Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018

(Cinet)- Ngày 30/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1253/KH-BVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.
Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018 - ảnh 1
Nhiều hoạt động được tổ chức trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018.
Ảnh minh họa.

Việc tổ chức Ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân qua việc thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg.

Thời gian tổ chức Ngày hội từ ngày 19/4/2018 – 22/4/2018, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Ngày hội có sự tham gia của khoảng 270 người thuộc 30 thành phần dân tộc của các tỉnh, thành đại diện cho các dân tộc, vùng miền.

Với chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ngày hội sẽ có bốn hoạt động chính gồm: Chương trình Đêm hội văn hóa dân tộc; Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Các ngày hội văn hóa dân tộc, vùng miền; Và Triển lãm 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Bộ VHTTDL yêu cầu các hoạt động tổ chức cần đảm bảo nội dung và hình thức phong phú đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách tham gia.

Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Tổ chức các hoạt động trang trọng, tiết kiệm và đam bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, chính trị và trật tự xã hội. Việc chuẩn bị tổng kết phải đảm bảo thiết thực đúng mục tiêu, yêu cầu của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Gia Huệ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác