Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

(Cinet) - Ngày 26/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS)”.
 
Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số - ảnh 1
Dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: Ảnh: Caobang.gov.vn
Qua kết quả khảo sát xây dựng Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS” ở một số địa phương cho thấy hiểu biết về bình đẳng giới, Luật Bình đẳng giới của cộng đồng, thậm chí cán bộ xã, huyện cũng rất hạn chế. Trước thực tế vùng DTTS có những yếu tố đặc thù về điều kiện địa bàn sinh sống là vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo cao, ít được tiếp cận các phương tiện truyền thông, phong tục tập quán; định kiến giới của một số dân tộc còn nặng nề, sự hạn chế về tiếp cận xã hội, hạn chế về giao tiếp, tâm lý tự ti, e ngại, rào cản ngôn ngữ của phụ nữ DTTS; năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền vận động nâng cao năng lực nhận thức của người dân và đào tạo nâng cao năng lực trong Quyết định 1241/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 còn nhiều hạn chế, mới thực hiện ở các cơ quan cấp tỉnh là chủ yếu, công tác tuyên truyền vận động, nâng cao năng lực ở vùng DTTS chưa được quan tâm đúng mức; việc tuyên truyền trên phát thanh và truyền hình, báo giấy chưa thường xuyên, hình thức, ngôn ngữ chưa phù hợp, đồng bào ít được tiếp cận; việc tập huấn, phổ biến pháp luật, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ mới chỉ thực hiện ở cấp tỉnh là chủ yếu, đội ngũ cán bộ huyện nhất là ở cơ sở xã, thôn bản hầu như chưa được tập huấn.

Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 – 2025” thực sự thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến về bình đẳng giới, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới ở vùng DTTS số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đề án tập trung vào công tác truyền thông; đào tạo nâng cao năng lực; xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy BĐG với đối tượng áp dụng là đồng bào DTTS, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, công chức, viên chức công tác trên địa bàn vùng DTTS.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu bày đề nghị: với Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số”, phải đưa ra chỉ tiêu phù hợp, chính xác để đánh giá đúng hiệu quả; xác định rõ phạm vi điều chỉnh đề án; cân nhắc thành phần dân tộc; cần nhấn mạnh tính đặc thù của Đề án; giải pháp và nội dung thực hiện phải tương đồng, logic; vai trò của hội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước công tác dân tộc trong khuôn khổ Đề án; quy định tham gia cụ thể của các Bộ, ngành liên quan;…

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác