Vui lễ cúng mừng đầu lúa mới

Khi những nương lúa cuối cùng được đồng bào Raglai thu hoạch xong cũng là lúc các gia đình rộn ràng chuẩn bị lễ ăn mừng đầu lúa mới để tạ ơn...

Mèn mén trong đời sống người Mông

(Cinet) - Mèn mén là tên một món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại vùng núi Tây Bắc. Nó luôn xuất hiện trong đời sống sinh hoạt của người Mông...