Bảo tàng Bắc Kạn với những bước khởi đầu .

Cuối năm 2006, UBND tỉnh Bắc Kạn ra Quyết định thành lập Bảo tàng Bắc Kạn, trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin. Tin vui ấy làm nức lòng những cán bộ làm công tác bảo tồn - bảo tàng trong suốt 10 năm sau khi tái lập tỉnh Bắc Kạn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể nhận thấy những nỗ lực âm thầm của các cán bộ làm công tác bảo tàng của Bắc Kạn. Từ những bước đầu tiên chỉ có 1 biên chế làm công tác bảo tàng và quản lý di tích. Tới năm 2003, phòng Bảo tàng và Quản lý di tích mới được thành lập với 04 biên chế chính thức. Khó khăn là vậy, nhưng các cán bộ làm công tác bảo tồn đã thực hiện được một khối lượng công việc không nhỏ. Vừa tham mưu cho Sở Văn hoá - Thông tin trong công tác quản lý nhà nước đối với các di tích và danh thắng trong tỉnh; vừa bám sát chỉ đạo các địa phương bảo tồn vốn văn hoá truyền thống.

Ngoài số hồ sơ di tích lịch sử, văn hoá và danh thắng được tiếp nhận bàn giao từ Bảo tàng Thái Nguyên, Bảo tàng Cao Bằng, bộ phận chuyên môn về công tác bảo tồn, bảo tàng Bắc Kạn đã xây dựng được 03 hồ sơ di tích, trình Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận và xếp hạng cấp quốc gia như: di tích Chiến thắng Đồn Phủ Thông, Chiến thắng Đèo Giàng, di tích danh thắng động Nàng Tiên (huyện Na Rỳ). Trình UBND tỉnh công nhận và bảo vệ 19 hồ sơ di tích khác. Cũng trong thời gian này, công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá được triển khai và đầu tư có hiệu quả, như: xây dựng các nhà bia di tích tại Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn...

Trong công tác bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, dù chỉ có 01 cán bộ phụ trách, nhưng nhiều dự án thuộc chương trình mục tiêu của Bộ Văn hoá thông tin đã được hoàn thành. Tính từ năm 1998 tới nay, ngành đã tổ chức sưu tầm và phục dựng 04 dự án thuộc di sản văn hoá các dân tộc ít người, biên soạn 03 tập truyện cổ Bắc Kạn và nhiều công trình quan trọng khác. Trong công tác bảo tàng, bộ phận chuyên môn đã tiếp nhận bàn giao và sưu tầm được 2.533 hiện vật. Trong đó đa số là tài liệu, ảnh về giai đoạn lịch sử xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ 1954 đến nay. Có thể nói, những thành quả trên đã tạo nền tảng quan trọng cho ngành bảo tàng tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát triển.

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn đã có 8 biên chế chính thức, làm việc tại 3 phòng chức năng. Tuy vậy, sự nghiệp bảo tàng của tỉnh cũng còn không ít gian nan phía trước. Nhiều di tích trên địa bàn tỉnh chưa được kiểm kê, lập hồ sơ công nhận và xếp hạng. Kinh phí đầu tư cho việc lập hồ sơ, xây dựng bia, biển và cắm mốc bảo vệ còn khá hạn hẹp, dẫn tới việc nhiều di tích bị xâm hại. Kinh phí dành cho công tác sưu tầm văn hoá phi vật thể, đầu tư trang thiết bị bảo quản và trưng bày... vẫn còn thiếu thốn. Hiện nay, trụ sở Bảo tàng Bắc Kạn vẫn đang được bố trí tại tầng 3 của Nhà văn hoá tỉnh. Sau lễ ra mắt Bảo tàng, các hiện vật lại phải xếp gọn trong căn phòng 24 mét vuông.

Ông Hoàng Văn Tạ- Giám đốc Bảo tàng Bắc Kạn cho biết: Thời gian tới, Bảo tàng Bắc Kạn sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, để nhân dân nhận thức được giá trị, ý nghĩa của việc lưu giữ các hiện vật và di tích. Đồng thời ngành Bảo tàng của tỉnh đang rất cần sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành trong tỉnh cũng như sự phối hợp, giúp đỡ của bảo tàng các tỉnh bạn. Phấn đấu xây dựng sự nghiệp bảo tàng của tỉnh Bắc Kạn xứng đáng với bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng và vốn di sản văn hoá dân tộc phong phú của quê hương.

(Theo BBK)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác