Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ, phát huy những giá trị di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 19/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm nơi trưng bày các tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển lãm “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở thủ đô Hà Nội. Lưu bút tại Bảo tàng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết: Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị di sản cực kỳ quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ, phát huy những giá trị di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Đồng chí Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã giới thiệu với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về những tài liệu hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vĩ nhân thế kỷ XX; người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người; một con người trọn vẹn trong tư tưởng, đạo đức và phong cách, sống cao thượng và giàu lòng nhân ái. Lưu bút tại Bảo tàng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết: “Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị di sản cực kỳ quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi khen ngợi các thế hệ cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa nơi đây trở thành trường học giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp của Người. Tôi đề nghị các cấp, các ngành cần tạo điều kiện để các bảo tàng và di tích Hồ Chí Minh phát huy tốt nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn và tuyên truyền giáo dục về Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế”.

Nói chuyện với tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương để mọi người dân Việt Nam học tập và noi theo. Chúng ta học ở Bác lòng tận trung với nước, với Đảng; đức tính “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”; lòng thương dân, lo cho dân, việc gì cũng phải nghĩ tới dân; tinh thần quốc tế vô sản; quyết tâm nuôi ý chí phấn đấu; tinh thần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể, mặt trận tổ quốc”. Về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh cần có chương trình cụ thể để triển khai cuộc vận động thực sự mang lại kết quả. Chủ tịch nước tin tưởng phong trào rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được triển khai sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên, cơ quan đơn vị, quần chúng nhân dân sẽ góp phần khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp; bài trừ sự suy thoái về đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Chủ tịch nước cũng nhiệt liệt khen ngợi và đánh giá cao những đóng góp to lớn của tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh trong việc bảo tồn, gìn giữ và giới thiệu tài liệu hiện vật của Bác đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Kể từ khi khánh thành ngày 19/5/1990, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, hàng năm Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút trên 1 triệu lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế từ 250.000 đến 300.000 người- số lượng khách quốc tế cao nhất trong các bảo tàng ở Việt Nam. Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện có quan hệ mật thiết với các bảo tàng lãnh tụ của một số nước, như Trung Quốc, Nga, Pháp, Lào… Bảo tàng hiện trưng bày hơn 2.500 tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong số hơn 130.000 tài liệu hiện vật về Bác mà bảo tàng lưu giữ.

Theo TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác