xuyên; chưa coi trọng việc đăng ký làm theo của từng đảng viên trong chi bộ. Một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt hàng tháng, số đảng viên tham gia chưa thật đầy đủ, nội dung sinh hoạt còn nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn; chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề, số đảng viên tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ còn ít. Một số cấp uỷ trực thuộc còn chậm xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của Năm Dân vận, chưa tập huấn cấp uỷ và rà soát kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.Một số cấp ủy Đảng chưa xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; giám sát chuyên đề còn ít và nếu có thì việc lưu trữ hồ sơ cũng không đầy đủ. Tình hình tư tưởng và những vấn đề phát sinh trong nội bộ ở một số nơi chưa được giải quyết kịp thời.
Việc ghi chép hệ thống sổ sách nghiệp vụ, đặc biệt sổ biên bản sinh hoạt chi bộ chưa chi tiết, cụ thể, chưa thực hiện theo đúng hướng dẫn; công tác quản lý bổ sung hồ sơ đảng viên theo định kỳ vẫn còn sai sót.
Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề tuy đã có tiến bộ so với năm trước nhưng chất lượng nội dung vẫn chưa đạt yêu cầu, hoặc báo cáo chậm. Nhiều cấp ủy chỉ quan tâm phản ánh hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà ít chú trọng đến việc báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng.
Từ những kêt quả đã đạt được, hội nghị đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, cụ thể như sau:
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ. Chú trọng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn di sản, nghệ thuật biểu diễn, thiết chế văn hoá ở cơ sở. Đẩy mạnh việc tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Chính phủ.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng xây dựng nền tảng công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ.
- Chỉ đạo tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ các sự kiện chính trị; đẩy mạnh các hoạt động thể thao phong trào trong các đối tượng quần chúng nhân dân; tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên tham tham dự SEAGAMES 28 tại Singapore và các giải thi đấu trong nước và quốc tế.
- Tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa với chủ đề “Kết nối các di sản văn hoá”; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kích cầu du lịch; Mở rộng hợp tác về du lịch; phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực xúc tiến quảng bá để duy trì tăng trưởng.
- Tăng cường phối hợp hành động giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các cấp, các ngành, các tổ chức trong việc tuyên truyền, quảng bá và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ở trong và ngoài nước.
Về công tác chính trị tư tưởng:
- Triển khai chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
- Phổ biến Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/9/1945 làm tài liệu học tập, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên.
- Nâng cao chất lượng các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, các buổi thông tin thời sự chuyên đề để chủ động phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
Về công tác tổ chức xây dựng Đảng:
- Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Bộ. Chuẩn y cấp uỷ của 76 tổ chức đảng trực thuộc ngay sau đại hội.
- Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Xây dựng quy chế làm việc cấp uỷ và chương trình công tác nhiệm kỳ.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, duy trì nề nếp, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ. 
- Tăng cường công tác quản lý và phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp từ 150-200 đảng viên mới, trong đó có 50% là đoàn viên thanh niên.
- Tổ chức các lớp tập huấn cấp uỷ viên khoá mới và bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và cho đảng viên dự bị trong toàn Đảng bộ.
- Triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Khối về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp theo Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW ngày 04/9/2014 của UBKT Trung ương và Hướng dẫn số 986-HD/UBKTĐUK ngày 19/12/2014 của UBKT Đảng uỷ Khối.
- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ, coi trọng giám sát phòng ngừa, cảnh báo, giám sát việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư diễn ra trong quá trình chuẩn bị đại hội.
Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng uỷ Khối về tăng cường dân vận chính quyền, xây dựng đạo đức công vụ, công khai minh bạch trong các cơ quan, đơn vị theo quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tăng cường chỉ đạo các tổ chức Công đoàn phát động các phong trào thi đua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí thi đua, hăng hái phấn khởi trong công chức, viên chức và người lao động.
- Tăng cường chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai phong trào thanh niên tình nguyện, xung kính đi đầu trong mọi hoạt động của Bộ, ngành.
CN
 
 
 
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác