100% các huyện, thị xã, thành phố Đắk Lắk được truyền dạy cồng chiêng

(Cinet) - Từ nay đến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk ra mục tiêu phấn đấu: 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn được tổ chức các lớp truyền dạy về cách đánh cồng chiêng và chỉnh chiêng.

Vừa qua, nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh, giai đoạn 2016-2020.
 
100% các huyện, thị xã, thành phố Đắk Lắk được truyền dạy cồng chiêng - ảnh 1
Dự án có tổng kinh phí thực hiện hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: tintaynguyen

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Nghị quyết là tỉnh sẽ cấp trang phục và hỗ trợ kinh phí cho 75 đội chiêng, đội văn nghệ có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng; phấn đấu có trên 70% buôn đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn toàn tỉnh có cồng chiêng; hoàn thành nội dung về thống kê, sưu tầm các bài chiêng cổ, số lượng nghệ nhân truyền dạy, số lượng cồng chiêng; 100% các huyện, thị xã, thành phố được tổ chức các lớp truyền dạy về cách đánh cồng chiêng và chỉnh chiêng; 100% số trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được phổ biến kiến thức và tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về văn hóa cồng chiêng… với tổng kinh phí thực hiện là 10.250.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đề ra các hoạt động chính như: Mở lớp dạy đánh cồng chiêng, truyền dạy chỉnh chiêng; mở lớp truyền dạy dân ca, dân vũ; mở lớp truyền dạy sử thi; phục dựng một số lễ hội truyền thống có nguy cơ mai một của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ; phối hợp với các địa phương triển khai chính sách tôn vinh, đãi ngộ, khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia bảo tồn và phát huy di sản văn hoá truyền thống, thống kê, sưu tầm, ghi chép lưu giữ các bài chiêng cổ trong các nghi lễ của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ…

Sau khi UNESCO công nhận Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là Di sản của nhân loại, Đắk Lắk đã nhanh chóng xây dựng và thực hiện đề án bảo tồn di sản này. Đến nay, qua 2 giai đoạn bảo tồn (2007-2010) và (2012-2015) với kinh phí hơn 55 tỷ đồng đã đem lại những hiệu quả thiết thực về việc bảo tồn, phát huy các giá trị Văn hóa Cồng chiêng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn trong Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm cho mọi thành viên trong cộng đồng và toàn xã hội về việc giữ gìn có hiệu quả Không gian Văn hóa Cồng chiêng Đắk Lắk - Tây Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…”.

LA (BTV)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác