Bộ VHTTDL cho ý kiến thoả thuận, thẩm định một số di tích tại Thừa Thiên Huế

(Cinet)- Mới đây, Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND, Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế cho ý kiến thoả thuận và thẩm định đối với một số dự án liên quan đến các di tích tại địa bàn.

Đàn Nam GiaoĐàn Nam Giao

Thoả thuận khoanh vùng bảo vệ các di tích: Đàn Nam Giao, Lăng Dục Đức Lăng Tự Đức và Hổ Quyền - Điện Voi Ré

Ngày 16/5, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1493/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích. Theo đó, sau khi nghiên cứu Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 07/02/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thỏa thuận việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ các di tích: Đàn Nam Giao, Lăng Dục Đức, Lăng Tự Đức và Hổ Quyền - Điện Voi Ré, cụ thể như sau:

Đối với di tích Đàn Nam Giao:

Khu vực I gồm các lô thửa thuộc các tờ Bản đồ số 28, 29 xã Thủy Xuân (nay là phường Thủy Xuân) và số 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39 phường Trường An. Diện tích: 163190,55 mét vuông.

Khu vực II gồm các lô thửa thuộc các tờ Bản đồ số 28, 29 phường Thủy Xuân và số 31, 32, 33, 35, 37, 39 phường Trường An. Diện tích: 47350,29 mét vuông.

Đối với di tích Lăng Dục Đức:

Khu vực I: bao gồm các lô thửa thuộc các tờ Bản đồ số 9, 10, 15, 16, 23, 24 phường An Cựu. Diện tích 81908,85 mét vuông.

Không có khu vực II.

Đối với di tích Lăng Tự Đức:

Bộ VHTTDL cho ý kiến thoả thuận, thẩm định một số di tích tại Thừa Thiên Huế - ảnh 2
Lăng Tự Đức
Khu vực I: bổ sung một số lô thửa đến sau các bức bình phong của lăng 20 mét (cách La thành 30 mét), bao gồm các 1ô thửa thuộc các tờ Bản đồ số 24, 25, 30, 31 phường Thủy Xuân. Diện tích: 161103,8 mét vuông.

Khu vực II: điều chỉnh theo lô thửa, thu hẹp phạm vi khoanh vùng (cách Khu vực I là 70 mét và cách La thành 100 mét, bao gồm các lô thửa thuộc các tờ Bản đồ số 24, 25, 30, 31 Phường Thủy Xuân. Diện tích 110349, 89 mét vuông.

Đưa ra khỏi khu vực khoanh vùng toàn bộ diện tích Khu vực III cũ.

Đối với di tích Hổ Quyền - Điện Voi Ré:

Di tích Hổ Quyền:

Khu vực I gồm các lô thửa thuộc tờ Bản đồ số 12 xã Thủy Biều (nay là phường Thủy Biều). Diện tích 3941,85 mét vuông.

Khu vực II gồm các lô thửa thuộc tờ Bản đồ số 12 phường Thủy Biều. Diện tích 8570,05 mét vuông.

Di tích Điện Voi Ré (Long Châu miếu):

Khu vực I gồm các lô thửa thuộc tờ Bản đồ số 12 phường Thủy Biều. Diện tích 17963,87 mét vuông.

Khu vực II gồm cảc lô thửa thuộc tờ Bản đồ số 12 phường Thủy Biều. Diện tích 4874,38 mét vuông.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ 04 di tích nêu trên theo tinh thần Thông tư số 09/2011/TT- BVHTTDL ngày 14/7/2011 “quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh” gửi về Bộ VHTTDL.

Thẩm định thiết kế tôn tạo nhà của gia đình bà Trảng thuộc di tích Làng cổ Phước Tích

Ngày 17/5, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1499/BVHTTDL-DSVH phúc đáp Công văn số 586/SVHTTDL-DSVH ngày 07/4/2012 của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế đề nghị có ý kiến về Thiết kế tôn tạo nhà vệ sinh tại ngôi nhà của gia đình bà Trảng, thuộc di tích Làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Bộ VHTTDL cơ bản thống nhất Thiết kế tôn tạo ngôi nhà của bà Trảng thành trung tâm thông tin du lịch, bao gồm các nội dung: cải tạo nội thất nhà chính; xây dựng mới nhà vệ sinh.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác