Bộ VHTTDL cho ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo đình Yên Trường (Hà Nội)

(Cinet) - Bộ VHTTDL đã có công văn số 3990/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL Hà Nội cho ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo đình Yên Trường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn 3261/VHTTDL-QLDS ngày 22/10 của Sở VHTTDL về việc tu bổ, tôn tạo đình Yên Trường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Yên Trường, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đại bái, Hậu Cung, Tả mạc, Hữu mạc và cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề sau:

Khi hạ giải công trình, các cấu kiện cần được phân loại, đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn tái sử dụng,, đặc biệt cần giữ gìn tối đa các mảng chạm và các cấu kiện có chữ chỉ định niên đại di tích.

Đối với tòa Đại bái, chỉ đắp rồng chầu nguyệt và trụ mái dạng đấu nắm cơm, không đắp kìm mái; cửa bức bàn cần làm đúng kiểu cửa truyền thống (ván huỳnh phẳng, đặt lệch về một phía của đố cửa), không làm cửa dạng pa nô hiện đại, cho nên cần chỉnh sửa bản vẽ các cửa Đ4, Đ6, Đ7, Đ8, Đ9, Đ10. Không làm cột đá ở Tả mạc, Hữu mạc. Bên cạnh đó, hồ sơ cần bổ sung nhà bao che phục vụ thi công tu bổ di tích.

Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo đình Yên Trường theo quy định hiện hành.

 

PP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác