Mèn mén trong đời sống người Mông

(Cinet) - Mèn mén là tên một món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại vùng núi Tây Bắc. Nó luôn xuất hiện trong đời sống sinh hoạt của người Mông...