Bình Định với công tác bảo tồn di tích

Trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 231 di tích được thống kê, trong đó, có 88 di tích đã xếp hạng. Các di tích phân bố rải rác tại nhiều địa phương và một số đã xuống câp nhiều. Chỉ có sự chung tay giữa các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương, người dân mới có thể làm tốt công tác bảo tồn di tích.

Bia di tích tháp Phú Lốc bị xâm hại (bên trái) đã được Ban Quản lý Di tích tỉnh Bình Định tôn tạo lạiBia di tích tháp Phú Lốc bị xâm hại (bên trái) đã được Ban Quản lý Di tích tỉnh Bình Định tôn tạo lại

* Nỗ lực bảo tồn di tích

Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã chú trọng đầu tư kinh phí trong công tác trùng tu, tôn tạo, gia cố chống xuống câp nhiều di tích trên địa bàn tỉnh. Một số di tích khác đang có kế hoạch xây dựng, tôn tạo trong thời gian tới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác quản lý di tích: triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến công tác quản lý di tích đến từng địa phương. Tổ chức hội nghị quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cho cán bộ các sở, ban, ngành liên quan, cán bộ quản lý văn hóa ở các địa phương. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa tuyên truyền, quản lý, bảo vệ di sản văn hóa cho cán bộ xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh cũng cho thành lập Ban Quản lý Di tích tỉnh, với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh (33 di tích cấp Quốc gia, 55 di tích cấp tỉnh). Từ khi đi vào hoạt động (tháng 4.2008), Ban Quản lý Di tích tỉnh đã tích cực tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý di tích; tổ chức hợp đồng người bảo vệ, chăm sóc các di tích tiêu biểu; xây dựng bia di tích và bản hướng dẫn đường vào các di tích; phối hợp thường xuyên hơn với các địa phương trong vấn đề quản lý di tích trên địa bàn.

Theo Nghị định 92 của Chính phủ, đã có quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa: UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong phạm vi địa phương (điều 50). Trách nhiệm của UBND cấp xã là tổ chức bảo vệ, bảo quản cấp thiết di sản văn hóa; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi làm ảnh hưởng tới sự an toàn của di sản văn hóa (điều 51)… Nói cách khác, dễ hiểu hơn, là chính quyền, các ngành liên quan và đặc biệt là nhân dân đều có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ di tích, mà trước tiên là chính quyền cơ sở nơi có di tích.

* Cần “chung tay góp sức”

Thế nhưng, khi nói về vấn đề bảo vệ di tích, ông Đặng Hữu Thọ, Giám đốc Ban Quản lý Di tích tỉnh, bức xúc: “Nhiều địa phương đề nghị xếp hạng di tích trên địa bàn, nhưng sau khi được công nhận rồi thì thiếu ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, tôn tạo di tích. Họ chỉ trông vào sự quan tâm của các cơ quan chức năng cấp tỉnh, chứ không xem việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích là trách nhiệm của địa phương…”.

Hệ quả từ sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của chính quyền địa phương chính là tình trạng xâm hại, xuống cấp của các di tích. Điển hình như ở khu di tích Núi Bà (Phù Cát), tình trạng khai thác đá xâm hại di tích đã tồn tại từ nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Cách đây 2 năm, dư luận đã bức xúc trước việc cho phép khai thác đất xâm hại khu vực di tích đàn Nam Giao của nhà Tây Sơn (xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn) của chính quyền địa phương. Mặc dù sau đó việc khai thác này đã được đình chỉ, vi phạm đã bị xử lý, nhưng “vết thương” để lại xung quanh khu vực di tích Đàn Nam Giao hiện tại vẫn còn rất lớn. Tình trạng xâm hại ở mức độ “nhẹ” hơn của người dân như viết vẽ làm bẩn di tích, đập phá bia di tích là chuyện phổ biến. Có trường hợp Ban Quản lý Di tích tỉnh vừa tiến hành tôn tạo lại bia di tích xong, một thời gian ngắn sau lại tiếp tục bị người dân xâm hại. Như bia di tích tháp Chăm Phú Lốc (huyện An Nhơn) đã hai lần phải sửa chữa…

Trong thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực hơn nữa từ các đơn vị chức năng cấp tỉnh, cần có biện pháp khen thưởng, xử phạt cụ thể đối với công tác quản lý di tích ở cơ sở. Điều này sẽ góp phần nhắc nhở, thúc đẩy trách nhiệm bảo vệ di tích của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, cần có thêm những hoạt động tuyên truyền hiệu quả để giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề bảo vệ di tích. “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai chương trình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đến các địa phương, nhằm phối hợp với các trường, Đoàn Thanh niên thực hiện công tác quản lý và chăm sóc di tích. Ban Quản lý Di tích tỉnh cũng dự tính sẽ phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức khai thác di tích, phục vụ khách tham quan. Từ đó có được nguồn thu góp phần vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích” - ông Đặng Hữu Thọ cho biết thêm.

 

Theo BĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác