Các địa điểm thuộc Xứ uỷ Nam bộ - Trung ương Cục Miền Nam (Cà Mau) được xếp hạng di tích quốc gia

(Cinet) - Ngày 10/11, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3995/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích Các địa điểm thuộc Xứ uỷ Nam bộ - Trung ương Cục Miền Nam (Giai đoạn tử năm 1949 đến đầu năm 1955 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu,  UBD các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Di tích Các địa điểm thuộc Xứ uỷ Nam bộ - Trung ương Cục Miền Nam (giai đoạn tử năm 1949 đến đầu năm 1955) trên địa bàn tỉnh Cà Mau gồm 25 địa điểm, đó là:  Địa điểm Văn phòng Trung ương Cục miền Nam (xã Trí Lực, huyện Thới Bình); địa điểm Đài phát thanh Trung ương Cục miền Nam (xã Trí Lực, huyện Thới Bình); Phòng họp Trung ương Cục miền Nam (xã Trí Lực, huyện Thới Bình); Địa điểm Bộ Tư lệnh Nam Bộ (xã Trí Lực, huyện Thới Bình); Địa điểm Đài Cơ Yếu của Bộ Tư lệnh Nam Bộ (xã Trí Lực, huyện Thới Bình); Địa điểm Nhà in Trần Phú (xã Trí Lực, huyện Thới Bình); Địa điểm Ủy ban kháng chiến - Hành chính Nam Bộ, Đài phát thanh Nam Bộ, Trường Nguyễn Văn Nguyễn (xã Trí Lực, huyện Thới Bình); Địa điểm Các cơ quan đoàn thể thuộc Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục Miền Nam (xã Trí Lực, huyện Thới Bình); Địa điểm Trường Trần Quốc Toản (xã Trí Lực, huyện Thới Bình); Địa điểm Nơi làm việc của đồng chí Lê Đức Thọ (xã Trí Phải, huyện Thới Bình); Địa điểm Ban Ấn loát Đặc biệt Nam Bộ (xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn); Địa điểm Ủy ban kháng chiến - Hành chính Nam Bộ (xã Mỹ Hưng, huyện Cái Nước); Địa điểm Văn phòng Trung ương Cục Miền Nam (xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi); Địa điểm Hội trường Ủy ban kháng chiến - Hành chính Nam Bộ (xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi); Địa điểm Sở Ngân khố Nam Bộ (xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi); Địa điểm Trường Đảng Xứ ủy Nam Bộ mang tên Trường Chinh (xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi); Địa điểm Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ (xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi); Địa điểm Ban Mật mã của Xứ ủy Nam Bộ (xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi); Địa điểm Hội trường Trường Đảng Trung ương Cục miền Nam mang tên Trường Chinh (xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân); Địa điểm Nơi Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn chấp bút khởi thảo “Đường lối cách mạng miền Nam” tiền thân của Nghị quyết Trung ương 15 của Đảng (xã Phú Tân, huyện Phú Tân); Địa điểm Ủy ban kháng chiến - Hành chính Nam Bộ (xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân); Địa điểm Nơi Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn lưu trú trong thời gian hoạt động cách mạng tại Cà Mau (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời); Địa điểm Ban Tổ chức Trung ương Cục sáp nhập với Ban Tổ chức Quân sự (thị trấn Rạch Ráng, huyện Trần Văn Thời); Địa điểm Nhà in Trần Phú (1953) (xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời) và Địa điểm Sở Y tế Nam Bộ (xã Khánh Thuận, huyện U Minh).

 

HN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác