Bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người

(Cinet) - Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo “Bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc”.
 
Bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người - ảnh 1
Dân tộc Si La - một trong những dân tộc ít người ở Việt Nam. Ảnh MT&ĐT

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính như: Văn hóa của các dân tộc rất ít người có số dân dưới 10.000 người; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người và những vấn đề đặt ra; thực trạng và giải pháp; những yếu tố tác động đến quá trình biến đổi văn hóa trong cộng đồng các dân tộc rất ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc đối với các dân tộc ít người; bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người trong bối cảnh phát triển và hội nhập; bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số với phát triển du lịch cộng đồng...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề cập tới các giải pháp cần thực hiện: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình; các chủ trương, chính sách đặc thù để bảo tồn giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số; tôn trọng các giá trị văn hóa của mỗi dân tộc, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội của mỗi dân tộc; chính sách giúp cải thiện số lượng và chất lượng dân số của các dân tộc rất ít người; tổ chức thêm các nghiên cứu, hội thảo về văn hóa để có các chính sách cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số...

Bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc” là hội thảo để các nhà khoa học, các nhà quản lý về lĩnh vực công tác dân tộc trao đổi, thảo luận tìm ra giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc rất ít người. Thông qua đó nhằm củng cố phát triển hệ thống thiết chế văn hóa phù hợp; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các thôn bản, vùng đồng bào dân tộc rất ít người, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững vùng dân tộc miền núi.

Lan Anh (tổng hợp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác