Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn cho già làng, trưởng bản, người có uy tín tỉnh Hà Giang

(Cinet)- Ngày 18/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Kế hoạch số 4201/KH-BVHTTDL về “Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiếu số tỉnh Hà Giang, năm 2016”.
 
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn cho già làng, trưởng bản, người có uy tín tỉnh Hà Giang - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: UBDT)

Theo đó, nội dung tập huấn, bao gồm: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; Phổ biến rộng rãi các văn bản hướng dẫn của các ngành, tổ chức, đoàn thể nhằm khắng định trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể, cá nhân và gia đình trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội tại địa phương.

Tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết, phòng tránh đối với các loại ma túy; Giúp người dân hiểu rõ về bản chất, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng; Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Những phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm về ma túy, cách nhận biết và xử lý đối với các tình huống thường gặp, nhằm cảnh báo và định hướng đồng bào dân tộc thiểu số ý thức phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy.

Cung cấp các thông tin liên quan đến công tác cai nghiện, chữa trị, phục hồi sau cai nghiện cho người nghiện và gia đình có người nghiện, giúp họ có nhiều cơ hội chữa trị và tái hòa nhập cộng đồng…

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để có biện pháp, phương án tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.

Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các huyện trọng điểm về ma túy. Bảo đảm tất cả các xã trọng điểm về ma túy đều được tuyên truyền phòng; chống ma túy bằng các hình thức phù hợp.

Qua đó, nhằm giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang hiểu sâu sắc hơn về tác hại của ma túy và các chất gây nghiện. Nhận thức chất ma túy đang là tệ nạn gây nhức nhối trên toàn thế giới, gây rối loạn trật tự xã hội, những hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến các gia đình và xã hội.

Thời gian tổ chức lớp tập huấn trong 02 ngày từ 04/11/2016 - 05/11/2016. Địa điểm: Tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác