Phát huy vai trò của các nghệ nhân trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

(Cinet) - Thời gian qua, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã ban hành nhiều Nghị quyết và đầu tư nhiều kinh phí để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số.

   Phát huy vai trò của các nghệ nhân trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc - ảnh 1 Sa Thầy có trên 57% đồng bào dân tộc tại chỗ sinh sống. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Với đặc thù của một huyện có nhiều dân tộc anh em, Sa Thầy có trên 57% đồng bào dân tộc tại chỗ sinh sống, gồm: Gia Rai, Sê Đăng, Rơ Mâm, Ba Na và một số ít các dân tộc khác, tạo nên một cộng đồng văn hóa đa dạng, với những giá trị truyền thống đặc sắc.

Để thực hiện tốt công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, ngoài việc ban hành các Nghị quyết, huyện Sa Thầy đã chú trọng phát huy vai trò của các nghệ nhân ưu tú trên địa bàn huyện và các già làng, người có uy tín để tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ biết yêu quý và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo đó, từ năm 2010 đến nay, huyện Sa Thầy đã tổ chức 08 lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, đàn hát dân ca tại các xã, thị trấn, với gần 200 nghệ nhân và hơn 1.000 học viên tham gia.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đến nay huyện Sa Thầy còn lưu giữ gần 450 bộ cồng chiêng, 14 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Tất cả 39 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có đội cồng chiêng, múa xoang; tổ chức khôi phục nhiều lễ hội như hội đua thuyền độc mộc, lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ mừng nhà rông mới. Bên cạnh đó,  huyện đã tổ chức nhiều đợt liên hoan cồng chiêng – đàn hát dân ca, hội thi tạc tượng nhà mồ, ngày hội văn hóa – thể thao các dân tộc…

Không dừng lại ở những kết quả đạt được, huyện Sa Thầy đã đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong thời gian tới như ban hành Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với từng bước phát triển du lịch trên địa bàn”. Bên cạnh đó, hàng năm, bố trí kinh phí 150 triệu đồng để tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đã tạo được đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Sa Thầy, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lan Phạm (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác