Khánh thành tượng đài Anh hùng Điểu Ong

Huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) vừa khánh thành tượng đài anh hùng Điểu Ong (dân tộc Sê Tiêng), người đã lập công xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tượng đài anh hùng Điểu Ong được đặt tại Công viên...

Xây dựng Bảo tàng Quốc gia

Chính phủ đã chính thức phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Quốc gia (kết hợp giữa Bảo tàng Cách mạng và Bảo tàng Lịch sử)