Mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang

(Cinet)- Ngày 05/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn số 3987/BVHTTDL-VHDT gửi Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang về việc mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang, năm 2016.
 
Mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang - ảnh 1
Dân tộc Lô Lô, Hà Giang. Ảnh: vov.vn

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-BVHTTDL ngày 05/5/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tại tỉnh Hà Giang, năm 2016; Căn cứ Báo cáo số 117/BC-VHTTDL ngày 16/6/2016 của Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang về việc kết quả khảo sát, thống kê thực trạng văn hóa phi vật thể dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang.

Qua khảo sát, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang đã lập danh sách các nghệ nhân và học viên dân tộc Lô Lô trên địa bàn huyện Mèo Vạc tham gia Lớp truyền dạy. Để lớp truyền dạy đạt hiệu quả cao, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang triệu tập thêm 20 học viên là người dân tộc Lô Lô trên địa bàn huyện Đồng Văn - là nơi đồng bào dân tộc Lô Lô tập trung sinh sống. Qua đó, động viên đồng bào dân tộc Lô Lô trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.

Việc tổ chức lớp truyền dạy nhằm mục đích từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy bản sắc tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Lô Lô; Góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời nhằm khơi dậy phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác