Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Triển khai dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, tỉnh Tuyên Quang đang khảo sát, điều tra, nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá của 7 dân tộc thiểu số và nhóm người Thuỷ, hiện cư trú theo cộng đồng trên địa bàn tỉnh này.

Các dân tộc này tập trung chủ yếu ở 45 thôn, bản thuộc 5 huyện: Nà Hang, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Hàm Yên.

Qua dự án, cơ quan chức năng lựa chọn các di sản văn hóa tiêu biểu để bảo tồn; khai thác và phát huy các di sản văn hoá truyền thống phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch. Dự án nhằm nâng cao ý thức tự hào về bản sắc dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo cơ sở vững chắc để góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn I (từ nay đến năm 2010) thực hiện tổng điều tra văn hoá phi vật thể 7 dân tộc Tày, Dao (gồm 9 ngành), Sán Chay (gồm Cao Lan, Sán Chí), Sán Dìu, Nùng, Mông (gồm 3 ngành), Pà Thẻn và nhóm người Thuỷ, để kiểm kê, đánh giá lập hồ sơ khoa học góp phần nghiên cứu bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số.

 Bảo tồn làng văn hoá gắn với phát triển du lịch, bao gồm: hỗ trợ tu sửa kiến trúc nhà truyền thống, khôi phục các đồ dùng sinh hoạt và công cụ sản xuất, phục hồi và duy trì nghề thủ công truyền thống, phục hồi và duy trì các sinh hoạt văn hoá truyền thống như: lễ hội, nhạc cụ, trang phục, dân ca, dân vũ, văn hoá ẩm thực... của các làng văn hoá Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương) và Giếng Tanh, xã Kim Phú (Yên Sơn).

Sưu tầm, khai thác và phát huy di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu bao gồm các lễ hội, phong tục tập quán, các làn điệu dân ca, tri thức dân gian... của dân tộc Dao, Pà Thẻn, Sán Dìu và nhóm người Thuỷ.

Giai đoạn II (từ năm 2011 - 2015) bảo tồn làng văn hóa dân tộc Tày ở bản Ba, xã Trung Hà (Chiêm Hoá) gồm: hỗ trợ tu sửa kiến trúc nhà truyền thống, khôi phục các đồ dùng sinh hoạt và công cụ sản xuất, hỗ trợ phục hồi và duy trì nghề thủ công truyền thống, phục hồi và duy trì các sinh hoạt văn hoá truyền thống như: lễ hội, nhạc cụ, trang phục, dân ca, dân vũ, văn hoá ẩm thực...

Sưu tầm, khai thác các lễ hội, các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Tày; lễ hội Lồng Tông, hát cọi, quan làng, hát ru, múa then... sưu tầm ngữ văn truyền miệng: tục ngữ, câu đố, ca dao, dân ca, truyện thơ dân gian... của các dân tộc Tày, Sán Chay, Nùng, Mông

MT(Theo CAND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác