Thành lập Ban Tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018”

(Cinet) - Quyết định số 1145/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc thành lập Ban Tổ chức (BTC) các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2018.
Thành lập Ban Tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018” - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy làm Trưởng BTC “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018”
 
Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 1253/KH-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; căn cứ Công văn của các đơn vị cử thành viên tham gia BTC các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; đồng thời xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Quyết định thành lập BTC các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg gồm 18 thành viên do bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL làm Trưởng BTC; Ông Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội và Ông Lê Quang Anh, Quyền Trưởng ban Ban Quản Lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đồng Phó Trưởng BTC; cùng 15 Ủy viên.

BTC có nhiệm vụ: Tổ chức thực các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg. Trưởng BTC có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của BTC, thành lập các Tiểu ban chuyên môn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC. BTC được sử dụng con dấu của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam để chỉ đạo, điều hành công việc.

Minh Hoàng
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác