Di sản thế giới

Di sản thế giới - ảnh 1
Logo của Tổ chức Unesco
(Cinet-DSTG)- Tính đến năm nay 2012, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc viết tắt là Unesco đã trao bằng công nhận cho tất cả 962 di sản đại diện cho 157 quốc gia trên thế giới
Trong 962 di sản có 745 di sản văn hóa, 188 di sản thiên nhiên và 29 di sản hỗn hợp ( gồm cả 2 loại văn hóa và thiên nhiên)
Hiểu một cách khái quát Di sản thế giới là những di chỉ hay di tích của một quốc gia như các kiến trúc, thành phố, rừng, dãy núi, hồ, sa mạc, tòa nhà, quần thể kiến trúc, nghệ thuật…do các nước có tham gia vào Công ước di sản thế giới đề cử cho Chương trình quốc tế Di sản thế giới được xét duyệt, công nhận và quản lý bởi Unesco. Những đề cử di sản của các quốc gia được gửi đến chương trình quốc tế Di sản thế giới sẽ được tổ chức Unesco lập danh mục, đặt tên và bảo tồn. Những đề cử được đưa vào danh sách di sản thế giới có thể được nhận tiền từ Quỹ di sản thế giới theo một số điều kiện nhất định. Chương trình này được lập theo Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới gọi tắt là Công ước Di sản. Công ước Di sản được Đại hội đồng Unesco thông qua ngày 16 tháng 11 năm 1972.
Theo công ước di sản thế giới thì
Di sản văn hóa gồm:
Các di tích: Các tác phẩm kiến trúc, tác phẩm điếu khắc và hội họa, các yếu tố hay các cấu trúc có tính chất khảo cổ học chất, ký tự, nhà ở trong hang đá và các công trình sự kết hợp giữa công trình xây dựng tách biệt hay liên kết lại với nhau mà do kiến trúc của chúng, do tính đồng nhất hoặc vị trí trong cảnh quan, có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật và khoa học.
Các di chỉ: Các tác phẩm do con người tạo nên hoặc các tác phẩm có sự kết hợp giữa thiên nhiên và nhân tạo và các khu vực trong đó có các di chỉ khảo cổ có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân chủng học.
Di sản thế giới - ảnh 2
Cờ của các quốc gia tham gia vào công ước Unesco

Di sản thiên nhiên gồm:
Các đặc điểm tự nhiên bao gồm các hoạt động kiến tạo vật lý hoặc sinh học hoặc các nhóm các hoạt động kiến tạo có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm thẩm mỹ hoặc khoa học.
Các hoạt động kiến tạo địa chất hoặc địa lý tự nhiên và các khu vực có ranh giới được xác định chính xác tạo thành một môi trường sống của các loài động thực vật đang bị đe dọa có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm khoa học hoặc bảo tồn.
Di sản hỗn hợp
Đến tận năm 1992, Ủy ban di sản thế giới mới đưa ra khái niệm di sản hỗn hợp hay còn gọi là cảnh quan văn hóa để miêu tả các mối quan hệ tương hỗ nổi bật giữa văn hóa và thiên nhiên của một số khu di sản.
Cho đến nay nhiều di sản trong tổng số 962 di sản đã bị đưa vào danh sách di sản có nguy cơ bị đe dọa, nhiều di sản đã không còn nguyên vẹn như khi mới được công nhận. Có những di sản được quản lý và phát huy tốt các giá trị của mình song bên cạnh đó vẫn còn nhiều di sản dường như bị lãng quên…
NLH
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác