Điều tra văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(Cinet) -  Mới đây, Hội đồng Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức xét duyệt đề cương của Đề án khoa học cấp tỉnh: “Điều tra văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Theo đó, qua xét duyệt, Hội đồng đã đóng góp, chỉnh sửa bổ sung một số nội dung và thống nhất thông qua để thực hiện Đề án.
 
Điều tra văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - ảnh 1
Raglai - một trong những dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: langvietonline

Đề án dự kiến sẽ được thực hiện trong 2 năm với các nội dung, bao gồm: Tổng quan văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đánh giá phân loại các loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số; giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; Xây dựng kế hoạch bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế; thực hiện phim tư liệu và thực hiện tập sách công trình nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu của đề án là đồng bào dân tộc Raglai, Ê đê, T’rin, Chăm, Hoa, Tày, Nùng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở thực tế điền dã và nghiên cứu đời sống, sản xuất và văn hóa của đồng bào dân tộc như công cụ sản xuất, chữ viết, lễ hội…

Thông qua Đề án, nhằm sưu tầm và đánh giá các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Từ đó đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách, mô hình nhằm bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 53 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số, với 67.000 người, chiếm 5,6% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đông nhất là các dân tộc Raglai, Ê đê, T’rin, Tày, Nùng, Mường, Hoa… Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng đã góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa tỉnh nhà.

LA (TH ktv.org.vn, bdtkhanhhoa.gov.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác