Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm việc với Vụ Văn hóa dân tộc về kế hoạch công tác 2017

(Cinet) - Sáng 20/3, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc với Vụ Văn hóa dân tộc về việc triển khai kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị.
 
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm việc với Vụ Văn hóa dân tộc về kế hoạch công tác 2017 - ảnh 1
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017, Vụ Văn hóa dân tộc có 12 hoạt động sự nghiệp và 01 Đề án, bao gồm: Đề án bảo tồn, giữ gìn tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất, tại tỉnh Tuyên Quang; Ngày hội trình diễn Cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc năm 2017 tại tỉnh Quảng Nam; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt-Lào lần thứ II tại tỉnh Sơn La; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Gia Lai; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer Nam bộ lần thứ VII, tại tỉnh Bạc Liêu; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt - Campuchia lần thứ II tại tỉnh Kon Tum; Tổ chức hội nghị - hội thảo gặp mặt già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trưởng thôn, bản các xã đặc biệt khó khăn, vùng biên giới khu vực phía Bắc; Tổ chức 03 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc thiểu số có số dân rất ít người (dưới 10.000 người), dân tộc Si La - Điện Biên, dân tộc La Ha - Sơn La, dân tộc Chứt - Quảng Bình; Tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo; Tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa đi biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, biển đảo và xuất bản sách ảnh giới thiệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Theo báo cáo, đến nay một số đầu công việc đã và đang được Vụ Văn hóa dân tộc triển khai ban hành Quyết định, xây dựng Kế hoạch, đề cương Đề án và thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập, xin ý kiến và thống nhất nội dung kế hoạch tổ chức…

Trong thời gian tới, đối với các Ngày hội, giao lưu, Vụ sẽ hoàn thiện các văn bản liên quan, Kế hoạch tổ chức, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội; Công tác tại địa phương và làm việc với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thống nhất nội dung tổ chức Ngày hội. Thống nhất tỉnh đăng cai Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt - Campuchia lần thứ II. Bên cạnh đó, hoàn thiện các văn bản liên quan đến việc xây dựng Đề án bảo tồn, giữ gìn tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Xây dựng đề cương và tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án.

Đồng thời, trao đổi với các địa phương có liên quan, thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức 05 lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể. Xin ý kiến các đơn vị liên quan, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị - hội thảo gặp mặt già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trưởng thôn, bản các xã đặc biệt khó khăn, vùng biên giới khu vực phía Bắc.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Vụ Văn hóa dân tộc trong việc triển khai các đầu công việc, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đề nghị Vụ cần nghiên cứu kỹ nội dung kế hoạch, xây dựng tốt các đề án, kịch bản tổ chức, hướng dẫn các sự kiện... liên quan tới đơn vị mình.

Khắc phục những khó khăn, hạn chế, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái yêu cầu Vụ Văn hóa dân tộc quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổ chức, điều hành các hoạt động của ngành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng./.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác