Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số

(Cinet) - Nhằm đánh giá những thành quả cùng những hạn chế trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vừa phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền các dân tộc thiểu số Việt Nam”.
 
Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số - ảnh 1
Dân tộc thiểu số Việt Nam.

Hội thảo đã có hơn 50 bản tham luận phản ánh về nhiều vấn đề đã được mổ xẻ, phân tích, bàn sâu, đưa ra những cái nhìn mới để có những giải pháp mới trong công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy  văn hóa cổ truyền các dân tộc thiểu số Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là việc xây dựng, phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa cổ truyền các dân tộc thiểu số Việt Nam trong tình hình hiện nay, đồng thời cũng nhấn mạnh văn hóa truyền thống đang từng ngày bị mai một. Đặc biệt là sự cảnh báo về ý thức con người do xa rời văn hóa truyền thống đã xuống cấp nghiêm trọng đến mức báo động, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực khôn lường đến xã hội. Nhà thơ cũng quán triệt và đưa ra những yêu cầu từ cuộc Hội thảo để có những giải pháp đúng đắn trong việc bảo tồn, phát huy truyền thống quý báu này. Bên cạnh đó, cần tăng cường phổ biến tinh thần của hội thảo đến cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân để không ngừng nâng cao nhận thức và có những quyết sách đúng đắn…

Theo ông Bùi Thanh Bình, Chi hội trưởng chi hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình cho rằng: thống nhất quan niệm về nhận thức, phương thức thực hành trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc nói chung và vốn cổ văn hóa nói riêng, đang là một nhu cầu cần thiết và cấp bách. Phải có định hướng, giải pháp nhằm tạo mối tương tác chặt chẽ hơn giữa bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc với phát triển kinh tế một cách bền vững. Phải tiến hành kiểm kê di sản văn hóa từng địa phương, trên cơ sở đó nghiên cứu sâu sắc về giá trị của từng nhóm, từng loại di sản văn hóa, đổi mới cơ chế và phương thức bảo tồn.

Đa số đại biểu cho rằng, để bảo tồn văn hóa của các dân tộc thiểu số cần thống nhất giữa khái niệm văn hóa truyền thống và truyền thống văn hóa. Đặc biệt phải tổng kiểm kê các di sản văn hóa từng địa phương trên phạm vi toàn quốc; nghiên cứu một cách sâu sắc về giá trị của từng nhóm, từng loại di sản văn hóa để đề ra phương thức bảo tồn hiệu quả.

Lan Phạm (tổng hợp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác