552 di tích ở Hà Nội được tu bổ từ nguồn vốn xã hội hóa

Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội cho biết, trong 5 năm gần đây, mỗi năm Hà Nội đã đầu tư từ 50 đến 60 tỷ đồng từ vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, qua đó đã có 552 di tích lịch sử được tu bổ.

Do tính chất đặc thù của văn hóa, việc triển khai xã hội hóa văn hóa ở Hà Nội chủ yếu thông qua sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân để tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở, tuyên truyền quảng cáo, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa theo phương thức nhà nước cấp kinh phí làm dự án, vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp công sức, tiền của để thực hiện dự án.

H.Y

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác