Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

(Cinet) - Ngày 24/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Kế hoạch số 4282/KH-BVHTTDL về việc “Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam”.
 
Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa. (nguồn: baodulich.net.vn)

Mục đích của việc khảo sát nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu văn hóa của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam; đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về công tác văn hóa dân tộc; qua đó, xây dựng, hệ thống, tổng hợp văn hóa của 53 dân tộc thiểu sổ Việt Nam trên cơ sở rà soát, thống kê thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số.
Theo đó, đối tượng khảo sát là các địa phương có đông dân cư là người dân tộc thiểu số sinh sống.

Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc; Thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Trà Vinh, Sóc Trăng; Phòng Văn hóa thông tin huyện, thành phố trực thuộc các tỉnh thực hiện.

Để việc khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số đạt kết quả, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh nêu trên lựa chọn các xã tiêu biểu phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức triển khai thực hiện.

Nội dung thực hiện: Xây dựng mẫu Phiếu điều tra; Điền dã, khảo sát, phỏng vấn ghi chép tư liệu từ các chủ thể là đồng bào các dân tộc, đặc biệt từ những nghệ nhân và người có uy tín; thảo luận nhóm; tổng họp và xử lý tư liệu; báo cáo Ban Soạn thảo, Tố Biên tập và hoàn chỉnh Đề án.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu nêu và chỉ ra các yếu tố tác động tới việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, những thuận lợi, khó khăn và ý kiến phản ánh, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nhằm dự báo, xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác