Bộ VHTTDL cho ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lảnh Giang (Hà Nam)

(Cinet) - Bộ VHTTDL đã có văn bản 4030/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL Hà Nam, cho ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lảnh Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lảnh Giang (Hà Nam) - ảnh 1

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn 310/SVHTTDL-KH ngày 27/9/2010 của Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lảnh Giang. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL cơ bản thống nhất nội dung Dư án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lảnh Giang, bao gồm các hạng mục: tu bổ đền, nhà Mẫu, Nghi môn; tôn tạo tổng thể, nhà khách; xây dựng bãi đỗ xe. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng lưu ý một số vấn đề sau đây:

Về tổng thể: Cần tôn tạo hồ bán nguyệt hiện có (không lấp hồ bán nguyệt cũ, sau đó lại cải tạo ao thành hồ bán nguyệt mới), giảm bớt độ cao lan can đá quanh hồ.

Đối với việc tu bổ Đền chính: Cần thiết kế lại đồ án rồng chầu nguyệt, không làm kìm mái; dự án đề xuất thay mới nhiều cấu kiện, vì vậy cần bổ sung các giải pháp tu bổ nối vá, thay cốt… phù hợp với điều kiện hiện trạng.

Đối với Nhà khách: cần giản lược kết cấu vì kèo, có thể sử dụng kết cấu vì hai hàng chân hoặc quá giang cột trốn để tăng diện tích sử dụng; không đắp cột đồng trụ.

Hồ sơ cần bổ sung: Thiết kế tu bổ nhà mẫu, nhà bao che và căn cứ pháp lý Luật sửa đỏi, bổ sung một số ddieuf của Luật di sản văn hóa.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo xin ý kiến góp ý của nhân dân địa phương để triển khai các bước tiếp theo. Bộ VHTTDL ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác