Bộ VHTTDL cho ý kiến về dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Nhà lao thiếu nhi tại Đà Lạt

(Cinet) - Bộ VHTTDL đã có văn bản 3717/BVHTTDL-KHTC gửi Sở VHTTDL Lâm Đồng, cho ý kiến về dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Nhà lao thiếu nhi tại Đà Lạt.

Một góc di tích Nhà lao thiếu nhi tại Đà Lạt (Lâm Đồng).Một góc di tích Nhà lao thiếu nhi tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trước đó, ngày 12/08/2010, Bộ đã nhận được Tờ trình của Sở VHTTDL Lâm Đồng về việc đề nghị thỏa thuận dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi tại Đà Lạt. Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt do Chi nhánh Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và thiết bị văn hóa TW lập tháng 7/2010. Bao gồm các hạng mục: tu bổ Nhà lao, Nhà hướng nghiệp, tôn tạo cống, hàng rào và hạ tầng kỹ thuật. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng của di tích và phương án tu bổ, phục dựng các hạng mục di tích được đề xuất phù hợp với quy chế tu bổ, tôn tạo di tích.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng lưu ý chỉnh sửamột số nội dung trong dự án như sau:

Phần thuyết minh dự án: Cần sắp xếp lại và bổ sung những thông tin theo hướng, lược bỏ bớt phần mô tả các sự kiện liên quan đến di tích và tập trung đánh giá về quy mô, hình thức kiến trúc ban đầu của di tích và những thay đổi trong quá trình quản lý, khai thác sử dụng. Bổ sung thêm ảnh tư liệu, lời kể của các nhân chứng để làm cơ sở đưa ra phương án tôn tạo, phục hồi các hạng mục của di tích. Bổ sung phương án quản lý, trông nom nhằm phát huy giá trị của di tích sau khi được đầu tư tôn tạo, phục hồi.

Bổ sung bản vẽ hoàn thiện tổng thể di tích, có thể hiện các công trình phụ cận; bản vẽ các định vị trí di tích trên bản đồ hành chính.

Cần nghiên cứu, thu thập thêm tài liệu để có pphuwowng án thiết kế tường rào, cổng cho phù hợp với cảnh quan của một nhà lao.

Đối với việc tu bổ nhà hướng nghiệp: Không đục bỏ lớp bê tông gạch vỡ hiện có, chỉ gia cố đắp bù những vị trí khuyết lõm trước khi láng lại lớp nền xi măng.

Bổ sung phương án và bản vẽ cấp thoát nước, phòng chống mối, phòng chống cháy, cấp điện và phương án điện chiếu sáng cho tổng thể di tích.

Việc trung bày nội thất cần phải lập thành Đề cương chi tiết kèm theo phương án thiết kế cụ thể để lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và các nhân chứng lịch sử. Chú ý kết hợp giữa việc sử dụng thiết bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, hình ảnh với việc phục dựng các mô hình, manơcanh, nhưng cần lựa chọn những sự kiện điển hình nhất.

Trong quá trình triển khai từ khi lập dự án, khâu thiết kế bản vẽ thi công cũng như trong quá trình thi công đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phải phối hợp, lấy ý kiến của các cựu tù tại Nhà lao để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của dự án.

Về nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, hàng năm cân đối qua địa phương dùng để hỗ trợ việc tôn tạo và phục hồi các hạng mục di tích gốc. Các hạng mục, công trình phụ trợ còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị lập dự án căn cứ vào những ý kiến nêu trên chỉnh sửa lại dự án, và trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời cho triển khai thiết kế bản vẽ thi công, gửi kèm theo quyết định phê duyệt dự án để Bộ VHTTDL  thẩm định và bố trí vốn.

 

HP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác