Hội thảo tham vấn rà soát luật và chính sách về tình hình phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số

(Cinet) - Ngày 6/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với cơ quan của Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo tham vấn rà soát luật và chính sách về tình hình phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số (DTTS).
 
Hội thảo tham vấn rà soát luật và chính sách về tình hình phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số - ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: UBDT

Bình đẳng giới (BĐG) được Liên hợp quốc xác định là một trong 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững. Ở Việt Nam, BĐG và đảm bảo quyền của phụ nữ là vấn đề lớn, xuyên suốt trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước, đã được cụ thể hóa bằng các cam kết quốc tế thông qua hệ thống luật pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện mục tiêu BĐG vẫn đang còn nhiều bất cập, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS. Mặc dù trong những năm gần đây, những chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, nhưng đồng bào vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em gái DTTS là nhóm dễ bị tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận các chính sách và hưởng thụ thành quả của sự phát triển và hội nhập xu thế chung của toàn cầu hiện nay.

Báo cáo rà soát luật và chính sách về phụ nữ và trẻ em gái DTTS được nghiên cứu dựa trên việc phân tích khuôn khổ luật pháp và chính sách của Việt Nam về quyền của nhóm đối tượng này từ các quan điểm của chuẩn mực quốc tế về nhân quyền; các khuyến nghị cụ thể có tính đến tình hình Việt Nam và thực trạng phụ nữ và trẻ em gái DTTS gặp nhiều thiếu thốn và bất bình đẳng. Dự thảo báo cáo nhìn nhận và đánh giá đối với 30 chỉ số về chính sách/pháp luật trên 5 lĩnh vực chủ yếu: Tiếp cận giáo dục; bạo lực trên cơ sở giới (tảo hôn); chăm sóc sức khỏe sinh sản; bình đẳng giới trong quan hệ hôn nhân và gia đình; tiếp cận đất đai (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu đánh giá cao nội dung dự thảo báo cáo được trình bày tại hội thảo và cho rằng đây là một vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp cụ thể vào nội dung của báo cáo, như: Để nâng cao quyền tham chính của phụ nữ vùng DTTS cần phải hoàn thiện các quy định về bầu cử, xây dựng luật dân tộc để đảm bảo quyền bình đẳng chính trị giữa các dân tộc và của phụ nữ DTTS; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho phụ nữ DTTS để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ sở; bổ sung thêm các chỉ số về mặt tư pháp để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái DTTS; công bố kịp thời những kết quả nghiên cứu về tình trạng giáo dục của trẻ em gái DTTS để xây dựng các chính sách phù hợp, tổng hợp hệ thống và công bố kinh nghiệm ở các vùng thực hiện hiệu quả việc giáo dục đối với trẻ em gái DTTS để các địa phương khác chia sẻ và học tập; tập trung tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho cấp ủy chính quyền cơ sở cũng như nhận thức của các sở, ban ngành tại địa phương trong việc phối hợp và quan tâm đến các vấn đề liên quan đến quyền phụ nữ và trẻ em gái DTTS; khi chính sách được ban hành cần phải có nguồn lực và giải pháp thực hiện để các địa phương triển khai có hiệu quả các nội dung của đề án, chính sách…

MH (BTV)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác