Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số ở Bắc Giang

(Cinet) – “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số ở Bắc Giang” là chủ đề cuộc hội thảo đã diễn ra ngày 16/11 tại huyện Sơn Động (Bắc Giang).

Hội thảo do Sở VHTTDL Bắc Giang phối hợp với UBND tỉnh Sơn Động tổ chức. Hội thảo có dự tham dự của đại diện Cục di sản văn hóa (Bộ VHTTDL); các nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Tôn giáo; cán bộ quản lý văn hóa các cấp tỉnh Bắc Giang.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ, khẳng định giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số ở Bắc Giang, đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác, phát huy có hiệu quả di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số Bắc Giang như: Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn để thấy rõ thực trạng, giá trị và có kế hoạch bảo tồn, phát huy; có chính sách thỏa đáng với các nghệ nhân là những người giữ hồn dân tộc; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc ở tỉnh; lập đề án tổ chức trưng bày chính thức, giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc thiểu số chủ yếu ở tỉnh là Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Chí, Sán Dìu, Hoa cùng với di sản văn hóa của dân tộc Kinh một cách sâu sắc để công chúng thấy rõ giá trị của chính họ và các cộng đồng liên quan.

Để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn tới, huyện Sơn Động sẽ tiếp tục phát động rộng rãi phong trào người dân tộc mặc trang phục, học và nói tiếng dân tộc mình; duy trì các lễ hội truyền thống như hội hát Shoong hao của dân tộc Nùng, hội hát Then của dân tộc Tày và khôi phục hội hát Sình ca của dân tộc Cao Lan, lễ hội cấp sắc của dân tộc Dao…

CN/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác