Thành lập Tổ Biên tập Đề án “Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam”

(Cinet) - Ngày 13/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3555/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ Biên tập Đề án “Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam”.
 
Thành lập Tổ Biên tập Đề án “Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam” - ảnh 1
Dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: baotintuc.vn

Tổ Biên tập do Bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL – là Tổ trưởng, Bà Trần Thị Bích Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL – là Tổ phó, cùng 03 Ủy viên.

Theo đó, Ban Tổ chức có trách nhiệm triển khai các công việc xây dựng Đề án “Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam” theo sự phân công, chỉ đạo cụ thể của Ban Soạn thảo.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Đề án “Tư liệu văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam”. Bộ VHTTDL yêu cầu: Xây dựng, hệ thống, tổng hợp văn hoá truyền thống của 53 dân tộc thiếu số Việt Nam trên cơ sở rà soát, thống kê thực trạng văn hoá các dân tộc thiểu số; Đánh giá các yếu tố tác động tới việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, những thuận lợi, khó khăn và dự báo, định hướng phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Đề án “Tư liệu văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam” theo mẫu phiếu cơ sở dữ liệu nhằm tổng hợp, hệ thống hoá văn hoá truyền thống của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam; đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về công tác văn hoá dân tộc. Bên cạnh đó, lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác