Thêm hiện vật mới ở bảo tàng Bình dương

Sở Văn hoá tỉnh Bình Dương vừa khánh thành khu trưng bày gồm: 1.300 hiện vật, 50 hình ảnh và 30 tranh minh họa, chia theo các bộ sưu tập và được bố trí tại hai khu vực để phục vụ nhân dân. Khu vực 1 (tầng...

Tìm thấy bức chân dung Mozart

Các chuyên gia nghệ thuật của Đức phát hiện bức tranh cuối cùng của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart trong phòng tranh Gemaeld ở Berlin. Hoạ sĩ...