Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác quản lý lễ hội đầu Xuân năm 2010

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh và nâng cao mức hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, giao lưu cộng đồng.

Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác quản lý lễ hội đầu Xuân năm 2010 - ảnh 1

Tuy nhiên, với số lượng hơn 500 lễ hội diễn ra trong năm, ở một số nơi vẫn còn biểu hiện buông lỏng công tác quản lý dẫn đến tổ chức lễ hội phô trương, lãng phí, một số hoạt động gây dư luận không tốt trong cộng đồng, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Để mùa lễ hội Xuân Canh Dần 2010 an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc, Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch đã có hướng dẫn chỉ đạo, quản lý, tổ chức lễ hội tới các huyện, thị, thành phố nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ hội khoa học, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

Các nội dung trọng tâm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị, thành phố tập trung bao gồm: Tiếp tục quán triệt nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14/1998/CT-TTg và Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Nghị quyết TƯ 5 khóa (VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đón giao thừa và Tết Nguyên đán Canh Dần. Theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác tổ chức lễ hội cần nêu bật ý nghĩa và giá trị đặc sắc của từng lễ hội, tránh làm biến dạng lễ hội trong việc khai thác lễ hội phục vụ du lịch. Các nghi lễ phải bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, kết hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi có tính giáo dục, phù hợp với lối sống, phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của địa phương và dân tộc. Cùng với đó, trong các lễ hội tổ chức tốt các hoạt động ca hát Quan họ để giữ gìn và phát huy giá  trị của dân ca Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của Nhân loại. Đối với lễ hội có các hoạt động thể thao cần đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa hoạt động thể thao, chú trọng lồng ghép các môn thể thao truyền thống bảo đảm an toàn cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động này trong thời gian diễn ra lễ hội. Đối với các lễ hội có hoạt động thương mại, du lịch, BTC phải quy định, sắp xếp bảo đảm  văn minh, lịch sự và vệ sinh môi trường.

Cũng như mọi năm, vào mùa lễ hội, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm theo Nghị định 56/2006/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa – thông tin được tăng cường nhằm hạn chế ảnh hưởng tới tính tôn nghiêm, linh thiêng tại lễ hội. Đặc biệt năm nay, công tác quản lý lễ hội triển khai và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm đốt và thả đèn trời, Chỉ thị số 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ. Trước mùa lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Ban Quản lý Di tích tỉnh hướng dẫn các Ban quản lý di tích, BTC lễ hội đăng ký chương trình và có cam kết với chính quyền các cấp về thực hiện những nội dung trong Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Đối với những lễ hội có diễn biến phức tạp, Sở yêu cầu phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị, thành phố báo cáo nhanh bằng văn bản để cùng phối hợp thực hiện. Những lễ hội có quy mô vùng miền, quốc gia, thu hút đông đảo du khách: hội Lim, hội chùa Phật Tích, hội Đền Đô, hội chùa Dâu... và hoạt động tại Đền Bà Chúa kho được đặc biệt lưu ý nhằm giảm thiểu tắc nghẽn giao thông.

Mùa lễ hội Canh Dần 2010 đã bắt đầu, quản lý và tổ chức tốt “nguồn lực” này chính là góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc quê hương.

Theo BN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác