Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh vùng Tây Nam Bộ

(Cinet) - Ngày 23/8, tại tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra “Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh vùng Tây Nam Bộ”. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, gốc của vấn đề vẫn là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giảm nghèo cho đồng bào, nhất là vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng khó khăn hạn hán và xâm nhập mặn”.
 
Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh vùng Tây Nam Bộ - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trong vùng tiếp tục bám sát thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, các Nghị quyết số 19, 35, 60 về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các cơ chế, chính sách khác. Trong đó, quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng mở rộng diện tích đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đi liền với ứng dụng khoa học kỹ thuật để bảo đảm sản xuất nông nghiệp trong vùng đạt giá trị dương trong năm 2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tích cực thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tăng cường an ninh biên giới, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tăng cường bố trí kinh phí thực hiện công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020…

Thời gian qua, UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách dành cho vùng DTTS, biên giới trên phạm vi cả nước, trong đó có khu vực Tây Nam Bộ.

Theo đó, đã có 8 chính sách dân tộc chính được triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS. Trong đó, Chương trình 135 đã tạo nền tảng về cơ sở vật chất vừa để phát triển sản xuất, vừa nâng cao đời sống cho đồng bào, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý dự án cho đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở… từng bước phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và biên giới.

Thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, các tỉnh đã xây dựng đề án triển khai các nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt với kinh phí là gần 475 tỷ đồng, tổng số hộ thụ hưởng là gần 140.000 hộ.
 
Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh vùng Tây Nam Bộ - ảnh 2
Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS vùng Tây Nam Bộ luôn được quan tâm. Ảnh: baotintuc

Về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã bình chọn được hơn 1.500 người có uy tín trong đồng bào DTTS, đồng thời thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách dành cho đội ngũ người có uy tín có hiệu quả.

Bên cạnh những chính sách chăm lo về vật chất, kết quả thực hiện Quyết định cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí dành cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã được chính quyền địa phương thực hiện tốt và mang lại hiệu quả thiết thực. Chính sách tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất điển hình, hiệu quả, phát huy bảo tồn văn hóa của từng dân tộc...

LA (TH UBDT, baochinhphu)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác